Download
meg jul k z ss gek biharban t mop 3 2 3 09 2 2010 0033 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
„MEGÚJULÓ KÖZÖSSÉGEK BIHARBAN” TÁMOP-3.2.3-09/2-2010-0033 PowerPoint Presentation
Download Presentation
„MEGÚJULÓ KÖZÖSSÉGEK BIHARBAN” TÁMOP-3.2.3-09/2-2010-0033

„MEGÚJULÓ KÖZÖSSÉGEK BIHARBAN” TÁMOP-3.2.3-09/2-2010-0033

75 Views Download Presentation
Download Presentation

„MEGÚJULÓ KÖZÖSSÉGEK BIHARBAN” TÁMOP-3.2.3-09/2-2010-0033

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. „MEGÚJULÓ KÖZÖSSÉGEK BIHARBAN”TÁMOP-3.2.3-09/2-2010-0033 TÁMOP-3.2.3-09/2-2010-0033. sz. projekt

 2. „MEGÚJULÓ KÖZÖSSÉGEK BIHARBAN” • Kezdeti feltételek • Gyermek- és ifjúsági korosztály bevonása • „Új” tanulási formák alkalmazása • Kompetenciafejlesztést megcélzó konstrukció • Nem formális és informális oktatási-nevelési szolgáltatások fejlesztése • Látogatottság növelése TÁMOP-3.2.3-09/2-2010-0033. sz. projekt

 3. „MEGÚJULÓ KÖZÖSSÉGEK BIHARBAN” • Célok meghatározása, tervezés • Közművelődési szolgáltatások bővítése • Oktatást kiegészítő foglalkoztatás • Intézményi kapcsolatrendszer fejlesztése • Jobb iskolai eredmények elérése • Kisebb lemorzsolódási arány elérése TÁMOP-3.2.3-09/2-2010-0033. sz. projekt

 4. „MEGÚJULÓ KÖZÖSSÉGEK BIHARBAN” • A kistérség sajátossága • Humántőke hiánya • HHH tanulók aránya: - Biharkeresztes 22 %, - Berettyóújfalu 13 %, - Csökmő 15 %. • SNI tanulók aránya: - Biharkeresztes 4,5 %, - Berettyóújfalu 4 %, - Csökmő 6 %. TÁMOP-3.2.3-09/2-2010-0033. sz. projekt

 5. „MEGÚJULÓ KÖZÖSSÉGEK BIHARBAN” • Pályázati életút • 2009. november Pályázati kiírás • 2010. március 15. Beadási határidő • 2010. október 01. Értesítés a döntésről • 2011. január 31. Támogatási szerződés Megvalósítási időszak 2011. január 01. - 2012. július 31. TÁMOP-3.2.3-09/2-2010-0033. sz. projekt

 6. „MEGÚJULÓ KÖZÖSSÉGEK BIHARBAN” • Projekt bemutatása Főkedvezményezett: Városi Művelődési Ház és Könyvtár Biharkeresztes Projektpartner: Bihari Szabadművelődési és Népfőiskolai Egyesület Berettyóújfalu • Elnyert támogatás összege: 72 212 915 Ft TÁMOP-3.2.3-09/2-2010-0033. sz. projekt

 7. „MEGÚJULÓ KÖZÖSSÉGEK BIHARBAN” Projektbe bevont oktatási intézmények Bocskai István Általános Iskola és EPSZ (Biharkeresztes, Ártánd, Bojt,Told) II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Hunyadi Mátyás Tagiskola (Berettyóújfalu) Faluház, Könyvtár és Alapfokú Művészeti Iskola (Csökmő) Faluház és Könyvtár (Szentpéterszeg) TÁMOP-3.2.3-09/2-2010-0033. sz. projekt

 8. „MEGÚJULÓ KÖZÖSSÉGEK BIHARBAN” • B komponens: Oktatást kiegészítő, iskolarendszeren kívüli programok támogatása Kompetencia-, készség- és képességfejlesztő, tehetséggondozó programok fejlesztése, tréningek szakkörök, környezeti nevelést támogató programok szervezése, lebonyolítása. A fiatal tehetségek számára tehetséggondozó programok, kiscsoportos tréningek megvalósítása. A közművelődési és közoktatási intézmények részére tapasztalatcsere megvalósítása. • E komponens: Megtartó képességet segítő közösségi programok támogatása. A helyi identitás erősítése, hagyományos foglalkozások megismertetése, megőrzése. A helyi kultúra értékeinek feltárása, kreatív tevékenységek ápolása, programok, táborok keretében. Életvezetési programok megvalósítása a társadalmi beilleszkedési zavarokkal küzdő fiatalok számára. TÁMOP-3.2.3-09/2-2010-0033. sz. projekt

 9. „MEGÚJULÓ KÖZÖSSÉGEK BIHARBAN” Megvalósuló tevékenységek • „B” komponens • Kompetenciafejlesztő szakkör 36 db 288 fő • Szakkör 48 db 384 fő • Egyéni tehetséggondozó foglalkozás 20 db 20 fő • Kiscsoportos tehetséggondozó foglalkozás 10 db 50 fő • „E” komponens • Szociális kompetencia fejlesztő szakkör 10 db 100 fő • Kommunikációs tréning 10 db 100 fő • Életvezetési prevenciós foglalkozás 10 db 80 fő TÁMOP-3.2.3-09/2-2010-0033. sz. projekt

 10. „MEGÚJULÓ KÖZÖSSÉGEK BIHARBAN” Táborok • „B” komponens • Olvasótábor 3 db Gyula 48 fő • Kompetencia fejlesztő tábor 3 db Telkibánya 60 fő • Természetvédő tábor 1 db Csökmő 30 fő • „E” komponens • Életvezetési tábor 2 db Biharkeresztes 60 fő • Néptánctábor 3 db Gyula 90 fő • Zenei tábor 2 db Gyula 60 fő • Honismereti tábor 1 db Csökmő 30 fő • Szociális kompetenciafejlesztő tábor 4 db Biharkeresztes 60 fő Berettyóújfalu 60 fő TÁMOP-3.2.3-09/2-2010-0033. sz. projekt

 11. „MEGÚJULÓ KÖZÖSSÉGEK BIHARBAN” Kiegészítő tevékenységek • Nyitó és záró konferencia • Bihari Együttesek Találkozója (Gyermek-, ifjúsági népzenei és néptánccsoportok bemutatkozása) • Szakmai tapasztalatcsere • A kidolgozott és megvalósított szakkör, programok, foglalkozások tematikájából „Jó gyakorlatok” címmel szakmai kiadványt készítése TÁMOP-3.2.3-09/2-2010-0033. sz. projekt

 12. „MEGÚJULÓ KÖZÖSSÉGEK BIHARBAN” • Projekt monitoring mutatók nonformális és informális tanulási alkalmak célcsoportja a gyermek és ifjúsági korosztály Bevont fő: 12.700 fő Képzési alkalmak száma: 1.400 db TÁMOP-3.2.3-09/2-2010-0033. sz. projekt

 13. „MEGÚJULÓ KÖZÖSSÉGEK BIHARBAN” Köszönöm a figyelmet! Boros Beáta projektvezető TÁMOP-3.2.3-09/2-2010-0033. sz. projekt