interaktion mellan teori forskning och klinisk praktik n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Interaktion mellan teori, forskning och klinisk praktik

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 58

Interaktion mellan teori, forskning och klinisk praktik - PowerPoint PPT Presentation


 • 125 Views
 • Uploaded on

Interaktion mellan teori, forskning och klinisk praktik. Inger Hallström, leg. barnsjuksköterska, docent Sektionen för omvårdnad, Inst för Hälsa, Vård och Samhälle/Vårdalinstitutet Lunds Universitet.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Interaktion mellan teori, forskning och klinisk praktik' - quant


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
interaktion mellan teori forskning och klinisk praktik

Interaktion mellan teori, forskning och klinisk praktik

Inger Hallström, leg. barnsjuksköterska, docent

Sektionen för omvårdnad,

Inst för Hälsa, Vård och Samhälle/Vårdalinstitutet

Lunds Universitet

slide2
“If nursing is truly a profession, and not just a job or an occupation, nurses have to be able to continually evaluate the care they give and to be accountable for providing the best possible care”.(Gennaro, Hodnett & Kearney 2001 p 314)
gap mellan teori forskning och klinisk praktik
Gap mellan teori, forskning och klinisk praktik
 • Individuella karakteristika
 • Organisatoriska karakteristika
 • Forsknings karakteristika (Rogers, 1995, Eastabrooks, Floyd, Scott-Findlay, O’Leary, Gushta, 2002)
individuella karakteristika
Individuella karakteristika
 • Inställning och attityd
 • Engagemang i forskningsaktivitet
 • Informationssökning
 • Professionella karakteristika
 • Utbildning
 • Socio-ekonomiska faktorerEastabrooks, Floyd, Scott-Findlay, O’Leary, Gushta, 2002)
organisatoriska karakteristiska
Organisatoriska karakteristiska
 • Beslutsfattande processer
 • Forskningsklimat(Eastabrooks 1999, Kitson 1999)
forsknings karakteristika
Forsknings karakteristika
 • Forskningsresultat
 • Hur forskningsresultat kommuniceras(Funk et al 1991, Parahoo 2000, McCleary & Brown 2003)
slide7
“It took me many years to realise that I completely misunderstood what journals did. I imagined that doctors opened their BMJs on Friday mornings. Read some of the innovation, and used it on the next relevant patient…In fact words on paper rarely lead to directly change - and thank goodness for that considering the rubbish that journals often publish”Smith, R. BMJ; 329:242-4
kunskap
Kunskap
 • “Veta att”
 • “Veta hur”(Polyani 1958, Kuhn 1970)
vad r kunskap
Vad är kunskap?
 • Fakta – ”rå” kunskap (benämna, namnge, beskriva, rapportera)
 • Kunskap som kräver anpassning (exemplifiera, definiera, analysera, syntetisera)
 • Kunskap som kräver stor egen anpassning (jämföra, diskutera, HANDLA)
vad r kunskap1

