asumisen tukeminen n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Asumisen tukeminen

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

Asumisen tukeminen - PowerPoint PPT Presentation


 • 181 Views
 • Uploaded on

Asumisen tukeminen. SOS –hankkeen koulutustilaisuus 28.5.2013 Koordinaattori Jenni Mäki, Asuntotoimi Vuokravalvoja Birgit Enlund, TVA Oy Vastaava sosiaali-isännöitsijä Kristian Unkuri , Asukaskoordinaattori Jaana Lehtinen ja Perintäneuvottelija Kirsi Alanne, VTS.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Asumisen tukeminen' - connor


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
asumisen tukeminen

Asumisen tukeminen

SOS –hankkeen koulutustilaisuus 28.5.2013

Koordinaattori Jenni Mäki, Asuntotoimi

Vuokravalvoja Birgit Enlund, TVA Oy

Vastaava sosiaali-isännöitsijä Kristian Unkuri,

Asukaskoordinaattori Jaana Lehtinen ja

Perintäneuvottelija Kirsi Alanne, VTS

asumisen ongelmiin johtavia tekij it
Asumisen ongelmiin johtavia tekijöitä
 • Avio- tai avoero -> asunnosta pois muuttamisen pakko
 • Vankilasta vapautuminen
 • Yksityisen vuokranantajan kuolema: kuolinpesän jakaminen ja asunnon haltuunotto tai myynti -> asunnosta pois muuttamisen pakko
 • Puolison tai vanhemman kuolema -> toimintakyvyn lamaantuminen tai osaamattomuus hoitaa asumisen kannalta tärkeitä asioita
 • Päihde- ja/tai mielenterveysongelmista, iästä, muistisairauksista ja/tai muusta syystä johtuva taloudellinen taitamattomuus -> vuokrat jäävät maksamatta ja saadaan häätö, koska ei osata hakea apua/ ei haeta apua/ ei saada apua ajoissa
 • Sosiaalisten verkostojen puute asunnon lähtiessä alta -> ei päästä asumaan väliaikaisesti kaverille, tuttavalle tai sukulaiselle, josta käsin asioita hoitaisi järjestykseen
 • Päihde- ja/tai mielenterveysongelmista, iästä ja/tai somaattisista sairauksista johtuva asumista häiritsevä elämäntapa -> asumishäiriöiden aiheuttama häätö
 • Välinpitämättömyys oman elämän ja asumisen suhteen?
 • Muut syyt?
asunnottomaksi ajautumisen ehk iseminen
Asunnottomaksi ajautumisen ehkäiseminen
 • Toimeentulotukihakemuksissa näkyvät asumiseen liittyvät/vaikuttavat ongelmat, kuten vuokran maksamattomuus -> Huoliseulan mukainen sosiaalityöntekijälle ohjaaminen ja vuokran maksamatta jättämisen seurauksista tiedottaminen tt-tukipäätöksen yhteydessä
 • Vuokravelkojen maksaminen ennaltaehkäisevästä toimeentulotuesta. Erityisen tärkeää tässä kohtaa on varmistaa ja sopia asiakkaan kanssa, kuinka vuokrat hoituvat jatkossa.
 • Vuokrasopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä asiakkaalle selvitetään vuokralaisen velvollisuudet ja sopimusrikkomusten seuraukset.
 • Ajoissa tapahtuva poikkihallinnollinen yhteistyö asumisen kriisiytyessä -> tiedonvaihto, tiedottaminen, verkoston koolle kutsuminen, yhteisestä toimintamallista sopiminen
 • Avun antaminen matalalla kynnyksellä ->asiakkaalla ei ole välttämättä aikaa odottaa työntekijälle pääsyä viikkoja
asuntolausuntojen merkitys vuokranantajalle
