Az elektron szabad úthossza
Download
1 / 18

- PowerPoint PPT Presentation


 • 152 Views
 • Updated On :

Az elektron szabad úthossza. Vákuumban elektromos erővonalak mentén  gázban ütközések (zigzag). ~ atomok nyugalomban. Csőben lévő atomok száma = ütközések száma. Átlagos szabad úthossz:. Pl: A ~ 10 -19 m 2 ( ± 1 nagyságrend) ; T ~ 0 ° C ; E e ~ 1 eV

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - kapila


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Az elektron szabad thossza

Az elektron szabad úthossza

Vákuumban elektromos erővonalak mentén  gázban ütközések (zigzag)

~ atomok nyugalomban

Csőben lévő atomok száma = ütközések száma

Átlagos szabad úthossz:


Az elektron szabad thossza

Pl: A ~ 10-19 m2 (±1 nagyságrend) ; T ~ 0 °C ; Ee ~ 1 eV

p ~ 1 torr (760 torr = 1 atm = 1 bar = 105 Pa = 14,504 Psi)

λe ~ 0,3 mm ; 1 / Շ ~ 2*109 s-1

Atomok rugalmas golyók A = ¼π d2

 λ nem sebességfüggő  valóságban igen (Ramsauer effect)


Az elektron szabad thossza

1 ütközés során átadott energia:

ütközések során átlagosan:

Hőmérséklet növekedés  egyensúly (környezetnek leadott – rugalmas ütközésből)

Kisülés gázvesztesége, ~ térfogati vesztesége

(gas loss or volume loss of the discharge)


Az elektron szabad thossza

Gerjesztési- és ionizációs folyamatok kisülésekben

e- energiája kisebb, mint az alapállapot és a legalacsonyabb gerjesztett állapot közti energiakülönbség

Rugalmas ütközés

e- energiája elég nagy, hogy a legalacsonyabb gerjesztett állapotot gerjessze

Rugalmatlan ütközés


Az elektron szabad thossza

Az e- energiájának növelésével hogyan változik az adott energiaállapot gerjesztése?

Adott szint optikai gerjesztési függvénye: felsőbb szint gerjesztési függvénye annak a valószínűségével, hogy a gerjesztett szintről az adott E-jú foton emittálásával relaxálódikAz elektron szabad thossza

Szabad elektront létrehozó és eltüntető folyamatok

 • Egy atom és egy megfelelően nagy kinetikai energiájú elektron ütközése

 • Katód elektron emissziója

 • Atomok ütközése

 • Fotoeffektus (gáz atomjai, fal / elektródák)

 • „A” atom és metastabil állapotban lévő „B” atom ütközése (a metastabil állapot energiája kicsit nagyobb, mint az „A” atom ionizációs energiája)

   Penning-effektus (pl.: higany – argon, argon – neon)

 • Rekombináció pozitív ionnal ( atom)

 • Rekombináció atommal ( negatív ion)

 • Anódba csapódás


Az elektron szabad thossza

Gerjesztett állapotot létrehozó és eltüntető folyamatok

 • Atom ütközése megfelelően gyors elektronnal

 • Atomok ütközése

 • Foton abszorpció(alapállapotú vagy alacsony energiájú gerjesztett állapotú atom)

 • Foton emisszió (magasabb E gerjesztett állapotból alacsonyabba)

 • Rekombináció (elektron – pozitív ion)

 • „A” típusú atom ütközése metastabil állapotú „B” („A” gerjeszthető szintje kicsit kisebb energiájú a metastabil állapot energiájánál)

 • Foton emisszió (akár alapállapotba)

 • Foton abszorpció

 • Gerjesztett atom és elektron rugalmas ütközése

   alacsonyabb E állapot + gyorsabb e-; magasabb E állapot + lassabb e-

 • Gerjesztett atom és egy másik atom rugalmas ütközése


Az elektron szabad thossza

Townsend-féle ionizációs koeffciens: 1 e folyamatok- x irányban 1 cm megtett úton okozott ionizációk átlagos száma

Townsend-féle ionizációs koefficiens

(ütközések számával; e--ok sebesség szerinti eloszlása /Eλ/ )


Az elektron szabad thossza

1 e folyamatok- által 1 V potenciál hatására okozott ionizációk száma

 • E/p0 kicsi  ve kicsi

 • ionizációs vszg kicsi

 • E/p0 nagy  ve nagy

 • ionizációs vszg csökken (lásd ionizációs hatáskm)


