Mlieko emulzia zdravia
Download
1 / 18

Mlieko – emulzia zdravia - PowerPoint PPT Presentation


 • 334 Views
 • Updated On :

Mlieko – emulzia zdravia. Základná škola Kežmarská 28 040 11 Košice. Mgr. Svetlana Mitrová. Mlieko veľmi zdravé je, každý ho rád vypije. Silné kosti budeš mať, no vápnika sa nesmieš báť. Obsah. Cieľ projektu História Zloženie Získavanie mlieka Delenie Anketa Záver.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Mlieko – emulzia zdravia' - kaori


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Mlieko emulzia zdravia
Mlieko– emulzia zdravia

Základná škola

Kežmarská 28

040 11 Košice

Mgr. Svetlana Mitrová


Mlieko veľmi zdravé je,

každý ho rád vypije.

Silné kosti budeš mať,

no vápnika sa nesmieš báť.


Obsah
Obsah

Cieľ projektu

História

Zloženie

Získavanie mlieka

Delenie

Anketa

Záver


Cieľ projektu

Cieľom nášho projektu je dozvedieť sa čo najviac o mlieku, jeho zložení a účinkoch. Spotreba mlieka na Slovensku rapídne klesá, preto náš projekt budeme prezentovať aj pre žiakov našej školy. Dúfame, že projekt sa nám podarí podľa našich predstáv.


Z hist rie mlieka
Z histórie mlieka

Sú známe dokumenty o získavaní a spracovávaní mlieka už dávno pred naším letopočtom (z čias ríše Sumerov, Babylonu, starého Egypta i zo zmienok v Biblii).

Jednotlivé národy si prinášali svoju kultúru a s tým spojené i spracovanie mlieka. V historických počiatkoch prevažovalo spracovanie ovčieho mlieka pred kravským, ktoré sa udomácnilo až v neskoršom období stredoveku. Najviac vyrábané mliečnevýrobky (i z hľadiska trvanlivosti) boli rôzne mäkkéitvrdé syry. Mliekarstvo v stredoveku bolo rozšírené najmä na rovinách Holandska, Holštýnska, Normandie a na južných podhorských svahoch Álp.


Mlieko na slovensku
Mlieko na Slovensku

Na území Slovenska sa začali družstevné mliekarne zakladať až po r.1900- ako miestne spolky pre jednotlivé obce. Na začiatku sa v týchto mliekarňach mlieko iba zbieralo (bol problém všetko mlieko spotrebovať) a ručne sa odstreďovala smotana pre priamu spotrebu ako aj pre ručnú výrobu masla.

Postupom času sa zavádzala nová technika, rozširoval sa sortiment výrobkov. Do začiatku prvej svetovej vojny bolo na území Slovenska založených vyše 50 mliekarenských družstiev, po skončení vojny výroba mlieka poklesla a začali vznikať akciové spoločnosti (zvlášť na výrobu syrov v okolí Zvolena).

Vyrobené výrobky, hlavne maslo a syry, sa vozili do Viedne a po vzniku ČSSR zas do Prahy.


Rozvoj mliekar en stva na slovensku od r 1920 a do r 1980
Rozvoj mliekarenstva na Slovensku od r.1920 až do r. 1980:


V znamn osobnosti
Významné osobnosti

K masovému rozvoju mliekarstva došlo až v19. storočí významnými vedeckými poznatkami z mikrobiológie mlieka, chémie a biochémie, ku ktorým prispeli také významné osobnosti akými boli:

Luis Pasteur

Fleischman

Soxhlet

Storch

Freudenreich

Koch


Preberanie mlieka
Preberanie mlieka

Mlieko sa získava z vemena dojnice dojením. Dojenie je konečný pracovný úkon pri produkcii surového kravského mlieka. V súčasnosti sa vo veľkovýrobných podmienkach z dôvodu vysokej pracnosti a nízkej hygieny získaného mlieka ručne doja iba kravy choré, pred zasušením a pod.