Asuntolausuntojen merkitys vuokranantajalle
 • Hakijoita verrataan keskenään asunnon tarpeen, varallisuuden ja tulojen perusteella ja asunnot vuokrataan asuntoa eniten tarvitseville. Etusijalle asetetaan asunnottomat ja muut kiireellisemmässä asunnon tarpeessa olevat, vähävaraisimmat ja pienituloisimmat hakijat. Samalla pyritään vuokratalon monipuoliseen asukasrakenteeseen ja sosiaalisesti tasapainoiseen asuinalueeseen.
 • Hakija voi vedota asuntohakemuksessaan toimittamiinsa liitteisiin ja näin antaa luvan myös tietojen vaihtoon tarvittaessa.
 • Lausunnon sisällössä keskeisiä asioita ovat mm. hakijan erityisolosuhteiden kuvaaminen, asunnon tarpeen tarkempi erittely sekä mahdollisten tukitoimien järjestäminen asuntoon ja asunnon saamisen puoltaminen viranomaisen tms. taholta.
 • Asuntolausunto liitetään asuntohakemukseen ja asukasvalintaan.
case h t
CASE: HÄÄTÖ
 • Perhe X asuu vuokralla 4h+k asunnossa. Kuukauden vuokra jää maksamatta. Vuokrayhteisö lähettää perheelle perintäkirjeen kaksi viikkoa vuokranmaksun eräpäivän jälkeen. Perintälasku = vuokra + myöhästymismaksu 5 € (+ voimassa oleva viivästyskorko).
 • Seuraavassa kuussa vuokrarästi on edelleen maksamatta. Tämän kuun vuokran erääntyessä maksamattomana, tehdään haastehakemus käräjäoikeuteen vuokrasuhteen purkamiseksi ja saatavien perimiseksi. Asia tiedotetaan perheelle kirjeitse. Perheellä on mahdollisuus säilyttää asuntonsa maksamalla saatavansa (kahden vuokrat + myöhästymismaksut + haastehakemus 190€) kahden viikon kuluessa.
 • Perhe jättää vuokrat edelleen maksamatta. Vuokrayhteisö odottaa käräjäoikeuden päätöstä vuokrasuhteen purkamisesta ja saatavistaan, ja toimittaa päätöksen ulosottoon toimeksi panoa varten.
 • Yllä esitellyn prosessin kesto 2-3 kuukautta. Häätöprosessissa vuokrayhteisön saatavat koostuvat yleensä n. 5-6 kuukauden vuokrasta. Tuomiosta merkintä asiakkaan luottotietoihin ja merkintä vaikeuttaa merkittävästi uudelleen sijoittumista vuokramarkkinoilla.
case h d n ehk iseminen
CASE: HÄÄDÖN EHKÄISEMINEN
 • Perhe X asuu vuokralla 4h+k asunnossa. Kuukauden vuokra jää maksamatta. Vuokrayhteisö lähettää perheelle perintäkirjeen kaksi viikkoa vuokranmaksun eräpäivän jälkeen. Perintälasku = vuokra + myöhästymismaksu 5 € (+ voimassa oleva viivästyskorko).
 • Seuraavassa kuussa vuokrarästi on edelleen maksamatta. Toisen kuun vuokran erääntyessä maksamattomana, vuokrayhteisö tarkastaa listat asukkaista, joilla kahden kuukauden saatavat maksamatta ja ottaa yhteyden asiakkaaseen ja/tai sosiaalitoimistoon. Keskustellaan asiakkaan kanssa rästitilanteesta ja maksusuunnitelman tekemisestä. Sosiaalitoimen asiakasta rohkaistaan ottamaan yhteyttä sosiaalitoimeen. Kuluvan kuukauden loppuun mennessä on maksettava vähintään yhden kuukauden vuokra.
 • Mikäli asiakasperheen vuokrat jäävät toistuvasti maksamatta, pyritään asuminen jatkossa turvaamaan esimerkiksi välitystilin ja/tai sosiaalisen isännöinnin keinoin sekä ohjaamalla asumistuet suoraan vuokranantajalle.
