BCP
Download
1 / 86

BCP - PowerPoint PPT Presentation


 • 122 Views
 • Uploaded on

BCP. Üzletmenet-folytonosság biztosítása. Témakörök. Az üzleti tevékenység fenyegetettsége Üzletmenet-folytonosság biztosítása Tervezési módszertanok BCP projekttervek kivitelezése Informatikai rendszerek biztonsága. Az üzleti tevékenység fenyegetettsége.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'BCP' - albany


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Bcp

BCP

Üzletmenet-folytonosság biztosítása


T mak r k
Témakörök

 • Az üzleti tevékenység fenyegetettsége

 • Üzletmenet-folytonosság biztosítása

 • Tervezési módszertanok

 • BCP projekttervek kivitelezése

 • Informatikai rendszerek biztonsága


Az zleti tev kenys g fenyegetetts ge
Az üzleti tevékenység fenyegetettsége

 • Az üzleti folyamatokra hatással van:

  • a vállalati működést biztosító valamennyi, általában ismert, azonosítható elem, komponens:

   • az alkalmazott technológia,

   • az alkalmazott automatizált rendszerek,

  • véletlenszerű, nem tervezett események:

   • hatásuk csak a bekövetkezés után mérhető.


Fenyegetetts g
Fenyegetettség

 • Minden olyan hatás, esemény, amely megzavarja, lehetetlenné teszi a normális munkamenetet, megakadályozza a kapcsolattartást és kommunikációt a környezettel és a partnerekkel.


Az zleti tev kenys g fenyegetetts ge1
Az üzleti tevékenység fenyegetettsége

 • Az üzleti tevékenység folytonosságának fenntartása nagymértékben függ:

  • a menedzsment a potenciális veszélyekre való felkészülésének kézségétől,

  • az ellenintézkedések szükségességének felismerésétől,

  • a kritikus folyamatok összeomlásának veszélyét minimalizáló lépésektől, és

  • attól a képességtől, amely a folyamatok sikeres helyreállításának feltételeit és végrehajtását biztosítja.


V ratlan esem nyek s k vetkezm nyeik
Váratlan események és következményeik

 • Az üzleti folyamatok rendeltetésszerű működését befolyásolják:

  • külső és belső hatások,

  • a hatások pozitív reakciókat válthatnak ki vagy károkat okozhatnak.

 • A szervezetek szervezeti értékeik védelmére stratégiát dolgoznak ki.


T mad si s a v delmi strat gia l nyege
Támadási és a védelmi stratégia lényege

 • Védők:

  • az értékek megőrzésére erőforrásokat mozgósítanak,

  • eleve csak veszteségei lehetnek.

 • Támadók:

  • haszonszerzés.

 • A védőnek úgy kell cselekedni, hogy rá nézve a veszteség minimalizálható legyen.


T mad si s a v delmi strat gia kimenetele
Támadási és a védelmi stratégia kimenetele

támadásistratégia

a védett/támadott rendszer

védelmistratégia

a játék kimenetele

támadó nyeresége

igen

érték>0

nem

védő vesztesége

támadó vesztesége


Okozott k rok
Okozott károk

 • Az üzletmenetben okozott károk:

  • mennyiségi vonatkozásai:

   • bevétel csökkenése,

   • termelési/szolgáltatási képesség gyengülése,

  • minőségi vonatkozásai:

   • partnerek megelégedettségének szintje,

   • befektetők bizalmának csökkenése.


Katasztr fa
Katasztrófa

 • Minden olyan, előre nem tervezett esemény vagy hatás, amely az üzleti folyamatok rendeltetésszerű működését hosszabb-rövidebb időre megszakítja, illetve megakadályozza a kritikus folyamatok végrehajtását.


Katasztr fa1
Katasztrófa

 • Bekövetkezésekor fel kell készülni:

  • az alkalmazottak és az üzleti tőke védelmére,

  • a fogyasztók megtartására,

  • a bevétel kiesések kockázatának minimalizálására,

  • a befektetők bizalmának megtartására.


K r csoportok
Kár-csoportok

 • Emberfüggő kiváltó tényezők.

