varig tilrettelagt arbeid i et samfunns konomisk perspektiv n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Varig tilrettelagt arbeid i et samfunnsøkonomisk perspektiv PowerPoint Presentation
Download Presentation
Varig tilrettelagt arbeid i et samfunnsøkonomisk perspektiv

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 59

Varig tilrettelagt arbeid i et samfunnsøkonomisk perspektiv - PowerPoint PPT Presentation


 • 92 Views
 • Uploaded on

Varig tilrettelagt arbeid i et samfunnsøkonomisk perspektiv. Nordnes Verksteders jubileumsseminar. Er varig tilrettelagt arbeid lønnsomt i samfunnsøkonomiske termer?. Er varig tilrettelagt arbeid lønnsomt i samfunnsøkonomiske termer?. Kortversjon av konklusjon: Ja, VTA er lønnsomt!.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Varig tilrettelagt arbeid i et samfunnsøkonomisk perspektiv' - kaili


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
varig tilrettelagt arbeid i et samfunns konomisk perspektiv

Varig tilrettelagt arbeid i et samfunnsøkonomisk perspektiv

Nordnes Verksteders jubileumsseminar

Bjarte Sandal, bjarte.sandal@stud.nhh.no

er varig tilrettelagt arbeid l nnsomt i samfunns konomiske termer1
Er varig tilrettelagt arbeid lønnsomt i samfunnsøkonomiske termer?

Kortversjon av konklusjon: Ja, VTA er lønnsomt!

disposisjon
Disposisjon
 • Kort om utredningene
 • Bakgrunn: Sysselsettingspolitikk, uføreproblematikk og VTA
 • Hva er samfunnsøkonomisk analyse?
 • Forutsetninger og analytiske resultat
  • ”De lønnsomme arbeiderne”
  • ”Hva er verdien av Varig tilrettelagt arbeid?”
 • Konklusjon
kort om utredningene
Kort om utredningene
 • Stipend utlyst av ASVL
 • Del av masterstudiet i samfunnsøkonomi ved NHH
 • To komplementære utredninger:
  • Psykisk utviklingshemmede
  • Uførepensjonister med rus- og/eller psykiske lidelser
kort om utredningene1
Kort om utredningene
 • Utgangspunkt: Uførepensjonister med rus- og/eller psykiske lidelser

Kine-Marte Igland

Bjarte Sandal

kort om utredningene2
Kort om utredningene
 • Utgangspunkt: Psykisk utviklingshemmede

Linn Renate Andersen

Margrete Laland

disposisjon1
Disposisjon
 • Kort om utredningene
 • Bakgrunn: Sysselsettingspolitikk, uføreproblematikk og VTA
 • Hva er samfunnsøkonomisk analyse?
 • Forutsetninger og analytiske resultat
  • ”De lønnsomme arbeiderne”
  • ”Hva er verdien av varig tilrettelagt arbeid?”
 • Konklusjon
bakgrunn arbeid er viktig
Bakgrunn: Arbeid er viktig!
 • Det norske samfunnet er basert på arbeid
  • Framtidig arbeidsinnsats utgjør 80 % av nasjonalformuen
  • Petroleumsressurser, real- og finanskapital står for resten
 • Effektiv utnyttelse av arbeidskraft eravgjørende for framtidig økonomisk vekst
  • Forutsetning for opprettholdelse av høy levestandard og velferdstilbud
 • Høy yrkesdeltakelse er derfor avgjørende for bærekraften i de offentlige velferdsordningene
bakgrunn arbeid er viktig1
Bakgrunn: Arbeid er viktig!
 • Det norske samfunnet er basert på arbeid
  • Framtidig arbeidsinnsats utgjør 80 % av nasjonalformuen
  • Petroleumsressurser, real- og finanskapital står for resten
 • Effektiv utnyttelse av arbeidskraft er avgjørende for framtidig økonomisk vekst
  • Forutsetning for opprettholdelse av høy levestandard og velferdstilbud
 • Høy yrkesdeltakelse er derfor avgjørende for bærekraften i de offentlige velferdsordningene
bakgrunn arbeid er viktig2
Bakgrunn: Arbeid er viktig!
 • Det norske samfunnet er basert på arbeid
  • Framtidig arbeidsinnsats utgjør 80 % av nasjonalformuen
  • Petroleumsressurser, real- og finanskapital står for resten
 • Effektiv utnyttelse av arbeidskraft er avgjørende for framtidig økonomisk vekst
  • Forutsetning for opprettholdelse av høy levestandard og velferdstilbud
 • Høy yrkesdeltakelse er derfor avgjørende for bærekraften i de offentlige velferdsordningene

