Detekcija lica gaborovim filtrom
Download
1 / 16

Detekcija lica Gaborovim filtrom - PowerPoint PPT Presentation


 • 92 Views
 • Uploaded on

Detekcija lica Gaborovim filtrom. Sveučilište u Zagrebu - FER Napredne metode digitalne obradbe signala Tomislav Androš Ivica Dvoršćak Saša Kovačec 25.siječnja, 2008. Motivacija. Gaborov filtar je najbolja aproksimacija prostornog receptivnog polja stanice u vizualnom dijelu moždane kore

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Detekcija lica Gaborovim filtrom' - kalei


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Detekcija lica gaborovim filtrom
Detekcija lica Gaborovim filtrom

Sveučilište u Zagrebu - FER

Napredne metode digitalne obradbe signala

Tomislav Androš

Ivica Dvoršćak

Saša Kovačec

25.siječnja, 2008


Motivacija
Motivacija

 • Gaborov filtar je najbolja aproksimacija prostornog receptivnog polja stanice u vizualnom dijelu moždane kore

 • dobro oponaša vizualni sustav nekih sisavaca

 • jednostavan je za implementaciju

 • koristi se za mnogobrojne probleme kao što su segmentacija tekstura, analiza dokumenata, detekcija rubova, kodiranje slike...


Gaborov filtar
Gaborov filtar

 • kompleksna sinusoida karakteristične frekvencije i orijentacije modulirana Gaussovom ovojnicom

 • H(x,y) = s(x,y)*g(x,y)

  s(x,y) =

  g(x,y) =


Gaborov filtar1
Gaborov filtar

 • frekvencijski odziv filtra:

 • filtar možemo zamisliti kao Gaussovu funkciju posmaknutu u frekvenciji na poziciju od ishodišta i na orijentaciji

 • filtar sa orijentacijom Θ ima snažan odziv na regiji koja ima varijaciju na istoj orijentaciji


Gaborov filtar2
Gaborov filtar

 • Prolaskom slike kroz Gaborov filtar definiran s

  dobivamo sve komponente slike koje imaju energiju koncentriranu na


Baza ulaznih uzoraka
Baza ulaznih uzoraka

 • koriste se lica i ne-lica, a zbog većeg broja uzoraka novi uzorci se dobivaju zrcaljenjem i posmicanjem originalne slike

 • slike su veličine 27*18, a iz njih se dobiva vektor dimenzije 2160 koji je dobiven konvolucijom Gaborovog filtra i slike

 • dimenzija značajki dobivenih konvolucijom je 3x veća od navedene, ali je smanjena zbog povećanja brzine učenja


U enje
Učenje

 • učenje se izvodi neuronskom mrežom

 • neuronska mreža je dvoslojna – ima 2160 ulaza, 100 skrivenih neurona te jedan izlazni neuron; sve transfer funkcije neurona su tansig

 • mreža se uči backpropagation algoritmom koji koristi konjugirano gradijentni algoritam učenja - brži od metode najbržeg spusta

 • parametri zaustavljanja su 400 iteracija ili MSE manja od


Testiranje 1 faza
Testiranje – 1. faza

 • testiranje se izvodi na slikama proizvoljne veličine

 • na početku testiranja se ulazna slika konvoluira sa predlošcima koji su lica

 • na slici dobivamo korelacijske regije koje su nam potencijalna lica

 • one nam pomažu da smanjimo broj potencijalnih uzoraka i ubrzamo izračun


Testiranje 2 faza
Testiranje – 2. faza

 • stvaraju se vektori uzoraka iz korelacijskih regija i stavljaju se na mrežu

 • definiran je prag za odziv koji mreža mora dostići da bi regija bila klasificirana kao lice

 • stvara se mali krug oko centralnog piksela za čiji smo pravokutnik utvrdili da je lice

 • krug nam služi za treću fazu koja morfološki određuje regiju lica


Testiranje 3 faza
Testiranje – 3. faza

 • gleda se matrica odziva mreže te se filtrira s pragom da se dobije binarna slika

 • radi se dilatacija slike koristeći strukturni element krug – lice je kružnog oblika

 • nakon toga se radi connected-component labeling – identificiraju se pojedini objekti

 • traže se centroidi pojedinih objekata

 • oko centroida se izrađuje zeleni pravokutnik(lice) koji se “zalijepi” na sliku


Problemi
Problemi

 • algoritam realiziran u Matlabu je spor

 • povećanjem brzine opada detection rate

 • empirijski se određuje prag koji minimizira false detection rate

 • za veću brzinu treba smanjiti vrijednost praga

 • korištena je mala baza lica, za veću bazu je bolji detection rate


Problemi1
Problemi

 • problem je sekvencijalna obrada regija testirane slike

 • kritičan je odabir načina na koji se dolazi do regija koja su potencijalna lica


ad