slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sınıf Yönetiminde Yeni Paradigmalar PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sınıf Yönetiminde Yeni Paradigmalar

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 36

Sınıf Yönetiminde Yeni Paradigmalar - PowerPoint PPT Presentation


 • 163 Views
 • Uploaded on

Sınıf Yönetiminde Yeni Paradigmalar. Kafama göre yönetim dönemi sona ermiştir . İdeal yönetim için , Alın teri ( Çaba ) Gönül teri ( İşi severek yapmak ) Akıl teri (En iyisini yapmak ). Eğimde hedef. Sıfır Ceza Az Ödül Bol Geri Bildirim. Einstein:.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Sınıf Yönetiminde Yeni Paradigmalar' - julian-murphy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Kafamagöreyönetimdönemisonaermiştir.

 • İdeal yönetimiçin,
 • Alınteri(Çaba)
 • Gönülteri(İşiseverekyapmak)
  • Akılteri(En iyisiniyapmak)
e imde hedef
Eğimde hedef
 • Sıfır Ceza
 • Az Ödül
 • Bol Geri Bildirim
einstein
Einstein:
 • Gelişmeminönündekien büyükengel,

okumakzorundakaldığımokullardı.

 • Olumluyanılsama

(Liseöğrencilerininçokazıkendilerinilidergörmezler, insanlarkanserriskitaşımadıklarınıdüşünürler)

aliya zzetbegovi
Aliyaİzzetbegoviç

Öğrencilere:

 • Alçakgönüllülüktendahaçokşerefvehaysiyet,
 • Teslimiyetçiliktendahaçokcesaret,
 • Merhamettendahaçokadalet,
slide6

İki psikolog, sınıfta birkaç gün geçirerek öğretmen ve çocukların davranışlarını gözlemlerler. Kaç çocuğun yerinden kalktığını not ettiler. Her 20dakikalık bir zaman diliminde 360  tane oturmayan  çocuk saydılar. Aynı sürede öğretmenin yedi kez  "Oturun!" dediğini de ayrıca kaydettiler.Öğretmenden çocuklara daha çok oturmalarını söylemesini istediler. Bu kez öğretmen 20dakikalık bir zaman diliminde 27.5 kez oturmalarını söyler ve aynı zaman  içinde 540 öğrencinin yerinden kalktığı kaydedildi. Öğretmenin artan azarlaması, sorunu derinleştirdi.

 • (İlginçtir ki, öğretmen paylamasını normal seviyeye çektiği zaman sınıftaki gezinme de daha iki gün önce kaydedilen tam aynı sayıya düştü)
 • Bu kez Öğretmenden  çocuklara oturmalarını söylemekten kaçınmasını; onun yerine, oturan ve çalışan çocukları usulca övmesini istediler.  Peki sonuç ne oldu? Çocukların gezinmeleri % 33 oranında azalma gösterdi. Çocuklar daha çok övüldükleri ve daha az azarlandıkları zaman en iyi davranışlarını sergilediler.
okul etkisi
OkulEtkisi
 • Bu konudabirfikirverebilecek en meşhurörneklerdenbiri,
 • Die Well (TehlikeliOyun).
 • Her davranışkendipsikolojisinioluşturur.
s n f y netimi rencinin kendisini iyi hissetmesi zerine kurgulanmal
Sınıf yönetimi öğrencinin kendisini iyi hissetmesi üzerine kurgulanmalı
 • Öğrencilere umut, iyimserlik ve heyecan aşılamanın yolunu aramalı.
 • Duyguyu

keşfedebilmeli...

iyi bir de i im lideri
Iyibirdeğişimlideri
 • Asla“Bu insanlarniyeböylekötüdavranıyorlar?
 • - Her haldekötüinsanlarbunlar. demez.
 • “Bu insanlarıniçindekiiyiyçıkaracakbirortamnasıloluşturabilirim? diyesorar.
 • Bulaşıcıdavranışlara (Olumlu-olumsuz) dikkat.
 • ÇığetkisiKüçükdeğişimlerinileridebüyümesi
slide10

İnsanlara bir şey anlatacağınız zaman onun diliyle konuşmanız gerekir.

Fransızlafransızca

Öğrenciyle öğrenci dili….

s n fta retmen edas
Sınıfta öğretmen edası
 • Sana öğreteyim……………direnç
 • Birlikte öğrenelim…….kalite -------tevazu
 • Anlıyor musunuz ? yerine
 • Anlatabiliyor muyum?
retmen n rol
ÖĞRETMENİN ROLÜ
 • Eski anlayış

Öğreten, her şeyi bilen

 • Yeni anlayış

Öğrenmeyi yönlendiren

Öğrenmeyi öğreten

slide13

Öğretmenlik duygusal emek harcamaktır.

