slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
NÄKEMINEN JA TUNNISTAMINEN, TUKEMINEN, RAKENTEET PowerPoint Presentation
Download Presentation
NÄKEMINEN JA TUNNISTAMINEN, TUKEMINEN, RAKENTEET

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 50

NÄKEMINEN JA TUNNISTAMINEN, TUKEMINEN, RAKENTEET - PowerPoint PPT Presentation


 • 92 Views
 • Updated on

KOKEMUKSIA AMMATILLISTEN OPINTOJEN OHJAUKSEN JA LÄPÄISYN TEHOSTAMISESTA KESKI-POHJANMAALLA SEKÄ 3 T TUOTANTOKOULU-, TUTKINTO- JA TYÖHAUTOMOHANKE Anne Eteläaho Auli Saari. NÄKEMINEN JA TUNNISTAMINEN, TUKEMINEN, RAKENTEET. Pitkäjännitteistä työtä , johon tarvitaan johdon tuki ja sitoutuminen

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

NÄKEMINEN JA TUNNISTAMINEN, TUKEMINEN, RAKENTEET


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. KOKEMUKSIA AMMATILLISTEN OPINTOJEN OHJAUKSEN JA LÄPÄISYN TEHOSTAMISESTA KESKI-POHJANMAALLA SEKÄ 3 T TUOTANTOKOULU-, TUTKINTO- JA TYÖHAUTOMOHANKE Anne Eteläaho Auli Saari

  2. NÄKEMINEN JA TUNNISTAMINEN, TUKEMINEN, RAKENTEET • Pitkäjännitteistä työtä, johon tarvitaan johdon tuki ja sitoutuminen • Johto suhtautuu myönteisesti opiskelijahuollon ja erityisopetuksen kehittämiseen, mm.yksi kuraattori siirretty yhtymäpalveluihin opiskelijahuollon koordinaattoriksi • Toiminnalla on puitteet ja raamit • Opettajia koulutettu ja he ovat itse kouluttautuneet vuosien kuluessa On järjestetty kaksi kertaa 5 ov:n mittainen erityispedagogista osaamista lisäävä koulutus, 3 ov:n mittainen erityistä tukea tarvitsevan työssä oppimisen tukemisen koulutus, useita opiskelijahuoltoon ja erityisopetukseen liittyvää koulutuspäivää • Opiskelijahuollon ja erityisopetuksen henkilöstöä lisätty systemaattisesti. Opistoissa on osaamista ja sitoutunutta henkilökuntaa. • Varhainen puuttuminen, poissaolot, nollat • Käytännössä mahdollisuus tehdä toisin esim. ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat voidaan suorittaa lisäopetustilassa verkkokursseina, opintojakson teoria

  3. NÄKEMINEN JA TUNNISTAMINEN, TUKEMINEN, RAKENTEET • osuus voidaankin tehdä työssäoppien ja näyttöjen avulla, aiheeseen voi liittyä jokin kirjallinen osuus, opintoja voidaan suorittaa Kokkotyösäätiöllä tai lähes kokonaan työssäoppien • Pitkäjänteisyys ja ketään ei jätetä mentaliteetti. Opiskelijahuollon tukihenkilö/Jaska hakee ammattiopistosta ”kadonneet” • Keskeyttämisuhan alla olevien kanssa tehdään töitä, mietitään vaihtoehtoja kokeillaan vaihtoehtoa a ja b, c ja d, joskus e. • Opiskelijoiden kohtaaminen yksilöinä on todella tärkeää

  4. KAIKISSA OPISTOISSA • Kartoitamme uusien opiskelijoiden tilanteen myös alkuhaastattelukaavakkeella sekä lähtötasotestillä sekä lukitestillä (eo konsultoi). • Mahdollisuus opiskelijahuoltopalveluihin Terveydenhoitajat opistoissa • Erityisopettaja laaja-alainen 2, ammatillisia valmistuneita yhteensä 12, ei erityisopettajan tehtävissä toimivia kuin 3-4 • Opinto-ohjaajat Kuraattorit, 4.3Palkattu tukihenkilöitä , ao. kauppaopisto, maaseutuopistot Apuopettajia eri osastoille muilla aloilla opettajien resursseja henkilökohtaiseen ohjaamiseen Saatu Atsa –konsepti (tuettu asuminen asuntolassa, sosiaali- Toimi maksaa) Sos.psyk. yhdistyksen kautta

