byggingarregluger 112 2012 9 hluti varnir gegn eldsvo a n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Byggingarreglugerð 112/2012 9. Hluti : Varnir gegn eldsvoða PowerPoint Presentation
Download Presentation
Byggingarreglugerð 112/2012 9. Hluti : Varnir gegn eldsvoða

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Byggingarreglugerð 112/2012 9. Hluti : Varnir gegn eldsvoða - PowerPoint PPT Presentation


 • 159 Views
 • Uploaded on

Byggingarreglugerð 112/2012 9. Hluti : Varnir gegn eldsvoða. 9. HLUTI. Varnir gegn eldsvoða. 9.1 Markmið og notkunarflokkar 9.2 Hönnun brunavarna 9.3 Almennar kröfur vegna brunavarna 9.4 Öryggisbúnaður vegna brunavarna í byggingum 9.5 Rýming við eldsvoða

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Byggingarreglugerð 112/2012 9. Hluti : Varnir gegn eldsvoða' - elin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

9. HLUTI

Varnir gegn eldsvoða

9.1 Markmið og notkunarflokkar

9.2 Hönnun brunavarna

9.3 Almennar kröfur vegna brunavarna

9.4 Öryggisbúnaður vegna brunavarna í byggingum

9.5 Rýming við eldsvoða

9.6 Varnir gegn útbreiðslu elds og reyks

9.7 Varnir gegn útbreiðslu elds milli bygginga

9.8 Sérstakar kröfur vegna notkunarflokka

9.9 Aðstaða og búnaður vegna aðkomu slökkviliðs

9.10 Burðarvirki við bruna

innihald og markmi
Innihald og markmið
 • Inniheldur ákvæði um öryggi gegn eldi
 • Markmið
  • tryggja öryggi og heilsu, umhverfi og eignir
  • virkt eftirlit með öryggi og heilnæmi
  • framfarir og þróun í byggingariðnaði
  • á sem hagkvæmasta hátt
umfang
Umfang
 • Hluti 9 fjallar um brunavarnir+viðaukarnir
  • 10 undirkaflar + 2 viðaukar
  • 42 bls. með viðaukunum
  • 24% af reglugerðinni
  • 59 leiðbeiningablöð sem MVS tekur saman
 • Viðauki I
  • Flokkun byggingarhluta og brunatákn
 • Viðauki II
  • Ákvæði sem heimilt er að víkja frá með tækniskiptum eða við brunahönnun
helstu breytingar
Helstu breytingar
 • Markmiðsákvæðum fjölgað og þau gerð skýrari
 • Gjörbreytt framsetning á kröfum
  • En kröfur sambærilegar og áður
 • Ákvæðum safnað saman í einn kafla
  • Ákvæðin um brunavarnir voru víða að finna
 • Aukin tilvísun til evrópustaðla (ÍST EN)
 • Krafa til brunahönnunar skilgreind betur
 • Algild hönnun hefur mikil áhrif
meginmarkmi grunnkrafa 2
Meginmarkmið – grunnkrafa 2
 • Við hönnun mannvirkja skal ávallt gert ráð fyrir að eldur geti komið upp
 • Tryggja skal öryggið allan þann tíma sem mannvirkið stendur.
 • Öryggi fólks og björgunarliðs
 • Burðarvirki og útbreiðsla elds innanhúss
 • Útbreiðsla elds milli bygginga
 • Umhverfisáhrif séu takmörkuð
 • Uppgötva eld og slökkva hann
 • Val byggingarefna
9 2 kafli h nnun brunavarna 1 a fer ir vi h nnun brunavarna mannvirkis
9.2 kafli Hönnun brunavarna (1) Aðferðir við hönnun brunavarna mannvirkis
 • Ákvarða brunavarnir eingöngu á grundvelli almennra ákvæða
 • Ákvarða brunavarnir á grundvelli almennra ákvæða með tilgreindum frávikum (tækniskiptum)
 • Brunahönnun
 • Hönnnuður skal alltaf leggja fram greinargerð sem lýsir brunavörnum mannvirkis
  • sýna fram á að þær uppfylli kröfur um brunaöryggi
9 2 kafli h nnun brunavarna 2 hva skal alltaf brunahanna
9.2 kafli Hönnun brunavarna (2)Hvað skal alltaf brunahanna?
 • Mikill fólksfjöldi eða verðmæti
 • menningar- eða samfélagslega verðmæt
 • almannahagsmuni sérstaklega, þ.e. geta haft áhrif á virkni samfélagsins,
 • þar sem hættuleg starfsemi fer fram eða þar sem vænta má að stórbrunar eða sprengingar geti orðið vegna starfsemi
 • notkunarflokka 5 og 6.
 • stærri samanlagðan gólfflöt en 2000 m2.
 • brunaálag hærra en 800 MJ/m².