Gissa

Veta

Förberedd på att handla

Vad är kunskap...
slide11

Omvårdnadsforskning

Teori

Utbildning

Forskning

Omvårdnadspraktik

barns och f r ldrars behov och deltagande i beslut
Barns och föräldrars behov och deltagande i beslut
 • Teori
 • Forskning
 • Praktiska implikationer
teoretisk referensram
Teoretisk referensram
 • Behov
 • Autonomi
 • Integritet
 • Kompetens
 • Samtycke
behov
Behov
 • En varelse behöver sådant, som det är illa för den att undvara” (von Wright 1982)
 • ”A person has a need for health care if, and only if, a) there is a difference between the person’s actual state and a goal, and b) health care is necessary in order to reach the goal” (Liss 1990 p 81)
 • Rangordning av behov - vissa behov måste tillfredsställas innan andra blir aktuella(Maslow 1954)
behov forts
Behov forts.
 • Behov i hälso- och sjukvård Physical, social and existential (Pringle 1980, Price 1994)Basic biological needs, cultural and social needs (Loewy, 1990)
 • Behov i omvårdnad (Peplau 1952, Henderson 1955, Abdellah 1960) Orem 1980
 • Needs - wants (French 1983, Holmes & Warelow 1997)
autonomi
Autonomi
 • ”Personal freedom and liberty to follow one’s will”(Oxford Dictionary 1971)
 • Personal autonomy is a morally based right to self determination and a right to be involved and make decisions that concern one’s own welfare (Tranöy 1993, Hermerén 1996)
 • Free from influence and control - the capacity required for intentional actions (fri från påverkan och kontroll - kompetens) (Beauchamp & Childress 2001)
autonomy in action
Autonomy in action
 • ”To respect an autonomous agent, is at minimum, to acknowledge that person’s right to hold views, to make choices, and to take actions based on values and beliefs. Such respect involves respectful actions, not merely a respectful attitude” (Beauchamp & Childress 2001 p 63)
integritet
Integritet
 • Målet med autonomi är att skydda integriteten.
 • Det är lättare att kränka en persons integritet när personens individuella autonomi är förminskad eller icke existerande
 • Hel, opåverkad, odelbar och - individuell och tillhör alla människor, från början av livet till livets slut, kan inte graderas
 • Ett karakteristika
kompetens
Kompetens
 • Mognad, kapacitet, kompetens
 • ”The ability to perform a task” (B & C 2001 p 70)
 • Kriterier för kompetens varierar, eftersom kraven är olika för olika uppgifter (Friedman Ross 1997)
 • “Continuum from full competence in a certain issue, on a certain occasion, to total inability on another occasion” (B & C 2001 p 72)
 • Vid bedömning av individuell kompetens är det nödvändigt att hänvisa till specifik kompetens, inte generell kompetens
assent medgivande
Assent - medgivande
 • Assent (medgivande)- ”the child’s agreement to participate” (Broome & Steiglitz 1992)Barn antas att ge medgivande när de har tillräcklig kompetens för att ha en uppfattning om proceduren men inte tillräcklig kompetens för att ge fullt samtycke

(Foreman 1999)