 • Lastensuojelussa pohditaan keinoja asiakasperheen asumisen tueksi ja turvaamiseksi jatkossa?
vuokrayhteis n toiveita yhteisty st lapsiperheiden sosiaality n kanssa h t jen ehk isemiseksi
Vuokrayhteisön toiveita yhteistyöstä lapsiperheiden sosiaalityön kanssa häätöjen ehkäisemiseksi
 • Päivitetyt yhteystiedot sosiaalityöntekijöiltä?
 • Vastataan yhteydenottopyyntöihin tai vähintään kuitataan viestit vastaanotetuksi (erityisen tärkeää, mikäli asunto halutaan säilyttää).
 • Tiedotus asumiseen liittyen sosiaalitoimessa tehdyistä päätöksistä.
 • Huom.: haastehakemukset voidaan peruuttaa vasta, kun suoritetut vuokrarästit näkyvät tilillä. Muussa tapauksessa häätöprosessi etenee.
 • Sosiaalitoimi tarkastaisi asiakkaiden asumistuen hakemisen ja erityisesti toistuvasti rästiongelmaisten kohdalla tuet ohjattaisiin vuokranantajalle? Myös takautuvien asumistukien osalta.
 • Avun antaminen asiakasperheelle matalalla kynnyksellä?
tuettu asuminen
Tuettu asuminen
 • Tuettu asuminen on asiakkaan kotiin vietävää asumisen tukea. Tuen tarpeen määrä arvioidaan asiakaskohtaisesti. Tampereella palvelua on tarjolla päihde- ja/tai mielenterveysongelmaisille ja asunnottomille.
 • Kolme eri tuen tasoa: perustuki, vahva tuki ja intensiivituki.
 • Sosiaalista isännöintiä tarjoavat vuokrayhteisöt TVA Oy ja VTS. Ei ole sanan varsinaisessa merkityksessä tuettua asumista. Eroaa tuetusta asumisesta tuen keveydessä: kotikäynnit kerran kuukaudessa ja käynneillä keskitytään seuraamaan vuokranmaksua, asunnon siisteyttä ja asumisen yleistä onnistumista.
toimeentulotuen vuokranormit ja vuokravakuusk yt nn t
Toimeentulotuen vuokranormit ja vuokravakuuskäytännöt
 • Toimeentulotuessa huomioitavat kohtuulliset asumiskustannukset:
 • 1 hlö 510 euroa/kk 2 hlöä 620 euroa/kk
 • 3 hlöä 710 euroa/kk 4 hlöä 790 euroa/kk
 • 5 hlöä 870 euroa/kk 6 hlöä 960 euroa/kk
 • 7 hlöä 1030 euroa/kk 8 hlöä 1120 euroa/kk
 • Toimeentulotuessa tehdään täydentävästä toimeentulotuesta vakuussitoumus asuntoon tarvittavaan vuokravakuuteen. Pääsääntöisesti huomioidaan yhden kuukauden vuokravakuus, mutta tarvittaessa voidaan huomioida kahdenkin kuukauden vuokraa vastaava määrä, jos kyseessä on esimerkiksi asunnoton henkilö.
assu ryhm
ASSU -ryhmä
 • ASSU –ryhmän toiminta alkanut vuonna 2011 Tampereen Nimi ovessa –hankkeen myötä. Tavoitteena oli tiivistää aikuissosiaalityön ja vuokrataloyhteisöjen yhteistyötä, vähentää päällekkäistä työtä ja byrokratiaa sekä selkeyttää yhteisiä toimintakäytäntöjä.
 • Kokoonpanossa edustus asuntotoimesta, TVA:lta, VTS:ltä, aikuissosiaalityöstä, asiakasohjausyksikkö Loistosta sekä toimeentulotuen yksiköstä.
 • Tapaamiset tarpeen mukaan, kuitenkin vähintään kaksi kertaa vuodessa. Tapaamisissa keskustellaan ajankohtaisista asioista ja etsitään yhteisiä ratkaisuja ja toimintamalleja viilaamista vaativiin käytäntöihin.
 • Tehty mm. toimintaohjeet häätöjen ehkäisemiseksi aikuissosiaalityön ja asuntoyhteisöjen TVA ja VTS välille.
 • Onko lastensuojelun sosiaalityöllä tarpeita samankaltaiseen yhteistyöhön?