 • Technikai, technológiai hibákból eredő hatások.

 • Természeti katasztrófa.


Emberf gg kiv lt t nyez k
Emberfüggő kiváltó tényezők

 • Az ember természetéből, viselkedéséből fakadnak:

  • Vandalizmus, terrorizmus, robbantások, háborús események, sztrájkok.

  • Emberi figyelmetlenségből fakadó hibák:

   • közlekedési balesetek, ezredforduló váltással járó hatások.


Technikai technol giai hib kb l ered hat sok
Technikai, technológiai hibákból eredő hatások

 • Tipikus példák:

  • klímaberendezés meghibásodása szg-es környezetben, atomerőművekben,

  • vállalati adatok elvesztése,

  • adathordozók megsemmisülése.


Term szeti katasztr fa
Természeti katasztrófa

 • Árvíz.

 • Hurrikán.

 • Orkán.

 • Tűzvész, erdőtűz stb.


Nyitotts gb l ered probl m k
Nyitottságból eredő problémák

 • A vállalatok környezet:

  • belső környezet,

  • külső környezet: a vállalati tevékenység nem zárt terület.

 • Külső környezet:

  • partnerekkel való kapcsolat: az ott bekövetkezett károk.

  • globalizációból eredő problémák.V delmi strat gia
Védelmi stratégia

 • Meghatározása a szervezeti stratégiával összhangban, annak alárendelten.


V llalkoz sok
Vállalkozások

 • Bonyolult működés, funkcionalitás.

 • Sok alkotóelem, komponens.

 • Függőségi kapcsolatrendszer.


A v delmi funkci
A védelmi funkció

 • Három oldalról kell megközelíteni:

  • a személyi és szervezeti biztonság,

  • a felhalmozott vagyon, az anyagi értékek,

  • a működést biztosító, támogató informatikai rendszer.


Biztons gpolitika
Biztonságpolitika

 • Előírások, rendeletek és törvények, amelyek betartása lehetővé teszi a vállalat számára a célok elérésének megvalósításához szükséges tevékenységek elvégzését azáltal, hogy védelmi rendszerével biztosítja a folyamatos munkavégzés feltételeit.


Biztons gpolitika kialak t sa
Biztonságpolitika kialakítása

 • Lépések:

  • A feladattal megbízott csoport meghatározza a védelmi célokat.

  • A vezetés meghatározza a biztonsággal kapcsolatos álláspontját.

  • Meghatározásra kerülnek:

   • a szervezetet veszélyeztető üzleti kockázati tényezők,

   • a követendő módszerek és törvényi előírások.


Biztons gpolitika kialak t sa1
Biztonságpolitika kialakítása

 • Elemezni kell a biztonsági programnak az erőforrásokra gyakorolt hatását.

 • Biztonsági alternatívákat kell kidolgozni.

 • Meg kell határozni a prevenció és a helyreállítás módját.


A bcp projekt ra
A BCP projekt ára

 • Üzleti folyamatok hatáselemzési vizsgálat:

  • meghatározásra kerülnek a potenciális kockázati tényezők, és azok várható mértéke,

  • megbecslésre kerül a váratlan eseményeknek a szervezetre gyakorolt hatása,

  • meghatározásra kerülnek a helyreállítási stratégia megvalósításához szükséges erőforrások, tevékenységek.Zletmenet folytonoss g biztos t sa1
Üzletmenet-folytonosság biztosítása

 • BCP

 • Business Continuity Planning


Bcp c lja
BCP célja

 • Taktikai tervek, forgatókönyvek kidolgozása, amelyek az időkritikus folyamatok váratlan megszakadása esetén biztosítják azok szükséges időn belül történő helyreállítását, jelentősen csökkentve ezzel a katasztrófa okozta káros következményeket.


Korszer bcp megold sok
Korszerű BCP megoldások

 • Korszerű BCP megoldások:

  • nemcsak a technológiai megoldásokra, hanem

  • az időkritikus fő üzleti folyamatokra koncentrálnak.


Katasztr fa megel z s s helyre ll t s
Katasztrófa megelőzés és helyreállítás

 • Katasztrófa megelőzési és helyreállítási terv célja:

  • a szervezet megvédeni a véletlen és váratlan eseményektől.

