slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zemes TV bezmaksas apraide no 2014.gada PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zemes TV bezmaksas apraide no 2014.gada

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Zemes TV bezmaksas apraide no 2014.gada - PowerPoint PPT Presentation


 • 189 Views
 • Uploaded on

Zemes TV bezmaksas apraide no 2014.gada. Informācijas daudzveidība un Latvijas sabiedrība. Patlaban zemes apraides TV bezmaksas pakā esošos kanālus skatās 7 – 10 % (140 000 - 200 000) Latvijas iedzīvotāji 2) Pieaug nepieciešamībai pēc informācijas avotu un redzējumu daudzveidības,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Zemes TV bezmaksas apraide no 2014.gada


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Informācijas daudzveidība un Latvijas sabiedrība

 • Patlaban zemes apraides TV bezmaksas pakā esošos kanālus skatās 7 – 10 % (140 000 - 200 000) Latvijas iedzīvotāji

2)Pieaugnepieciešamībai pēc informācijas avotu un redzējumu daudzveidības,

turpretī arvien pieaugošai sabiedrības daļai samazinās finanisālās iespējas iegādāties laikrakstus un abonēt kabeļtelevīzijas pakalpojumus

 • Pieaug skatītāju prasības pēc kvalitatīva, daudzveidīga, Latvijā ražota satura. Ja tās netiek nodrošinātas, tad informācijas, izglītības un izklaides iespējas tiek meklētas citu valstu bezmaksas (t.sk. pirātiskajos )TV kanālos
 • Latvijas mediju vides kopumuveido ne tikai sabiedriskās TV kanāli, bet arī nacionālie komerckanāli, reģionālās unvietējās TV, kā arī pārrobežuTV kanāli.

SECINĀJUMS

Valsts pienākums ir visas nacionālās mediju vides attīstības veicināšanaar samērīgu regulējošu tiesisko aktu un citu pasākumu palīdzību.

2

slide3

ELEKTRONISKO PLAŠSAZIŅAS LĪDZEKĻU NOZARES ATTĪSTĪBAS NACIONĀLĀ STRATĒĢIJA 2012.–2017. GADAM

NEPLP uzskata: 

 • Zemes apraides ciparformātā galalietotājiem bez maksas izplatāmo programmu skaitu nepieciešams palielināt, lai nodrošinātu Latvijas iedzīvotājiem plašāku informācijas daudzveidību.
 • Galalietotājiem bez maksas izplatāmās programmas ir sociāls pakalpojums, ar kura palīdzību tiek īstenoti:
 • Satversmes 100. pantā noteiktās tiesības brīvi iegūt informāciju,
 • Audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīvā noteikta prasība valstij atbalstīt viedokļu daudzveidību plašsaziņas līdzekļos.

NEPLP viedoklis:

Konkrētā sociālā pakalpojuma nodrošināšanai nepieciešama valsts mērķdotācija, kas pilnīgi vai daļēji sedz zemes apraides ciparformātā galalietotājiem bez maksas izplatāmo programmu apraides izmaksas

3

slide4

Televīzijas programmu zemes apraide ciparformātākritēriji

 • Zemes apraides ciparformātā galalietotājiem bez maksas izplatāmo programmu paketē - sabiedrisko un nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļuprogrammas, kurām ir piešķirts nacionālās programmas statuss.
 • NEPLP zemes apraides ciparformātā galalietotājiem bez maksas izplatāmo programmu paketē var iekļaut citus Latvijā reģistrētus EPL, kuru programmas atbilst visiem šādiem kritērijiem:
 • a) veic apraidi galvenokārt latviešu valodā vismaz iepriekšējā gada laikā;
 • b) darbības pamatnosacījumi paredz lielākoties Eiropas Savienībā, tajā skaitā Latvijā, veidotu programmu saturu vismaz iepriekšējā gada laikā;
 • c) apliecina darbības ilgtspēju;
 • d) nodrošina detalizētas un juridiski apstiprinātas informācijas pieejamību attiecībā uz elektroniskā plašsaziņas līdzekļa īpašnieku/iem un patiesā labuma guvējiem.
 • NEPLP zemes apraides ciparformātā galalietotājiem bez maksas izplatāmo programmu paketē var iekļaut citās Eiropas Savienības valstīs reģistrētus sabiedriskos elektroniskos plašsaziņas līdzekļus.

4

slide6

Esošā situācija un problemātika

 • Pamatnostādne. Visā Latvijā jānodrošina iespēja skatīties sabiedriski svarīgu TV programmu raidījumus bezmaksas (free - to - air apraide)
 • TV programmas. Bezmaksas apraidē ir šādas TV programmas:
  • Sabiedriskā medija programmas LTV1 un LTV7
  • MTG medija programmas LNT un TV3
 • Pārklājums. Bezmaksas TV programmu pārklājums pārsniedz 99% no Latvijas teritorijas.
 • Tehnoloģija. Zemes TV tehnoloģiskās platforma ir DVB-T, ko pārvalda LVRTC.
 • Finansēšanas modelis.
 • Problemātika.
  • Ar 2014.gada 1.janvāri MTG grupa iziet no bezmaksas TV apraides…
  • … kā turpmāk organizēt bezmaksas TV apraidi -> kādu mediju un kādas TV programmas apraidīt un kādam jābūt finansēšanas modelim?
slide7

Kādu TV platformu izvelēties?