Strojovým dojením sa uľahčujenamáhavá práca, zvyšuje sa produktivita práce a získava sa čistejšie a hygienicky kvalitnejšie mlieko. Konštrukčné riešenie dojacích zariadení je rozličné, hlavnou funkciou dojacieho zariadenia je prekonať uzavieracie napätie zvierača. Strojovo sa dojí buď priamo v maštali dojacím zariadením, alebo sa dojí dojacími automatmi v centrálnych dojárniach, do ktorých sa dojnice vodia na dojenie.


Sp soby dojenia dojac m zariaden m
Spôsoby dojenia dojacím zariadením:

Kanvové dojacie zariadenia

Potrubné dojacie zariadenia

Mobilné dojacie zariadenia

Centrálne dojárne


Druhy mlieka
Druhy mlieka:

1. Konzumné mlieko

Konzumné mlieko vyrobené z:

kravského mlieka- označuje sa ako „konzumné mlieko“

kozieho mlieka - označuje sa ako „konzumné kozie mlieko“

Obsahuje:

výživné a stavebné látky pre stavbu tela a rast človeka v detskom veku,

látky pre energetické zabezpečenie existencie organizmu,

minerálne látky, vitamíny, hormóny a enzýmy,

esenciálne aminokyseliny, ktoré si organizmus nie je schopný samostatne nasyntetizovať,

mliečny tuk, mliečny cukor – laktózu, mliečne bielkoviny a minerálne látky.

- je zdrojom biologicky aktívnych látok nevyhnutných pre zdravý vývoj človeka.


Výroba konzumného mlieka

 • prevažná časť konzumného mlieka sa vyrába mliekarenským ošetrením surového kravského mlieka, ktoré tvorí súbor technologických postupov ako je čistenie, odstreďovanie, tepelné ošetrenie (pasterizácia, vysoká pasterizácia alebo UHT ohrev), homogenizácia, chladenie a balenie. Podľa toho aké technologické spôsoby sa pri výrobe konzumného mlieka používajú sa rozlišujú a označujú jednotlivé trhové druhy.


- je to konzumné mlieko, ktoré sa vyrába z kravského mlieka a je len tepelne ošetrené.

2. Trvanlivé mlieko

Výroba trvanlivého mlieka

Spôsob tepelného ošetrenia je ultravysokotepelný ohrev - UHT (Ultra Heat Treatment).

Mlieko sa zohrieva na teplotu 135 °C veľmi krátku dobu (1-2 sekundy). Potom sa mlieko rýchlo schladí a plní v aseptickom prostredí do aseptických obalov. Tým sa eliminujú prakticky všetky prítomné

mikroorganizmy a mlieko získava najmenej

3-mesačnú trvanlivosť aj pri izbovej teplote.

Niektorí ľudia sa domnievajú, že trvanlivosť sa dosahuje pridaním konzervačných látok. Tento názor nie je pravdivý a pri UHT technológii, ktorá je vlastne záhrevom na vyššiu teplotu, sa zabezpečí jeho trvanlivosť.


- sušené mlieko a sušená smotana sú mliečne výrobky vyrobené sušením pasterizovaného mlieka, so štandardizovaným množstvom tuku. Ochutené sušené mliečne výrobky sú výrobky s pridaním ochucujúcich zložiek (čokoláda, kakao, karamel a i.). Sušené mliečne výrobky sa podľa množstva tuku členia na trhové druhy.

3. Sušené mlieko

Technológia výroby

základné ošetrenie mlieka,

štandardizácia mlieka,

vysokotepelné ošetrenie,

viacstupňové zahustenie mlieka,

homogenizácia,

sušenie v sušiarňach (stykom s prúdom horúceho

filtrovaného vzduchu, príp. na vyhrievaných

rotačných valcoch),

chladenie,

balenie a hodnotenie.


Anketa
Anketa vyrobené sušením pasterizovaného mlieka, so štandardizovaným množstvom tuku. Ochutené sušené mliečne výrobky sú výrobky s pridaním ochucujúcich zložiek (čokoláda, kakao, karamel a i.). Sušené mliečne výrobky sa podľa množstva tuku členia

Anketa sa uskutočnila na ZŠ Kežmarská 28, pričom bola rozdelená do dvoch kategórií: prvý stupeň ZŠ a druhý stupeň ZŠ.

