slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Evropské iniciativy pro rozvoj odborného vzdělávání Miroslav Procházka prochazka @ nuov .cz PowerPoint Presentation
Download Presentation
Evropské iniciativy pro rozvoj odborného vzdělávání Miroslav Procházka prochazka @ nuov .cz

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Evropské iniciativy pro rozvoj odborného vzdělávání Miroslav Procházka prochazka @ nuov .cz - PowerPoint PPT Presentation


 • 110 Views
 • Uploaded on

Evropské iniciativy pro rozvoj odborného vzdělávání Miroslav Procházka prochazka @ nuov .cz. Ustavující konference TTnetu České republiky. Praha 21 . 1 .200 5. Cíl. Informovat o kontextu, ve kterém (z hlediska rozvoje odborného vzdělávání) TT net působí.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Evropské iniciativy pro rozvoj odborného vzdělávání Miroslav Procházka prochazka @ nuov .cz' - kaia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Evropské iniciativy pro rozvoj odborného vzdělávání

Miroslav Procházka

prochazka@nuov.cz

Ustavující konference TTnetu České republiky

Praha 21.1.2005

slide2
Cíl
 • Informovat o kontextu, ve kterém (z hlediska rozvoje odborného vzdělávání) TT net působí.
 • Nejedná se o izolovanou aktivitu, ale o jednu z aktivit, které přispívají k rozvoji odborného vzdělávání a tím k dosahování cílů Lisabonského procesu:
  • Ekonomická výkonnost
  • Konkurenceschopnost
  • Sociální soudržnost

Lisabon – Kodaň - Maastricht

lisabonsk proces
Lisabonský proces

Stát se do roku 2010 nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější znalostní ekonomikou na světě, schopnou udržitelného hospodářského růstu s více a lepšími pracovními místy a s větší sociální soudržností.

(Evropská rada v březnu 2000 v Lisabonu)

Program modernizace systémů vzdělávání a odborné přípravy

koda sk proces
Kodaňský proces

Prohlášení o posílení evropské spolupráce v oblasti odborného vzdělávání a přípravy.

(Schůzka ministrů školství v prosinci 2002 v Kodani)

 • Evropská dimenze
 • Transparentnost
 • Poradenství
 • Uznávání kompetencí a kvalifikací
 • Kvalita, učitelé
zdroje
Zdroje

Vzdělávání a odborná příprava 2010, Naléhavé reformy jako podmínka úspěchu Lisabonské strategie (www.msmt.cz)

Kokova zpráva (Facing the Challenge – The Lisabon Strategy for growth and employment, Report from High Level Group chaired by Wim KOK. European Communities November 2004.)

CEDEFOP synthesis of the Maastricht Study (Vocational education and training – key to the future, Lisabon-Copenhagen-Maastricht: mobilising for 2010, CEDEFOP 2004.http://www.vetconference-maastricht2004.nl/)

Maastrichtské komuniké (http://europa.eu.int/comm/education/index_en.html)

hodnocen pokroku v zvy
Hodnocení pokroku, Výzvy
 • 80 milionů lidí v EU má nízkou kvalifikaci
 • Stárnoucí populace, mnoho lidí mimo trh práce
 • Zaměstnanost a produktivita jsou taženy inovacemi
 • Nízká úroveň mobility
 • Vysoká úroveň kompetencí a vzdělávání nesmí být omezeno na úzkou elitu
mastrichtsk komunik
Mastrichtské komuniké

Maastricht Communiqué on the Future Priorities of Enhanced European Cooperation in Vocational Education and Training (VET)

Aktualizace kodaňských priorit

Ministři školství 32 zemí, Maastricht 14/12/04

Priority:

 • 8 na národní úrovni
 • 5 na evropské úrovni
priority na n rodn rovni
Priority na národní úrovni
 • Transparentnost, poradenství, kvalita, neformální učení (posílení vazeb mezi jednotlivými nástroji, zapojení všech partnerů)
 • ESF pro rozvoj VET (vč. rozvoje kompetencí dospělých)
 • VET pro ohrožené skupiny (lidé bez kvalifikace, nezaměstnaní, …, uznávání výsledků učení)
 • Flexibilní a otevřený rámec pro VET (vazby mezi počátečním a dalším VET)
 • Relevance a kvalita (systematická spolupráce s partnery)
priority na n rodn rovni1
Priority na národní úrovni
 • Zlepšit efekty daňových a dalších pobídek
 • Rozvoj učení podporující prostředí ve školách i v pracovním kontextu (pedagogické přístupy, které podporují samostatné učení, využívání potenciálu ICT a e-learningu, integrace mobility do počátečního i dalšího vzdělávání)
 • Rozvoj kompetencí učitelů a školitelů ve VET (reflektující jejich specifické potřeby)
priority na evropsk rovni
Priority na evropské úrovni
 • Evropský rámec kvalifikací (transparentnost, vzájemná důvěra, společný rámec úrovní kvalifikací, vazby mezi subsystémy, základem jsou výsledky učení - kompetence)
 • Přenos kreditů ve VET (umožnit těm, kteří se učí, využívat výsledky učení při přechodu z jednoho vzdělávacího systému do jiného)
priority na evropsk rovni1
Priority na evropské úrovni
 • Konsolidace priorit Kodaňského procesu (implementace konkrétních výsledků)
 • Role učitelů VET (vyhodnotit jejich specifické potřeby a měnící se roli, učinit tuto profesi atraktivnější)
 • Zlepšit statistiky (obsah, přesnost a spolehlivost umožňující benchmarking)
role evropsk ch iniciativ v rozvoji vzd l v n v r
Role Evropských iniciativ v rozvoji vzdělávání v ČR
 • Dobrovolnost
 • Princip vzájemné shody
 • Metoda otevřené koordinace
 • Opatření mají být rozvíjena na základě spolupráce „zdola-nahoru“
slide13

Díky za pozornost a hodně úspěchů TT netu!

Evropské iniciativy pro rozvoj odborného vzdělávání

Miroslav Procházka

prochazka@nuov.cz

Ustavující konference TTnetu České republiky

Praha 21.1.2005