vi skiptabr f l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Viðskiptabréf PowerPoint Presentation
Download Presentation
Viðskiptabréf

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

Viðskiptabréf - PowerPoint PPT Presentation


 • 480 Views
 • Uploaded on

Viðskiptabréf. Framsal kröfu Nýr eigandi færa sama rétt og sá gamli En hvaða rétt fær nýji eigandinn Mikil óvissa um almennar kröfur Reglur um ákveðnar tegundir krafna Viðskiptabréf Bréfið segir til um réttinn – aðeins þarf að lesa bréfið. Viðskiptabréf/2. Dæmi:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Viðskiptabréf


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
vi skiptabr f
Viðskiptabréf
 • Framsal kröfu
  • Nýr eigandi færa sama rétt og sá gamli
   • En hvaða rétt fær nýji eigandinn
    • Mikil óvissa um almennar kröfur
  • Reglur um ákveðnar tegundir krafna
   • Viðskiptabréf
    • Bréfið segir til um réttinn – aðeins þarf að lesa bréfið
vi skiptabr f 2
Viðskiptabréf/2
 • Dæmi:
 • A gefur út skuldabréf til B fyrir kr. 1.000.
 • B borgar A kr. 200. Krafan lækkar í 800
 • Ef B kvittar ekki fyrir afborguninni á bréfið og bréfið er selt.
 • Nýr eigandi eignast 1.000 krónu kröfu á A
vi skiptabr f 3
Viðskiptabréf/3
 • Eigandi viðskiptabréfs
  • Löglegur eigandi, óslitin röð framsala
  • Getur krafist greiðslu
  • Þarf bara að framvísa bréfinu
  • Einnig í dómi
skuldabr f
Skuldabréf
 • Skilgreining
  • Einhliða, skrifleg yfirlýsing útgefanda um skyldu hans til að greiða öðrum peninga.
   • skuldaviðurkenning
   • greiðsluloforð
   • reglur á víð og dreif í lögunum
   • reglur byggjast þó fyrst og fremst á venju
skuldabr f 2
Skuldabréf/2
 • Nafnbréf
  • Gefin út á ákveðinn mann
 • Handhafabréf
  • Gefin út á handhafa
 • Formbundið
  • Skuldarupphæð, bókstöfum og tölustöfum
  • taka fram vexti, gjalddaga
skuldabr f 3
Skuldabréf/3
 • Handhafabréf
  • Handhafi bréfsins þarf að sýna bréfið til þessa skuldari geti greitt það
 • Afborganir af skuldabréfum
  • Kvitta þarf fyrir afborgunum á bréfið sjálft
   • annars getur þurft að borga tvisvar
  • Einnig að gefa kvittun
skuldabr f 4
Skuldabréf/4
 • Lokagreiðsla
  • Lánardrottinn á að skila bréfinu með áritaðri kvittun.
 • Skuldara heimild að fresta greiðslu ef hann fær ekki kvittun
17 kafli laga um einkam l
17.kafli laga um einkamál
 • Ef tekið er fram í texta skuldabréfs að reka megi mál skv. 17. kafla EML þá:
  • Takmarkaðar varnir fyrir dómi
  • Varnir:
   • mál sé höfðað af röngum aðila eða ranglega beint að skuldara
   • aðili sé ólögráða
   • undirskrift fölsuð eða skjal falsað
17 kafli eml 2
17.kafli EML/2
 • Ákvæði um að heimilt sé að gera aðför til fullnustu kröfu án undangengins dóms
  • Skuldabréfin þurfa þá að vera vottuð
 • Ef skuldabréf er tryggt með veði í fasteign
  • Nauðungarsala heilmil án undangengins dóms eða aðfarar
   • skilyrði: ákveðin upphæð, þinglýst og það tekið fram í bréfinu að nauðungarsala megi fara fram
skuldabr f 5
Skuldabréf/5
 • Stimpilgjald
  • stimpla innan tveggja mánaða frá útgáfudegi
  • bankar og sparisjóðir
  • veðskuldabréf hjá sýslumanni