 • Öğretmenlik bir görev değil, çağrıdır.
 • Heves başarılı olmayı garantiler.
 • Görev tanımının dışına çıkmalı

(Hostes ağlayan bebek)

Ünlü oteller zincirinde boyacı

s n fta d n m
Sınıftadönüşüm

Örnekçalışma

 • Biniciyiyönlendirin
 • Fili motive edin
 • Yoluşekillindirin
 • Dersegeçkalanöğrencilerisınıfazamanındagetirmekistiyorum, ne yapmalıyım?
slide15

Biniciyiyönlendirin

Öğrencilersınıfazamınındagelmenizgerektiğinibilmeliler.

Fil’i motive edin

Duyguyubulun: Benimderskonularımıbitirmemgerekiyor. Birkaçdakikageçikmenizinçokönemliolduğunudüşünmediğinizibiliyorum, amabu bile benimişimizorlaştırıyor. Banabiriyilikyapıpbirikidakikaerkengelebilirmisiniz?

Yoluşekillendirin

1. Çevreyeinceayaryapın= Zilçalıncakapıyıkapatın, geçgelendışarıdakalsın.

2. Alışkanlıklarinşaedin= Her dersinbaşındabirya da ikisoruluksınavlaryapın.

3. Sürüyütoplayın= Sınıfduvarınadersezamanındagelmeraporuasın.

4. Yenidenalışkanlıklarinşaedin= Her gün son soruyusınıfa en son gelenincevaplamasınıisteyin.

5.Yeniden sürüyütoplayın= Diğeröğrencileringeçgelmedenhoşlanmadıklarınıhissetmelerinisağlayın.

6=Yenidençevreyeinceayaryapın= Sınıfa ilk geleceköğrencilerinyerkapmasınıcazipkılacakyöntemlerbulun.

slide16
Öğretmen, yöneticilik rolünü anlayışla gerçekleştirmeli, özveri İsteyen bir mesleğin üyesi olarak “sevgi” merkezli davranabilmelidir.
paradigma de i imi
Paradigma Değişimi
 • Felsefe öğretmeni
 • Üç kafadar.
 • Dilekçe (Bunu ben ödemeliyim)
 • İspanya araç
k k ba ar lar
KüçükBaşarılar
 • Psikolog Karl Weick: 3 faktörönerir
 • 1. Küçükbaşarıönemiazaltır(Önemlibirşeydeğilmiş)
 • 2. Talepleridüşürür(Yapılmasıgerekenlerinhepsibu)
 • 3. Algılananbeceridüzeyleriniyükseltir(En azındanbunuyapabiliyorum)
sa likli let m
SAĞLIKLI İLETİŞİM
 • Net Açıklamalar
 • Duyguları Anlatma
 • Kendi Davranışını Betimleme
 • Geri Bildirim
dikkat ekme
Dikkat Çekme;

öğrencilerin karşısında sessizce beklemek,

konuşmaya çok düşük ses tonuyla

başlamak,

ses tonunu giderek arttırmak,

hareketli olması,

Sesin değil sözün yükseltilmesi

sinif kl m
SINIF İKLİMİ
 • Her sınıfın kendisine özgü bir iklimi vardır.
 • Bazı sınıflar hareketli, bazıları durgun, bazıları gergin, bazıları neşeli, bazıları neşesizdir.
 • Öğrencilerin öğrenmeleri, böyle çevreler içinde gerçekleşir
poz t f renme kl m
POZİTİF ÖĞRENME İKLİMİ
 • Pozitif bir öğrenme ortamı oluşturmak için sınıf iklimi önemlidir.

Öğrenciler, zorluklarla karşılaştıklarında öğretmenlerinden yardım alacaklarına, çabalarının destekleneceğine inanırlarsa öğrenmeye daha çok can atarlar.

Solomon adalarında yerliler ev yapmak için ağaçlara kötü sözler söyleyip kurutuyorlar ve sonra kesiyorlar.

slide24

Davranış Bilimleri

 • İnsanlara onların olması gerektiği gibi davranırsanız zamanla onlar öyle olmaya çalışacaklardır.
 • Pozitif bir sınıf iklimi oluşturmak için sınıf içi ilişkilerde saygı ortamı oluşturulmalıdır.
slide25

Sınıfın psiko-sosyal çevresi pozitif olduğunda, sınıf ortamı, öğrenmeye teşvik edici, ilişkileri geliştirici ve sıcak bir mekâna dönüşebilir.

