smerteevaluering hos pasienter m ed demens bod 04 06 07 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Smerteevaluering hos pasienter m ed demens Bodø, 04.06.07 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Smerteevaluering hos pasienter m ed demens Bodø, 04.06.07

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

Smerteevaluering hos pasienter m ed demens Bodø, 04.06.07 - PowerPoint PPT Presentation


 • 223 Views
 • Uploaded on

Smerteevaluering hos pasienter m ed demens Bodø, 04.06.07. Bettina.Husebo@isf.uib.no Institutt for samfunnsmedisinske fag, UIB Kavli`s forskningssenter for demens Bergen Røde Kors sykehjem. Prevalenz av demens og smerte Utfordringer i forhold til smertevurdering

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Smerteevaluering hos pasienter m ed demens Bodø, 04.06.07' - kalin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
smerteevaluering hos pasienter m ed demens bod 04 06 07

Smerteevaluering hos pasienter med demensBodø, 04.06.07

Bettina.Husebo@isf.uib.no

Institutt for samfunnsmedisinske fag, UIB

Kavli`s forskningssenter for demens

Bergen Røde Kors sykehjem

slide2
Prevalenz av demens og smerte
 • Utfordringer i forhold til smertevurdering
 • Muligheter i forhold til smertevurdering
 • MOBID 2 Pain Scale
demens hyppighet
Demens - hyppighet
 • Verdensbasis: 24.3 mill. pasienter med demens
 • Hvert år: 4.6 mill. nye tilfeller
 • Europa: 10 mill. mennesker
  • 2% av befolkningen
  • 4% av befolkningen i 2040
 • China, Asia, Latinamerika
  • Ca. 350% økning in 2040

Ferri CP. Lancet 2005

pasienter p sykehjem kognitiv svikt smerte
Pasienter på sykehjem: kognitiv svikt/ smerte
 • 65 000 personer med demens i Norge (Ott 1995)
  • 9000 nye tilfeller hvert år
 • 39 000 sykehjemssenger
 • 75% prevalens av demens i sykehjem (Engedal 1993)
  • De fleste moderat/ alvorlig (Nygaard 2003)
 • Aldersdemens hovedårsak til innleggelse (Romøren 1998)
 • Ca. 10.mill. i Europa
pasienter p sykehjem kognitiv svikt smerte1
Pasienter på sykehjem: kognitiv svikt/ smerte
 • Pasienter på sykehjem lider av vedvarende, underdiagnostisert og mangelfullt behandlet smerte (AGS-Panel 1998; Weiner 1999; Frampton 2003).
 • 83% av sykehjemspasientene opplever regelmessig smerte som fører til inaktivitet, depresjon og redusert livskvalitet (Ferrell 1995).
 • Pasienter uten kognitiv svikt får 3 ganger mer analgetika enn pasienter med demens

(Cohen-Mansfield 2002).

demens sannsynlige smerteplager
Demens – sannsynlige smerteplager
 • Degenerative lidelser: Ledd / skjelett / muskulatur
 • Kreft
 • Nevropatier – som herpes zoster
 • Traumer (Lårhalsbrudd, ribbensbrudd, etc)
 • Tidligere kroniske smertetilstander
 • ALDRI kun fysisk
 • Ubearbeidet sorg
1 konklusjon
1. Konklusjon
 • Kombinasjon av demens og smerte gjelder mange mennesker
symptomer v alzheimer s
Kognitive evner

Hukommelse

Læring

Orientering

Tenkeevne, planlegging

Oppmerksomhet

Språk

Forståelse

Dyspraksi

Visuell

Symptomer v/Alzheimer`s
 • Atferd
  • Depresjon, Isolasjon
  • Angst, panikk
  • Hallusinasjon
  • Uro, vandring
  • Repetisjoner (roping, handling)
  • Forandret døgnrytme
 • Motorikk
  • Muskelstivhet,
  • Styringsproblem
  • Balanceproblem
  • Inkontinens
utfordringer ved smerteevaluering
Utfordringer ved smerteevaluering
 • Demente klager mindre over smerte
  • Mindre smertediagnoser?/mindre smerte?
  • Redusert eller mangel av self-rapport kapasitet
   • Hukommelse
   • Abstrakt tenkning
   • Språk
 • Personal
 • Pain assessment

White 1997; Werner 1998; Huffmann 2000

smertevurdering
Smertevurdering
 • Forutsettning for smertebehandling er smertevurdering (Turk, 1968)
 • Gullstandard = Det hva pasienten selv sier som er vondt
 • Ingen smert – o- meter
  • Smerte er en indre tilstand
  • Ingen entydige yttre tegn
 • NRS, VAS, VRS, Colour Scale, Face Scale ikke aktuelle (Manfredi, 1999)
pain avoidance effect
Pain avoidance effect
 • Smerte er usynlig i ro
 • Smerte er usynlig under ADL – funksjoner
 • Pasienter med smerte unngår smertefulle bevegelser
 • Forventning av smerte?