 • Þinglýsing
  • veðskuldabréf
  • tvírit, sérstakur pappír, vottar
framsal skuldabr fs
Framsal skuldabréfs
 • Nafnbréf
  • sá sem á bréfið verður alltaf að skrifa nafn sitt á bréfið við framsal (þegar hann selur það öðrum)
  • Tvenns konar framsal
   • fullkomið framsal
   • eyðuframsal
framsal skuldabr fs 2
Framsal skuldabréfs/2
 • Fullkomið framsal
  • Framseljandi ritar á bréfið (sá sem á bréfið)
   • nafn nýs eiganda (þess sem framselt er til)
   • sitt nafn undir
  • Nafnbréf verður að framselja með fullkomnu framsali
   • Dæmi:
    • Skuldabréf þetta er framselt til Jóns Jónssonar, Björg Björnsdóttir
framsal skuldabr fs 3
Framsal skuldabréfs/3
 • Eyðuframsal
  • Framseljandi (seljandi) ritar aðeins nafn sitt aftan á bréfið.
  • Aðeins handhafa skuldabréf má framselja með eyðuframsali
 • Réttaráhrif
  • Réttindi flytjast milli manna
  • Sá sem hefur skbr. er talinn réttur eigandi ef hann sannar rétt sinn með óslitinni röð framsala
v xlar
Víxlar
 • Víxlar eru viðskiptabréf
 • Víxillög nr. 93/1933
 • Notaðir í viðskiptalífinu
 • Mikið notaðir í milliríkjaviðskiptum
 • Víxlar eru lánsskjöl
 • Óvanalega strangar reglur
 • 17. gr.EML
v xlar 2
Víxlar/2
 • Tvenns konar víxlar
  • Víxill á hendur öðrum manni
   • Er í ávísunarformi
   • Skrifleg áskorun frá einum manni, útgefanda, á hendur öðrum manni, greiðanda, um að hann samþykki að greiða þriðja manni peninga
   • Greiðandi samþykkir með áritun á víxilinn = samþykkjandi
  • Eigin víxill
   • Er í skuldabréfaformi
   • Útgefandinn greiðir sjálfur víxilfjárhæðina á gjalddaga
form v xils
Form víxils
 • Ströng formskilyrði.
  • Orðið víxill skal standa í meginmáli skjals
  • Upphæð greiðslu (aðeins peningar ekki hlutir)
   • bókstafir, tölustafir – annað hvort eða hvort tveggja
  • Nafn greiðanda
   • greiðandi verður ekki víxilskuldari fyrr en hann hefur samþykkt víxilinn
  • Gjalddagi
   • ef enginn gjalddagi – greiðist við sýningu
  • Greiðslustaður
   • ef ekki getið þá á heimili greiðanda
form v xils 2
Form víxils/2
 • Nafn viðtakanda
  • Ekki handhafa
  • Framselja má til handhafa
 • Útgáfustaður
  • Ef ekki getið, þá er það heimilisfang útgefanda
 • Útgáfudagur
  • Nauðsynlegt
  • Ef rangar dagsetningar= víxill ógildur
 • Nafn útgefanda
  • Verður að vera í formi undirskriftar
  • Undirritun í heimildarleysi – sá verður skuldbundinn
v xilskuldarar
Víxilskuldarar
 • Víxill á hendur öðrum manni
  • Víxilskuldarar eru:
   • Samþykkjandi
    • greiðandi eru orðinn víxilskuldari þegar hann hefur ritað nafn sitt á víxilinn sem samþykkjandi
   • Útgefandi
    • við undirritun. Víxilskyldan verður ekki virk fyrr en hann afhendir öðrum víxilinn
   • Ábekingar
    • Þeir sem ábyrjast greiðslu víxilsins
v xilskyldur
Víxilskyldur
 • Ábyrgð víxilskuldara
  • Samþykkjandi, útgefandi og ábekingar
   • einn fyrir alla og allir fyrir einn (in solidum)
   • hver þeirr sem er getur þurft að borga
  • Ófjárráða getur ekki orðið víxilskuldari
   • nafn hans hefur þá ekki gildi
   • ábyrgð hinna óbreytt
skyldur sam ykkjanda
Skyldur samþykkjanda
