"Polskie biblioteki akademickie w Unii Europejskiej"
Download
1 / 24

- PowerPoint PPT Presentation


 • 111 Views
 • Uploaded on

"Polskie biblioteki akademickie w Unii Europejskiej" Biblioteka Główna Politechniki Łódzkiej, Łódź, 23-25 czerwca 2004 r. . Standardy funkcjonowania bibliotek naukowych w Polsce Stan prac Zespołu ds. Standardów dla Bibliotek Naukowych. Lidia Derfert-Wolf

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - jorn


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Polskie biblioteki akademickie w unii europejskiej biblioteka gl wna politechniki l dzkiej l dz 23 25 czerwca 2004 r

"Polskie biblioteki akademickie w Unii Europejskiej" Biblioteka Główna Politechniki Łódzkiej, Łódź, 23-25 czerwca 2004 r.

Standardy funkcjonowania bibliotek naukowych w Polsce

Stan prac Zespołu ds. Standardów dla Bibliotek Naukowych

Lidia Derfert-Wolf

Biblioteka Główna Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy


Polskie biblioteki akademickie w unii europejskiej biblioteka gl wna politechniki l dzkiej l dz 23 25 czerwca 2004 r

Normy międzynarodowe i zalecenia dotyczące statystyki bibliotecznej i pomiarów efektywności

 • Norma ISO 11620:1998, ISO 11620:1998/AD1:2003 Information and Documentation. Library performance indicators

 • Raport techniczny ISO/TR 20983:2003 Information and documentation. Performance indicators for electronic library services

 • Norma ISO 2789:2003 Information and Documentation. International Library Statistics

 • Poll Roswitha, te Boekhorst Peter “Measuring Quality : International Guidelines for Performance Measurement in Academic Libraries”. IFLA 1996

 • NISO Z39.7-200X Draft "Information Services and Use: Metrics & statistics for libraries and information providers - Data Dictionary"


Polskie biblioteki akademickie w unii europejskiej biblioteka gl wna politechniki l dzkiej l dz 23 25 czerwca 2004 r

Pomiary efektywności i statystyka biblioteczna na świecie bibliotecznej i pomiarów efektywności

 • krajowe zestawy danych statystycznych i/lub wskaźników efektywności

 • zbiorcze analizy lub badania porównawcze, np. benchmarking

 • stowarzyszenia bibliotekarskie lub inne organizacje, przeważnie we współpracy z organami administracji rządowej ds. nauki albo edukacji i innymi instytucjami

 • dane zbierane są często obowiązkowo, zwłaszcza jeśli biblioteka jest finansowana z budżetu państwa

 • wskaźniki efektywności w oficjalnych raportach są najczęściej pochodnymi danych statystycznych gromadzonych przez biblioteki


Polskie biblioteki akademickie w unii europejskiej biblioteka gl wna politechniki l dzkiej l dz 23 25 czerwca 2004 r

Pomiary efektywności i statystyka biblioteczna w Polsce bibliotecznej i pomiarów efektywności

 • formularze Głównego Urzędu Statystycznego – w niewielkim stopniu zgodne z wymaganiami normy ISO 2789

 • brak ujednoliconej metody oceny funkcjonowania bibliotek bazującej na podstawowych wskaźnikach efektywności

 • potrzeby i oczekiwania bibliotek

 • przydatność oceny dla np. KBN, PKA, rankingów

 • brak narzędzia do zbierania odpowiednich danych w sposób systematyczny

 • brak instytucji nadzorującej i rozwijającej narzędzia i metody badań

 • brak polskiego tłumaczenia norm w zakresie statystyki i pomiarów efektywności oraz zaleceń


Polskie biblioteki akademickie w unii europejskiej biblioteka gl wna politechniki l dzkiej l dz 23 25 czerwca 2004 r

Zespół ds. Standardów dla Bibliotek Naukowych bibliotecznej i pomiarów efektywności

 • utworzony po konferencji w AE w Krakowie w 2001 r.