Utgangspunkt for utredningene

uf reproblematikk stadig flere st r utenfor arbeidslivet
Uføreproblematikk: Stadig flere står utenfor arbeidslivet
 • 299 568 uførepensjonister (desember 2010)
 • 689 040 personer i yrkesaktiv alder med helserelatert trygdeytelse som primærinntekt – nesten én av fem
 • Utgifter til helserelaterte trygdeytelser: 111 milliarder kroner
 • Utgifter til alderspensjon: 105 milliarder kroner
uf reproblematikk absolutt kning b de blant unge og gamle
Uføreproblematikk: Absolutt økning både blant unge og gamle
 • Andel uførepensjonister er tiltakende med alder
  • 18-29 år: < 3 %
  • 60-67 år: 35-40 %
 • Utviklingen i andel uførepensjonister er imidlertid størst i de yngste aldersgruppene
 • Stadig flere eldre i befolkningen vil gi stadig flere uførepensjonister
uf regrad og restarbeidsevne
Uføregrad og restarbeidsevne
 • Uføregrad skal gjenspeile faktisk arbeidsevne
 • Statsbudsjettet 2010: 24,1 % av de helt uføre hadde arbeidsinntekt
  • Gjennomsnittlig lønnsinntekt 0,66 G (~kr 50 000)
  • Gjennomsnittlig lønnsinntekt i Norge ~ 6 G
 • Arbeidskraftpotensiale blant helt uføre: 11 % (minimumsanslag basert på inntekt)
  • Én arbeidsdag annenhver uke
  • 26 500 årsverk
  • 6,25 milliarder i trygdeutgifter
uf regrad og restarbeidsevne1
Uføregrad og restarbeidsevne
 • Uføregrad skal gjenspeile faktisk arbeidsevne
 • Statsbudsjettet 2010: 24,1 % av de helt uføre hadde arbeidsinntekt
  • Gjennomsnittlig lønnsinntekt 0,66 G (~kr 50 000)
  • Gjennomsnittlig lønnsinntekt i Norge ~ 6 G
 • Arbeidskraftpotensiale blant helt uføre: 11 % (minimumsanslag basert på inntekt)
  • Én arbeidsdag annenhver uke
  • 26 500 årsverk
  • 6,25 milliarder i trygdeutgifter

BETYDELIG RESTARBEIDSEVNE BLANT UFØREPENSJONISTER!

