psychologie ii neverb ln komunikace 2 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Psychologie II Neverbální komunikace (2)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 47

Psychologie II Neverbální komunikace (2) - PowerPoint PPT Presentation


 • 234 Views
 • Uploaded on

Psychologie II Neverbální komunikace (2). Přednáška 6. Obsah přednášky. 1. Základní výrazové prostředky 1.1 Mimika 1.2 Gesta 1.3 Postoje 1.3.1 Bariéry 1.3.2 Prostředky k ovládání prostoru 2. Dotykové, kontaktní chování (haptika) 2.1 Intimní zóny a tabu

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Psychologie II Neverbální komunikace (2)' - kalare


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
obsah p edn ky
Obsah přednášky
 • 1. Základní výrazové prostředky
  • 1.1 Mimika
  • 1.2 Gesta
  • 1.3 Postoje
   • 1.3.1 Bariéry
   • 1.3.2 Prostředky k ovládání prostoru
 • 2. Dotykové, kontaktní chování (haptika)
  • 2.1 Intimní zóny a tabu
  • 2.2 Funkce ruky v kontaktním chování
 • 3. Dvojná vazba
1 1 mimika
1.1 MIMIKA
 • Woodworth, Experimentální psychologie (1938)
 • Neverbálními prostředky vyjádříme čitelně sedm základních emocí:
  • Štěstí (radost), překvapení, strach, smutek, hněv, znechucení (opovržení) a emoční zájem o něco.
rozpozn n z kladn ch emoc
Rozpoznání základních emocí
 • Základní emoce projevují lidé většinou spontánně a bez zábran
 • Na jejich rozpoznání z výrazu obličeje se shodne většina pozorovatelů.
 • Dají se rovněž rozpoznat ze zabarvení hlasu a dalších paralingvistických signálů.
prozrad n s v ce hlas nebo mimika
Prozradí nás více hlas nebo mimika?

Shrnutí:

 • Náš emocionální stav lépe prozradí výraz obličeje než hlas. Z obličeje lépe vyčteme konkrétní emoci než ze zvuku hlasu.
 • Z výrazu tváře nejsnáze rozpoznáme radost.
 • Z výrazu tváře nejhůře rozpoznáme opovržení.
  • Doporučení: Pokud nechcete dát před druhou stranou příliš najevo své skutečné emoce (vyjma strachu), raději s ní telefonujte.
strach
Strach
 • Při strachu je možné s určitým úsilím ovládnout mimiku („kamenná tvář“)
 • Mnohem hůře se ovládá hlas.
 • Bránice, dechový systém - rozechvěje hlas.
interkultur ln srovn v n
Interkulturální srovnávání
 • P. Ekman prováděl srovnání vyjádření emocí pomocí mimiky ve všech světových kulturách.

(P. Ekman a W. Friesen, Unmasking the face, Englewood Cliffs, (NJ, USA), Prentice Hall, 1975)