  • Kulcs: a felkészülés!!!


Bcp projekt ind t sa
BCP projekt indítása

 • Meg kell határozni mire terjedjen ki a katasztrófa elhárítás,

 • a legrosszabb esetet vegyék-e figyelembe.


Katasztr faterv
Katasztrófaterv

 • Forgatókönyv, amely a katasztrófa bekövetkezése előtt, alatt és után végrehajtandó tevékenységeket specifikálja.


Katasztr faterv1
Katasztrófaterv

 • Magában foglalja:

  • a tervkészítési igény felmerülésének,

  • a terv elkészítésének,

  • implementálásnak,

  • tesztelésének feladatait,

  • a karbantartó munkát, amelyet az elkészített terv megváltozott, aktuális körülményekhez igazítása jelent.


A katasztr faterv k sz t s nek szintjei
A katasztrófaterv készítésének szintjei

 • Gyors katasztrófaterv.

 • Az informatikai rendszer, illetve más funkcionális terület katasztrófaterve.

 • Az üzleti vállalkozás komplex, teljes katasztrófaterve.


Forgat k nyvek
Forgatókönyvek

 • Megelőzési forgatókönyv:

  • a váratlan eseményekre való felkészülési feladatokat és intézkedéseket tartalmazza.

 • Helyreállítás:

  • a katasztrófa bekövetkezése után az értékek mentésével és az ehhez kapcsolódó feladatokkal foglalkozik.A bcp projekt m dszertani komponensei
A BCP projekt módszertani komponensei

Paradigmák:- projektjelleg- top-down megközelítés- CEO támogatása- költséghatékonyság

Emberi szerepek, felelősségek

CÉLOK

Technológia:- mérföldkövek- kérdőív, int.- folyamatmodell- szoftvertámogatás

Erőforrások:- szakemberek- pénz- eszközök


Az zleti folyamatok megk zel t s nek aspektusai
Az üzleti folyamatok megközelítésének aspektusai

 • MIT? – funkcionális aspektus

 • HOGYAN? – technikai aspektus

 • KIVEL? végrehajtási aspektus


Tervez si paradigm k
Tervezési paradigmák

 • projektszemlélet

 • fázis, mint a projektmunka alapegysége

 • kétszintű tervezés elve

 • a lépések fokozatos, iteratív végrehajtása

 • elkötelezettség

 • modellszemlélet

 • a rendszer elemzésének és fejlesztésének megközelítési iránya

 • öndokumentálási igény


Tervez si paradigm k1
Tervezési paradigmák

 • minőségbiztosítás

 • a felső vezetés támogatása

 • költséghatékony megoldások.J szerepek felel ss gek
Új szerepek, felelősségek

 • Katasztrófa elhárítás tervező: menedzsment és az alkalmazottak támogatásával.

 • Helyreállítási munkákat koordináló szerepkör.

 • Biztonsági felelős.


A bcp projekt f zisai
A BCP projekt fázisai

 • Problémafelvetés, célkitűzés, igényspecifikáció.

 • A projekt megszervezése, projektterv készítése, erőforrások biztosítása, képzés, prezentációk a BCP-projektben résztvevők számára.

 • Kockázatelemzés, üzleti folyamatok feltárása, elemzése, hatásanalízis, a folyamatok és a műveletek prioritási sorrendjének meghatározása.


A bcp projekt f zisai1
A BCP projekt fázisai

 • Felkészülés a katasztrófahelyzetre, megelőzési feladatok tervezése.

 • Helyreállítási és tesztelési stratégia kialakítása, kritériumok és tesztelési folyamtok specifikálása, döntés az alternatívákról.

 • A helyreállítási terv kidolgozása, dokumentáció elkészítése.

 • Implementáció, tesztelés végrehajtása, kiértékelés.

 • Ellenőrzés, felülvizsgálat, változáskövetés.


Katasztr fatervez si folyamat
Katasztrófatervezési folyamat

 • A többi fejlesztési életciklussal való hasonlóság:

  • iteratív lépések,

  • kiindulás rendszerszemléletből,

  • fázisok közötti döntési pontok.