 • Zemes TV (DVB-T)
 • DVB-T platforma - atbilstošākais risinājums sabiedriskā medija TV kanālu apraidei visā Latvijā
 • VTV pirmā izplatīšanas tīkla (>99% Latvijas pārklājums) iespējas
 • maksimāli 5 SD(standarta izšķirtspēja) TV programmas vai
 • 1 HD(augsta izšķirtspēja) TV un 1- 2 SD(standarta izšķirtspēja) TV programmas
 • Pāreja no DVB-T uz DVB-T2 apraides standartu neattaisnosies:
 • Investīcijas raidītājos
 • Skatītājiem jāmaina TV dekoderi
 • Mobilo operatoru tehnoloģijas
 • 3G tehnoloģija nav piemērota TV apraidei
 • Priekšnosacījumi TV apraidei, izmantojot mobilo platjoslu:
 • 4G (LTE) platjoslas pieslēgums 800 MHz
 • LTE mobilā platjosla kā risinājums TV apraidei.
 • DVB-S un kabeļtelevīzijas TV platformas ir dārgi risinājumi Latvijasapraidei
slide8

Iespējamie bezmaksas TV apraides modeļiModelis 1.«Sabiedriskā Medija SD un HD programmas»

 • TV programmas.Bezmaksas TV apraidē tikai sabiedriskā medija TV programmas:
  • Standarta izšķirtspējas (SD) programmas LTV1 un LTV7
  • Augstas izšķirtspējas (HD) programma, piemēram, LTV1 HD
 • Finansējums.Apraides izmaksas tiek segtas ar tiešu valsts dotāciju LVRTC. Sabiedriskais medijs nemaksā LVRTC par apraidi.

Dotācija par sab. pasūtījumu

Reklāmdevēji

Valsts dotācija par apraidi

Sab. mediju kanāli

VTV bezmaksas apraide

Bezmaksas paka

0 EUR

0 EUR/mēn.

SD: LTV1 un LTV7

LVRTC

HD: LTV1

slide9

Iespējamie bezmaksas TV apraides modeļiModelis 2.«Sabiedriskās TV SD programmas un konkursā izvēlēti citas TV programmas»

 • TV programmas.Bezmaksas TV apraidē:
  • sabiedriskās TV programmas LTV1 un LTV7 +
  • konkursa kārtībā pēc noteiktiem kritērijiem izvēlētas citu mediju TV programmas (max 3)
 • Finansējums.Apraides izmaksas tiek segtas ar tiešu valsts dotāciju LVRTC. Mediji nemaksā LVRTC par apraidi.

Reklāmdevēji

Dotācija par sab. pasūtījumu

Valsts dotācija par apraidi

Sab. TV kanāli

0 EUR

VTV bezmaksas apraide

LTV1 un LTV7

Bezmaksas paka

0 EUR/mēn.

LVRTC

Citi TV kanāli

0 EUR

.......

slide10

Iespējamie Bezmaksas TV Apraides ModeļiModelis 3.«Sabiedriskā Medija SD programmas un izsolē izvēlētas citu mediju programmas»

 • TV programmas.Bezmaksas TV apraidē:
 • Sabiedriskās TV programmas LTV1 un LTV7 +
 • Izsoles kārtībā izvēlētas citu mediju TV programmas (max 3)
 • Finansējums.Kombinēts apraides finansēšanas modelis:
 • Apraides izmaksas tiek segtas ar mediju finansējumu +
 • Ar tiešu valsts dotāciju LVRTC, kas sedz starpību starp LVRTC ieņēmumiem no medijiem un LVRTC bezmaksas TV apraides izmaksām

Valsts dotācija par apraidi

Dotācija par sabiedrisko pasūtījumu

Reklāmdevēji

VTV Bezmaksas apraide

Sabiedriskā TV programmu apraide

Sab. TV kanāli

0 EUR *

LTV1 un LTV7

LVRTC

Bezmaksas paka

0 EUR/mēn.

Citu mediju TV programmu apraide

Citi TV kanāli

Y EUR **

LVRTC

.......

 • * Sabiedriskais medijs nemaksā par apraidi. Apraides izmaksas tiek segtas ar tiešu valsts dotāciju LVRTC.
 • ** Citas TV par apradi maksā cenu, kas noskaidrota izsoles kārtībā. Starpība starp LVRTC ieņēmumiem un kanālu apraides izmaksām, tiek segta ar tiešu valsts dotāciju LVRTC.
slide12

Atbilstošākā modeļa izvēleTurpmāk veicamie darbi

 • Katram modelim precizēt VTV platformas iespējas attiecībā uz programmu skaitu un apraides izmaksām
 • Apzināt mediju tirgus dalībnieku interesi apraidīt TV programmas bezmaksas apraidē un interesi daļēji finansēt apraidi
 • Apzināt sabiedriskās TV iespējas un izmaksas HD satura ražošanā un apraidē
 • Novērtēt bezmaksas programmu pakas potenciālo skatītāju intereses / skaitu tendences
 • Apzināt likumos paredzētās iespējas un ierobežojumus katram apraides modelim
slide13

“Problēmas, kuras radās, nodrošinot sabiedriskās LTV atrašanos zemes apraides bezmaksas apraidē” (no LTV vēstules NEPLP 07.10.2013)

 • Maksas aprēķinu par LTV izplatīšanu veic LRVTC, bet nav iespēju pārliecināties, vai MK apstiprinātie Notiekumi Nr.178 atbilst faktiskajām izmaksām.
 • Līguma termiņš (8 gadi) neatbilst prognozētajam zemes TV apraides tehnoloģijas izmantošanas laika pasomam.
 • Līguma summa mainās atkarībā no neprognozējamiem lielumiem, t.i – citu komersantu lēmuma atrasties vai neatrasties zemes TV bezmaksas apraidē.
 • Līguma maksu plānots piesaistīt gada inflācijas koeficientam, kas nav prognozējams lielums.
 • Atsevišķa pozīcija ir samaksa par elektroenerģiju, bet nav paredzēta tarifu noteikšanas un patēriņa uzskaite.

13