Lethem 1998; Hadjistravropoulos 2000; Prkachim 2001

2 konklusjon
2. Konklusjon
 • Demensatferd kan være identisk med smerteatferd!
 • Pasienter med demens kan ikke formidle smerte!
 • Demente unngår smertefulle bevegelser
i verbal smerteuttrykk
I. Verbal Smerteuttrykk
 • Verbal smerteuttrykk og smertelyder må registreres
   • Lyder eller ord: “Au”, “det gjør vondt”, stønning, roping, klaging
 • MEN:
  • Du kan ikke stole på det!
  • Afasi, repetisjoner, fremmed språk
ii ansiktsuttrykk
II. Ansiktsuttrykk
 • Ansiktsuttrykk
  • rynker på pannen
  • lukker øynene
  • presser munnen
 • MEN:
  • hud, rynker, gebiss, parese, M. Parkinson
  • kronisk (80%) – akutt smerte
  • tilvenningseffekt
  • ANGST
iii avvergereaksjoner
III. Avvergereaksjoner
 • Kroppsspråk
  • Stivner, holder pusten
  • avverger
  • beskytter seg
  • slår
 • MEN:
  • immobilitet (parese)
  • kontraktur, M. Parkinson
  • manglende evne, til å forvente smerte
slide17
Pleiepersonalet
  • Tettest kontakt med pasientunder morgenstell - eksperter
  • Observasjon er avhengig av utdannelse og oppmerksomhet
  • “Vi ønsker ikke å såre pasienten!”
 • Tilvenningseffekt? Selvbeskyttelse?
  • „Hvorfor skal jeg registrere smerte, når det ikke har konsekvenser?
 • Høy turn over/ legedekning?
 • Undervisning
  • Til alle! Godt men urealistisk mål
fra smerteatferd til smerteintensitet
Fra smerteatferd til smerteintensitet
 • Smerteatferd
  • Personalets interpretasjon
 • Smerteintensitet
3 konklusjon
3. Konklusjon
 • Smerteregistrering er avhengig av
  • Verbal smerteuttrykk
  • Ansiktsreaksjoner
  • Avvergereaksjoner
  • Personalets interpretasjon
evalueringsinstrument for smerteatferd
Evalueringsinstrument for smerteatferd
 • Observasjonsskjema for smerteatferd –

begrenset i sin klinisk brukbarhet (Stolee, 2005)

   • ESAS – kun v/orienterte pasienter
   • DS-DAT (Hurley, 1992)
   • ADD (Kovach, 1999)
   • CNPI (Feldt, 2000)
   • PAEP (Manfredi, 2003)
   • PAINAD (Warden, 2003)
   • PADE (Villanueva, 2003)
   • Abbey (Abbey, 2004)
   • PACSLAC (Fuchs-Lacelle, 2004)
   • DOLOPLUS 2 (Lefebvre-Chapiro, 2001)
   • NOPPAIN (Snow, 2004)
mobid 2 pain scale
MOBID 2 Pain Scale
 • Mobilization
 • Observation
 • Behavior
 • Intensity
 • Dementia
mobid 2 pain scale1
MOBID 2 Pain Scale
 • Kronisk smerte blir synlig under systematisk og forsiktig mobilisering av kroppen
 • Observert smerteatferdinterpreteres til smerteintensitet
 • MOBID 2 fanger opp smerte fra hodet, indre organer og hud
 • Bruk av smertetegning
 • Pleiepersonalet har nøkkelposisjon
reliability internal consistency validity
RELIABILITYINTERNAL CONSISTENCYVALIDITY
 • Video uptake
  • 27 pasienter med alvorlig demens
 • Bedside testing
  • 77 pasienter med alvorlig demens
 • Bedside testing
  • 181 pasienter med alvorlig, moderat, mild, ingen demens
4 konklusjon
4. Konklusjon
 • MOBID 2 har høy reliabilitet og validitet
 • Muskuloskeletale smerte hyppigere enn fra indre organer, hodet og hud
 • 62% med smerte >3 (0-10)
 • Skåring er høyre fra video enn bedside
 • Pasienter med forskjellige demensgrader opplever like mye smerte
 • Ingen forskjell mellom Alzheimer`s, vaskular demens og ikke demens
 • Men de får mindre morfin preparater