PHARE 2005
Download
1 / 78

Struktura prezentacije - PowerPoint PPT Presentation


 • 160 Views
 • Uploaded on

PHARE 2005 “Shem a dodjele nepovratnih sredstava za poslovnu infrastrukturu” INFORMATIVNA RADIONICA S tudeni 2006. Struktura prezentacije. Općenito o shemama dodjele nepovratnih sredstava PHARE 2005 “Shema dodjele nepovratnih sredstava za poslovnu infrastrukturu” Javni poziv

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Struktura prezentacije' - lani


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Struktura prezentacije

PHARE 2005“Shema dodjele nepovratnih sredstava za poslovnu infrastrukturu”INFORMATIVNA RADIONICA Studeni 2006.


Struktura prezentacije
Struktura prezentacije

 • Općenito o shemama dodjele nepovratnih sredstava

 • PHARE 2005 “Shema dodjele nepovratnih sredstava za poslovnu infrastrukturu”

  • Javni poziv

  • Ocjenjivanje projektnih prijedloga


Program phare
Program PHARE

 • PHARE je jedan od tri pretpristupna programa financiranih od strane EU, uz ISPA-u i SAPARD (do 2007.g.)

 • Namijenjen je zemljama kandidatima iz središnje i istočne Europe kako bi stekle potrebne uvjete za ulazak u EU


Program phare1
Program PHARE

Komponente:

 • Institucionalno jačanje (poboljšanje regulatornog okvira za provedbu acquis-a)

 • Podrška društveno-gospodarskoj koheziji (investiranje u društveno-gospodarski sektor – infrastruktura, poslovni sektor, društveni sektor; priprema za ERDF)

  PHARE 2005 Shema dodjele nepovratnih sredstava za poslovnu infrastrukturu


Sheme dodjele nepovratnih sredstava eng grant schemes
Sheme dodjele nepovratnih sredstava (eng. grant schemes)

 • Nalikuju “mjerama” koje se koriste u sustavu Strukturnih fondova

 • Provode se u okviru komponente društveno-gospodarske kohezije (podrška malom i srednjem poduzetništvu, razvoju ljudskih resursa i poslovnoj infrastrukturi)


Upravljanje shemama
Upravljanje shemama

 • Decentralizirani sustav provedbe (DIS)

  • Akreditacija sustava  prijenos dijela upravljanja i odgovornosti s Europske komisije na tijela državne uprave RH  Nacionalni koordinator pomoći (imenovan); Nacionalni dužnosnik zadužen za ovjeravanje programa na čelu Nacionalnog fonda (imenovan); Provedbena agencija – Središnja jedinica za financiranje i ugovaranje (ustrojena); Jedinice za provedbu projekata pri resornim ministarstvima (ustrojene)

  • Pravila Europske komisije


Institucionalni okvir za provedbu shema
Institucionalni okvir za provedbu shema

 • Provedbena razina

 • JPP (resorna ministarstva; MMTPR) – tehničko upravljanje i provedba; odgovoran Voditelj programa

 • SJFU (MFIN) – administrativno i financijsko upravljanje i provedba; odgovoran Dužnosnik ovlašten za ovjeravanje programa

 • Krajnji korisnici (eng. grant beneficiaries ) – upravljanje i provedba pojedinačnih projekata (zaduženi za sekundarnu nabavu tj. podugovaranje)

 • DEK – ex ante kontrola

 • Kontrolna razina

 • Nacionalni fond

 • Zajednički odbori za praćenje

 • Europska komisija

 • Vlada RH


Struktura prezentacije

PROGRAMIRANJE priprema smjernica za podnositelje

EVALUACIJA

završna revizija, ex-post evaluacija

IDENTIFIKACIJA odobrene smjernice, objavljen natječaj

IMPLEMENTACIJA provedba ugovora, raspodjela sredstava

FORMULACIJA ocjenjivanje projektnih prijedloga

FINANCIRANJE potpisivanje ugovora

Projektni ciklus sheme dodjele nepovratnih sredstava


Programiranje
Programiranje

Priprema Smjernica za podnositelje


Identifikacija
Identifikacija

Objava natječaja


Formulacija
Formulacija

Ocjenjivanje


Financiranje
Financiranje

Zaključivanje ugovora


Implementacija
Implementacija

Provedba ugovora/projekata


Evaluacija ex post
Evaluacija (ex-post)

