Modeller
Download
1 / 20

Modeller - PowerPoint PPT Presentation


 • 100 Views
 • Uploaded on

Modeller. Arbetsmetoder. ”Pluppkarta” Diskussioner; vad kan förbättras och hur? Dramaövningar; attityder kring Jaxområdet Fältstudier Fotografering Modellbyggen Ritningar, Jaxtorget Presskonferens, Redovisning 24 maj 2012 ”Alla yrkens kväll” ”Snacka om Borlänge”, medborgardialog.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Modeller' - ursula-heath


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Arbetsmetoder

 • ”Pluppkarta”

 • Diskussioner; vad kan förbättras och hur?

 • Dramaövningar; attityder kring Jaxområdet

 • Fältstudier

 • Fotografering

 • Modellbyggen

 • Ritningar, Jaxtorget

 • Presskonferens, Redovisning 24 maj 2012

 • ”Alla yrkens kväll”

 • ”Snacka om Borlänge”, medborgardialog


Min tro och förhoppning är

att barn och unga som får

vara delaktiga och

blir lyssnade på utvecklar

ett samhällsengagemang

som de tar med sig vidare

genom livet


Nya sportf ltet
Nya sportfältet

Ur Borlänge tidning 25 februari 2012

”Peace & Love finansierar satsning på Sportfältet

Det blir också en satsning på spontanidrott. Hur det ska se ut ska borlängebor och framför allt ungdomar, få vara med och påverka.”


Sportfältet

Hur har vi arbetat?

Projektledare,

2 st per klass,

uppgift: hålla kontakten

med kommunen

Trygghet och integration

Gruppdiskussioner

Fältstudier

Insamling av

information, bilder m.m.

Redovisning: ritning av

”drömsportfältet”
L rdomar vid arbete med skolan
Lärdomar vid arbete med skolan

 • Förankra tidigt och tydligt med skolledning

  och lärare

  - Ge tydligt uppdrag

  - Visa på kopplingen mellan fysisk planering och läroplanen

  - Låt arbetet vara intensivt i början och plana ut därefter


F rankring i lgr 11 samh llskunskap
Förankring i Lgr 11 Samhällskunskap

 • Mänskliga rättigheter inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen och diskrimineringsgrunderna i svensk lag

  - Aktuella samhällsfrågor /.../

  - Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag,

  regering, landsting och kommuner

  - Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och

  samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den

  demokratiska processen kan påverka beslut.


F rankring i lgr 11 geografi
Förankring i Lgr 11 Geografi

 • Fältstudier av natur- och kulturlandskap, till exempel av samhällsplanering i närsamhället

 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi

 • Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data /.../ kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på Internet, till exempel satellitbilder.


Mervärden

 • Positiv ingång för mindre studiemotiverade elever

 • Positiv energi, värdefulla kontakter och nya infallsvinklar

 • Medievana

 • Sommarjobb med barnkonventionen och ungdomsrådet fortsatt intresse för samhällsfrågor

 • Tillfälle att bearbeta flera delar ur det centrala innehållet i bl.a. samhällskunskap och geografi på ett verklighetsanknutet sätt


Positivt att samh llsplanera i skolan
Positivt att samhällsplanera i skolan

Man blir mer rädd om saker och mer engagerad när man får vara med och påverka

Roligt att ens åsikter känns viktiga

Vi är experter på att

vara just ungdomar

Vuxna och politiker

borde lyssna mer på

ungdomar

Roligt med ett lite mer

fritt och kreativt arbetssätt


P g ng
På gång

Planerande för ett ridhus – skola med ridprogram kontaktad

Gång- och cykelväg vid industriområde – skola ska kontaktas

Folkets park – gymnasiet och en låg- och mellanstadieskola har visat intresse


Beslut i kommunstyrelsen
Beslut i kommunstyrelsen

I planprocessen ska en av rutinerna vara att barn och unga ska komma till tals.

I samband med att planuppdrag ges ska beslut tas på vilket sätt barn och unga ska komma till tals.


Tr ff med barn och l rare p skolorna

Träff med barn och lärare på skolorna

Barn och unga i samhällsplaneringen

Nätverksträff 2011-04-07


Tack!

Unni Öhman

unni.ohman@borlange.se