varig tilrettelagt arbeid
Varig tilrettelagt arbeid
 • En rekke sysselsettingstiltak i NAV-systemet for personer som midlertidig er utenfor arbeidslivet eller står i fare for å gjøre det
 • For uførepensjonister finnes imidlertid i praksis bare VTA
 • VTA er et arbeidstilbud til personer som har fått uføretrygd, som trenger betydelig tilrettelegging, men som kan jobbe
 • I all hovedsak organisert i skjermet virksomhet
disposisjon2
Disposisjon
 • Kort om utredningene
 • Bakgrunn: Sysselsettingspolitikk, uføreproblematikk og VTA
 • Hva er samfunnsøkonomisk analyse?
 • Forutsetninger og analytiske resultat
  • ”De lønnsomme arbeiderne”
  • ”Hva er verdien av varig tilrettelagt arbeid?”
 • Konklusjon
hvorfor samfunns konomisk analyse
Hvorforsamfunnsøkonomiskanalyse?
 • Knappe ressurser
 • “Kartlegge, synliggjøreog systematiserekonsekvenseneavtiltak og reformer førbeslutningerfattes”. Finansdepartementet, 2005
 • Hvamenes med et tiltak?
hvorfor samfunns konomisk analyse1
Hvorforsamfunnsøkonomiskanalyse?
 • Knappe ressurser
 • “Kartlegge, synliggjøre og systematiserekonsekvenseneavtiltak og reformer førbeslutningerfattes”. Finansdepartementet, 2005
 • Hvamenes med et tiltak?

By

Dagenssituasjon: bilvei

Fjord

By

hvorfor samfunns konomisk analyse2
Hvorforsamfunnsøkonomiskanalyse?
 • Knappe ressurser
 • “Kartlegge, synliggjøre og systematiserekonsekvenseneavtiltak og reformer førbeslutningerfattes”. Finansdepartementet, 2005
 • Hvamenes med et tiltak?

By

Dagenssituasjon/ basisalternativet: bilvei

Fjord

Tiltak: bro

Lønnsomhetsvurdering

By

samfunns konomisk l nnsomhet
Samfunnsøkonomisklønnsomhet

Bedriftsøkonomi

Inntekter > Kostnader

 lønnsomt

Inntekt 500 000

- Kostnad 200 000

= Gevinst 300 000

samfunns konomisk l nnsomhet1
Samfunnsøkonomisklønnsomhet

Bedriftsøkonomi

Inntekter > Kostnader

 lønnsomt

Inntekt 500 000

- Kostnad 200 000

= Gevinst 300 000

Samfunnsøkonomi

Kostnadvedtiltak < Kostnadveddagenssituasjon

 lønnsomt

Kostnad ved dagens situasjon 500 000

- Kostnad ved tiltak 200 000

= Gevinst 300 000

Samfunnsøkonomisk lønnsomt fordi kostnaden ved å gjennomføre tiltaket er lavere enn kostnaden ved å la være.

metode sentrale elementer
Metode – sentrale elementer
 • Ikke-prissatte effekter
metode sentrale elementer1
Metode – sentrale elementer
 • Ikke-prissatte effekter
 • Alternativkostnad
  • Hvor hentes ressursene?
  • Eksempel: Arbeid
metode skattekostnad
Metode - Skattekostnad

Pris

TILBUD

Skattekile

Cost of Funds(CF)=1,2

1 krone inn eller ut av statskassen er verdt 20 % mer enn en krone inn eller ut av en privat lomme