Završna revizija


Struktura prezentacije

Zaprimanje i ocjenjivanje projektnih prijedloga

OKVIRNI TERMINSKI PLAN

Procedura traje otprilike 9 mjeseci

Objava Poziva

Priprema i potpis ugovora

cca 90 dana

90 dana

cca 90 dana


Po etak provedbe projekata
Početak provedbe projekata

 • Može započeti odmah po potpisu ugovora

 • Krajnji korisnik samostalno provodi projekt; provodi sekundarnu nabavu/podugovaranje pri čemu primjenjuje PRAG  podložnost ex-post kontroli EK, OLAF-a (European Anti-Fraud Office) i Revizorskog Suda (Court of Auditors)

 • Redovito izvješćivanje o provedbi aktivnosti – tehnička i financijska komponenta

  • Financijska komponenta uključuje sve stvarne troškove koji su nastali tijekom provedbe – do visine određene ugovorom

  • Kontrola izvješća od strane JPP- a (VP) i SJFU-a (DOOP)

 • Plaćanja: 80% avansno po zaključivanju ugovora; 20% po finalnom izvješću

  • Zahtjev za plaćanje


Temeljna na ela shema dodjele nepovratnih sredstava
Temeljna načela shema dodjele nepovratnih sredstava

 • Programiranje

 • Transparentnost

 • Nepristranost

 • Nema kumulativnog plaćanja

 • Nema retroaktivnog plaćanja

 • Sufinanciranje

 • Neprofitnost


Phare 2005 shem a dodjele nepovratnih sredstava za poslovnu infrastrukturu javni poziv
PHARE 2005“Shema dodjele nepovratnih sredstava za poslovnu infrastrukturu”- Javni poziv

SVRHA SHEME (1)

 • Unaprijediti poslovnu infrastrukturu - doprinos sveukupnom održivom gospodarskom i društvenom regionalnom razvoju.

  • projekti koji doprinose poticanju poduzetništva

  • područja s razvojnim poteškoćama (tri postojeća zakona).

 • Uspostaviti sustav projektne mreže - projekti prikladni za financiranje iz dostupnih i budućih izvora (IPA) te strukturnih fondova


Svrha sheme 2
Svrha sheme (2)

 • Projektna mreža (eng. project pipeline)

  Ostali dostupni izvori financiranja:

 • EIB

 • WB

 • Bilateralni izvori

 • Ostali međunarodni i domaći izvori


Osnova
Osnova

 • Namjena financiranja u okviru komponente Phare ESK:

  • Razviti kapacitete regionalnih i lokalnih sudionika u procesu razvoja za pripremu i provedbu projekata koji će u buduće biti prikladni za financiranje iz SF EU


Natje ajni postupak prag
Natječajni postupak ⇨ PRAG

Natječajni postupak provodi se sukladno

 • Praktičnom vodiču kroz procedure ugovaranja pomoći EZ-a trećim zemljama (PRAG)

  • Obrasci za svaki pojedini korak

  • Cjelokupna procedura na engleskom


Prioriteti prihvatljivi projekti 1
Prioriteti ⇨ Prihvatljivi projekti (1)

 • MODERNIZACIJA/PROŠIRENJEINFRASTRUKTURE VAŽNE ZA RAZVOJ PODUZETNIŠTVA

  • turističkih lokacija

  • poduzetničkih centara

  • poduzetničkih zona

  • poduzetničkih inkubatora

  • tehnoloških parkova

 • RAZVOJPOSTOJEĆIHPODUZETNIČKIH INKUBATORA, PODUZETNIČKIH CENTARA, TEHNOLOŠKIH PARKOVA, itd.