  5. PROJEKTI Tavoite Valtakunnalliset kyselyt Kyselyt ja kirjat (Vehviläinen) ammattistartti ja asuntola - asuminen Oph Oma polku - hanke Oph /Esr T1 – tason verkkopohjaiset attoaineet käytössä Perustutkintojen purkaminen T1 taso työvaltaista koulutusta ajatellen. Koutsi - malli, erityisopettaja tukemassa työvaltaista koulutusta malli Uva 2 Lapin elykeskus/Esr Kokkotyö - säätiön pajojen opinnollistamimnen Läpäisy 1 ja 2 Oph Teknostartti, puualan tuotantokoulu, motivaatiokysely aloittaville opiskelijoille, ryhmänohjaaja koulutus, läpäisyn tehostamisen puuttumisen malli, valtakunnalliset kyselyt ammattistartti, asuntola - asuminen, erityisopetus (Vehviläinen)

  6. OPH/ESR1.4.2008 – 30.09.2011Projektin tavoitteena oliammatillisen koulutuksen keskeyttämisen vähentäminen,nuorten osallisuuden edistäminen aktivointi ammatilliseen koulutukseen

  7. MIKSI TÄLLAISTA TARVITTIIN? • Koulutusyhtymässä 450 HOJKS opiskelijaa. • Negatiivinen keskeyttämisluku 2,1 ja läpäisy hyvä • Erityisopetuksen resurssit ja toimintamuodot • eivät vastaa kaikkien opiskelijoiden tarpeeseen • Osa opiskelijoista ei voi opiskella tavallisen • ryhmän mukana ja tarvitsee yksilöllisen ja räätälöidyn koulutus- ja tukimallin • HOJKS –opiskelijoista liian moni keskeyttää

  8. TOIMINNASSA MUKANA Toiminnassa mukana: • Kannuksen maaseutuopisto (maatalous,maatekno), • Kaustisen raviopisto (hevostenhoit.), • Perhon maaseutuopisto (metalli,maatalous), • Toholammin maaseutuopisto (sisustusalan artesaani,hopeaseppä), • Kulttuuriopisto Kälviältä (nuoriso-javap.ajanohj.,audiovis.), • Kokkolan ammattiopisto (puu-,metalli- (8 opiskelijaa), auto-,vaatetus-, pintakäsittely-,hotelli- ja ravintola-,catering-elintarvike-, rakennus-,lvi-,maarakennusala). • Aiemmin mukana ovat olleet kauppaopisto (liiketalous) ja sosiaali- ja terveysala, nämä mukana uuden opetussuunnitelman myötä myös tässä hankkeessa.

  9. Hankkeessa on/on ollut mukana yhteensä 61nuorta, joista suuri osa on suorittanut tutkinnon loppuun, osa opiskelee edelleen oma polku mallin mukaan. • Yhteistyökumppaneiden kautta mukaan tulleita opiskelijoita on 13, loput ovat siirtyneet oppilaitoksista hankkeen toimenpiteiden kohteeksi.

  10. OPSIT PURETTU T1 TASOLLE TYÖVALTAISTA KOULUTUSTA AJATELLEN Maatilatalous T1 taso työvaltainen Audit T1 taso työvaltainen Autoalan Ti taso työvaltainen Puualan T1 taso työvaltainen Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjauksen T1 taso työvaltainen Rakennusalan T1 taso työvaltainen Kone- ja metalliala T1 taso työvaltainen Kaupan- ja hallinnon ala T1 taso työvaltainen

  11. Kurssit, jotka voi tehdä muualla kuin opistoissa Fysiikka T1 taso Kemia T1 taso Ruotsi T1 taso Englanti T1 taso Liikunta ja terveystieto T1 taso Yhteiskuntaoppi T1 taso Äidinkieli T1 taso Taide- ja kulttuuri T1 taso Etiikka T1 taso Ympäristötieto T1 taso Matematiikka 1 kurssi T1 taso

  12. Kurssin tehnyt opettaja/oman oppilaitoksen opettaja ohjaa opiskelijaa. Saa korvausta 3h/kurssi. Opiskelija voi tehdä opintoja lisäopetustiloissa, Kokkotyö-säätiöllä tai kotonaan. Tavoite on saavuttaa T1, mutta opiskelija voi saada myös paremman arvosanan tekemällä lisätehtäviä. Mahdollistaa yksilöllisen opinpolun toteuttamisen. Sopii niille, joilta puuttuu joitakin vaadittuja opintoja, ja jotka ovat keskeyttämässä kun eivät jaksa istua tunneilla tai eivät voi mennä ryhmän mukana (masennus, ahdistus, paniikkihäiriö) Kokemukset ovat olleet hyvät. Opiskelijat suorittavat opintoja omassa tahdissa nopeasti ja huolellisesti. MITEN TOIMITAAN?