pEt

t

p*

pTt

ETTERSPØRSEL

qt

q*

Kvantum

disposisjon3
Disposisjon
 • Kort om utredningene
 • Bakgrunn: Sysselsettingspolitikk, uføreproblematikk og VTA
 • Hva er samfunnsøkonomisk analyse?
 • Forutsetninger og analytiske resultat
  • ”De lønnsomme arbeiderne”
  • ”Hva er verdien av varig tilrettelagt arbeid?”
 • Konklusjon
de l nnsomme arbeiderne
”De lønnsomme arbeiderne”
 • ”Er det lønnsomt å sysselsette uførepensjonister gjennom varig tilrettelagt arbeid? Dersom så er tilfelle, har ordningen de nødvendige økonomiske og motivasjonsmessige egenskapene som gjør dette mulig?”
de l nnsomme arbeiderne1
”De lønnsomme arbeiderne”
 • ”Er det lønnsomt å sysselsette uførepensjonister gjennom varig tilrettelagt arbeid? Dersom så er tilfelle, har ordningen de nødvendige økonomiske og motivasjonsmessige egenskapene som gjør dette mulig?”
 • Funn: Ja, det er samfunnsøkonomisk lønnsomt
de l nnsomme arbeiderne2
”De lønnsomme arbeiderne”
 • ”Er det lønnsomt å sysselsette uførepensjonister gjennom varig tilrettelagt arbeid? Dersom så er tilfelle, har ordningen de nødvendige økonomiske og motivasjonsmessige egenskapene som gjør dette mulig?”
 • Funn: Ja, det er samfunnsøkonomisk lønnsomt
 • Funn: Ikke nødvendigvis – i alle fall ikke for alle
avgrensning og struktur
Avgrensning og struktur
 • Avgrensninger
  • Marginalbetraktning: Effektene av å sysselsette én uførepensjonist
  • Øyeblikksbilde: Ingen tidsdimensjon og følgelig ikke fokus på fremtidig utvikling
avgrensning og struktur1
Avgrensning og struktur
 • Avgrensninger
  • Marginalbetraktning: Effektene av å sysselsette én uførepensjonist
  • Øyeblikksbilde: Ingen tidsdimensjon og følgelig ikke fokus på fremtidig utvikling
 • Oppbygning
  • Samfunnsøkonomisk analyse
  • Analyse av økonomiske og motivasjonsmessige egenskaper
  • Anvender resultater fra 1 og 2 til å mene noe om dagens ordning og eventuelle tilpasninger som er nødvendig for at et sysselsettingstiltak for uførepensjonister skal ha størst mulig gjennomslagskraft
samfunns konomisk analyse basisalternativ
Samfunnsøkonomisk analyse: Basisalternativ
 • Målgruppe: Diagnoser knyttet til psykiske lidelser og rusmisbruk
  • Store spenn i behandlings- og oppfølgingsbehov
  • Utfordrende å definere et basisalternativ som omfatter alle
samfunns konomisk analyse basisalternativ1
Samfunnsøkonomisk analyse: Basisalternativ
 • Målgruppe: Diagnoser knyttet til psykiske lidelser og rusmisbruk
  • Store spenn i behandlings- og oppfølgingsbehov
  • Utfordrende å definere et basisalternativ som omfatter alle
   • Avgrensning: Uførepensjonister med psykiske lidelser eller rusproblemer som benytter seg av en dagsenterplass
samfunns konomisk analyse basisalternativ2
Samfunnsøkonomisk analyse: Basisalternativ
 • Målgruppe: Diagnoser knyttet til psykiske lidelser og rusmisbruk
  • Store spenn i behandlings- og oppfølgingsbehov
  • Utfordrende å definere et basisalternativ som omfatter alle
   • Avgrensning: Uførepensjonister med psykiske lidelser eller rusproblemer som benytter seg av en dagsenterplass
 • Basisalternativ: Dagsenter
  • Utfordrende å anslå kostnader pga. stor variasjon i aktivitetstilbud
  • NOU 2005:8 ”Likeverd og tilgjengelighet”
   • Minst ressurskrevende brukere kr 110 000 årlig
   • Mest ressurskrevende brukere kr 400 000 årlig
samfunns konomisk analyse sammenstilling

Varig tilrettelagt arbeid

TapDAGSENTER =

kr 113 345

TapVTA =

kr 69 474

Samfunnsøkonomisk analyse: Sammenstilling

Inntekter

Kostnader

kr 156 891

Inntekter

Kostnader

kr 113 345

kr 87 417

Dagsenter

samfunns konomisk analyse sammenstilling1

Varig tilrettelagt arbeid

TapDAGSENTER =

kr 113 345

TapVTA =

kr 69 474

Samfunnsøkonomisk analyse: Sammenstilling

Inntekter

Kostnader

kr 156 891

Inntekter

Kostnader

kr 113 345

kr 87 417

Dagsenter

samfunns konomisk analyse sammenstilling2
Samfunnsøkonomisk analyse: Sammenstilling
 • ”Er det lønnsomt å sysselsette uførepensjonister gjennom varig tilrettelagt arbeid? Dersom så er tilfelle, har ordningen de nødvendige økonomiske og motivasjonsmessige egenskapene som gjør dette mulig?”
 • Funn: Ja, det er samfunnsøkonomisk lønnsomt
samfunns konomisk analyse ikke prissatte effekter
Samfunnsøkonomiskanalyse: Ikke-prissatteeffekter
 • Øktsosialtnettverk
 • Følelsenavågjørenoemeningsfylt
 • Personligutvikling/vekst

