Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
mobile_promotion PowerPoint Presentation
Download Presentation
mobile_promotion

mobile_promotion

101 Views Download Presentation
Download Presentation

mobile_promotion

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. 500 MINI MOBILNIH PROMOCIJA24 gradova 9 sistema130objekata45supermarketa85 marketa2 promo timamesec dana u kontinuitetu6 dana u nedelji385 promotivnih sati