1 / 12

Probiotiká a prebiotiká

Probiotiká a prebiotiká. Michaela Mikulová. Probiotiká. -baktérie mliečneho kvasenia -podpora zdravia -znižovanie obsahu cholesterolu v krvi -prevencia obezity -znižovanie rizika onkologických ochorení -napr: kyslomliečne výrobky-jogurty, zakysanky, žinčica, bryndza

nura
Download Presentation

Probiotiká a prebiotiká

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Probiotiká a prebiotiká Michaela Mikulová

  2. Probiotiká -baktérie mliečneho kvasenia -podpora zdravia -znižovanie obsahu cholesterolu v krvi -prevencia obezity -znižovanie rizika onkologických ochorení -napr: kyslomliečne výrobky-jogurty, zakysanky, žinčica, bryndza -v 1 g bryndze => cca 1 miliarda mliečnych bartérií

  3. Mechanizmus fungovania probiotík • -umožňujú lepšie vstrebávanie živín z potravy • -pozitívne podporujú imunitu • -produkujú v črevách vitamín K, vitamíny skupiny B • produkujú látky znižujúce pH čreva=kyslé prostredie->nevhoné pre množenie patogénnych baktérií a mikroorganizmov • produkujú množstvo enzýmov

  4. Prebiotiká • -podporujú rast a životaschopnosť probiotík • najdôležitejšie prebiotiká: • nestráviteľné polysacharidy • zložky vlákniny • celulóza

  5. Vegetariánske stravovanie Alena Vasiľová

  6. Stravovanie vegetariánov - je to výživový systém založený na konzumácii: obilnín,zeleniny, ovocia, strukovín, semienok, orieškov -pri súčasnom obmedzení alebo vylúčení: červeného mäsa, rýb, hydiny

  7. Základné druhy vegetariánstva § 1.Lakto-ovo vegetariánstvo  – lakto-ovo vegetariáni nejedia mäso, ale konzumujú mliečne výrobky a vajcia. 2.Lakto vegetariánstvo – lakto vegetariáni nejedia mäso ani vajcia, ale konzumujú mliečne výrobky. 3.Ovo vegetariánstvo – ovo vegetariáni nejedia mäso ani mliečne výrobky, ale jedia vajcia. 4.Vegánstvo – vegáni nejedia žiadne živočíšne produkty vrátane vajec, mlieka, syru, medu alebo materského mlieka, ktoré nekonzumujú iba prísni vegáni.

  8. Problémy spojené s vegetariánstvom - v období rastu, tehotenstva, dojčenia, rekonvalescencii => nedostatočný príjem vápnika, železa, zinku, nedostatok vitamínu B2, B12, D a vyváženosť esenciálnych aminokyselín

  9. Použité zdroje • Chémia pre 3.ročník gymnázia so štvorročným štúdiom a 7.ročník gymnázia s osemročným štúdiom • www.wikipedia.sk

  10. Ďakujeme za Vašu pozornosť

More Related