 • Þar sem slökkvilið er á einhvern hátt vanbúið
9 2 kafli h nnun brunavarna 3 breytingar egar bygg um mannvirkjum
9.2 kafli Hönnun brunavarna (3)Breytingar á þegar byggðum mannvirkjum.
 • Hönnuður aðaluppdráttar, eða annar hönnuður sem tekur að sér ábyrgð á brunahönnun, skal staðfesta að brunavarnir uppfylli kröfur reglugerðarinnar
 • Gildir fyrir
  • breytta notkun
  • minniháttar breytingar á brunavörnum
  • breytingar á mannvirkinu sjálfu
  • viðbyggingar
9 2 kafli h nnun brunavarna 4 tttaka sl kkvili s bj rgun
9.2 kafli Hönnun brunavarna (4) Þátttaka slökkviliðs í björgun.
 • Alltaf skal taka tillit til getu slökkviliðs í viðkomandi sveitarfélagi
  • og mögulega aðstoð annarra liða
 • Þegar útkallstími slökkviliðs er yfir 15 mín. eða slökkviliðið er á einhvern hátt vanbúið til að ráða við eld í mannvirki skulu brunavarnir mannvirkis auknar sem áhrifum þessa vanbúnaðar nemur.
  • Byggt skal á upplýsingum í brunavarnaáætlun viðkomandi slökkviliðs.
 • Takmarkanir á notkun svala sem rýmingarleið ofan þeirrar hæðar sem búnaður viðkomandi slökkviliðs ræður við.
 • Færsla byggingarkostnaðar yfir á sveitarfélögin
9 3 kafli almennar kr fur vegna brunavarna
9.3 kafliAlmennar kröfur vegna brunavarna
 • Ýmsar skilgreiningar
 • Brunaeiginleikar einangrunar.
  • Grunnregla óbrennanleg einangrun
  • Samlokueiningar ÍST EN 14509
 • Stigahús í þremur flokkum 1,2,3
 • Stigar utanhúss
  • Vörn gegn eldi og reyk
9 4 kafli ryggisb na ur vegna brunavarna byggingum
9.4 kafli Öryggisbúnaður vegna brunavarna í byggingum
 • Viðvörunarkerfi og stakir reykskynjarar
 • Slökkvikerfi
  • Þokukerfi, gaskerfi, eldhúsháfar
 • Neyðarlýsing
  • Eftirlýst merki leyfð
  • ISO 16069
 • Reyklosun, -skermar, yfirþrýstingur
 • Hurðalokarar ÍST EN 14600
 • Handslökkvitæki og brunaslöngur
 • Krafa um að eldur geri búnaðinn ekki óvirkan
  • Tryggja aðgengi að vatni, rafmagni
9 5 kafli r ming vi eldsvo a
9.5 kafli Rýming við eldsvoða
 • Aðgengi að flóttaleiðum
 • Fólksfjöldi
  • 1% fatlaðir
 • Göngulengdir
 • Ein flóttaleið
 • Dyr í flóttaleið
 • Björgunarop
 • Örugg svæði
9 6 kafli varnir gegn tbrei slu elds og reyks
9.6 kafliVarnir gegn útbreiðslu elds og reyks
 • Ýmis tæknibúnaður og -rými í húsum
 • Kyndingar,
  • Arnar, etanólarnar
  • Reykháfar
  • Olíugeymar
 • Loftræsikerfi
  • Breyttar kröfur til búnaðar
9 6 kafli varnir gegn tbrei slu elds og reyks1
9.6 kafliVarnir gegn útbreiðslu elds og reyks
 • Klæðningar
 • Röraeinangrun
 • Brunahólfun einastakra notkunarflokka
  • Gluggar í útveggjum
 • Svalaskýli
 • Lyftur
 • Háhýsi
9 7 kafli varnir gegn tbrei slu elds milli bygginga
9.7 kafli Varnir gegn útbreiðslu elds milli bygginga
 • Bil á milli bygginga
  • Skilgreind mesta geislun
 • Brunamótstaða útveggja
 • Eldvarnarveggir
 • Smáhýsi á lóðum
9 8 kafli s rstakar kr fur vegna notkunarflokka
9.8 kafli Sérstakar kröfur vegna notkunarflokka
 • Hér er safnað saman sértækum kröfum um brunavarnir einstakra notkunarflokka s.s.
  • Íbúðarhús
  • Hótel
  • Bílageymslur
  • Byggingar fyrir dýr
9 9 kafli a sta a og b na ur vegna a komu sl kkvili s
9.9 kafli Aðstaða og búnaður vegna aðkomu slökkviliðs
 • Ákvæði um örugga aðkomu slökkviliðs og búnað sem þeir nota við störf sín
 • Björgunarsvæði á lóð
 • Aðkoma að þakrýmum, kjöllurum
 • Möguleika á reyklosun
 • Stigleiðsla
 • Brunavarna og flóttalyftur
 • Merkingar á brunavarnabúnaði
9 10 kafli bur arvirki vi bruna
9.10 kafli Burðarvirki við bruna
 • Eurocodes gilda (kaflar 1.2)
 • Krafa til brunamótstöðu burðarvirkja ræðst af :
  • áhrifum af hruni mannvirkisins á öryggi fólks
  • brunaálagi