Skolenes egenrapportering p kvalitetsplanene i 2011
Download
1 / 5

Skolenes egenrapportering på kvalitetsplanene i 2011 - PowerPoint PPT Presentation


 • 54 Views
 • Uploaded on

Skolenes egenrapportering på kvalitetsplanene i 2011. Gjennomsnittlige skårer 2011 u-skolene. REGNING (4,1 ) Snitt for området – skala 1-6 Lærerne ved vår skole følger opp den enkelte elev med kartlegging av regneferdigheter og setter inn tiltak ved behov (4,5) høyest snittverdi

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Skolenes egenrapportering på kvalitetsplanene i 2011' - joseph-collins


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Gjennomsnittlige sk rer 2011 u skolene
Gjennomsnittlige skårer 2011 u-skolene

REGNING (4,1) Snitt for området – skala 1-6

Lærerne ved vår skole følger opp den enkelte elev med kartlegging av regneferdigheter og setter inn tiltak ved behov (4,5) høyest snittverdi

Lærerne ved vår skole synliggjør regning som ferdighet i alle fagplaner (3,7)lavest snittverdi

IKT (4,6) ) Snitt for området

På vår skole synliggjøres digital kompetanse i alle fagenes årsplaner (4,9)

På vår skole brukes digitale verktøy i alle fag (4,9)

Vår skole bruker itslearning aktivt. (4,9)

LESING OG SKRIVING (4,3) ) Snitt for området

Lærerne ved vår skole synliggjør lesing og skriving som ferdighet i alle fagplaner (4,6)

Lærerne ved vår skole følger opp den enkelte elev med kartlegging av lese- og skriveferdigheter

og setter inn tiltak ved behov (4,6)

Elevene ved vår skole bruker biblioteket aktivt (3,9)

TILPASSET OPPLÆRING (4,1) ) Snitt for området

Lærerne ved vår skole benytter læringsstøttende og diagnostiske prøver (4,7)

Lærerne ved vår skole vektlegger kartlegging av elevenes læringspotensial (4,6)

Elevene ved vår skole lærer hvordan de selv lærer best (4,5)

Elevene ved vår skole er med på å sette egne læringsmål. (3,4)

Elevene ved vår skole er delaktige i lage å egne arbeidsplaner ut fra sine evner og forutsetninger (2,9)


Gjennomsnittlige sk rer 2011 1 10 b skolene
Gjennomsnittlige skårer 2011 1-10 + b-skolene

IKT (4,4) Snitt for området – skala 1-6

Skolens ledelse, ansatte og elever gjør aktiv bruk av skolens hjemmesider. (5,0) høyest snittverdi

Vår skole bruker itslearning aktivt. (4,2) lavest snittverdi

REGNING (4,6) Snitt for området

Lærerne ved vår skole samarbeider med hjemmet for å gi elevene gode regneferdigheter. (5,0)

Lærerne ved vår skole følger opp den enkelte elev med kartlegging av regneferdigheter og setter inn tiltak ved behov. (4,8)

Lærerne ved vår skole synliggjør regning som ferdighet i alle fagplaner (3,8)

LESING OG SKRIVING (5,0) Snitt for området

Lærerne ved vår skole følger opp den enkelte elev med kartlegging av lese- og skriveferdigheter og setter inn tiltak ved behov . (5,1)

Lærerne ved vår skole samarbeider med hjemmet for å gi elevene gode lese- og skriveferdigheter (5,2)

Våre planer viser en progresjon i forhold til å utvikle elevenes lese- og skriveferdigheter. (5,1)

TILPASSET OPPLÆRING (4,2) Snitt for området

Lærerne ved vår skole benytter læringsstøttende og diagnostiske prøver (5,5)

Lærerne ved vår skole vektlegger kartlegging av elevenes læringspotensial (4,8)

Elevene ved vår skole er med på å sette egne læringsmål. (3,5)

Elevene ved vår skole er delaktige i lage å egne arbeidsplaner ut fra sine evner og forutsetninger (2,4)


Rapporteringer sfo
RAPPORTERINGER SFO

Rapportering våren 2011

SFO legger til rette for variert fri lek og organisert lek ute og inne (5,3) høyest snittverdi

Personalet ved SFO organiserer og arrangerer forskjellige fritidsaktiviteter (5,3)

Personalet ved SFO tar ansvar for å veilede og hjelpe det enkelte barn i å utvikle sosial kompetanse (5,3)

Personalet ved SFO skaper trygghet og trivsel, og arbeider aktivt for å forebygge mobbing (5,4)

Personalet ved SFO legger til rette for at barna deltar i aktiviteter som gir innblikk i kulturarven (4,1) lavest snittverdi


Hva f r fokus i fortsettelsen holder vi fortsatt fokus p det vi ikke sk rer s rlig h yt
Hva får fokus i fortsettelsen ?Holder vi fortsatt fokus på det vi ikke skårer særlig høyt?

Lesing

 • Synliggjøring av lesing, språk- og begrepsutvikling i alle fagplaner

 • Foreldre og lærere samarbeider om å stimulere elevenes leseglede og bruk av skolebiblioteket

 • Fokus på ledelsens ansvar for oppfølging av nasjonale prøver og karakterresultater

 • Tilpasset opplæring og mestring

 • Elevene vurderer egne prestasjoner

 • Elevene lærer hvordan de selv lærer best, opplever mestring og får bruke sine

 • sterke sider for læring så ofte som mulig

 • Elevene får presise tilbakemeldinger om kvalitet på eget arbeid og mottar råd

 • om videre læringsarbeid

 • Vurdering for utvikling

 • Elevene vet hva de skal lære og kjenner til kompetansemålene i fagene

 • Elevene og foreldrene vet hva som vektlegges i vurderingen og hva som kreves på

 • de ulike kompetansenivå

 • Elevene trener i å vurdere kvaliteten av eget arbeid og om læringsmål er nådd


ad