  • opremanje

  • proširenje

  • renoviranje


 • Prioriteti prihvatljivi projekti 2
  Prioriteti ⇨ Prihvatljivi projekti (2)

  • KOMUNALNA TURISTIČKA INFRASTRUKTURA

   • vodoopskrba

   • otpadne vode

   • elektrifikacija

   • modernizacija gradskih odlagališta otpada

   • uređenje krajolika, zelenih površina

   • adaptacija građevina ruralnog turizma

   • zaštita područja marina i plaža

 • TURISTIČKA INFRASTRUKTURA

  • razvoj turističkih informacijskih centara

  • zaštita i renoviranje građevina kulturnog nasljeđa koje imaju turistički potencijal

  • razvoj i obnova javnih knjižnica, kulturnih centara itd.

  • razvoj sportskih i kulturnih turističkihsadržaja

  • turistička (smeđa) signalizacija


 • Prioriteti prihvatljivi projekti 3
  Prioriteti ⇨ Prihvatljivi projekti (3)

  • ISTRAŽIVAČKA, TEHNOLOŠKA I INOVACIJSKA INFRASTRUKTURNA OSNOVA ZA RAZVOJ PODUZETNIŠTVA

   (uključujućilaboratorije za ispitivanja, klasterske istraživačko

   razvojne centre iustanove za obuku, itd.)

   Razvoj:

   • tehnoloških istraživačkih ili izložbenih centara

   • istraživačkih laboratorija

   • informacijske infrastrukture ustanova za obuku (poboljšanje internetske povezanosti centara, istraživačko-razvojnih baza podataka, visokotehnološki softveri za istraživačke aktivnosti vezane za razvoj poduzetništva)


  Prioriteti prihvatljivi projekti 4
  Prioriteti ⇨ Prihvatljivi projekti (4)

  • TEHNOLOŠKA INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA

   • Uspostava ili modernizacija postojećih javnih internetskih centara u manjim mjestima

   • Razvoj centara za obuku


  Prioriteti prihvatljivi projekti 5
  Prioriteti ⇨ Prihvatljivi projekti (5)

  • OBUKA I TEHNIČKA POMOĆ ZA EFIKASNO KORIŠTENJE NOVOUSPOSTAVLJENE INFRASTRUKTURE – OSIGURANJE POSTIZANJA DUGOROČNE ODRŽIVOSTI

   • Organiziranje obuke, radionica i seminara – osiguranje dugotrajne održivosti projekata

   • Organiziranje obuke, radionica i seminara – upravljanje i održavanje nove infrastrukture


  Financiranje1
  Financiranje

  Ukupan iznos nepovratnih sredstava: 4.970.000 €

  • Pojedinačni iznos nepovratnih sredstava:

   • najmanji iznos: 500.000 €

   • najveći iznos: 1.000.000 €

    Iznos nepovratnih sredstava = iznos koji SJFU

    odobrava

    Ukupna vrijednost projekta = ukupni prihvatljivi

    troškovi


  Sufinanciranje 1
  Sufinanciranje (1)

  Sufinanciranje cjelokupnog projekta osigurava podnositelj:

  • 25 % potpomognuta područja

  • 35 % ostali


  Sufinanciranje 2
  Sufinanciranje (2)

  Najmanja ukupna vrijednost projekta:

  670.000 € kod 25 % sufinanciranja

  770.000 € kod 35 % sufinanciranja

  Najveća ukupna vrijednost projekta

  nije ograničena

  Planirajte ukupna sredstva za projekt u

  proračunu za 2007.!


  Sufinanciranje 3
  Sufinanciranje (3)

  • Pojedinačni iznos nepovratnih sredstava ne može biti veći od 75% ukupnih dozvoljenih troškova – to znači: najmanje 25%, tj. 35 % iznosa ukupne vrijednosti projekta mora osigurati korisnik

   • iz vlastitih sredstava ili nekih drugih, osim proračuna EU ili EDF-a


  Sufinanciranje 4
  Sufinanciranje (4)

  • Ako se aktivnosti provode na više od jedne JLS

   • može biti odobren maksimalan iznos od 75%

    • Ako je jasno naznačeno u prijavnom obrascu da se većina aktivnosti provodi u JLS koja je na jednom od potpomognutih područja


  Podnositelji 1
  Podnositelji (1)