 • Aðalskuldari
  • Samþykkjandi
   • ábyrgist greiðsluna á gjalddaga
   • hefur ekki víxilrétt gegn útgefanda eða ábekingum
 • Aukaskuldarar
  • útgefandi og ábekingar
   • Ábyrgjast öllum þeim sem síðar eignast víxilinn að hann verði greiddur
skyldur sam ykkjanda 2
Skyldur samþykkjanda/2
 • Víxilhafi
  • Verður fyrst að rukka aðalskuldara
  • Framvísar víxlinum á réttum stað og réttum tíma
  • afsögn – nema ef ritað er á víxil “án afsagnar”
framsal v xils
Framsal víxils
 • Viðskiptabréf – geta gengið kaupum og sölum
 • Framsal
  • með áritun – án áritunar
  • fullkomið framsal – eyðuframsal
  • rík ábyrgð framseljenda
   • ábyrgist greiðslu gagnvart þeim sem rita síðar á víxilinn
  • eigandi í góðri trú
   • getur krafist greiðslu þrátt fyrir að víxli hafi verið stolið
grei sla v xils
Greiðsla víxils
 • Víxlihafi getur krafist greiðslu ef:
  • lögleg heimild
  • framsölin í óslitinni röð
 • Greiðandi:
  • árituð kvittun á víxilinn
 • Ef ekki greiddur
  • afsegja – nema “án afsagnar”
  • málshöfðun - 17.kafli EML –
  • eða aðför án undangengins dóms (þarf að tilgreina á víxlinum)
  • takmarkaðar varnir (sjá bls.102 og 93)
fyrning v xilr ttar
Fyrning víxilréttar
 • 3 ár
  • kröfur á samþykkjanda
 • 1 ár
  • kröfur á útgefanda og framseljendum
 • 6 mánuðir
  • Körfur framseljenda á hendur öðrum framseljendum (frá þeim tíma sem hann greiddi víxilinn)
v xlar25
Víxlar
 • Ógilding
  • glataður víxill ógiltur með dómi
  • nýr víxill gefinn út
 • Stimplun
  • stimpilskylda – stimpilgjald
   • skattur sem rennur í ríkissjóð
   • stimpla innan tveggja mánaða frá útgáfu
    • annars hækkað gjald
t kkar
Tékkar
 • Viðskiptabréf
 • Formskilyrði
 • Svipaðar reglur og um víxla
 • Greiðsluskjal
 • Form tékka
  • Tékki í meginmáli
  • Skilyrðislaus tilmæli um greiðslu peninga
  • Nafn banka eða sparisjóðs
  • Greiðslustaður
  • Útgáfustaður og dagur
  • Undirskrift
t kkar 2
Tékkar/2
 • Nafnbréf eða handhafabréf
 • Tékkaskuldarar
  • útgefandi og framseljendur
  • banki er ekki tékkaskuldari
  • útgefandi á að hafa innstæðu í bankanum
  • varðar refsingu ef ekki er innstæða
t kkar 3
Tékkar/3
 • Greiðsla
  • við sýningu – greiðsludagur óþarfur
  • framvísa innan 30 daga hér á landi
   • bankinn þarf ekki að greiða eftir þann frest
   • hins vegar hefur bankinn heimild til greiðslu
  • tékkinn stílaður á nafn – framselja
  • útgefandi getur afturkallað tékka
strikun t kka
Strikun tékka
 • Tvö strik
  • almenn strikun
   • ekkert skráð milli strikanna
   • til banka skráð milli strikanna
  • sérstök strikun
   • nafn tiltekins banka
   • breyta má almennri strikun í sérstaka eftir á

Landsbanki Íslands

strikun t kka 2
Strikun tékka/2
 • Áhrif
  • almenn strikun
   • banki greiðir öðrum banka eða
   • viðskiptamanni sínum
  • sérstök strikun
   • bankinn má bara greiða hinum tiltekna banka
   • ef hinn tiltekni banki er greiðslubankinn þá má hann greiða viðskiptamanni sínum
   • dæmi: Íslandsbanki stendur í strikuninni
    • bara hægt að fá tékkann greiddan þar
    • Íslandsbanki fær síðan tékkannn greiddan hjá greiðslubanka