  13. OMA POLKU-HANKKEEN LOISTE-PAJA Kokkolan ammattiopiston asuntolan alakerrassa Ma-to klo 11.30-15.15 Kohderyhmä Oma polussa opiskelevat erityisopiskelijat, jotka tarvitsevat erityistä tukea yksilöllisen polun toteuttamisessa. Tekevät pajassa atto- aineita. Tulevat pääsääntöisesti muualta kuin ammattiopistolta

  14. OPISKELUA TYÖPAIKOILLA • Projektin tavoitteena on mahdollistaa vaihtoehtoisia polkuja opintojen suorittamiseen • Ammattiaineet voidaan suorittaa työpaikoilla • Eri alojen opettajille resursoidaan 1ov/tutkintoala • Keskeistä on, että ammattiaineen opettajat purkavat opetussuunnitelmaa työvaltaista koulutusta ajatellen • Opettajat tekevät yhteistyötä työpaikkaohjaajien kanssa, jotta tutkinnon tavoitteet voidaan saavuttaa pääsääntöisesti työpainotteisesti

  15. VALMISTUNEET OPISKELIJAT 30.5 2011/ sen jälkeen opiskelijoita ohjattu ilman hanketta ja useita valmistuneita 1 pukuompelija, 1 puuseppä, 4 maataloustyöntekijää, 3 levyseppähitsaajaa, 2 lähihoitajaa, 2 maarakennuskoneen-kuljettajaa, 4 nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajaa, 1 maalari ja 2 hevostenhoitaja ja 1 merkonomi

  16. MITÄ MAKSAA? MITÄ TÄMÄ MAKSAA? • Rahoitus 254 0000 E, kolme ja puoli vuotta • N. 30 000 E opsin purkua ja yksittäisten opettajien kuluja • Lisäksi matkakuluja ja muita kuluja • Muut palkkakulut 190 000 E, josta Koutsi. erityisopettaja ja projektivastaava/kuraattori, kuukautta kohti palkkakulut noin 4500 E/KK • HOJKS opiskelijoita 60 mukana, jos olisivat keskeyttäneet • Menetetty yksikköhinta 532 800 E • Menetetty HOJKS osuus 260 000 E

  17. MIKÄ KOROSTUU? Toiminta lähtee nuoren tarpeista käsin • Työpäivän pituus • Attoaineet vai työssäoppiminen • Opsit ajateltu työn kautta ja • Atto-aineista poimittu T1 tavoitteet, jotta voidaan tehdä • Omaa tahtia ja • Omassa tilassa • Yhteistyö Kelan kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmien kanssa, • Nuorella auttava verkosto-seminaari ja • Mahdollisuus viedä keskeyttämisvaarassa olevia nuoria asiakasyhteistyöryhmän kokoukseen. • Pitkäjänteinen tuki • Nuorta ei jätetä, ei luovuteta vaikka nuori katoaa välillä • Etsitään erilaisia ratkaisuja uudestaan ja uudestaan • Tukeminen arjen toiminnoissa konkreettisesti mm. käydään yhdessä virastoissa

  18. TUOTANTOKOULU KOKKOTYÖ-SÄÄTIÖLLÄ TUOTANTOKOULUA KOKKOTYÖ-SÄÄTIÖN TILOISSA Perustutkintotavoitteista koulutusta yhteistyössä Kpedun opistojen kanssa. • Koulutus on toisen asteen ammatillista erityisopetusta. • Koulutuksen laajuus on 120 opintoviikkoa ja kesto noin kolme vuotta. • Opetus toteutetaan työssä oppien. Tuotantokoulussa on luokkaopetus minimoitu ja toimintarakenne on kiinnitetty työelämään. • Säätiön pajat opinnollistetaan UVA2-hankkeen toimesta. Opettajalle ja pajaohjaajelle resurssia tähän tarkoitukseen. • Hankkeen aikana työpaja-oppilaitosyhteistyöllä opinnollistetaan niiden ammatillisten perustutkintojen tutkinnon osat, jotka voidaan suorittaa Tuotantokoulussa Kokkotyö-säätiön työpajoilla. • Projektin avulla oppilaitokset rakentavat lisää työkaluja ehkäistä opintojen keskeytyksiä. Lisäksi projektissa kehitetään opinnollistamisprosessien dokumentointia. Tavoitteena on saada opetussuunnitelmapohjaiset sovellukset ja toimintatavat osaksi Kokkotyö-säätiön työpajojen perustoimintaa.