  • Javni sektor

   • pravne osobe

   • neprofitne

   • jedinice regionalne/lokalne samouprave

   • javne regionalne/lokalne institucije, poduzeća ili udruge

   • županijske/lokalne turističke zajednice

   • Hrvatska, članice EU + Albanija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Makedonija, Rumunjska, Srbija, Crna Gora iTurska


  Podnositelji 2
  Podnositelji (2)

  • javne regionalne/lokalne institucije, poduzeća ili udruge

   • poduzeća u većinskom vlasništvu JLS ili županije – registrirane prema zakonu o trgovačkim društvima

   • udruge registrirane prema zakonu o udrugama – statutom dokazuju djelovanje na području JLS ili županije


  Podnositelji 3
  Podnositelji (3)

  Izravno odgovorni za pripremu i upravljanje projektom


  Podnositelji 4
  Podnositelji (4)

  Neprihvatljivi podnositelji – koji ne

  zadovoljavaju:

  • pravne

  • financijske

  • profesionalne kriterije


  Podnositelji 5
  Podnositelji (5)

  • samostalno

  • s partnerskim institucijama, koje moraju udovoljavati istim uvjetima

  • suradnici – ne moraju udovoljavati istim uvjetima


  Partneri 1
  Partneri (1)

  • Moraju udovoljavati istim uvjetima kao i ponuditelj

  • Potpisuju zajedničku izjavu s podnositeljem o prihvaćanju prava i obveza


  Partneri 2
  Partneri (2)

  Ukoliko je projekt prihvaćen za

  financiranje

  • ugovornu obvezu preuzima samo korisnik

   • partner raspolaže sredstvima koje mu doznačuje korisnik

   • uputno je zaključiti ugovor s partnerom


  Suradnici nisu partneri
  Suradnici ⇨ nisu partneri

  • Sudjeluju u provedbi projektnih aktivnosti

  • Ne financiraju (ne priznaju) se njihovi troškovi, osim dnevnica i putnih troškova

  • Ne moraju udovoljiti istim kriterijima kao i podnositelji


  Ugovorni izvo a i nisu partneri ni suradnici
  Ugovorni izvođači ⇨ nisu partneri ni suradnici

  Podnositelj kojemu su odobrena

  sredstva ugovarat će sukladno

  Aneksu IV (Procurement by grant

  Beneficiaries) nabavu radova, roba

  i usluga s izvođačima


  Prihvatljive aktivnosti projekti
  Prihvatljive aktivnosti ⇨ projekti

  • Glavne aktivnosti:

   • Izgradnja

   • Rekonstrukcija ili zamjena (ne uključuje uobičajeno potrebno održavanje ili popravke)

   • Proširenje

  • Sukladno važećim domaćim zakonima i propisima


  Podaktivnosti potprojekti
  Podaktivnosti ⇨ potprojekti

  Podaktivnosti koje omogućuju

  dugotrajnu samoodrživost izgrađene

  infrastrukture (primjeri):

  • Upravljanje projektom

  • Treninzi i obuka koja doprinosi učinkovitom korištenju infrastrukture

  • čine projekt privlačnim


  Neprihvatljive aktivnosti
  Neprihvatljive aktivnosti

  Definirane (zadane) su smjernicama, npr.

  • Infrastruktura koja se ne može smatrati poslovnom ⇨ zdravstvena i obrazovna


  Tro kovi prora un
  Troškovi ⇨ proračun

  • Proračun – realan i opravdan

  • Priznaju se samo oni troškovi koji su nastali tijekom provedbe projekta

   • Smjernice definiraju sve prihvatljive i neprihvatljive troškove


  Prilozi 1
  Prilozi (1)

  Samo oni navedeni u Prijavnom obrascu

  • Izjava o partnerstvu (ako postoji) ispunjavaju i potpisuju podnositelj i partner

  • Proračun

  • Logička matrica

  • Izjava podnositelja (odjeljak VI. obrasca)


  Prilozi 2 za to cb i fs
  Prilozi (2) - Zašto CB i FS

  • Nisu obavezne

  • Ne postoji propisan obrazac za izradu

  • Može se primijeniti Guide to cost-benefit analysis of investment projects

   http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docgener/guides/guide_en.htm.