= Livskvalitet

  • Positive ikke-prissatteeffekterstyrkerkonklusjonenom at varigtilrettelagtarbeidersamfunnsøkonomisklønnsomt
konomiske og motivasjonsmessige egenskaper ved vta
Økonomiske og motivasjonsmessige egenskaperved VTA
 • Lønnsomhetbetyrikkenødvendigvis at tiltaketerattraktivt og anvendbart for vårmålgruppe
 • Utvidermålgruppetiluførepensjonistermed erfaringfraordinærtarbeidsliv
 • Forskningantyder at deteruproblematiskåmotivereutviklingshemmede (stortilfredshet, lavtsykefravær, lite lystpåferie)
 • Personer med erfaringfraordinærtarbeidslivkanværevanskeligereåmotivere
  • Frykt for åikkelykkes
  • Forventningeromhva en arbeidssituasjonskalinnebære
  • Frykt for stigmatisering
konomiske og motivasjonsmessige egenskaper stigmatiseringsproblematikk
Økonomiske og motivasjonsmessige egenskaper: Stigmatiseringsproblematikk
 • Skjermedearbeidsplasseroftefremstilt med negativtfortegn
  • Oftebasertpåallmenne, men feilaktigeantakelser
 • Klarerikkeåidentifisereseg med, og vilikkeblisattibåsmed utviklingshemmede
 • Status – arbeiderviktigbåde for selvbilde og andresinntrykk
 • Lavøkonomiskkompensasjon – veierikkeopp for marginalofferetvedåarbeide
 • Status og lønnoverordnedeflaskehalser for at VTA skalværeattraktivt for uførepensjonistersomtidligereharhatttilknytningtildetordinærearbeidsliv
de l nnsomme arbeiderne3
”De lønnsomme arbeiderne”
 • ”Er det lønnsomt å sysselsette uførepensjonister gjennom varig tilrettelagt arbeid? Dersom så er tilfelle, har ordningen de nødvendige økonomiske og motivasjonsmessige egenskapene som gjør dette mulig?”
 • Funn: Ja, det er samfunnsøkonomisk lønnsomt
 • Funn: Ikke nødvendigvis – i alle fall ikke for alle
de l nnsomme arbeiderne4
”De lønnsomme arbeiderne”
 • ”Er det lønnsomt å sysselsette uførepensjonister gjennom varig tilrettelagt arbeid? Dersom så er tilfelle, har ordningen de nødvendige økonomiske og motivasjonsmessige egenskapene som gjør dette mulig?”
 • Funn: Ja, det er samfunnsøkonomisk lønnsomt
 • Funn: Ikke nødvendigvis – i alle fall ikke for alle
  • Anvender resultater fra 1 og 2 til å mene noe om dagens ordning og eventuelle tilpasninger som er nødvendig for at et sysselsettingstiltak for uførepensjonister skal ha størst mulig gjennomslagskraft
egenskaper ved nytt sysselsettingstiltak
Egenskaper ved nytt sysselsettingstiltak
 • Grunnprinsipper
  • Utnytte mest mulig av arbeidsevnen til målgruppen
  • Deltakerne skal ikke komme dårligere ut økonomisk
  • Ingen risiko for deltakerne
  • Riktige insentiver for både deltaker og arbeidsgiver
 • Ordinær eller skjermet virksomhet?
  • Stigmatisering
  • Fortrengningseffekter
  • Utnytte kompetanse
 • Lønn og finansiering
  • Uførepensjon som lønnstilskudd til bedriften som effektivitets- og tilretteleggingskompensasjon
  • Deltakers lønn: lønnstilskudd + bidrag til verdiskapning > ordinær pensjonsutbetaling
  • Selvfinansierende - ingen økte kostnader for staten, snarere tvert imot
egenskaper ved nytt sysselsettingstiltak1
Egenskaper ved nytt sysselsettingstiltak
 • Grunnprinsipper
  • Utnytte mest mulig av arbeidsevnen til målgruppen
  • Deltakerne skal ikke komme dårligere ut økonomisk
  • Ingen risiko for deltakerne
  • Riktige insentiver for både deltaker og arbeidsgiver
 • Deltakere beholder uførestatus
  • Sikkerhetsnett og senker terskel for å prøve seg i arbeidslivet
  • Ingen risiko for tap av rettigheter
 • Øvre inntektsgrense
  • Økt lønn vitner om økt bidrag til verdiskapning vitner om øktarbeidsevne vitner om redusert behov for lønnstilskudd
  • Avkortning i lønnstilskudd når arbeidsevnen nærmer seg ordinære arbeidstakere, men ikke så stor reduksjon at det ikke lønner seg å arbeide mer
disposisjon4
Disposisjon
 • Kort om utredningene
 • Bakgrunn: Sysselsettingspolitikk, uføreproblematikk og VTA
 • Hva er samfunnsøkonomisk analyse?
 • Forutsetninger og analytiske resultat
  • ”De lønnsomme arbeiderne”
  • ”Hva er verdien av varig tilrettelagt arbeid?”
 • Konklusjon
problemstilling
Problemstilling
 • Hvaer den samfunnsøkonomiskeverdienavVarigtilrettelagtarbeid (VTA) for psykiskutviklingshemmede?

