slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Obecné poznámky

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Obecné poznámky - PowerPoint PPT Presentation


 • 61 Views
 • Uploaded on

Vi ze výzkumu, vývoje a transferu technologií („třetí role univerzit“) Jan Slov á k Ředitel Centra pro transfer technologií. Obecné poznámky. Formální popis třetí role univerzit zpravidla znamená agenturní zabezpečení specifických činností oborově vymezenou orientaci.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Obecné poznámky' - kaiyo


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Vize výzkumu, vývoje a transferu technologií („třetí role univerzit“)Jan SlovákŘeditel Centra pro transfer technologií

obecn pozn mky
Obecné poznámky
 • Formální popis třetí role univerzit zpravidla znamená
  • agenturní zabezpečení specifických činností
  • oborově vymezenou orientaci.
 • Obecně jde zejména o dvě funkce
  • úzké propojení s komerčními partnery nebo poskytovali služeb
  • převzetí výrazné role v regionálním rozvoji.
 • Pro naplnění těchto funkcí je nutná účelově orientovaná institucionalizace, jejíž forma musí být dobře podřízena specifickým cílům.
z kladn faktory
Základní faktory
 • tlak/zájem zavedených firem na spolupráci s univerzitami
 • jistá forma recese nebo krize
 • model financování a chránění výsledků vývoje z veřejných zdrojů („státní model podpory“)
 • rozmach regionálních rozvojových iniciativ
 • mobilizace jednotlivců
 • postupné vytváření regionálního mandátu univerzit v celkovém rozvoji
myln n zory
Mylné názory
 • Orientace na výzkum a vývoj ve spoluprácí s komercí může plnohodnotně a plošně nahradit výpadky a nedostačivost veřejného financování výzkumu (např. MIT má stále kolem 85% rozpočtu z veřejných zdrojů).
 • V řízení univerzit mají převažovat zástupci lokálních silných firem, aby se zaručila návaznost vzdělávací činnosti na momentální potřeby trhu práce.
ohro en a obecn rizika
Ohrožení a obecná rizika
 • nerovnováha mezi „klasickými cíly“ univerzit (vysoké standardy vzdělávání – výchova elit, mezinárodně pojímaný výzkum v celosvětovém kontextu – excelence) a „novými cíly“ zdůrazňujícími vymezování vzdělávání i výzkumu a vývoje regionálními cíly
 • efektivitu vynaložených prostředků ohrožuje přirozený trend ryze politické podpory méně rozvinutých regionů
 • nutnost zajištění dlouhodobých cílů rozvoje základního orientovaného výzkumu v několika centrech s nadkritickou masou a excelencí výzkumu a spolupráce na nadregionální (politické rozhodnutí o prioritách a vhodnost státního modelu financování VaV)
realizace v jihomoravsk m kraji
Realizace v Jihomoravském kraji
 • Řetězec RRA – JIC – univerzity a v.v.i. – město a kraj
 • Jednotliví hráči mají své role, celkový systém je předjímán Regionální inovační strategií
 • Výsledky jsou dobře vidět již po dvou letech (přípravných) činností.
 • Velké strategické projekty společné pro celý region.
hlavn partne i ve v v i v regionu
Hlavní partneřive V&V&I v regionu

Jihomoravské

inovační centrum

Technologické inkubátory

Technologické parky

Masarykova

univerzita

UO

VFU

Ústavy

AV ČR

(a další)

Vysoké

učení technické

v Brně

MZLU

v chodiska pro dal rozvoj infrastruktury pro v zkum v voj a inovace v brn
Východiska pro další rozvoj infrastruktury pro výzkum, vývoj a inovace v Brně
 • Český technologický park
  • Hostí přední tuzemské i zahraniční firmy
  • Je součástí kampusu Vysokého učení technického v Brně
 • Nový kampus pro biomedicínské obory a MEDIPAK budovanéMasarykovou Univerzitou
 • ICRC – první institucionalizovaný partner Mayo Clinic vně USA
 • Po Praze největší koncentrace výzkumných ústavů v ČR
medipark
MEDIPARK
 • Souvisí skampusem biomedicínských vědMasarykovyuniverzity v Brně Bohunicích
 • Samotný kampus má rozpočet přibližně5 mld. Kč, výstavba v2002-2008 (cca 70.000 m2čistých ploch, žlutě ILBIT, červeně Inkubátorpro biomedicínské technologie INBIT, černá část v provozu v 8/2007)
 • Více než1000 PhD studentův biomedicínských oborech
medipark1
MediPark
 • 100.000 m2komerčních prostor ‘přes ulici’
 • Několik velkých výzkumných nemocnic v těsné blízkosti
 • Klinické studie, klinický výzkum, výzkum životního prostředí,bioinformatický výzkum, rozvoj informačních technologií apod.
 • Potenciál pro CEITEC a Biomedicínský technologický park

8. srpna, 2006

medipark2
MediPark
 • 100.000 m2komerčních prostor ‘přes ulici’
 • Několik velkých výzkumných nemocnic v těsné blízkosti
 • Klinické studie, klinický výzkum, výzkum životního prostředí,bioinformatický výzkum, rozvoj informačních technologií apod.
 • Potenciál pro CEITEC a Biomedicínský technologický park

4. října, 2006

medipark3
MediPark
 • 100.000 m2komerčních prostor ‘přes ulici’
 • Několik velkých výzkumných nemocnic v těsné blízkosti
 • Klinické studie, klinický výzkum, výzkum životního prostředí,bioinformatický výzkum, rozvoj informačních technologií apod.
 • Potenciál pro CEITEC a Biomedicínský technologický park

9. ledna, 2007

partnerstv mayo clinic v brn
Partnerství Mayo Clinic v Brně:
 • Platforma pro nový rozměr spolupráce mezi USA a Evropou
 • Rozvoj interdisciplinárních oborů výzkumu na pomezí medicíny, biologie, pokročilých materiálů, výzkum a vývoj přístrojů a informačních technologií
st edoevropsk technologick institut ce i t ec
Středoevropský technologický institut (CEITEC)
 • Institucionální zázemí a zastřešenípro velkou infrastrukturu pro základní orientovaný výzkum i vývoj
 • Zaměřeno na oblasti medicínských, přírodních a technických věd
 • Platforma pro spolupráci institucí v širším regionu (včetně Prahy, Vídně a Bratislavy)
vazby ce i t ec
CEITECVazby CEITEC

Další společná

infrastruktura

 • Řetězec centrálních spolupracujících laboratoří
 • Několik vrstev infrastruktury
 • Silnévztahyk mateřským institucím
 • Promyšlené propojení výzkumu, vývoje a služeb
 • CETI Cluster

Pokročilé materiály

Vědy o živé přírodě

Zobrazovací technologie

Inform.technologie

a práce s daty

ce i t ec centr ln laborato e v brn bohunic ch
CEITEC – Centrální laboratořev Brně Bohunicích

Fakultní

nemocnice

Kampus Masarykovy univerzity