   Kod skupljih investicijskih projekata, ali su dobra

   osnova za opravdanje svake investicije


  To treba izbjegavati
  Što treba izbjegavati

  • Komunalnu infrastrukturu bez naglaska na unapređivanju poslovanja ili turizma

  • Isključivo edukativno - informacijske podaktivnosti bez uključene fizičke infrastrukture

  • Aktivnosti prihvatljivije za privatne investicije i upravljanje: wellness centri, hoteli.


  Mogu e pogre ke
  Moguće pogreške

  • Nedovoljno jasno obrazloženo značenje projekta za ciljane korisnike

  • Slabo uspostavljena veza s jednim od prioriteta programa

  • Preopćenit opis aktivnosti, ciljeva i rezultata

  • Korištenje neprovjerenih podataka za socio-ekonomske indikatore


  Izbjegnite pogre ke 1
  Izbjegnite pogreške (1)

  • Detaljno obrazložite vrijednosti koje predloženi projekt predstavlja za razvoj lokalnog poslovanja

  • Jasno navedite vezu projekta s jednim od prioriteta i objasnite na koji način će predloženi projekt unaprijediti poslovne prilike

  • Objasnite društvenu i gospodarsku pozadinu, ali zadržite fokus na konkretnim projektnim ciljevima, aktivnostima i rezultatima

  • Kod citiranja podataka i brojeva navedite provjerene izvore informacija (npr. Državni zavod za statistiku)


  Izbjegnite pogre ke 2
  Izbjegnite pogreške (2)

  • Opravdajte važnost projekta za gospodarski i društveni razvoj JLS ili županije

  • Uspostavite vezu projekta sa strateškim razvojnim dokumentima

  • Temeljite prijedlog na provjerenim izvorima informacija


  Primjer dobrog projekta 1
  Primjer dobrog projekta (1)

  Namjena projekta

  Unaprijediti i stvoriti prepoznatljivu turističku ponudu u ruralnom području

  • turistička infrastruktura:

   1. renoviranje dvije lokacije s povijesnom vrijednošću za potrebe turizma i planinarske i biciklističke staze


  Primjer dobrog projekta 2
  Primjer dobrog projekta (2)

  • U projekt su uključene i podaktivnosti treninga i obuke

   2. Program treninga o poduzetničkim vještinama

   U suradnji s HGK, Poduzetničkim centrom i Hrvatskom obrtničkom komorom – 4 jednodnevne radionice za lokalne sudionike


  Primjer dobrog projekta 3
  Primjer dobrog projekta (3)

  3. Obuka o unapređenju turističkih sadržaja i usluga

  Stručnjaci državnih i obrazovnih ustanova:

  Ministarstva turizma, Instituta za turizam,

  Više turističke škole, Ekonomskog fakulteta

  10 predavanja za sudionike s različitim temama iz područja turizma


  Postupak ocjenjivanja i odabira projektnih prijedloga
  Postupak ocjenjivanja i odabira projektnih prijedloga

  Sadržaj:

  • Sudionici postupka ocjenjivanja i odabira projektnih prijedloga

  • Faze postupka ocjenjivanja i odabira projektnih prijedloga

  • Tablica za procjenu


  Ocjenjivanje i odabir projektnih prijedloga 1
  Ocjenjivanje i odabir projektnih prijedloga (1)

  Sudionici postupka:

  • Središnja jedinica za financiranje i ugovaranje (SJFU)

  • Odbor za ocjenjivanje

  • Delegacija Europske komisije (DEK)


  Ocjenjivanje i odabir projektnih prijedloga 2
  Ocjenjivanje i odabir projektnih prijedloga (2)

  Središnja jedinica za financiranje i

  ugovaranje

  • Organizira, koordinira i nadzire postupak ocjenjivanja i odabira projektnih prijedloga

  • Donosi konačnu odluku o dodjeli nepovratnih sredstava

  • Ugovorno tijelo


  Ocjenjivanje i odabir projektnih prijedloga 3
  Ocjenjivanje i odabir projektnih prijedloga (3)

  Odbor za ocjenjivanje

  • Sastav odbora odobren od strane SJFU i DEK: predsjedatelj/ica, tajnik/ca, članovi s pravom glasa - neparan broj, vanjski procjenitelji i promatrači DEK

