Pryo prao milj praktik apu apl lpa lia
Download
1 / 10

- PowerPoint PPT Presentation


 • 136 Views
 • Uploaded on

PRYO, PRAO, Miljöpraktik, APU, APL, LPA, LIA. PRAKTIK i byggindustrin vanligaste och tydligaste formen av samverkan mellan skola – arbetsliv Det är här lärandet på arbetsplatsen sker. Förutsättningar för samverkan Drivkrafter. Skola. Elev. Lärare. Handledare. Företag.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - kalil


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Pryo prao milj praktik apu apl lpa lia
PRYO, PRAO, Miljöpraktik, APU, APL, LPA, LIA

PRAKTIK i byggindustrin

vanligaste och tydligaste formen av samverkan mellan

skola – arbetsliv

Det är här lärandet på arbetsplatsen sker


F ruts ttningar f r samverkan drivkrafter
Förutsättningar för samverkanDrivkrafter

Skola

Elev

Lärare

Handledare

Företag

Vad innebär bra kvalitet?

Är syftet med samverkan lika för alla?


F retagens drivkrafter att samverka
Företagens drivkrafter att samverka

 • Frans arbetar på ett rikstäckande företag. Engagerad, kommer på branschråd och skickar handledare på utbildningar. Frans har ett väldigt tydligt syfte med samverkan. Företaget tar många praktikanter, men anställer långt ifrån alla elever. Främsta drivkrafter: PR och rekrytering.

 • Tomas äger ett företag med 20 anställda. Engagerad, kommer själv och skickar andra på branschråd och handledarutbildning. Stark lokal förankring. Tar många praktikanter och anställer många.

  Främsta drivkrafter: Rekrytering, utveckling och lönsamhet.


F retagens drivkrafter att samverka1
Företagens drivkrafter att samverka

 • Lennart äger ett företag med 20 anställda utan ambition att växa. Inte engagerad i utbildningen och kommer aldrig på branschråd eller handledarutbildning. Tar mycket praktikanter men har ingen avsikt att anställa.

  Främsta drivkraft: Lönsamhet.

 • Stina, HR på rikstäckande företag. Engagerad, kommer på branschråd och skickar handledare på utbildning. Tar få praktikanter, men anställer nästan alla. Främsta drivkraft: Rekrytering.

 • Fredrik driver ett litet byggföretag i fjällregionen. Företaget arbetar långt från skolan.

  Skolan kallar inte till branschråd eller handledarutbildningar. Företaget tar inte många praktikanter, men anställer alla. Främsta drivkraft: Rekrytering


Starmodellen

STARMODELLEN

Uppföljning

Grundskolan

GymnasieskolanLärlingsanställningYrkesbevis

VuxenutbildningTjänsteman

Högskolan


R tt antal
RÄTT ANTAL!

 • Söktrycket till BA-programmet

 • Antalet elever som påbörjar BA

 • Fördelning mellan yrkesgrupperna

 • Antalet avhopp från BA-programmet

 • Antalet kvinnor och personer med utländsk härkomst


R tt kompetens
RÄTT KOMPETENS

 • Teoretisk yrkeskunskap (bygg- och programgemensamma ämnen)

 • Praktisk yrkeskunskap

 • Personliga egenskaper – inställning

  • sträva efter att alltid göra ett så bra jobb som möjligt

  • kunna ta till sig ny information och nya sätt att jobba

  • se sin roll i ett större perspektiv

  • vara självgående och vara duktig på att samverka

  • se på säkerhet, arbetsmiljö och kvalitet som en självklarhet

  • det är en självklarhet att följa avtal och regler

  • ta ansvar för sin kropp och sin hälsa


Skolan ska prioritera
SKOLAN SKA PRIORITERA

Nära kontakt med företagen

Löpande kontakt med det lokala näringslivet genom introduktioner och uppföljningar av APL

Branschråd

Rektors-/Lärarkonferenser

Handledarutbildningar

Bredd och Spets

Alla ämnen är viktiga

Motivation till att bli riktigt bra

Fortbildade lärare

Byggkultur ska befästas i skolan

Säkerhet

Serva din hjärna och kropp

Arbetsmiljö

Ren byggbransch

Branschrekommenderad Skola

Ett verktyg för konstant förbättring


Stars kvalitetss kring
STARS Kvalitetssäkring

Kvantitet(årlig sammanställning)

 • Söktryck

 • Intag

 • Inriktningsval

 • APL-timmar/elev

 • Hur många får jobb

  Kvalitet(årlig undersökning genom Dalabarometern Bygg)

 • Intresse

 • Elevers nöjdhet

 • Företagens nöjdhet

 • Handledares nöjdhet


Pryo prao milj praktik apu apl lpa lia
Utveckling under LPA projektetDALARNAS BYGG och ANLÄGGNINGSBOKen årlig publikation och regionalt forum utbildning och arbetsmarknad

 • gemensam verklighetsbild

 • underlag för gemensamma och individuella strategier och beslut

 • transparens

 • möjligheter att möta varandra där vi står

 • kvalitetssäkrar