  19. OPINNOLLISTETTAVAT PAJAT • Ompelu- ja kädentaidot sekä Pesula / Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto • Palvelupaja ja Pesula / Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto • Metallipaja / Levyseppähitsaaja, Kone- ja metallialan perustutkinto • Puutyö / Puualan perustutkinto • Puutyö / Pintakäsittelyalan perustutkinto • Puutyö, rakennus / Rakennusalan perustutkinto • Autohuolto / Autoalan perustutkinto • Kuljetus / Logistiikan perustutkinto • Toimisto, Myymälä / Liiketalouden perustutkinto • Viestintäpaja / Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto • Viestintäpaja / Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto

  20. KPEDU MAHDOLLISTAA • Opettajan • Terveydenhoito- ja kuraattoripalvelut • Lounasmahdollisuuden Säätiön läheisyydessä • Normaalit opintotuki- ja koulumatkaetuudet • KOKKOTYÖSÄÄTIÖ MAHDOLLISTAA • Vaihtoehtoisten oppimisympäristöjen tarjoaminen opiskelijoille • Työn tekemiseen ja työyhteisön jäsenyyteen perustuva oppiminen ja toiminta • Riittävät ja osaavat valmennusresurssit yksilö- ja työvalmentaja

  21. TIPPUMASSA OLEVILLE Kehitetty yhteistyötä kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmän kanssa Ollaan hakemassa rahoitusta Seinäjoen Pilari-tyyppistä toimintaa varten yhdessä alueen toimijoiden kanssa

  22. 3T -HANKETUTKINTOHAUTOMO-, TUOTANTOKOULU JA TYÖ-HANKE Elystä Rekryneuvonnankohteeksi valitaan ne alat, joissa eniten vaikeuksia työllistyä, näiden alojen opiskelijoille kohdistetaan tehostettuja toimenpiteitä. Rekryneuvojaauttaa etsimään työssäoppimispaikkoja, niille opiskelijoille joiden on vaikea saada niitä ja auttaa valmistuvia opiskelijoita työllistymisen tukemisessa sekä kehittää saattaen siirtoa oppilaitoksista te-toimistoon.

  23. 3T-PROJEKTIN VUOSISUUNNITELMA

  24. VUOSI 212

  25. ARVIOINTIJAKSO KOKKOTYÖ-SÄÄTIÖLLÄ PALVELUN TAVOITTEET Tavoitteena on yksilöidyn tiedon saaminen opiskelijan valmiuksista suoriutua työvaltaisesta opiskelusta, mahdollisista rajoitteista, kehittymisalueista ja sitoutumishalukkuudesta opiskeluun. Tavoitteena voi olla myös selventää opiskelijan palvelutarvetta. Jakson tavoitteet laaditaan yhteistyössä opiskelijan, oppilaitoksen ja palvelun tarjoajan kanssa olemassa olevaa taustatietoa hyödyntäen. PALVELUN SISÄLTÖ JA TOIMENPITEET Kartoituksen aikana kartoitetaan havainnoimalla opiskelijan valmiuksia suorittaa tutkinto työvaltaisesti oppien. Jakson aikana varmennetaan opiskelijan opiskelusuunnitelma. KOHDERYHMÄ Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijat, joiden opiskeluvalmiuksien kartoittaminen on tarpeellista.

  26. ARVIOINTIJAKSO PALVELUN MÄÄRÄ 10 opiskelijalle 14 päivän jaksoja, päivän kesto on 7 tuntia. HINTA Palvelun kokonaishinta: 14 päivän jakson hinta 10:lle opiskelijalle = 7 999,60 € + alv 1 839,91 € Opiskelijatyöpäivän hinta: 57,14 € / henkilö / päivä + alv 13,14 € Palvelun siirtäminen tai peruuntuminen ei aiheuta maksuvelvollisuutta ostajalle. MAKSUEHDOT Palvelusta maksetaan toteutuneiden päivien mukaan, joka laskutetaan 14 päivän jakson jälkeen. TOTEUTTAMISSUUNNITELMA Opiskelijan valmiuksia kartoitetaan hänen ollessaan Kokkotyö-säätiön työosastolla suorittaen työtehtäviä. Kartoituksessa kiinnitetään huomiota sosiaalisiin taitoihin, ryhmätyötaitoihin, työelämän pelisääntöjen tuntemiseen, aktiivisuuteen ja opiskeluhalukkuuteen.