consent samtycke
Consent - samtycke
 • Consent (samtycke ) - ett övervägt och frivilligt medgivande som innefattar att relevant information som behövs för att fatta ett övervägt beslut har erbjudits och förståtts (Koocher & De Maso 1990)
refusal v gran
Refusal - vägran
 • Kompetent att samtycka men inte att vägra?
fn s konvention om barns r ttigheter
FN:s konvention om barns rättigheter
 • Barn skall respekteras
 • Barnets bästa
forskning
Forskning
 • Observationer
 • 9 veckor
 • 24 barn och deras föräldrar
 • Totalt 134 h
observationer
Observationer
 • Barn i åldrarna 5 månader - 18 år
 • 8 akuta / 16 planerade
 • 15 dagvård / 9 längre sjukhusvistelser
analys
Analys
 • Fältanteckningar
 • Innehållsanalys- manifest nivå
 • latent nivå
 • Meningsbärande enheter
 • Kategorier
 • Tema
barns behov
Barns behov
 • Icke hotfulla situationer
 • Hotfulla situationer
icke hotfulla situationer behov av
Icke hotfulla situationerBehov av
 • aktivitet och sysselsättning
 • att utforska sin omgivning
 • information
 • att vara delaktig i procedurer och beslut
 • bekräftelse och beröm
 • fysisk tillfredsställelse
hotfulla situationer behov av
Hotfulla situationerBehov av
 • att vara nära sina föräldrar
 • att ha kontroll
 • det välkända
 • att bli visad respekt
behov av
Behov av
 • Trygghet
 • Att förmedla trygghet till sitt barn
 • Kommunikation
 • Kontroll
 • Föräldrakompetens
 • Att passa in
 • Familjen
 • ”Lindring”
 • Tillfredsställa praktiska behov
intervjuer med f r ldrar
Intervjuer med föräldrar
 • 26 föräldrar
 • 20 mödrar/6 fäder
 • Hur gör Du för att få Dina behov tillfredsställda?
behovstillfredsst llelse
Behovstillfredsställelse
 • Rädd att vara till besvär
 • Trevlig och positiv
 • Frågar
 • Väl förberedd
 • Informerar personalen
analys1
Analys
 • 119 situationer inkluderade ett beslut där föräldrar var involverade
 • 137 situationer inkluderade ett beslut där barn var involverade
 • situationerna graderades efter en fem gradig skala (Hermerén 1996)
grad 1
Grad 1
 • A (där A representerar personal och B representerar föräldern) lyssnar inte på B:s åsikter, önskningar och värderingar - A vägrar höra på B
grad 2
Grad 2
 • A lyssnar men vägrar diskutera åsikterna med B; något samråd och informationsutbyte förekommer inte
grad 3
Grad 3
 • A diskuterar med B men bryr sig inte om vad B säger; B:s åsikter önskningar och värderingar påverkar inte A:s handlande
grad 4
Grad 4
 • A bryr sig om vad B säger men handlar bara delvis i enlighet med B:s åsikter, önskningar och värderingar
grad 5
Grad 5
 • A handlar helt i enlighet med B:s åsikter, önskningar och värderingar
grad 11
Grad 1
 • A (där A representerar personal och B representerar föräldern) lyssnar inte på B:s åsikter, önskningar och värderingar - A vägrar höra på B
 • Föräldrar - 32 situationerBarn - 10 situationer
grad 21
Grad 2
 • A lyssnar men vägrar diskutera åsikterna med B; något samråd och informationsutbyte förekommer inte
 • Föräldrar - 5 situationerBarn - 11 situationer
grad 31
Grad 3
 • A diskuterar med B men bryr sig inte om vad B säger; B:s åsikter önskningar och värderingar påverkar inte A:s handlande
 • Föräldrar - 21 situationerBarn - 51 situationer
grad 41
Grad 4
 • A bryr sig om vad B säger men handlar bara delvis i enlighet med B:s åsikter, önskningar och värderingar
 • Föräldrar - 14 situationerBarn - 17 situationer
grad 51
Grad 5
 • A handlar helt i enlighet med B:s åsikter, önskningar och värderingar
 • Föräldrar - 47 situationerBarn - 48 situationer
antal optimala och icke optimala situationer f r varje niv
Antal optimala och icke optimala situationer för varje nivå

Nivå Optimal Icke optimal Total (n= 137)1 0 10 102 0 11 113 32 19 514 11 6 175 48 0 48

faktorer som p verkar
Faktorer som påverkar
 • Föräldrarnas tydlighet
 • Personalens känslighet
omv rdering av beslut
Omvärdering av beslut
 • I 83 situationer protesterade en eller flera personer
 • Beslutet omvärderades i 12 situationer
klinisk praktik
Klinisk praktik
 • Genom att ge föräldrar information och utbildning om postoperativ vård,
 • och att bjuda in dem till att deltaga i vård och i beslut om vård
 • var målet att underlätta barnets tillfrisknande och minimera familjens kostnader
rutin v rd
Rutin vård
 • Träffar barnkirurg vid mottagningsbesök
 • broschyr med post
 • vid inskrivning blir barnen vägda, mätta och undersökta av barnkirurg
 • EMLA - kräm
 • förberedelsepärm med fotografier
 • premedicinering
 • föräldrar stannar tills barnet är sövt
interventions studie
Interventions studie
 • Individuell muntlig information om barnets postoperativa beteende, deltagande i vård och föräldraroll
 • Skriftlig information om postoperative vård och behandling
 • Varje förälder ringdes upp på kvällen operationsdagen för att kontrollera barnets tillstånd och stödja föräldrar
utskrivning
Utskrivning
 • När barn och föräldrar ansåg att det var lämpligt så snart som
 • barnets var vaket efter narkos
 • hade druckit eller ätit något
 • kunde gå med hjälp (när detta var tillämpligt)
resultat
Resultat
 • Började att dricka tidigare
 • Mobiliserades tidigare
 • Mindre smärta
 • Färre kräkte
 • Kortare tid på sjukhuset
slide58
“We do not perform research to know what goodness is but to become good”(Aristotle, 384 – 322 BCThe Nicomachean Ethics)