paso de 2 a 3 da eso orientaci n vocacional n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Paso de 2º a 3º da eso ORIENTACIÓN VOCACIONAL PowerPoint Presentation
Download Presentation
Paso de 2º a 3º da eso ORIENTACIÓN VOCACIONAL

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Paso de 2º a 3º da eso ORIENTACIÓN VOCACIONAL - PowerPoint PPT Presentation


 • 133 Views
 • Uploaded on

Paso de 2º a 3º da eso ORIENTACIÓN VOCACIONAL. Departamento de Orientación Curso 2012/13. 3º eso, Un punto de inflexión. Unha vez que o alumnado supera 2º de ESO, debe realizar unha reflexión e análise sobre si mesmo e sobre as súas expectativas futuras e habilidades e aptitudes .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Paso de 2º a 3º da eso ORIENTACIÓN VOCACIONAL


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
paso de 2 a 3 da eso orientaci n vocacional

Paso de 2º a 3º da eso ORIENTACIÓN VOCACIONAL

Departamento de Orientación

Curso 2012/13

3 eso un punto de inflexi n
3º eso, Un punto de inflexión

Unha vez que o alumnado supera 2º de ESO, debe realizar unha reflexión e análise sobre si mesmo e sobre as súas expectativas futuras e habilidades e aptitudes.

 • Catro preguntas fundamentais :

¿Cómo foi a evolución académica ata agora na ESO?

¿A qué me gustaría dedicarme no futuro?

¿Para qué teño máis habilidades e aptitudes?

¿Estou preparado para afrontar o cambio a 3º?

o sistema educativo
O SISTEMA EDUCATIVO

Proba de

acceso

*O PCPI permite o acceso ao mundo laboral

Proba de acceso

ao rematar 2 da eso
AO REMATAR 2º DA ESO…
 • Promociónase con:

Todo aprobado ou unha ou dúas materias pendentes.

Excepcionalmente a xunta de avaliación pode decidir se pasa a 3º con tres materias se a natureza das dificultades non lle impide chegar aos obxectivos de 3º ESO.

 • Non se promociona con:

Tres ou máis materias suspensas.

 • Pasa a 3º por imperativo legal se:

Repite 2º por segunda vez, con materias pendentes.

Se xa repetiu unha vez en Primaria e outra en Secundaria.

Lexislación ESO en Galicia: http://www.edu.xunta.es/ftpserver/portal/DXC/lexislacion/Lexislacion_secundaria_web.pdf

franc s
FRANCÉS

Descrición: avanza máis no uso e coñecemento da lingua francesa.

Contidosprincipais: gramática, vocabulario, lectura, conversación.

ATENCIÓN: suponse que o alumno cursou dous anos de francés xa que neste nivel a materia non parte dende cero.

obradoiro de inicativas emprendedoras
OBRADOIRO DE INICATIVAS EMPRENDEDORAS

Descrición: da a coñecer o xeito en que se xenera e pon en práctica unha idea empresarial. Recorre o camiño dende a idea dunha persoa á posta en marcha da empresa.

Contidosprincipais: o emprendedor e a xeración de ideas (motivación, habilidades); planificar para emprender (plans, recursos humanos e financeiros etc.); a execución do proxecto (formas xurídicas, trámites, relación co mundo laboral etc.)

cultura cl sica
CULTURA CLÁSICA

Descrición: aproximación ao coñecemento da cultura grega e latina.

Contidosprincipais: temas relacionados coas formas de vida dos gregos e romanos. As cidades, historia das civilizacións, manifestacións culturais e artísticas, crenzas, orixe das linguas etc.

aspectos a ter en conta para escoller
ASPECTOS A TER EN CONTA PARA ESCOLLER
 • O TEMPO: estas decisións non se toman dun día para outro. Indagar cáles son as carreiras e ocupacións leva tempo.
 • INTERESES E GUSTOS PERSONAIS: pensar cales son as actividades que máis lles interesan. Temos que ter en conta que é unha elección para o futuro e unha parte importante da vida.
 • APTITUDES: ¿cáles son as actividades nas que teñen maiores capacidades? Debemos elixir en base ás propias aptitudes e a cáles son as aptitudes necesarias e indispensables para exercer a profesión.
 • OS OBXECTIVOS: relaciónase cos logros que pretendemos alcanzar. Moitas veces os problemas vocacionais aparecen porque as persoas non teñen claro a súas metas, ou as expectativas con respecto ao estilo de vida.
o papel da familia e o centro
O PAPEL DA FAMILIA E O CENTRO
 • É importante acompañar aos nosos fillos/as nesta elección, participando activamente como guías, escoitando cáles son os seus intereses e capacidades e consultando co colexio calquera dúbida que poida xurdir.
enderezos web
Enderezos web
 • Blogue orientación:

http://www.colexiocalasancias.com/wordpress2/

 • Consellería de Educación:

http://www.edu.xunta.es/web/