 • A katasztrófatervnek igazodni kell a megváltozott körülményekhez, az új igényekhez.


Kock zatspecifik ci
Kockázatspecifikáció

 • Risk specification.

 • Jegyzék elkészítése, amelyben rögzítésre kerülnek a veszélyforrások és azok bekövetkezési valószínűségei.

 • A kockázat-hatás elemzés alapja.

 • Ezt a jegyzéket már a felmérésnél, interjúk készítésénél alkalmazzák.


Kock zatspecifik ci feladatai
Kockázatspecifikáció feladatai

 • A potenciális fenyegetettségek számbavétele.

 • A bekövetkezés:

  • valószínűsége,

  • jellegének (hirtelen, fokozatos) és

  • lefolyása időtartamának meghatározása.
Az zleti folyamat
Az üzleti folyamat

 • az üzleti folyamatok olyan lépések sorozataként értelmezhetők, amelyek bemeneti hatásokra kimenetként mások számára szükséges termékek, szolgáltatások egy sorozatát produkálják


Az zleti folyamat1
Az üzleti folyamat

 • előre definiált, értéket teremtő kibocsátást eredményeznek,

 • értékteremtő átalakító tevékenységgel, transzformációval:

  • inputként fogyasztási javakat használnak fel, és

  • elvárt fogyasztói igényeket elégítenek ki,

 • jól definiált kezdetük és befejezésük van

 • ismételten végrehajtódnak


Az zleti folyamat2
Az üzleti folyamat

 • a végrehajtáshoz szereplőkre van szükség (emberi tényezők, gépek, berendezések)

 • működésük során erőforrásokat használnak fel

 • üzleti célokat elégítenek ki

  • rövid távú: végrehajtott folyamat

  • hosszú távú: általános üzleti célok


Az zleti folyamatok rangsorol sa
Az üzleti folyamatok rangsorolása

 • Szempontok:

  • a projektcél szempontjából legfontosabb sajátosságok (funkció jellege, végrehajtásának gyakorisága, időtartama stb.)

  • a teljes üzletmenetben játszott szerepe, fontossága,

  • az alkalmazott technológia korszerűsége, sebezhetősége, fontossága,

  • a kiesés, leállás elviselésének mértéke, az időkritikusság.


Kritikus folyamatok
Kritikus folyamatok

 • A funkcionális területek kritikus feladatainak rangsorolása:

  • fontos, magas prioritású tevékenységek: egy napon túli fennakadás,

  • szükséges, ajánlottan figyelembe veendő tevékenységek: egy hét kimaradás,

  • nem kritikus tevékenységek: elmaradásuk nincs hatással a szervezeti munkára.


Hat selemz s
Hatáselemzés

 • BIA: Business Impact Analysis

 • Üzleti-hatás elemzés

 • Célja:

  • az egyes folyamatok, komponensek kieséséből adódó problémák körének és az okozott kár mértékének a feltárása, és azoknak a kapcsolati elemeknek meghatározása, amelyekre az események hatással vannak.


Hat selemz s1
Hatáselemzés

 • Két lépcsős végrehajtás javasolt:

  • BIA draft (nagyvonalú),

  • BIA részletes.

 • A folyamatmodellre épít.

 • Feladata:

  • az egyes folyamatok minősítése, rangsor felállítása.


N gyszint besorol s
Négyszintű besorolás

 • 3: kritikus folyamatok osztálya (4 órán belül helyre kell állítani).

 • 2: nagyon szükséges folyamatok (1 nap alatt).

 • 1: kevésbé fontos feladatok(1 hónapon alatt).

 • 0: az üzletmenetre nincs befolyásoló hatásuk.


Kock zat hat s elemz s
Kockázat-hatás elemzés

 • Risk-Impact Analysis

 • Feladat:

  • A potenciális fenyegetettségek számbavétele, és ezek

  • Hatásának meghatározása a különböző üzleti elemekre, folyamatokra, szervezeti egységekre.


Kock zat hat s elemz s1
Kockázat-hatás elemzés

 • A hatás mérése:

  • Gyakori kockázatelemezési technika az elviselhető kockázat mértékének vizsgálatához: portfoliómátrix.