  • Zadatak: donošenje preporuke za dodjelu nepovratnih sredstava i obrazloženje preporuke


  Ocjenjivanje i odabir projektnih prijedloga 4
  Ocjenjivanje i odabir projektnih prijedloga (4)

  Vanjski procjenitelji (4 osobe)

  • Tko? – nezavisni stručnjaci

  • Svaki projektni prijedlog ocijenjen je najmanje od strane dva procjenitelja


  Ocjenjivanje i odabir projektnih prijedloga 5
  Ocjenjivanje i odabir projektnih prijedloga (5)

  Vanjski procjenitelji

  • Iznose odboru rezultate procjene te odgovaraju na moguća pitanja glasačkih članova odbora

  • Odbor ne smije promijeniti bodove vanjskih procjenitelja


  Ocjenjivanje i odabir projektnih prijedloga 6
  Ocjenjivanje i odabir projektnih prijedloga (6)

  Delegacija Europske komisije

  • Službeno potvrđivanje svakog pojedinog koraka postupka ocjenjivanja i odabira projektnih prijedloga

  • Promatrač na sastancima Odbora za ocjenjivanje


  Faze ocjenjivanja i odabira projektnih prijedloga
  Faze ocjenjivanja i odabira projektnih prijedloga

  • Otvaranje i administrativna provjera projektnih prijedloga

  • Procjena koncepta projektnog prijedloga

  • Procjena prijavnog obrasca

  • Provjera prihvatljivosti (podnositelja i partnera)


  1 otvaranje i administrativna provjera projektnih prijedloga
  1) Otvaranje i administrativna provjera projektnih prijedloga

  • Sudionici: Odbor za ocjenjivanje

  • Provjera:

   • Datum i vrijeme dostave projektnog prijedloga

   • Obrazac za provjeru (odjeljak V prijavnog obrasca)

  • Službeno potvrđivanje rezultata od strane SJFU i DEK

  • Obavijest o rezultatima: veljača 2007.


  2 procjena koncepta projektnog prijedloga
  2) Procjena koncepta projektnog prijedloga prijedloga

  • Sudionici: Odbor za ocjenjivanje

  • Procjena na temelju tablice za procjenu

  • Cilj: privremeno rangiranje koncepata projektnih prijedloga ocijenjenih sa najmanje 30 bodova (od 50 mogućih), te u ukupnom iznosu do 9.940.000 Eur

  • Službeno potvrđivanje rezultata od strane SJFU i DEK

  • Obavijest o rezultatima: travanj 2007.


  3 procjena projektnog prijedloga 1
  3) Procjena projektnog prijedloga (1) prijedloga

  • Sudionici: Odbor za ocjenjivanje

  • Procjena na temelju tablice za procjenu:

   • 5 poglavlja (Financijski i organizacijski kapaciteti, Relevantnost, Metodologija, Održivost; Proračun i financijska isplativost)

   • 2 bodovna praga (Financijske i organizacijske mogućnosti - najmanje 12 od 20, Relevantnost - najmanje 16 od 25)


  3 procjena projektnog prijedloga 2
  3) Procjena projektnog prijedloga (2) prijedloga

  • Cilj: privremeni odabir i rangiranje projektnih prijedloga na temelju dodijeljenih bodova do vrijednosti od 4.970.000 Eur, te privremeno rangiranje rezervnih projektnih prijedloga

  • Službeno potvrđivanje rezultata od strane SJFU i DEK

  • Obavijest o rezultatima i zahtjev za dostavom prateće dokumentacije: lipanj 2007.


  4 provjera prihvatljivosti podnositelja i partnera 1
  4) Provjera prihvatljivosti (podnositelja i partnera) (1) prijedloga

  • Provjera prihvatljivosti na temelju prateće dokumentacije

  • Projektni prijedlozi sa neprihvatljivim podnositeljem i/ili partnerom odbacuju se

  • Mjesto na rang listi odbačenog projektnog prijedloga zauzima naredni sa rang liste do utroška raspoloživih sredstava


  4 provjera prihvatljivosti podnositelja i partnera 2
  4) Provjera prihvatljivosti (podnositelja i partnera) (2) prijedloga

  • SJFU donosi konačnu odluku o dodjeli nepovratnih sredstava

  • Službeno potvrđivanje konačne odluke od strane DEK

  • Obavijest o konačnim rezultatima: srpanj 2007.


