l rerprofesjonens etiske plattform n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Lærerprofesjonens etiske plattform

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Lærerprofesjonens etiske plattform - PowerPoint PPT Presentation


 • 114 Views
 • Uploaded on

Lærerprofesjonens etiske plattform . Kort historikk. 1973 : forsøk på å etablere yrkesetisk kodeks mislykkes 1997 : samarbeid mellom lærerorganisasjonene om å fremme yrkesetikk i pedagogisk arbeid lykkes, men forsvant gradvis 2003 / forsøk med å skape profesjonsetikk 

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Lærerprofesjonens etiske plattform' - lorna


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kort historikk
Kort historikk

1973: forsøk på å etablere yrkesetisk kodeks mislykkes

1997:samarbeid mellom lærerorganisasjonene om å fremme yrkesetikk i pedagogisk arbeid lykkes, men forsvant gradvis

2003/forsøk med å skape profesjonsetikk 

2006: profesjonsidealer  profesjonsbevissthet …

2009:LM09-vedtak: «… utarbeide yrkesetiske retningslinjer»

2012:Lærerprofesjonens etiske plattform

2012: LM-vedtak:Lærerprofesjonenes etiske plattform skal tas i praktisk bruk – strategisk plan utarbeides…

profesjonsetikk strategiplan for landsm te perioden 2013 2015
Profesjonsetikk – strategiplan for landsmøte-perioden 2013–2015

Felles mål for tiltakene:

 • Stimulere til økt kunnskap om profesjonsetikk på arbeidsplassene
 • Gjøre plattformen kjent og bidra til at den blir tatt i bruk i praksis
 • Bidra til økt bevissthet om hva det innebærer å ha et profesjonsetikk ansvar på arbeidsplassene
rommet mellom lovverk og individuell frihet
Rommet mellom lovverk og individuell frihet

Profesjonsetikken er en støtte for verdier, valg og handlingsalternativer innenfor profesjonens kollektive og faglige rammer.

l rerprofesjonens etikk hva og hvorfor
Lærerprofesjonens etikk – hva og hvorfor?

Profesjonsetikken er vårt felles verdigrunnlag som arbeidet vi utfører i barnehage og skole skal hvile på.

Lærerprofesjonens etiske plattform er viktig for å:

 • understøtte etisk forsvarlig praksis i barnehage og skole
 • fremme felles ansvar for beslutninger
 • øke profesjonens etiske bevissthet
 • høyne tilliten mellom lærerprofesjonen og samfunnet
 • styrke profesjonens evne til å stå for, og begrunne valgene vi tar
 • skape profesjonell samhørighet
 • tydeliggjøre utad hva lærerprofesjonen står for
 • støtte profesjonen i å korrigere og styre seg selv
verdigrunnlaget
Verdigrunnlaget

Allmenn «grenseløs» godhet

Å ville godt

og å

kunne godt

Å ivareta

både individ

og gruppe

Å virke for

dem det gjelder,

der det gjelder

det etiske ansvaret ulike perspektiver
Det etiske ansvaret – ulike perspektiver
 • Den enkeltes ansvar i de direkte møtene med «sine» barnehagebarn, elever og foresatte
 • Den enkeltes ansvar som del av kollegiet på arbeidsplassen
 • Den enkeltes ansvar som del av lærerprofesjonen i samfunnet
slide11

Summeoppgave - eksemplerTa utgangspunkt i en aktuell situasjon/et aktuelt dilemma, relater saken til en av verdiene i plattformen. Analyser – finn handlingsalternativer.Ta utgangspunkt i en av filmene med etiske dilemmaene – relater til plattformverdier, analyser situasjonen og finn handlingsalternativer

slide12
Summeoppgave - eksemplerTa utgangspunkt i skolens/barnehagen formålsparagraf – diskuter de verdiene som skal prege praksishverdagen.

Diskuter deretter verdiene i lærerprofesjonenes etiske plattform.

Hvordan kan dere legge til rette for diskusjoner om etiske og faglige spørsmål i kollegiet?

slide13
En etisk analyse-/refleksjonsmodelll: Aadland, E. (2000). Etik - dilemma og valg. Kbh.: Dansk psykologisk Forlag

1. Forståelse

 • Situasjonen
 • Hvem er involvert?
 • Verdier og normer
 • Åpne verdier og normer
 • Skjulte verdier og holdninger
 • Drøfte innhold i de ulike verdiene
 • Ranger verdier og normer

2. Analyse

Bakgrunnskunnskap: samfunnsmandat (læreplan, opplæringsloven, profesjonsetisk plattform, barnekonvensjonen, litteratur, offentlige diskusjoner osv.)

Forskjellige etiske teorier

3. Handlingsalternativer – mulige og realistiske. Nye og alternative måter?

Rangering av alternativene, de som ivaretar de prioriterte verdiene

4. Handling – Gjennomføring og evaluering