Download
disposition n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
DISPOSITION PowerPoint Presentation
Download Presentation
DISPOSITION

DISPOSITION

189 Views Download Presentation
Download Presentation

DISPOSITION

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. DISPOSITION • Fremlæggelse af artikel 1 • Human Factor Engineering • Fremlæggelse af artikel 2 • A socio-technival study of an Ubiquitous CPOE system • Opgave i projektgrupperne • Find fra jeres projekt 3 områder hvor I har indtænkt HFE • Præsentation af opgaverne • Hver projektgruppe præsenterer et af deres eksempler

 2. Artikel 1: Human Factors Engineeringfor clinical applications • Artiklen er fra 2006 • Forfatterne • Marie Catherine Beuscart-Zephir • Peter Elkin • Sylvia Pelayo

 3. Baggrunden bag HFE Problemstillingen At mange kliniske applikationer er designet med afsæt i ”Hospitals informations systemer” (HIS). Det betyder at: • Systemerne er baseret på informationsadm. rationalitet • Tager ikke udgangspunkt i den praksis de skal fungere i • Ofte svære at bruge – for komplicerede (usabillity flaws) • Giver ikke overblik i forhold til workflows o.lign. • Passer ikke i forhold til workflows • Er tilbøjelig til at dreje en meget oral kommunikativ arbejdskultur imod en mere datafokuseret kultur.

 4. Konsekvenser i praksis • At brugerne har/får modstand mod at bruge et bestemt it system, eller flere af it-systemer. • At der etableres uofficielle alternative skuffesystemer • At brugerne i en afdeling eller på et hospital kan oparbejde en egentlig sociokulturel it-teknologi forskrækkelse. • At de gamle papirbaserede systemer overlever som parallelle subsystemer, hvorved ingen af delene fungerer optimalt. • At patienterne risikerer at få dårligere pleje og medicinsk behandling fordi systemerne benyttes forkert eller har fejl

 5. Hvad handler HFE om !!! • Definitionen på HFE ”Human Factor Engineering” ”En teknologi der omhandler analyse og optimering af relationer mellem mennesker og deres arbejdsprocesser, gennem integration af humanistisk videnskabelig metode og design (engineering) i systematiserede applikationer” . ”HFE handler om at optimere forholdet mellem individet og dennes arbejdssituation” Man anskuer systemudvikling i et helhedsperspektiv

 6. HFE analyseområder • Fysiske ergonomiske forhold • Fysisk-kropsligt relateret arbejdsmiljø så som monotome bevægelser, variation i opgaverne, arbejdsstillinger, løft, • Cognitive ergonomiske forhold • Mentale procesområder så som, decisionmaking, skilled performance, human and pc interaction, human reliability, workstress mm. • Organisatorisk ergonomiske forhold • Sociotekniske systemer så som, organisatoriske strukturer, policies og processer

 7. Eksempler på arbejdsmiljørelaterede analyseområder • Udviklingen af applikationer begynder altid med at der gennemføres analyser af arbejdssituationer • Herigennem afdækkes arbejdsrelaterede problemer så som • Farligt fysisk arbejdsmiljø • Ineffektive arbejdsværktøjer • Ringe individuel eller kollektive arbejdspræstationer • Kommunikation og samarbejdsforhold • Sikkerhedsproblemer • Overtrædelse af reglementer mm. • Analysen anbefaler altså i forbindelse med udvikling af applikationer, at der samtidigt sker en udbedring af denne type problemer.

 8. Konklusion Når der udvikles aplikationer i sundhedsvæsenet bør tre forhold inddrages: • Designere og udviklere • Projektledere, brugerrepræsentanter og HIS ressourcer SAMT • Ergonomer med ansvar for HFE

 9. Artikel 2:A socio-technical study of an Ubiquitous CPOE system in Local Use • Hvilke kvalitative virkninger er der på arbejdsprocesserne ved indførelsen af CPOE (computer-based Provider Order & Entry system) /EPM?

 10. Formål Klarhed over følgende problemstillinger • Brug af IT til medicinering / patient relateret aktiviteter • Hvad gør systemet ved arbejdspraksis? • Brugerens erfaring – kan den bruges i fremtiden? • Projektorganisering ved denne typer projekter

 11. Metode • Observationer i 48 timer • Interviews af 6 personer • Analyse af brugerflader • Fokus på 4 forskellige arbejdsprocesser ___________________________ • Kort om COPE-systemet (EPM)

 12. Resultater

 13. Forskelle i 4 Kerneaktiviteter • Ordination • Rekvisition • Dosering • Fortsat medicinering (continuity of medication)

 14. Forandring på 3 centrale relationer • Læge – patientbehandling • Læge – Sygeplejerske samarbejde • Koordinering mellem hospitalet og fremtidige behandlingssituationer.

 15. Læge – patientbehandling

 16. Læge – Sygeplejerske samarbejde

 17. Koordinering mellem hospitalet og fremtidige behandlingssituationer

 18. Konklusion Brug af systemet medførte: • Tids og rumlige ændringer i arbejdspraksis. • Ændring i kvalifikationer • Mindre tid hos patienten

 19. Diskussion • IT i sundhedsvæsnet er uundværlig • Udfordringen ligger i systemudvikling, samt hvilken designpolitik der ligger bag. • Vigtigt at inddrage brugerniveauet. • Fejlene findes på flere niveauer • Ny forståelse af menneskets interaktion med computer i hospitalsmiljø skal integreres i systemdesign og arbejdsprocesser (organisering).

 20. Spørgsmål til gruppearbejde Find fra jeres projekt 3 områder hvor I har indtænkt HFE Fremlæg et bud på brug af HFE