Funn

problemstilling1
Problemstilling
 • Hvaer den samfunnsøkonomiskeverdienavVarigtilrettelagtarbeid (VTA) for psykiskutviklingshemmede?

Funn

 • Varigtilrettelagtarbeidersamfunnsøkonomisklønnsomtiforholdtilbasisalternativetdagsenter
metode
Metode
 • Trevirkemidler: dagsenter, VTA og ordinærtarbeid m/tilrettelegging.
 • Tre scenario:
konklusjon
Konklusjon
 • VTA ersamfunnsøkonomisklønnsomt.
 • De somvilønskerå delta i VTA, børfåmulighet.

Et samfunn som ikke evner å mobilisere ressursene enkeltmennesker innehar, går glipp av potensielt store gevinster både på individ- og samfunnsnivå.

disposisjon5
Disposisjon
 • Kort om utredningene
 • Bakgrunn: Sysselsettingspolitikk, uføreproblematikk og VTA
 • Hva er samfunnsøkonomisk analyse?
 • Forutsetninger og analytiske resultat
  • ”Hva er verdien av varig tilrettelagt arbeid?”
  • ”De lønnsomme arbeiderne”
 • Konklusjon
konklusjon1
Konklusjon

VTA er samfunnsøkonomisk lønnsomt!

konklusjon2
Konklusjon
 • Det koster ingenting med flere VTA-plasser. Man sparer penger krone for krone ved å øke antall plasser.
  • Utfordring I: Kommunale og statlige budsjett
  • Utfordring II: Økt antall deltakere i skjermet virksomhet kan skvise ut de svakeste. Behov for en større verktøykasse.
 • Paradoks at det finnes ledige VTA-plasser i bedriftene og samtidig ventelister for å få plass.
varig tilrettelagt arbeid i et samfunns konomisk perspektiv1

Varig tilrettelagt arbeid i et samfunnsøkonomisk perspektiv

Nordnes Verksteders jubileumsseminar

Bjarte Sandal, bjarte.sandal@stud.nhh.no