1 / 14

JIHOVÝCHODNÍ EVROPA

JIHOVÝCHODNÍ EVROPA. Jihovýchodní Evropa. Rumunsko, Bulharsko, Albánie, Bosna a Hercegovina, Jugoslávie, Chorvatsko, Slovinsko, Makedonie Vyhledej hlavní města Území dříve pod Tureckou nadvládou – mnoho muslimských památek. Rumunsko. = Romania Hlavní město: Bukurešť = „Paříž východu“

justin
Download Presentation

JIHOVÝCHODNÍ EVROPA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. JIHOVÝCHODNÍ EVROPA

 2. Jihovýchodní Evropa • Rumunsko, Bulharsko, Albánie, Bosna a Hercegovina, Jugoslávie, Chorvatsko, Slovinsko, Makedonie • Vyhledej hlavní města • Území dříve pod Tureckou nadvládou – mnoho muslimských památek

 3. Rumunsko • = Romania • Hlavní město: Bukurešť = „Paříž východu“ • Povrch: 1/3 tvořena Karpatami • Spolu s Albánií a Moldavskem patří k nejchudším zemím Evropy • Nerostné suroviny: ropa, hnědé uhlí • Průmysl: auta – Dacia • Dobré podmínky pro zemědělství – kukuřice • Hrabě Drákula

 4. Bukurešť

 5. Dacia

 6. Hrabě Drákula

 7. Bulharsko • Hl. město: Sophia • Hospodářství: málo nerostných surovin • Průmysl:chemický – výroba vonných olejů • Zemědělství: tabák – nejvíce v Evropě, mák, růže • Cestovní ruch – Zlaté písky

 8. Zlaté písky

 9. Jadranské státy • Slovinsko, Chorvatsko, Bosna a Hercegovina, Makedonie, Srbsko, Černá Hora, Albánie • Bývalá Jugoslávie – tvořena 6 státy – Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Chorvatsko, Makedonie, Slovinsko, Srbsko (oblast Vojvodina, Kosovo), Jugoslávie

 10. Slovinsko • Hl. město: Ljubljana • Nejvyspělejší z těchto států • Cestovní ruch: Alpy, moře

 11. Chorvatsko • Hl. město: Záhřeb • Cestovní ruch: Rieka, Split, Dubrovník, Plitvická jezera, Dalmácie

 12. Dalmácie

 13. Plitvická jezera

 14. Srbsko • Hl. město: Bělehrad • Vojvodina – žijí zde Maďarové • Kosovo – žijí zde Albánci • Železná vrata – největší evropská hydroelektrárna

More Related