JIHOVÝCHODNÍ EVROPA - PowerPoint PPT Presentation

jihov chodn evropa n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
JIHOVÝCHODNÍ EVROPA PowerPoint Presentation
Download Presentation
JIHOVÝCHODNÍ EVROPA

play fullscreen
1 / 14
JIHOVÝCHODNÍ EVROPA
363 Views
Download Presentation
justin
Download Presentation

JIHOVÝCHODNÍ EVROPA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. JIHOVÝCHODNÍ EVROPA

 2. Jihovýchodní Evropa • Rumunsko, Bulharsko, Albánie, Bosna a Hercegovina, Jugoslávie, Chorvatsko, Slovinsko, Makedonie • Vyhledej hlavní města • Území dříve pod Tureckou nadvládou – mnoho muslimských památek

 3. Rumunsko • = Romania • Hlavní město: Bukurešť = „Paříž východu“ • Povrch: 1/3 tvořena Karpatami • Spolu s Albánií a Moldavskem patří k nejchudším zemím Evropy • Nerostné suroviny: ropa, hnědé uhlí • Průmysl: auta – Dacia • Dobré podmínky pro zemědělství – kukuřice • Hrabě Drákula

 4. Bukurešť

 5. Dacia

 6. Hrabě Drákula

 7. Bulharsko • Hl. město: Sophia • Hospodářství: málo nerostných surovin • Průmysl:chemický – výroba vonných olejů • Zemědělství: tabák – nejvíce v Evropě, mák, růže • Cestovní ruch – Zlaté písky

 8. Zlaté písky

 9. Jadranské státy • Slovinsko, Chorvatsko, Bosna a Hercegovina, Makedonie, Srbsko, Černá Hora, Albánie • Bývalá Jugoslávie – tvořena 6 státy – Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Chorvatsko, Makedonie, Slovinsko, Srbsko (oblast Vojvodina, Kosovo), Jugoslávie

 10. Slovinsko • Hl. město: Ljubljana • Nejvyspělejší z těchto států • Cestovní ruch: Alpy, moře

 11. Chorvatsko • Hl. město: Záhřeb • Cestovní ruch: Rieka, Split, Dubrovník, Plitvická jezera, Dalmácie

 12. Dalmácie

 13. Plitvická jezera

 14. Srbsko • Hl. město: Bělehrad • Vojvodina – žijí zde Maďarové • Kosovo – žijí zde Albánci • Železná vrata – největší evropská hydroelektrárna