- Negatif olduğunda ise, ilgisiz, kaba, sert, cezalandırıcı, soğuk ve itici bir sınıf iklimi oluşabilir.

retmen rencilerle insan ili kilerini ilerletmede u becerileri geli tirebilir
Öğretmen, öğrencilerle insan ilişkilerini ilerletmede şu becerileri geliştirebilir:
 • Öğrencilere düzenli ilgi gösterme,
 • Sözel ve davranışsal pekiştireçlerverme, yardım etmek için sürekli istekli olduğunu gösterme,
 • Nezaket ve iyi tavırlarıyla model olma.
 • Öğrenciye soyut bilgi aktarımından (ahlak dersi verip, azarlamaktan) kaçınılmalı. Bunun yerine öğrenciye hikayelerle ders vermeye çalışmalı.
slide27

Öğrenciler sınıfta kaygıdan, korkudan uzak, heyecanı yenmiş bireyler olarak kendilerini daha rahat ifade edebilirler.

 • Bu durum, sınıf içi ilişkilerin daha sağlıklı gelişmesine yol açabilir.
 • Sınıf içinde öğretmen korkunun, kaygının ve heyecanın azaltılmasında kilit roldedir.
slide28

Süreklieleştiriyapmaktankaçının.

 • Bu birsüresonrakarşıdakiinsanda “duyarsızlığa” sebepolur.
 • İnsanların hatalarını tartışma onları derinleştirmekten başka bir işe yaramaz.
 • Bir hakareti görmezden gelmek, çoğu zaman öcünü almaktan daha iyidir.
slide29

Yumuşak konuş ki kalplerin kapısı açılsın.

Yumuşaklık bulunduğu şeyi süsler,

bulunmadığı şeyi çirkinleştirir.

rüzgar - güneş

leti imde fade hatalar
İletişimde İfade Hataları
 • Ben Dili / Sen Dili:
 • Sen Dili:
  • “-Sen nasıl bunu yaparsın?”
  • “-Ne laf anlamaz çocuksun?”
  • “-Ne zaman adam olacaksın?”
sen dili
Sen Dili,
 • Kızgınlığın gerçek nedenlerini açıklamaz
 • Davranış tanımı yoktur.
alternatif ben dili
Alternatif: Ben Dili
 • Ben Dili;
 • Öğretmenin olumsuz davranış sırasında yaşamakta olduğu olumsuz etki ve duyguları açıklayan dürüst ve sorumlu bir kızgınlık ifadesidir.
ben dili
Ben Dili
 • “- Derslerini yapmadığını görünce çok üzülüyorum.”

Veya

“- Yaramazlık yapınca çok rahatsız oluyorum”

Veya

“Beni dinlememen karışında çok kırılıyorum”

yapici d s pl n
YAPICI DİSİPLİN
 • Yapıcı disiplin anlayışında öğretmenin istenmeyen davranışlara tepkisi, istenmeyeni azaltmak ve isteneni çoğaltmak biçiminde ifade edilebilir.
sorun davran g z ard etmek
Sorun Davranışı Göz Ardı Etmek
 • Sorun davranış, diğer önemli sorun davranışlara kaynaklık etmiyorsa veya yanlışlıkla yapılmışsa görmezlikten gelinebilir.
 • Öğretmen davranışı gördüğünü ve onaylamadığını bazı mimiklerle veya uygun diğer tepkilerle belirtmelidir.
 • Göz ardı etme şu durumlarda yararlıdır:
  • Davranışın ciddi etkileri olmadığında,
  • Dersin iyi gidişi ve derse katılım bozulmadığında,
  • Sorun davranış diğerleri tarafından desteklenmediği bir başka deyişle sürdürülme olasılığı olmadığında,
  • Sorun davranış ders boyunca birkaç kez tekrarlanmadığında ve dersi amaçlarından saptırmadığında.
sert kontrol tepkileri
Sert Kontrol Tepkileri

Bu önlemlerin sınıftaki sevgi atmosferini tehlikeye düşürdüğü ve arzu edilen ortamın tekrar kurulabilmesi için alındığı unutulmamalıdır.

“Her öğrenci güvenilmezliği kanıtlanıncaya kadar güvenilirdir.”