etik evidens och transparens n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ETIK, EVIDENS OCH TRANSPARENS PowerPoint Presentation
Download Presentation
ETIK, EVIDENS OCH TRANSPARENS

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 50

ETIK, EVIDENS OCH TRANSPARENS - PowerPoint PPT Presentation


 • 249 Views
 • Uploaded on

ETIK, EVIDENS OCH TRANSPARENS. Knut Sundell knut.sundell@socialstyrelsen.se www.evidens.nu www.prevention.se. VISION. En evidensbaserad praktik i socialt arbete . EVIDENSBASERAD PRAKTIK (Haynes et al, 2002). Situation och omständigheter. Profesionell expertis. Klienters

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ETIK, EVIDENS OCH TRANSPARENS' - wynn


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
etik evidens och transparens

ETIK, EVIDENS OCH TRANSPARENS

Knut Sundellknut.sundell@socialstyrelsen.sewww.evidens.nuwww.prevention.se

vision
VISION

En evidensbaserad

praktik i

socialt arbete

evidensbaserad praktik haynes et al 2002
EVIDENSBASERAD PRAKTIK(Haynes et al, 2002)

Situation och

omständigheter

Profesionell

expertis

Klienters

erfarenhet & önskemål

Bästa evidens

ims uppdrag
IMS UPPDRAG

INTE

 • Utveckla standardiserade bedömningsmetoder
 • Utvärdera sociala insatser
 • Göra kunskapsöversikter
 • Sprida kunskap
 • Utfärda riktlinjer
 • Forska om klienters önskemål och professionellas expertis
 • Utbilda och handleda
varf r beh vs ebp
Varför behövs EBP?

Etiskt att ge bästa hjälpen

Kostnadseffektivt

EBP är mer fokuserat och mindre tidskrävande, vilket gör att fler klienter kan få hjälp

Bidrar till utveckling

Ett vetenskapligt tänkesätt som gör möjligt att systematiskt utveckla och förfina insatser

slide6

Bennett Brauns avprogrammerings-terapi

Attachement terapi

(holding + rebirthing)

Är alla insatser lika bra?

Kan vi av okunskap orsaka skada?

slide8

”Det finns exempel på hållande som pågått upp till 5-6 timmar. Åtgärderna används i nödsituationer men uppges också vara en nödvändig del i behandlingen. Barnen eller ungdomarna ber ibland själva om att bli hållna, men ibland vill de också bli frisläppta ur det grepp som används. Detta sker dock inte förrän barnet eller ungdomen blivit lugn och en ögonkontakt etablerats”

ineffektiva eller skadliga metoder
Ineffektiva eller skadliga metoder
 • Ljusterapi vid årstidsbunden depression
 • Sorgeterapi för normal-fungerande personer
 • Helordsmetoden vid läsinlärning
 • Spädbarn ska sova på magen
 • Återskapande av minnen (hypnos)
 • Anatomiskt korrekta dockor för diagnos av sexuella övergrepp mot små barn
 • Attachment-terapi (holding och rebirthing)
 • Nedläggning / kontroll-tagning / ”Dörrning”
 • D.A.R.E / Våga
 • ”Scared straight”
 • Boot camps
 • Psykodynamisk behandling av autism
 • Gruppinriktade insatser för kriminella ungdomar
 • Critical incident stress debriefing
metoder vars v rde r oklara
Metoder vars värde är oklara

Miljöterapi

Utredningslägenhet

Värstingresor

Familjecentraler

Skolervice-enheter

Charlie

Barnahus

SKÅ-modellen

Alby-modellen

Farsta-modellen

Hassela-modellen

Kälvestens-metoden

Kontaktperson/-familj

Hallstahammar-modellen

slide12

Ni förstår säkert att vi inte

kan bevisa att behandlingen är

värdelös innan vi har testat

den i 15 år?

Inte heller

önskvärt

slide14

Experters utlåtanden, samlade bedömningar, brillianta insikter och skarpsinniga antaganden är ofta vilseledande.

J. C.Stanley (1957)

Expert opinions, pooled judge-ments, brilliant intuitions, and shrewd hunches are frequently misleading

J. C.Stanley (1957)

inte tillr ckligt
Inte tillräckligt

Kliniska erfarenheter

Klienters tillfredsställelse

Undersökningar utan direkta mått på utfallsvariabeln

För- och eftermätning utan jämförelsegrupp

krav p evidens
Krav på evidens

Minst 2 oberoende utvärderingar med högt bevisvärde

Tydligt beskriven målgrupp

Rimlig uppföljningstid

Statistiskt säkerställda skillnader

Fokus på målgruppens beteenden

Resultaten har praktisk signifikans

slide18
Intern validitet

Hög trovärdighet att förändringar beror

på insatsen och inget annat

(jämförande studier, före- och eftemätning)

Extern validitet

Effektiva i vardagsarbetet

(flera oberoende studier med samma resultat)

scientific methods scale sherman m fl 2002

Scientific Methods Scale(Sherman m fl, 2002)

Scientific Methods Scale(Sherman m fl, 2002)

(5) Randomisering mellan behandling och jämförelse

(4) Före – eftermätning med jämförelsegrupp och kontroll för andra förklaringar

(3) Före – eftermätning med jämförelsegrupp

(2) Före – eftermätning utan jämförelsegrupp

(1) Sambandsstudie vid ett tillfälle

Sämst - - - - - - - - - Bäst

andel av insatser som framstod som s kerst llt effektiva
Andel av insatser som framstod som säkerställt effektiva

