struktura p edn ky monopoln cenov tvorba monopolistick konkurence n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Struktura přednášky Monopolní cenová tvorba. Monopolistická konkurence PowerPoint Presentation
Download Presentation
Struktura přednášky Monopolní cenová tvorba. Monopolistická konkurence

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Struktura přednášky Monopolní cenová tvorba. Monopolistická konkurence - PowerPoint PPT Presentation


  • 161 Views
  • Uploaded on

Struktura přednášky Monopolní cenová tvorba. Monopolistická konkurence. A) Úvod B) Optimum monopolu maximalizujícího zisk C) Monopolní cenová tvorba D) Efektivnost monopolu a jeho regulace E) Monopolistická konkurence. Monopol - vymezení. Na trhu působí jediná firma

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Struktura přednášky Monopolní cenová tvorba. Monopolistická konkurence' - jovanna


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
struktura p edn ky monopoln cenov tvorba monopolistick konkurence

Struktura přednášky Monopolní cenová tvorba. Monopolistická konkurence

A) Úvod

B) Optimum monopolu maximalizujícího zisk

C) Monopolní cenová tvorba

D) Efektivnost monopolu a jeho regulace

E) Monopolistická konkurence

monopol vymezen
Monopol - vymezení
  • Na trhu působí jediná firma
  • Firma vyrábí zboží, které nemá blízké substituty
  • Existují bariéry vstupu do odvětví
monopoln ho charakter odv tv ur en
Poměrové ukazatele

Podíl obratu 4 (resp. 8) největších firem na obratu odvětví

Podíl obratu 5 (resp. 10) největších firem na obratu odvětví

Herfindahlův index

h = Σ si2

pro i = 1,…, a

n = počet firem v odvětví

si = podíl i-té firmy na obratu odvětví (v %)

Index nabývá hodnot:

h = (0, 10.000)

Monopolního charakter odvětví (určení)
monopoln s la firmy vybran charakteristiky
Monopolní síla firmy (vybrané charakteristiky)

Křížová elasticita poptávky

pomocí ukazatele nelze nalézt blízké substituty ke zboží dané firmy

Lernerův index

L = (P - MC) / P

Lernerův index nabývá pro dokonalou konkurenci hodnoty L = 0

optimum monopolu maximalizuj c ho zisk
Optimum monopolu maximalizujícího zisk

Úloha: π = TR - TC(Q)

Podmínka 1. řádu

d π / d Q = d TR/ d Q - d TC / d Q = 0

MR = MC (zlaté pravidlo zisku)

Podmínka 2. řádu

d2 π / d Q2 = (d2 TR / d Q2 )- (d2 STC / d Q2) < 0

(d MR /d Q) - (d SMC / d Q) < 0

d MR /d Q < d SMC / d Q

tvorba cen p ir kou vztah mr a cenov elasticity popt vky
Tvorba cen přirážkou: vztah MR a cenové elasticity poptávky

MR = d TR / d Q = d (PQ) / d Q

MR = (d Q / d Q) P + (d P / d Q) Q

MR = P + (d P / d Q) Q

MR = P [1 + (d P / d Q) (Q / P)]

MR = P [1 + 1 / eP]

MR = P [1 - 1 / ¦eP¦ ]

vztah ziskov mar e a cenov elasticity popt vky
Vztah ziskové marže a cenové elasticity poptávky

MR = MC

P [1 - 1 / ¦eP¦ ] = MC

P - P / ¦eP¦ = MC

P - MC = P / ¦eP¦

( P - MC ) / P = 1 / ¦eP¦

tvorba cen p ir kou ot zky
Tvorba cen přirážkou - otázky

1. Jak velká je cenová přirážka k mezním nákladům v dokonalé konkurenci?

2. Proč obchodník pozoroval, že má vyšší přirážku k nákladům u nezbytných potravin (chléb apod.) než u méně zbytného zboží?

probl my t et ho stupn cenov diskriminace
Problémy třetího stupně cenové diskriminace

1. Správné vymezení segmentů trhu s odlišnou cenovou elasticitou poptávky

2. Zabránit arbitráži

chamberlin v model ot zky
Chamberlinův model (otázky)

1. Nakreslete situaci, kdy reprezentativní firma vykazuje kladný ekonomický zisk.

2. Nakreslete situaci, kdy reprezentativní firma vykazuje záporný ekonomický zisk.