DETEKCIJA FIČUKA PRIMJENOM WAVELET TRANSFORMACIJE - PowerPoint PPT Presentation

genna
detekcija fi uka primjenom wavelet transformacije n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
DETEKCIJA FIČUKA PRIMJENOM WAVELET TRANSFORMACIJE PowerPoint Presentation
Download Presentation
DETEKCIJA FIČUKA PRIMJENOM WAVELET TRANSFORMACIJE

play fullscreen
1 / 7
Download Presentation
DETEKCIJA FIČUKA PRIMJENOM WAVELET TRANSFORMACIJE
123 Views
Download Presentation

DETEKCIJA FIČUKA PRIMJENOM WAVELET TRANSFORMACIJE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. DETEKCIJA FIČUKA PRIMJENOM WAVELET TRANSFORMACIJE BRUNO ARSENALI DUBRAVKO HENDIJA JOSIP KRAMAR

  2. Sadržaj • Uvod • Fićuci • STFT i Wavelet • Razvijeni algoritmi • prezentacija algoritama

  3. UVOD • Za praćenje zvukova koji nastaju u tijelu liječnici koriste stetoskop • Detekcija pojedine pojave moguća je samo uz dobro iskustvo liječnika • Javlja se potreba za automatiziranu detekciju pojave (zvuka) na temelju koje se može odrediti daljnja terapija • Potreba za razvojem algoritma detekcije

  4. Fićuci • javljaju se kod mnogih bolesti (npr. astma) • kontinuirani sporedni zvukovi pluća • superponirani na normalne zvukove disanja • sinusoidalni valni oblik • visok šiljak u spektru • trajanje oko 100ms • različita mišljenja o frekvenciji fićuka: • Od 80 do 1600 Hz • Od 350 do 950 Hz

  5. STFT • STFT jest transformacija koja nam omogućava da istovremeno pratimo frekvencijske i vremenske odnose. • Definirana je sljedećim formulom: • Centri koncentracije energije u obje domene linearno su ovisni o frekvenciji ω i pomaku τ • efektivna širina u obje domene je definirana svojstvima vremenskog otvora te je konstantna • idealna lokalizacija u jednoj domeni uzrokuje lošu lokalizaciju u drugoj, odnosno povećanje rezolucije u jednoj domeni uzrokuje smanjenje rezolucije u drugoj

  6. WAVELET TRANSFORMACIJA • signal uspoređujemo sa valićem kojem mijenjamo širinu i poziciju • To nam omogućuje mijenjanje razlučivosti po vremenu ili frekvenciji • Kontinuirana wavelet transformacija (CWT) definirana je sljedećim izrazom: • Rezultat CWT-a je broj koji nam pokazuje koliko je signal koreliran s odabranim valnim oblikom valića. • Neki valići koje možemo odabrati za obradu signala su: • kompleksni Morlet-ov wavelet • realni Morlet-ov wavelet • sombrero (eng. Mexican hat) • kompleksni Shannon-ov wavelet

  7. Razvijeni algoritmi: • STFT i uklanjanje šuma valićima • Detekcija korištenjem CWT sa Morletovim valićem