  • Cross-Impact elemzés

  • Ishikawa analízis


Portfoli m trix
Portfoliómátrix

 • A hatás mérése:

  • Gyakori kockázatelemezési technika az elviselhető kockázat mértékének vizsgálatához: portfoliómátrix.

  • Különböző fenyegetettségi tényezők bekövetkezési valószínűsége eltérő, és különböző mértékű hatást gyakorolnak az üzleti folyamatokra.Cross impact elemz s
Cross-impact elemzés

 • Az egymással kölcsönhatásban álló eseményekkel foglalkozik.

 • Cél: az egyes események egymás utáni bekövetkezési valószínűségének a meghatározása.


Cross impact m dszer l nyege
Cross-impact módszer lényege

 • Mátrix készítése a kockázati tényezők ismeretében, ahol a sorok és az oszlopok ugyanazokat az eseményeket tartalmazzák.

 • A kölcsönös viszonyt a mátrixelemek fejezik ki.

 • Az mij elem értéke: az i. eseménynek milyen hatás van a j. eseményre, vagyis mennyiben változtatja meg az i. esemény bekövetkezése a j. esemény bekövetkezési esélyét.


Cross impact m dszer l nyege1
Cross-impact módszer lényege

 • A mátrix elemei által felvehető értékek:

  • ?: nem becsülhető valószínűség

  • V vagy 0: a valószínűségi érték változatlan marad

  • K vagy -: a bekövetkező valószínűség kisebb lesz

  • N vagy +: a valószínűségi érték nagyobb lesz


Kock zat hat s elemz s feladatok
Kockázat-hatás elemzés - feladatok

 • A katasztrófa bekövetkezés hatásának következmény-specifikációja (személyi kisesés, működési feltételek megrongálódása stb.).

 • A rendszerben levő redundáns komponensek (hardver, információ, személyek), párhuzamosságok meghatározása.

 • A veszteségek pénzügyi és működési hatásának felmérése minden funkcióra megbecsülve a kiesésből és a helyreállításból adódó károkat.

 • A potenciális veszteségek (bevételkiesés, versenypozíciók romlása) értékének megbecslése Ft-ban.

 • A katasztrófaterv készítési projekt költségbecslése.


Sz ks ges er forr sok ig nyspecifik ci
Szükséges erőforrások - igényspecifikáció

 • A folyamatok, funkciók végrehajtásához szükséges erőforrások.

 • Eszközök, infrastuktúra jegyzék készítése:

  • munkaerőigény,

  • berendezések (asztalok, székek stb.),

  • kommunikációs eszközök: telefon, fax,

  • számítógépek (típus, képesség),

  • különleges eszközök, műszerek,

  • használt adatok, dokumentációk

  • stb.


Sz ks ges er forr sok ig nyspecifik ci1
Szükséges erőforrások - igényspecifikáció

 • A felméréskor ki kell térni: működéshez szükséges:

  • meglevő és minimális erőforrások mennyisége,

  • elhelyezése,

  • helyettesíthetősége,

  • milyen szállítói támogatás van hozzá, honnan szereztek be, most honnan lehet beszerezni,

  • adatbázis: vannak-e mentések.


Felk sz l s a katasztr f ra megel z si terv
Felkészülés a katasztrófára, megelőzési terv

 • A felkészülés igénye:

  • felső vezetés támogatása,

  • át kell hatnia az egész szervezetet.

 • A legalkalmasabb biztonsági és megelőző technikák megválasztása:

  • procedurális megelőzés,

  • fizikai felkészülés.


Procedur lis megel z s
Procedurális megelőzés

 • A napi, havi, éves feladatok, amelyeket a biztonság érdekében, a helyreállíthatóság érdekében el kell végezni.

 • Katasztrófaelhárítási Bizottság választása.


Fizikai felk sz l s
Fizikai felkészülés

 • A megelőzéshez szükséges eszközök (tűzjelzők, biztonsági bejáratok) biztosítását,

 • pótlólagos lehetőségek (tartalék telephelyek, kommunikációs vonalak, adatmentések, szünetmenetes tápegység) kiépítését jelenti.