Anketu vyplnilo 568 žiakov, z toho 313 žiakov prvého a 255 žiakov druhého stupňa. Žiakov 2. stupňa sme sa pýtali:

1. Chutí ti mlieko?

Áno

Nie

2. Ako často piješ mlieko?

Každý deň

Občas

Nikdy

3. Vieš čo obsahuje mlieko?

Áno (vymenuj aspoň 3 zložky)

Nie

4.Vieš aké zvieratá dávajú mlieko?

Áno (vymenuj aspoň 3)

Nie

5. Ktoré mliečne výrobky máš najradšej?

Syry

Jogurty

Mliečne nápoje

Mliečne dezerty

Nejedávam mliečne výrobky

6. Čo jedávaš najčastejšie s mliekom?

Kakao

Cereálie

Káva

Iné

Nič

7. Čo si všímaš a čo ťa ovplyvňuje pri nákupe

mliečnych výrobkov a mlieka?

Značka

Obal

Kvalita

Obsah tuku

Cena

Pôvod

8. Vieš čo znamená laktóza?

Áno (vysvetli)

Nie

9. Akú značku mliečnych výrobkov máš najradšej?

Rajo

Sabi

Karička

Tami

Danone

Milli

Liptov

Gemerská mliekareň

Agrofarma

Euromilk

Humenská mliekareň

Milex

Iné


Z ver
Záver vyrobené sušením pasterizovaného mlieka, so štandardizovaným množstvom tuku. Ochutené sušené mliečne výrobky sú výrobky s pridaním ochucujúcich zložiek (čokoláda, kakao, karamel a i.). Sušené mliečne výrobky sa podľa množstva tuku členia

 • Náš projekt - ,,Mlieko - emulzia zdravia“, nás obohatil o mnoho nových poznatkov. Musíme však povedať, že získanie týchto skúseností nebolo pre nás jednoduchou záležitosťou. Napriek tomu sa nám podarilo uskutočniť všetky naše zámery a chemické experimenty.

 • Merania v školskom laboratóriu nám poskytli len orientačné údaje, pre zastaralé meracie prístroje. Skúmali sme hodnoty chloridov, dusičnanov, fosforečnanov a hodnotu pH v nasledovných druhoch  mliekach: Sabi - polotučné, Rajo - nízkotučné, polotučné a plnotučné a Tesco - polotučné.

 • Na Oddelení didaktiky chémie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika sme mali možnosť zistiť presnejšie údaje prostredníctvom moderných elektrických meracích prístrojov, ktorými sme stanovili presne množstvo cukru, vápnika, kyseliny askorbovej (vitamín C) a hodnotu pH v mlieku. Získané údaje sme spracovali do grafov a tabuliek.


 • Jedným z cieľov nášho projektu bolo oboznámiť verejnosť a žiakov školy s projektovou prácou a rozšíriť tak u nich vedomosti o mlieku a spropagovať jeho konzumáciu. Zorganizovali sme ,,Deň mlieka“, ktorý sa konal 26.5.2009 . Súčasťou tohto “podujatia“ bola aj anketa, ktorú vyplnili žiaci prvého aj druhého stupňa.

  Napriek časovej náročnosti sme všetky stanovené ciele splnili.

 • Mlieko nie je práve “štýlový“ nápoj, nepodáva sa v baroch so slamkami a koktejlovými slnečníkmi. Vadí to snáď? Budem frajer, budem piť CocaColu a zničím si zuby? ...alebo si každý deň dám pohár mlieka a zuby budem mať ako z diamantu?

  Pre mňa je to jasná voľba! Ako je to vo Vašom prípade?


Ďakujeme za verejnosť a žiakov školy s projektovou prácou a rozšíriť tak u nich vedomosti o mlieku a spropagovať jeho konzumáciu. Zorganizovali sme ,,Deň mlieka“, ktorý sa konal 26.5.2009 . Súčasťou tohto “podujatia“ bola aj anketa, ktorú vyplnili žiaci prvého aj druhého stupňa.pozornosť!