  27. ARVIOINTIJAKSO • RAPORTOINTI • Palvelun myyjä pitää kirjaa, josta käy ilmi järjestämismuoto, sisältö ja opiskelijoiden läsnäolo. Ostajalla on oikeus tehdä tarkastuskäyntejä. Sopimuskauden päättyessä käydään arviointikeskustelu palvelun toimivuudesta; sen hyvistä ja huonoista kokemuksista. Kartoitusjakson jälkeen tehdään jokaisesta opiskelijasta yhteenveto jakson aikaisista huomioista ja se toimitetaan ostajalle. • MUUT EHDOT • Palvelun tuottaja järjestää osallistujille jakson ajaksi ryhmävastuuvakuutuksen ja tapaturmavakuutuksen.

  28. METALLIALAN TUOTANTOKOULU Kehitetään tuotantokoulua yhteistyössä Kokkotyö-säätiön kanssa. Luodaan metallialan tuotantokoulu. Metalliala tarvitsee uusia työntekijöitä ja ammattiopinnoissa on useita nuoria, jotka tarvitsevat tukea saadakseen tutkinnon suoritetuksi. Palkattu opettaja sekä työvalmentaja.

  29. TUTKINTOHAUTOMO Työvaltaisen opiskeluympäristön, erityisopettajan sekä työvalmentajan tuella voidaan mahdollistaa kouluallergisten opiskelijoiden oppiminen. Paikka minne ohjataan ne opiskelijat, jotka ovat jo tippuneet tai tippumassa. Heille tarjotaan arviointijakso, joka kestää 2 viikkoa, sen aikana selvitetään heidän opiskeluvalmiutensa ja opiskelukuntonsa. Tutkintohautomossa on mahdollista suorittaa atto-aineita tai/ja lähteä suorittamaan tutkintoa loppuun työvaltaisesti joko yrityksissä tai Kokkotyö-säätiön pajoilla tuotantokoulussa. Nonstop-periaatteella toimivassa tutkintohautomossa erityisopettaja ottaa kokonaisvaltaisen vastuun hautomon opiske-lijoista.

  30. Kehitetään työelämäyhteistyötä. Oppilaitosten opettajat tekevät jo yhteistyötä työelämäedustajien kanssa hyödynnetään näitä kontakteja. Oppilaitosten työelämäyhteistyö voi toimia systemaattisemmin ennakoinnin välineenä. TKTT haastatteluun luodaan uusia kysymyksiä opiskelijoiden työssäoppimisesta ja yhteistyön kehittämisestä. Työllistymisen tukemiseksi tehdään esite, jossa kerrotaan erilaisista keinoista työllistää nuori mm. sanssikortti, oppisopimusmahdollisuus, tukityöllistäminen jne. Opettajat vievät tätä esitettä yrityksiin kun valvovat ja arvioivat työssäoppimista. arvioivat opiskelijoiden työssäoppimista. Kehitetään myös yhteistyömalli etsivien ja koulutusyhtymän, te-toimiston ja Kokkotyösäätiön välille ja tehostetaan HOJKS-keskeyttäneiden ohjausta.

  31. Polkuja Läpäisyn tehostamiseen keskeiset tavoitteet: Opetushallitus rahoittaa 1. Kehittää ja pilotoida seuranta- ja raportointimalleja peruskoulun ja toisen asteen nivelvaiheen sekä toisen asteen ammatillisen koulutuksen ohjauspalveluiden tueksi. Näillä tuetaan koulutuksen läpäisyn tehostamista. 2. Kehittää tietohallintajärjestelmän (MultiPrimus) hyväksikäyttöä seurannan ja koulutuksen läpäisyn ja tehostamisen näkökulmasta. 3. Kehittää tapoja suorittaa ammatillisia opintoja ammattistartti vuoden aikana, sekä kehittää ammattistarttilaisilleräätälöityjä toiminnallisia ammatillisia opsin osia opiskelijan hops:n mukaisesti. 4. Kehittää keinoja tunnistaa ja arvioida oppimis- ja motivaatio-ongelmissa painiskelevia nuoria erilaisin Niilo Mäki Instituutissa kehitetyin arviointivälinein. Tavoitteena on myös opiskelijoiden tukimallien ja pedagogiikan kehittäminen ja pienimuotoinen kokeilu, sekä tehostetun tuen vaikuttavuuden tutkiminen.