37%

61%

66%

74%

80%

(5) Randomisering

(4) Jämförelsegrupp med stat kontroll

(3) Jämförelsegrupp utan stat kontroll

(2) Före – efter utan jämförelsegrupp

(1) Sambandsstudie vid ett tillfälle

Sämst - - - - - - - - - Bäst

slide21

Hur hittar man

bland allt ”brus”?

slide22

Googlar man ”evidens” och ”socialt arbete:

21 300 svenska referenser

44 400 000 engelska

Googlar man ”metod” och ”socialt arbete:

243 000 svenska referenser

39 000 000 engelska

Det mesta handlar

INTE om hur

insatser fungerar

forskning om sociala metoder f r kvinnor som utsatts f r v ld i n ra relationer2
Forskning om sociala metoder för kvinnor som utsatts för våld i nära relationer

Problemet

är inte överskott

av effektstudier

utan brist

0,1 procent

svenska effektstudier om socialt arbete
Svenska effektstudier om socialt arbete

Framför allt finansierade av myndigheter och inte forskningsråd

pågår

gradering
Gradering

Starkt veten-

skapligt stöd

Vetenskap-

ligtstöd

Lovande

Ingen effekt

Okänd effekt

Skadlig

?

?

beskrivningen inneh ller
Beskrivningen innehåller:

Målgrupp - Föräldrar till barn mellan tre och elva år som ofta bråkar eller hamnar i konflikter.

Syfte - Att öka föräldrars positiva samspel med sina barn och förändra föräldrarnas förhållningssätt.

Genomförande - Elva tillfällen med videovinjetter, rollspel, hemuppgifter och skriftligt material.

Utbildning -Handledarutbildning av Stockholms stad.

Effekter –Medelstarka effekter (andel med allvarliga problem minskar med 46%)

Evidensstyrka -Medelhög tillförlitlighet (Lovande)

Kontakter -www.kometprogrammet.se

slide31

Slumpvis urval kommuner (2/3)

Chefer med budget- / personalansvar

Hösten 2007

Elektronisk enkät

Svarsfrekvens 88% (n = 834)

andel som anv nder standardiserade bed mningsinstrument n gon g ng
ANDEL SOM ANVÄNDER STANDARDISERADE BEDÖMNINGSINSTRUMENTNÅGON GÅNG

63 procent

andel som anv nder standardiserade bed mningsinstrument regelbundet
ANDEL SOM ANVÄNDER STANDARDISERADE BEDÖMNINGSINSTRUMENTREGELBUNDET

14 procent

andel som anv nder standardiserade bed mningsinstrument n gon g ng1
ANDEL SOM ANVÄNDER STANDARDISERADE BEDÖMNINGSINSTRUMENTNÅGON GÅNG
slide40
Små skillnader mellan alternativ

Det finns ingen universalkur (”magic bullet”)

Bäst med parallella insatser

Intervenera (lagom) tidigt

tiden l ker inte alla s r stattin trost 2000
Tiden läker inte alla sår (Stattin & Trost, 2000)

BarndomTidiga skolårUngdomsårVuxen

Svagt nätverk

Kriminalitet

Alkohol/droger

Låg utbildning

Arbetslöshet

Dålig ekonomi

Äktenskapsproblem

Skilsmässa

Psykisk ohälsa

Tidig död

Kriminalitet

Alkohol/droger

Låg skolmotivation

Beteendeproblem

Familjeproblem

Kamratproblem

Skolk

Tidig sexuell debut

Låg skolmotivation

Beteendeproblem

Familjeproblem

Kamratproblem

Beteendeproblem

Familjeproblem

skolk som process kearney 2003
Skolk som process(Kearney, 2003)

Sen ankomst till lek-tioner

Skolk från vissa lek-tioner

Skolk hela dagar

Arbets-löshet

Krimi-nalitet

Missbruk

Skolk längre perio-der

Avhopp från utbild-ning

slide44

Evidens

lönar

sig

komet f r f r ldrar
KOMET för föräldrar
 • Svenskutvecklat
 • Utgår från internationell forskning
 • Föräldrar till barn 3 – 10 år
 • Bråkiga, störande, okoncentrerade
 • Gruppverksamhet – ca 6 familjer
 • 2 utbildade Komet-ledare
 • 11 träffar (1 ggr/vecka)
komet f r f r ldrar1
KOMET för föräldrar

Fast kostnad: 23 000 / kometledare

Löpande kostnad (11 tillf): 3 300 / barn

Kostnad 1 000 föräldrar: 6 750 000

Kostnad narkoman under 30 år: 15 200 000

Kostnad psyk sjukdom 30 år: 8 600 000

komet f r f r ldrar2
KOMET för föräldrar

Ordinarie Komet kan ha förhindrat livslång problematik hos 46 barn.

Samhällsvinsten är då:

- narkomani 692 000 000

- psykisk sjukdom 388 000 000

effektiv missbruksbehandling williams m fl 2000
EFFEKTIV MISSBRUKSBEHANDLING(Williams m fl, 2000)

21 studier: Mer än 10 000 ungdomar

Målgrupp: 13-19 år (ffa 15-17)

Ffa alkohol eller cannabis

Resultat av missbruksbehandling:

50% minskar sitt missbruk

38% inget missbruk efter 6 månader

32% inget missbruk efter 12 månader

effektiv missbruksbehandling williams m fl 2007
EFFEKTIV MISSBRUKSBEHANDLING(Williams m fl, 2007)

Ökar effektivitet:

 • Förhindra avhopp från behandling
 • Uppföljning efter avslutad behandlingen
 • Inkludera psykisk ohälsa, skola, fritid, medicin, familj och kriminalitet
 • Använd familjeterapi i behandlingen
 • Involvera stöd från föräldrar, kamrater (främst för fortsatt abstinens)