Etiske modeller
Download
1 / 12

Etiske modeller - PowerPoint PPT Presentation


  • 332 Views
  • Uploaded on

Jeg har fått i oppdrag og gi en innføring i :. Etiske modeller. - hva er det?. Gå Ut Senteret, 15.November 2001 – Bjørge Arvid Johansen. Først må vi ha en definisjon av ETIKK og MORAL. Etikk kommer av det greske ethos = ”sed, skikk, vane”. Moral kommer av latin mos = ”sed, skikk, vane”.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Etiske modeller' - joshwa


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Etiske modeller

Jeg har fått i oppdrag og gi en innføring i :

Etiske modeller

- hva er det?

Gå Ut Senteret, 15.November 2001 – Bjørge Arvid Johansen


F rst m vi ha en definisjon av etikk og moral
Først må vi ha en definisjon av ETIKK og MORAL

Etikk kommer av det greske ethos = ”sed, skikk, vane”

Moral kommer av latin mos = ”sed, skikk, vane”

Det er fullt mulig å bruke ordene om hverandre!

Men:


Vi bruker begrepene i v rt spr k slik

Etikk er den teoretiske refleksjonen om hva som er rett og galt. (lære)

Moralbegrepet bruker vi om selve handlingen. (liv)

Vi bruker begrepene i vårt språk slik:

Vi tenker etisk og handler moralsk.Religi s begrunnelse
Religiøs begrunnelse galt. (lære)

I alle samfunn har myter og religiøse forestillinger tjent til å forklare etikken og moralens opprinnelse.

2.Mosebok om at Gud gav lovens to tavler til Moses.

I babylonsk religion overleverte guden Shamash en lovkodeks til Hammurabi.

Hos Platon finnes en beretning om at guden Zeus ga menneskene moral og rett.


Rasjonal begrunnelse
Rasjonal begrunnelse galt. (lære)

Mennesket kan gjennom fornuften slutte overordnede etiske prinsipper til konkrete standpunkt i etiske situasjoner.

Sentral representant er filosofen Immanuel Kant som hevder at fornuften har både en teoretisk og praktisk side.

Moderne variant er diskursetikken.


Empirisk begrunnelse
Empirisk begrunnelse galt. (lære)

Tar utgangspunkt i de menneskelige erfaringer

  • Dageligdagse erfaringer

  • StatestikkPliktetikk
PLIKTETIKK galt. (lære)

Plikten til å handle etter et bestemt påbud eller norm. En handling er bare moralsk god hvis den fullt ut følger normen

Oppmerksomheten rettes mot handlingen selv.

Er det rett å stjele medisin for å redde liv?

- fokus på å stjele!

Er det rett å lyve for å beskytte en flyktning?

- fokus på å lyve!

Er det rett å kaste stein på en bil for å stoppe den?

- fokus på å kaste steinen!


Sinnelagsetikk
SINNELAGSETIKK galt. (lære)

Fokuserer på sinnelaget, dvs. Motivet og holdninger bak selve handlingen

Er det rett å stjele medisin for å redde liv?

- fokus på å redde liv!

Er det rett å lyve for å skjule en flyktning?

- fokus på å skjule en flyktning!

Er det rett å kaste stein på en bil for å stoppe den?

- fokus på¨å stoppe bilen!


Form lsetikken

Fellesskap og ansvar s 101 galt. (lære)

FORMÅLSETIKKEN

Fokuset her er formålet som søkes oppnådd igjennom handlingen.

Det er handlingens resultater som står i fokus!

Det må måles opp mot våre verdier, og vi trenger en verditeori!

Eks. På verdier er: Rettferdighet, menneskeverd, fred og frihet.


Konsekvensetikk
KONSEKVENSETIKK galt. (lære)

Legger all vekten på konsekvensene av valget.

Forholdet mellom formålsetikk og konsekvensetikk kan belyses utfra følgende eksempel:

Da atombomben ble sluppet over Hiroshima, var formålet å få slutt på krigen. Fred var et positivt formål.

Konsekvensene for de japanske innbyggerne var imidlertid fryktelige. Formåletisk var handlingen rett.

Konsekvensetisk var den både rett og gal!

Rett: Krigen sluttet

Gal: Hundretusner av mennesker mister livet.


ad