 • Všichni lidé rozliší z obličejové mimiky čtyři emoce: strach, zlobu, smutek, potěšení
1 2 gesta
1.2 GESTA
 • Gestikulace doprovází řeč,
  • zdůrazňuje význam sdělení - ilustrativní gesta nebo
  • nahrazuje slovo či tvrzení - gesta sémantická
n kter z typ gest
Některá z typů gest:
 • Symbolická gesta
  • Předvádí nápady nebo myšlenky, avšak stejná gesta mohou mít odlišné významy, cizinci takovým gestům obvykle nerozumí.
 • Technická gesta
  • Dorozumívání v určitých profesích, kromě specialistů jim nikdo nerozumí (námořníci, hasiči …)
 • Kódovací gesta
  • Znakový jazyk (např. Morseova abeceda)
 • „Velitelská gesta“
  • Zdůrazňují význam pronášených slov, rytmus řeči. Často jej používají řečníci.
e nick gesto otev enost
Řečnické gesto: otevřenost
 • Otevřená nabídka. Demonstrativní čestnost, „Dovolte mi hovořit otevřeně…“
e nick gesto tok
Řečnické gesto: útok
 • Útok, úder argumenty, ve kterých je skryta velká agresivita. Verbální bodnutí dýkou.
kontrola emo n ch projev
Kontrola emočních projevů
 • Výcvik v kontrole emocionálních projevů.
 • Kontrola všech oblastí těla v případě silné emoce je téměř nemožné.
 • Volní kontrole se vzpírá: třes rukou, chvění hlasu, celkový tělesný tonus, změny barvy kůže, některé bezděčné pohyby.
 • Přeskokové chování. Je možné pozorovat i u zvířat.
  • Chtěli bychom fyzicky zaútočit, což z různých důvodů není možné, proto začneme vykonávat činnost, která je v daném okamžiku zcela zbytečná nebo nesmyslná.
1 3 postoje
1.3 POSTOJE
 • Bariéry
 • Ovládání prostoru
1 3 1 p iny a funkce bari r
1.3.1 Příčiny a funkce bariér
 • Odmítání komunikace
  • Člověk se zabarikáduje, znemožní druhému iniciovat kontakt.
 • Úkryt
  • V pozadí strach, úzkost či výraz sociálního stresu
 • Předstírání
  • Bariéry jsou součástí koketérie, cílem pravý opak – vzbudit zájem, navodit představu, že v iniciaci kontaktu je aktivní partner.
   • Typické – nepoměr mezi jednotlivými komunikačními prostředky.
odm t n kontaktu bari ry
Odmítání kontaktu - bariéry
 • Člověk může z různých důvodů odmítat pokusy druhého o navázání kontaktu (společenského nebo fyzického).
 • Pro zabránění kontaktu používá nejrůznější bariéry včetně vlastního těla.
 • Využívá verbální i neverbální prostředky, neverbální prostředky mohou být jednoznačnější.
 • Bariéra může být hmotná (schování za reálný předmět) nebo obrazná.
bari ry
Bariéry
 • Fylogenetický základ bariér- chránit nejdůležitější části těla:
 • Pomocí paží: hlavu, obličej, srdce
 • Zkříženýma nohama: oblast genitálií a vnitřní orgány
prost edky k vytv en bari r pomoc rukou
Prostředky k vytváření bariérPomocí rukou:
 • Ruce se zkříží před tělem
 • Zakrývají se ústa.
 • Zakrývání celého obličeje
 • Zakrývání očí.
bari ry1
Bariéry
 • Interpretace: Žena si nevěří, nechce nic riskovat a ze židle se ani nepohne (Thiel,1993)
bari ry2
Bariéry
 • Interpretace: Těžko si ho získáte. Něco ho rozladilo. (Thiel,1993)
bari ry3
Bariéry
 • Interpretace: Zasažené sebevědomí. Muž je středem pozornosti a potřebuje úkryt. Obal na spisy slouží jako bariéra.
prost edky k vytv en bari r nohy
Prostředky k vytváření bariérNohy:
 • Bariéra pomocí zkřížení nohou
 • Současné zkřížení paží a nohou je ještě výmluvnější
prost edky k vytv en bari r naklon n t la
Prostředky k vytváření bariérNaklonění těla:
 • Tímto postojem je možné vyjádřit odmítání kontaktu.
 • Jako by se člověk schovával za pomyslnou překážku.
prost edky k vytv en bari r pou v n p edm t ve funkci bari r
Prostředky k vytváření bariérPoužívání předmětů ve funkci bariér:
 • Dopravní prostředky: noviny, kniha
 • Kouření – „zahalení“ do kouře, člověk je méně viditelný
 • Předstírání, že se něčím zaměstnává – nemůže momentálně navazovat kontakty
 • U žen – pletení, kdysi vějíř
kritika spekulativn interpretace neverb ln ch projev
Kritika spekulativní interpretace neverbálních projevů
 • Existuje mnoho „Průvodců řečí těla“
  • Návody, na co si máme dát pozor a co bychom měli pozorovat u druhých
  • Přesná vysvětlení, co které gesto znamená.
  • (podobné jako spojování anatomických zvláštností jedince s jeho psychickými vlastnostmi)
 • Avšak každému neverbálnímu projevu lze nezkresleně porozumět teprve v jeho situačním kontextu. (Vybíral, 2000)
2 dotykov kontaktn chov n
2. Dotykové (kontaktní) chování
 • Dotyk patří mezi základní formu komunikace živočichů.
  • Intimní chování
  • Dotyky mimo intimní kontakt
 • Různé dotyky, úmyslné i nechtěné, které nemají funkci intimního kontaktu
 • Tělesný kontakt je nejzákladnější forma komunikace.
kontaktn a distan n ivo i n druhy
Kontaktní a distanční živočišné druhy
 • Živočišné druhy se mezi sebou liší v potřebě tělesné blízkosti.
 • Kontaktní
  • např. hlodavci, opice, člověk
 • Distanční
  • Mnozí ptáci i savci
 • Proč člověka byla v průběhu evoluce dotyková komunikace důležitá.
 • Dnešní lidé jsou na dotykové komunikaci méně závislí. Stávají se více distančními tvory.
  • Odklon od dotykové komunikace může mít vztah k citovému odtržení.
2 1 intimn z ny a tabu
2.1 Intimní zóny a tabu
 • Některé zóny lidského těla jsou „tabu“ pro jedince stejného pohlaví.
 • Avšak za určitých okolností jsou povoleny druhému pohlaví.
  • Tyto zóny jsou vyhrazeny pouze pro intimní kontakty, pokud by se jich dotýkal člověk stejného pohlaví, mohou být chápány jako homosexuální projev.
2 2 funkce ruky v kontaktn m chov n
2.2 Funkce ruky v kontaktním chování
 • Ruka je důležitá při iniciování fyzického kontaktu
  • Kořeny tohoto chování - rituál, při kterém se ukazuje, že člověk nemá nepřátelské úmysly, že nemá v ruce zbraň.
   • Podobný základ má i rituál

