slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
2014. GADA 15. MAIJS

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

2014. GADA 15. MAIJS - PowerPoint PPT Presentation


  • 143 Views
  • Uploaded on

2014. GADA 15. MAIJS. KAS IR kvalitatīvs ĀRPAKALPOJUMS?. KASPARS RUTKIS LATVIJAS GRĀMATVEDĪBAS ĀRPAKALPOJUMU ASSOCIĀCIJAS VALDES LOCEKLIS. KAS IR KVALITĀTE?. ?. KAS IR KVALITĀTE?. Sertifikāts & zīmogs?. KAS IR KVALITĀTE?. Grāmatvedis?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '2014. GADA 15. MAIJS' - maree


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

2014. GADA 15. MAIJS

KAS IR kvalitatīvsĀRPAKALPOJUMS?

KASPARS RUTKIS

LATVIJAS GRĀMATVEDĪBAS ĀRPAKALPOJUMU ASSOCIĀCIJAS

VALDES LOCEKLIS

slide3

KAS IR KVALITĀTE?

Sertifikāts & zīmogs?

slide5

KAS IR KVALITĀTE?

Grāmatvedis?

slide7

Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju

69.1Šo noteikumu izpratnē:

69.1 1. grāmatvedis – fiziska persona, kuras kvalifikācija atbilst Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību" minētajai grāmatveža ceturtā vai trešā līmeņa kvalifikācijai un kuras kompetenci apliecina attiecīgs izglītības dokuments (diploms vai apliecība), tomēr neaizliedzot par grāmatvedi strādāt arī tādai fiziskajai personai, kuras kompetenci attiecīgajos grāmatvedības jautājumos apliecina pieredze vai grāmatveža kompetences sertifikāts;

69.1 2. ārpakalpojumu grāmatvedis – persona, kura, pamatojoties uz rakstveida līgumu ar uzņēmumu (izņemot darba līgumu), apņemas sniegt vai sniedz klientam grāmatvedības pakalpojumus.

slide12

Somijas grāmatvežu asociācija

Vadlīnijas

labas prakses ievērošanai grāmatvedības uzņēmumiem

slide13

1. Priekšnosacījumi veiksmīgai darba uzdevumu paveikšanai un attiecībām ar klientiem

2. Vienošanās par darba uzdevumu veikšanu

3. Saistības, izpildot darba uzdevumu

2. Vienošanās par darba uzdevumu veikšanu

2.1. Pienākums papildināt zināšanas, veikt izpēti un pārbaudi

2.2. Klienta iekšējo rutīnu piemērošana un klienta konsultēšana

3. Grāmatvedības uzskaites veikšana un pārskatu sagatavošana

4. Gada pārskatu sagatavošana

slide14

Skotijas sertificēto grāmatvežu asociācija

Ārpakalpojumu grāmatvedības uzņēmuma procedūru

rokasgrāmata

slide15

Kvalitātes kontrole un darba uzdevuma izpildes pārbaude

• Dokumentu/ materiālu iesniegšanas klientam/ saņemšanas no klienta un iesniegšanas attiecīgajām varas iestādēm/ saņemšanas no varas iestādēm termiņu kontrole, tajā skaitā klienta informēšana par svarīgākajiem termiņiem.

• Darbplūsmas un resursu plānošanas pārvaldība, lai nodrošinātu, ka ir pietiekami resursi, atbilstošu darbinieku iesaiste un laiks, lai izpildītu attiecīgo darba uzdevumu un mazinātu risku, kas saistīts ar nepamatotu laika trūkumu.

• Klientu dokumentu/materiālu saņemšanas un nodošanas uzraudzība.

• Atbilstoša darba uzdevuma izpildes plānošana.

• Pārskatu sagatavošana

• Nodokļu deklarāciju sagatavošana

• Darba algas aprēķins

slide17

Ārpakalpojumu izvēli ietekmējošie aspekti

[LATTELECOM PĒTĪJUMS 09/ 2011]

Būtiskākais aspekts, kuru ņemtu vērā uzņēmumu pārstāvji, izvēloties ārpakalpojumus, ir augsta pakalpojumu kvalitāte, kam seko izdevīga pakalpojuma cena un pakalpojumu sniedzēja kompetence un ekspertīze.

slide18

Ieguvumi no Ārpakalpojuma

[LATTELECOM PĒTĪJUMS 09/ 2011]

Būtiskākais ieguvums, izmantojot ārpakalpojumus, kuru ir atzīmējuši 60% respondentu, ir speciālistu kompetence un konsultācijas. Citi biežāk minētie ieguvumi ir izmaksu ietaupījums, laika ietaupījums un termiņu ievērošana un tas, ka pašiem nav jādomā par uzņēmuma speciālistu aizvietojamību.

slide20

ASV MAZO UZŅĒMĒJU APTAUJA [21/04/2014]

72% aptaujāto uzņēmēju norādīja, ka ir mainījuši grāmatvedi, jo nav saņēmuši proaktīvus praktiskus padomus. 60% kopumā norādīja, ka proaktivitāte ir ļoti nozīmīgs faktors grāmatvežu darba vērtēšanā

57% aptaujāto uzņēmēju sagaida palīdzību budžeta plānošanā, 30% nodokļu plānošanā, 20% naudas plūsmas pārvaldībā un 20% vēlas palīdzību uzņēmējdarbības analīzes veikšanā

85% aptaujāto uzņēmēju sagaida, ka viņu grāmatveži izmantos jaunākās tehnoloģijas (e-dokumenti, mākonis). 76% domā, uzskata, ka grāmatveži ir pārāk gausi jauno tehnoloģiju ieviešanā

slide21

KAS IR

LATVIJAS GRĀMATVEDĪBAS ĀRPAKALPOJUMU ASOCIĀCIJA?

slide22

LATVIJAS GRĀMATVEDĪBAS ĀRPAKALPOJUMU ASOCIĀCIJAS MĒRĶI

Popularizēt grāmatvedības ārpakalpojumus, celt to kvalitāti un prestižu

Veicināt grāmatvedības pakalpojumu tirgus attīstību, tai skaitā ieviešot vienotus profesionālos standartus un kritērijus

Veicināt kvalitatīvu grāmatvedības pakalpojumu sniegšanu klientiem

Pārstāvēt grāmatvedības pakalpojumu sniedzēju profesionālās intereses valsts un pašvaldību iestādēs, citās nevalstiskajās organizācijās

slide23

ASOCIĀCIJAS BIEDRU SKAITS

31.12.2009- 26

31.12.2010- 53

31.12.2011- 58

31.12.2012- 79

31.12.2013- 81

slide24

NOZARE

  • GRĀMATVEDĪBAS PAKALPOJUMU SNIEDZĒJU SKAITS- 8.200
  • LURSOFT DATU BĀZĒ REĢISTRĒTIE 200 TOP UZŅĒMUMI (GRĀMATVEDĪBA, AUDITS) AR NACE KODU 69.20- APGROZĪJUMS NO EUR 50 tūkst. - EUR 8 milj., VIDĒJAIS APGROZĪJUMS EUR 215 tūkst.
  • NO TOP 200 37% LATGRAASA BIEDRI
slide25

+

Latvijas Republikas grāmatvežu asociācija

ad