Az elektron szabad thossza

Katód emittál 1 e folyamatok--t  anódhoz eαd e- érkezik meg

 (eαd- 1) e- és (+) ion  katódba csapódva e--t hoz létre

Gyújtás

q<1  elektronáram csökken és megszűnik

q>1  elektronáram nő, minden határon túl (külső korlátozó, pl. soros ellenállás)

Gyújtás feltétele:


Az elektron szabad thossza

γ folyamatok: függ a katód anyagától, az ionok fajtájától és azok sebességeloszlásától, ami E/p0

függvénye; adott gázra és katódra: ; mivel

PASCHEN törvény


Az elektron szabad thossza

Kisülések fajtái folyamatok

 • I. külső hatás szükséges (fotoeffektus)

 • A önfenntartó kisülés

 • kis tértöltés  V lineáris ; (VA=Vign)

 • Townsend-kisülés /stabilizálás/

 • II. áramot növelve (Rsoros)  ionizáció nő

 • ve>>vion (E miatt)  katód közelében pozitív tértöltés  E nő; katódesés

 • III. E/p0 nő (E nő)  η nő  ionizáció könnyebb  kisülés feszültsége csökken

 • kisülés a katód egy részére koncentrálódik

 • áramsűrűség és tértöltés nő  E/p0 ; η nő

 • C η eléri a maximumot

 • IV. áram tovább nő  kisülés kiterjed normálisglimm (ködfény/parázsfény) kisülés

 • D katód teljes felülete világít

 • V. áram nő  áramsűrűség is nő (E nő)  V nő

 • anomális glimm kisülés

 • E megkezdődik a termikus emisszó (nagy áram és térerősség)

 • VI. katódesés csökkenéséhez vezet

 • VII. katód termikus emissziója; katódesés ~ 10V


Az elektron szabad thossza

A normális glimm kisülés folyamatok

 • Aston sötét tér  ve kicsi

 • Első katódréteg  ve elég nagy; rezonanciavonalak gerjesztődnek

 • Crooks or Hittorf sötét tér  ve>gerjesztési függvény maximuma

 • Negatív glimm  ve nagy; ionizáció; több e-; több gerjesztés

 • Faraday sötét tér  ionizáció; sok ion; csökken E; csökken ve

 • Pozitív oszlop  egészen az anódig E független a katódtávolságtól


Az elektron szabad thossza

Az ívkisülés folyamatok

Hidegkatódos

katód közelében nagyon nagy E  téremisszió

(108-109 V/m nagyságrendű) nagy E-ű réteg kicsi

Melegkatódos

termikus emisszió játszik szerepet

katódesés ~10 V mindkét esetben


Az elektron szabad thossza

Pozitív oszlop folyamatok

 • anód–katód között (glimm- és ívkisülés)

 • Gyújtáskor  áramsűrűség és ionizációs ráta független r-től (e- keletkezése a teljes keresztmetszetben ua)  részecskék a semleges fal felé diffundálnak  belül (+) tértöltés, falnál negatív potenciál  egyensúlyi állapot  e- -ok taszítása; ionok vonzása  uo drift sebesség

 • ambipoláris diffúzió


Az elektron szabad thossza

Elektron koncentráció folyamatok

 • e--ok és ionok fali rekombinációja  felszabaduló energia hővé alakul (wall losses)

 • Rekombináció figyelmen kívül hagyásával e--konc. (ne) r függvényében számolható

 • Az eredmény egy 0-adrendű Bessel-függvény


Az elektron szabad thossza

Elektron hőmérséklet folyamatok

 • Az e--okat az ütközések között az elektromos tér gyorsítja  ütközéskor E vesztés

 •  egyensúly (tér általi E = ütközés során leadott E)  sebesség folyamatosan vált.

 •  minden pillanatban ua. e--onnak van v és (v+dv) között a sebessége

 •  Maxwell sebesség eloszlás

 • Elektron hőmérséklet:

Az e--ok az energiájuk egy részét ütközéssel leadják, de átlagos energiájuk jóval magasabb, mint az atomoké, ionoké  többféle különböző hőmérséklet jellemző

Tgáz ~ falhőmérséklet (~ 550 K); Telektron ~ 10000 K