  • L. Derfert-Wolf (ATR w Bydgoszczy)

  • E. Dobrzyńska-Lankosz (AGH w Krakowie)

  • W. Dziadkiewicz (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

  • M. Górny (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)

  • E. Górska (Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy)

  • M. Górski (Politechnika Krakowska)

  • A. Jazdon (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)

  • M. Kłossowska (GBPiZS w Warszawie)

  • D. Pawelec (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

  • A. Sokołowska-Gogut (Akademia Ekonomiczna w Krakowie)

  • T. Wildhardt (Akademia Pedagogiczna w Krakowie)


Polskie biblioteki akademickie w unii europejskiej biblioteka gl wna politechniki l dzkiej l dz 23 25 czerwca 2004 r

Zespół ds. Standardów dla Bibliotek Naukowych bibliotecznej i pomiarów efektywności

 • Projekt „Analiza funkcjonowania bibliotek naukowych w Polsce”

 • Częściowo finansowany ze środków MENiS

 • Prace Zespołu wpisane do zadań KDBSW w punkcie "standaryzacja działalności bibliotek, badania porównawcze"

 • Porozumienie

 • Cele

  • opracowanie metody oceny funkcjonowania bibliotek naukowych

  • pozyskiwanie danych do bazy komputerowej w celu opracowania wskaźników i standardów dla bibliotek naukowych

  • prowadzenie badań porównawczych wyników analizy ze wskaźnikami i standardami funkcjonowania zagranicznych bibliotek naukowych

  • opracowywanie i publikowanie rocznych raportów.


Polskie biblioteki akademickie w unii europejskiej biblioteka gl wna politechniki l dzkiej l dz 23 25 czerwca 2004 r

Prace Zespołu bibliotecznej i pomiarów efektywności

 • Opracowanie kwestionariusza ankiety

 • Opracowanie programu komputerowego do gromadzenia danych z ankiet

 • Gromadzenie danych, gromadzenie uwag

 • Promocja

 • Analiza danych z ankiet wg danych z 2002 r.


Polskie biblioteki akademickie w unii europejskiej biblioteka gl wna politechniki l dzkiej l dz 23 25 czerwca 2004 r

Kwestionariusz ankiety bibliotecznej i pomiarów efektywności

 • Wzorce - konferencja „krakowska”, TEMPUS JEP

 • Działy:

  • pracownicy

  • zbiory biblioteczne

  • budżet

  • infrastruktura

  • udostępnianie zbiorów

  • usługi informacyjne

  • dydaktyka, własne wydawnictwa, własne bazy danych

  • współpraca bibliotek, organizacja imprez bibliotecznych, aktywność zawodowa pracowników

 • 50 pytań

 • 42 wskaźniki (13 podawanych przez biblioteki + 29 obliczanych automatycznie)


Polskie biblioteki akademickie w unii europejskiej biblioteka gl wna politechniki l dzkiej l dz 23 25 czerwca 2004 r

Program komputerowy - założenia bibliotecznej i pomiarów efektywności

 • wypełnianie, modyfikacja i wysyłanie danych on-line przez biblioteki, na podstawie opisanego wyżej kwestionariusza

 • automatyczne obliczane wybranych wskaźników efektywności na podstawie danych z ankiet

 • automatyczna weryfikacja poprawności wypełnienia pól w ankiecie

 • badania porównawcze prowadzone przez Zespół ds. Standaryzacji - zestawienie danych zbiorczych z danego roku lub na przestrzeni kilku lat, opracowanie wieloaspektowej analizy wybranych danych i wskaźników efektywności

 • analizowanie danych oraz wskaźników efektywności indywidualnie przez biblioteki, w danym roku lub w przedziałach wieloletnich (analiza porównawcza).


Polskie biblioteki akademickie w unii europejskiej biblioteka gl wna politechniki l dzkiej l dz 23 25 czerwca 2004 r

Aplikacja internetowa bibliotecznej i pomiarów efektywności

 • witryna WWW - informacje o projekcie, instrukcje, kwestionariusz ankiety, przydatne linków, wyniki badań

 • moduł dla bibliotek do pobierania, wypełniania i przesyłania on-line ankiety oraz analizowania danych własnej biblioteki (formularz dla bibliotek akademickich i publicznych oraz branżowych)

 • moduł dla administratora - rejestrowanie bibliotek, kontakt, zmiany w ankietach

 • baza komputerowa do przechowywania i przetwarzania danych z ankiet

 • moduł dla Zespołu - analiza statystyczna, raporty


Polskie biblioteki akademickie w unii europejskiej biblioteka gl wna politechniki l dzkiej l dz 23 25 czerwca 2004 r

http://ssk.bu.amu.edu.pl/standaryzacja/index.htm bibliotecznej i pomiarów efektywności


Polskie biblioteki akademickie w unii europejskiej biblioteka gl wna politechniki l dzkiej l dz 23 25 czerwca 2004 r

„Analiza ...” w liczbach do 15.06.2004 r. bibliotecznej i pomiarów efektywności

 • Zarejestrowanych bibliotek naukowych - 54, w tym:

  • 49 akademickich (39 państwowych i 10 niepaństwowych),

  • 3 publiczne

  • 2 branżowe

 • Ankietę za 2002 r. w całości wypełniło 17 bibliotek, w tym 16 akademickich (8 politechnik, 6 uniwersytetów, 2 inne) i 1 publiczna.