salutování u vojáků.

informace kter d v podan ruka
Informace, které dává podaná ruka
 • Vzhled ruky: Informace o osobnosti podává dlaň, prsty, nehty, osobní hygiena.

Vzhled ruky ukazuje genetické charakteristiky i způsob života.

 • Hmatový vjem stisku – měkkost či tvrdost podávané ruky. U dospělých osob informuje hmatový vjem o dlouhodobě převládající pracovní činnosti (fyzická, duševní)
informace kter d v podan ruka pokra
Informace, které dává podaná ruka (pokrač.)
 • Stupeň suchosti nebo vlhkosti:
  • Suchá ruka se stejnoměrným stiskem – výraz jistoty a sebeúcty.
  • Vlhká, studená ruka - potní žlázy na rukou vlhnou v reakci na stres, napětí, úzkosti
 • Síla stisku – u mužů zpravidla síla stisku větší než u žen. Velmi silný stisk mají feministky. Představy o síle stisku se mění (dříve dívky vychovávány v tom, že silný stisk je neženský)
slide42
Trvání uchopení ruky
  • Průměrná doba stisku asi 5 sec, 4-5 potřesení
  • Kratší stisk – chápán jako nedostatek zájmu
  • Delší stisk – signalizuje zvýšený zájem
  • Příliš dlouhý stisk – dotěrnost, nedává možnost úniku
 • Při všech kontaktech má mít člověk pocit, že může kontakt kdykoli ukončit a uniknout, jinak cítí ohrožení, agresivní reakce. Vrozený automatismus.
slide44
Aktivity druhé, nedominantní ruky
  • Při formálním stisku zůstává viset podél boku.
  • Při důvěrnějším kontaktu se začíná zdvihat k zápěstí, paži, až k rameni. Může se připojit poklepávání na rameno, držení lokte partnera.
  • Velké geografické a kulturní rozdíly.
3 dvojn vazba
3. Dvojná vazba
 • Dvojná vazba (angl. double bind)
 • Původně spojováno s diagnostikou patologické komunikace v tzv. schizofrenních rodinách.
 • Takový komunikační produkt, který je vysílán souběžně ve dvou úrovních.
 • Nejčastěji ve verbální a neverbální rovině.
 • V obou úrovních je sdělováno něco, co je spolu v paradoxním vztahu a logicky se vylučuje.
slide47
Obvykle existují tři podmínky:
 • Mezi komunikujícími existuje vztah nadřízenosti a podřízenosti (matka-dítě, nadřízený-podřízený).
 • Jedno sdělení popírá druhé, souběžně vyslané sdělení.
 • Situace je beznadějná v tom smyslu, že se matení adresáta nedá v dané situaci vyjasnit a ze vztahu není úniku.