  32. TEKNOSTARTTI ILMAN PAIKKAA JÄÄNEILLE • ammattistarttiryhmä ja kaksi Aikalisä ryhmää (vammaisten valmentava ja kuntouttavava) sekä yksi maahanmuuttajien valmistava ryhmä • Läpäisyhankkeen aikana kokeiltiin teknisempää ammattistarttikoulutusta • Yksilöllinen suunnittelu • Ryhmä muodostettiin elokuussa kokonaan ilman paikkaa jääneille • Ryhmään tuli 14 opiskelijaa • Ryhmässä toimii opettaja ja avustaja • Uutena mm. teknisen työn numeron korottaminen

  33. Koordinoimme koko hanketta. Säännölliset yhteistapaamiset. Teemme väli- ja loppuraportit Myöhemmin kehitetään HOPSia ja Wilmaa, niin että opiskelijoiden ohjaaminen ryhmänohjaajan toimesta jämäköityy ja opintojen etenemisen kirjaamiset ja puuttuvat opinnot näkyvät reaaliaikaisesti. Käymme systemaattisesti läpi ne opiskelijat joiden opinnot uhkaavat viivästyä ja läpäisy pitkittyä. Primuksesta listat opiskelijoista. NMI instituutti toteutti kyselyn, johon vastasi n. 700 ensimmäisen vuosikurssin opiskelijaa

  34. Tehty yhteenveto eri tutkintojen läpäisyluvuista, negatiivisesta keskeyttämisestä, poissaoloista, varoituksista, HOJKS opiskelijoista sekä kaksoistutkinnon suorittaneista. • Edelleen kehitetään opiskelija hyvinvoinnin käsikirjaa ja hyödynnetään siinä NMI kehittämiä menetelmiä. • Ollaan mukana kehittämässä Dialoogin kanssa valtakunnallisia kyselyitä ja toteutetaan ne oman oppilaitoksen osalta. • Opintojen keskeyttäminen ja siihen liittyvät ohjauspalvelut (uudelleen) sijoittumisen tukena • Ammattistartti opintoihin valmistavana, opintoja edistävänä ja keskeyttämisiä ehkäisevänä • Opiskelija-asuntola oppilaiden kokonais hyvinvoinnin tukena • HOJKS- kysely opettajat, rehtorit, opiskelijahuolto sekä HOJKS opiskelijat • Kokeiltu teknostarttia ilman paikkaa oleville • (Syksy ja kevät 2011-2012)

  35. HAASTEENA • Terveydenhoitoon kaivataan lisää resursseja. • Psykologiset tutkimukset tulisi tehdä jo perusopetuksen puolella tai viimeistään niihin tulisi olla resursseja toisenasteenopintojen alussa. • HOJKS-resurssintehokkaampi käyttö vaikuttaisi myös opiskeluhuollon toimivuuden lisääntymiseen. • Pienryhmien/työ valtaisen erityisopetuksen puute vaikuttaa kaikkien toimijoiden työhön, tästä seuraa lisää räätälöintejä ohjaamista, poissaoloja ja opintojen keskeyttämisiä • Työnjakoihin liittyvät asiat. • Syrjäytymisen ehkäisy yleensä. • Erityisopetuksenpalvelujen yhtenäistäminen. • Hyville käytänteille pitää saada riittävät resurssit.

  36. Mitään pysyvää hyvää ei koskaan saavuteta pikakonstein ja nopeutetulla aikataululla, ja on itsestään selvää, että opiskeluihin sitouttaminen ja keskeyttämisen ehkäiseminen vaativat runsaasti aikaa, panostusta ja työtä. Mutta se on mahdollista – pienin askelin, sitkeästi ja suunnitelmallisesti, kriittisesti tiettyihin asioihin kerrallaan keskittyen ja henkilöstön jokaisen jäsenen tuella ja suurella sydämellä. Jäppinen, A-K, 2007, 114