Helyre ll t si strat gia
Helyreállítási stratégia

 • A menedzsment döntése arról, hogy a katasztrófatervet:

  • milyen szinten és milyen megoldással készítteti el, hogy a normális rend helyreálljon.


Helyre ll t si strat gia1
Helyreállítási stratégia

 • Feladatok:

  • a megelőzési teendők és ráfordítások specifikálása,

  • a helyreállítás módjának, ütemezésének és szintjeinek meghatározása,

  • a helyreállítási helyszín megjelölése (alternatív telephelyek, másodlagos eszközök),

  • a javaslat változatok leírása (előnyök, hátrányok),

  • az egyes változatok költségeinek becslése.


Helyre ll t si terv kidolgoz sa
Helyreállítási terv kidolgozása

 • A katasztrófatervet három különböző szintre érdemes elkészíteni:

  • az azonnal végrehajtandó teendők megtervezése (emberi élet, legfontosabb értékek mentése),

  • feladatterv készítése az olyan munkákhoz, amelyeket a tartalék helyszínen kell végrehajtani (kritikus folyamatok),

  • az eredeti állapot helyreállítás feladatainak meghatározása.


Implement ci tesztel s audit l s
Implementáció, tesztelés, auditálás

 • Tesztelés:

  • papír, asztali tesztek,

  • szimulációs gyakorlatok,

  • valós szituációk lejátszása,

  • a fentiek valamilyen kombinációja.


V ltoz smenedzsment
Változásmenedzsment

 • A BCP tervdokumentuma mindig aktuális kell, hogy legyen!

 • A változások átvezetése.


Tervez si m dszertanok
Tervezési módszertanok

 • CBR – Comprehensive Business Recovery.

 • Fusion alapú módszertan.

 • DRPP módszertan.


Cbr m dszertan
CBR módszertan

 • CBR – Comprehensive Business Recovery.

 • SunGard.

 • Az üzleti folyamatok helyreállíthatóságára koncentrál.


Cbr m dszertan f zisai
CBR módszertan fázisai

 • Projekttervezés.

 • A helyreállítási igények meghatározása.

 • Helyreállítási stratégia kialakítása.

 • Implementálási feladatok tervezése.

 • A helyreállítási terv menedzselése, karbantartása.


Cbr m dszertan1
CBR módszertan

 • A kulcsfontosságú folyamatok helyreállítása a veszteségek előtt:

  • a MARC – Minimum Acceptable Recovery Configuration: minimálisan elfogadható helyreállítási konfiguráció elv alapján.

  • A katasztrófa bekövetkezés után csaknem azonnal rendelkezésre állnak a tartalék források, amelyekkel az alapfunkciók helyreállíthatók.


Precovery
PreCovery

 • A CBR-projekteket támogató szoftvertermék.

 • SunGard.


Fusion alap m dszertan
Fusion alapú módszertan

 • HP.

 • Alapvetően rendszerfejlesztési folyamatok támogatására.

 • Négy fázis:

  • követelményspecifikáció,

  • elemezés,

  • tervezés,

  • implementáció.


Fusion alap m dszertan1
Fusion alapú módszertan

 • Ernst&Young Kft.

 • Világos lépéseket definiál.

 • Egyszerű ábrázolási technika.


Drpp m dszertan
DRPP módszertan

 • Disaster Recovery Planning Process

 • Disaster Recovery Journal - 1997.

 • Egyik legrészletesebb módszertan.


Drpp m dszertan f zisok
DRPP módszertan - Fázisok

 • A CEO beleegyezésének és támogatásának megszerzése.

 • A Katasztrófa Bizottság létrehozása.

 • Kockázatelemzés.

 • A funkciók és folyamatok elemzése.

 • Helyreállítási stratégiák tervezése.


Drpp m dszertan f zisok1
DRPP módszertan - Fázisok

 • Információ és adatgyűjtés az üzleti folyamatokról.

 • Katasztrófaterv elkészítése és dokumentálása.

 • Tesztelési kritériumok, tesztelés végrehajtása.

 • A Katasztrófaterv karbantartása.ad