  Tablica za procjenu 1
  Tablica za procjenu (1) prijedloga

  • Financijski i organizacijski kapaciteti

   1.1 Da li podnositelj projektnog prijedloga i

   partneri imaju dovoljno iskustva u

   upravljanju projektima?

   1.2 Da li podnositelj projektnog prijedloga i

   partneri imaju dovoljno iskustva u provedbi

   sličnih projekata?


  Tablica za procjenu 2
  Tablica za procjenu (2) prijedloga

  1.3 Da li podnositelj projektnog prijedloga i partneri imaju dovoljno upravljačkog kapaciteta?

  1.4 Da li podnositelj projektnog prijedloga ima stabilne i dovoljne izvore financiranja?


  Tablica za procjenu 3
  Tablica za procjenu (3) prijedloga

  • Relevantnost

   2.1 U kojoj mjeri je projektni prijedlog relevantan za ostvarenje ciljeva kao i jednog ili više prioriteta iz poziva za projektne prijedloge?

   2.2 U kojoj mjeri je projektni prijedlog relevantan za specifične potrebe i ograničenja ciljne županije/ ciljnih županija ili regije/ regija?


  Tablica za procjenu 4
  Tablica za procjenu (4) prijedloga

  2.3 Koliko jasno su definirani i strateški odabrani uključeni sudionici (krajnji korisnici, ciljne skupine)? Da li su njihove potrebe jasno definirane i da li je projektni prijedlog adekvatno na njih usmjeren?


  Tablica za procjenu 5
  Tablica za procjenu (5) prijedloga

  • Metodologija

   3.1 Da li su predložene projektne aktivnosti prikladne, praktične i konzistentne sa ciljevima i očekivanim rezultatima?

   3.2 U kojoj mjeri je ukupni projektni prijedlog koherentan? (metodologija projekta i provedba)


  Tablica za procjenu 6
  Tablica za procjenu (6) prijedloga

  3.3 Da li je stupanj uključenosti i sudjelovanja partnera u predloženom projektu zadovoljavajući?

  3.4 Da li je plan aktivnosti jasan i izvediv?

  3.5 Da li projektni prijedlog sadrži objektivno mjerljive pokazatelje za rezultat aktivnosti?


  Tablica za procjenu 7
  Tablica za procjenu (7) prijedloga

  • Održivost

   4.1 Da li je vjerojatno da će projektni prijedlog imati konkretan učinak na ciljne skupine?

   4.2 Da li je vjerojatno da će projektni prijedlog imati multiplicirajuće efekte?

   4.3 Da li su očekivani rezultati predloženog projekta održivi: financijski, institucionalno i na političkoj razini?


  Tablica za procjenu 8
  Tablica za procjenu (8) prijedloga

  • Proračun i financijska isplativost

   5.1 Da li je odnos između procijenjenih troškova i očekivanih rezultata zadovoljavajući?

   5.2 Da li su predloženi izdaci neophodni za provedbu predloženog projekta?


  Informacije
  Informacije prijedloga

  • Natječajna dokumentacija

   http://cfcu.mfin.hr/

  • Praktični vodič kroz procedure ugovaranja pomoći EZ-a trećim zemljama (PRAG - Practical guide to contract procedures for EC external actions)

   http://ec.europa.eu/comm/europeaid/tender/gestion/index_en.htm


  Struktura prezentacije

  Pitanja uputite na adresu: prijedlogagrants.cfcu@mfin.hr(ali ne kasnije od 21 dan prije krajnjeg roka za dostavu prijava i navedite broj javnog poziva: HR2005/8/1)Odgovore potražite na stranici:http://cfcu.mfin.hr(rubrika: Tender opportunities/ Phare 2005)


  Hvala na pa nji
  HVALA NA PAŽNJI! prijedloga

  Helga Bubanović Devčić

  Mirjana Štraus

  Jelena Mušterić