 • Ankietę za 2003 r. w całości wypełniło 10 bibliotek


Polskie biblioteki akademickie w unii europejskiej biblioteka gl wna politechniki l dzkiej l dz 23 25 czerwca 2004 r

Analiza danych z ankiet - 2002 r. bibliotecznej i pomiarów efektywności

 • Analizie poddano:

  • wskaźniki podawane przez biblioteki

  • wskaźniki obliczane przez program automatycznie

  • dane dotyczące procentowego udziału wpływów i wydatków w budżecie

 • Wszystkie wskaźniki dotyczące "wydajności" biblioteki są podawane w przeliczeniu na ogólną liczbę pracowników działalności podstawowej

 • Wyniki podano w postaci zarówno średniej arytmetycznej, jak i mediany

 • Większość wyników pokrywa się z danymi z badań przed konferencja "krakowską" (dane z 2000 r.)

Polskie biblioteki akademickie w unii europejskiej biblioteka gl wna politechniki l dzkiej l dz 23 25 czerwca 2004 r

Inne wskaźniki (mediany) bibliotek (mediana) Uniwersytety Politechniki

Budżet biblioteki jako procent budżetu Uczelni 4,95 2,57

Zarejestrowani użytkownicy z uczelni jako procent potencjalnych użytkowników 84,40 69,36

Liczba vol. nabytków na 1 użytkownika 0,12 0,19

Liczba wypożyczeń na 1 zarejestrowanego czytelnika 6,76 6,84

Liczba wypożyczeń na 1 pracownika biblioteki 1467,70 1850,40

Liczba użytkowników na 1 pracownika biblioteki 293,15 409,29

Czas przysposobienia dokumentu 11 14

Zbiory opracowane komputerowo jako procent ogólnej liczby zbiorów 19 51,75

Procent opisów katalogowych pobieranych ze źródeł zewnętrznych 25 0 średnia 3,18


Polskie biblioteki akademickie w unii europejskiej biblioteka gl wna politechniki l dzkiej l dz 23 25 czerwca 2004 r

Wykaz zmian w kwestionariuszu za 2004 r. bibliotek (mediana)

 • uszczegółowienie terminologii związanej z rodzajami zbiorów, głównie zbiorów specjalnych i dokumentów elektronicznych,

 • bardziej szczegółowe komentarze w dziale "pracownicy" (przeliczanie wg etatów, a nie osób)

 • bardziej szczegółowe komentarze w dziale "budżet" (dokładniejsze opisy rodzajów wpływów i wydatków),

 • bardziej szczegółowe komentarze w dziale "bazy danych", "współpraca bibliotek", "aktywność zawodowa pracowników",

 • dodanie wskaźnika "wydatki na komputeryzację (sprzęt komputerowy, oprogramowanie) w przeliczeniu na 1 użytkownika / studenta"


Polskie biblioteki akademickie w unii europejskiej biblioteka gl wna politechniki l dzkiej l dz 23 25 czerwca 2004 r

Wnioski i plany na przyszłość bibliotek (mediana)

 • przydatność „Analizy...” dla całego środowiska i instytucji oceniających

 • powodzenie zależy od większego zainteresowania w/w osób i gremiów

 • obowiązkowe wypełnianie ankiet ???????

 • Porównywaniw wyników wxłasnej biblioteki ze średnią w danej grupie

 • dostosowania kwestionariusza ankiety do wymagań normy ISO 2789 ze szczególnym uwzględnieniem źródeł elektronicznych

 • wypracowania wskaźników efektywności zgodnych z normą ISO 11620

 • standardowy formularz badań użytkowników (ocena funkcjonowania)

 • wypracowanie systemu współczynników – wag - porównanie tych samych danych w bibliotekach o różnych funkcjach i różnych strukturach organizacyjnych