slide1 l.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PAC3 - Origen i vig??ncia de la Multim??dia PowerPoint Presentation
Download Presentation
PAC3 - Origen i vig??ncia de la Multim??dia

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 5
Download Presentation

PAC3 - Origen i vig??ncia de la Multim??dia - PowerPoint PPT Presentation

jordifox
601 Views
Download Presentation

PAC3 - Origen i vig??ncia de la Multim??dia

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Fonaments i evolució de la multimèdiaTercera Pràcticad’Avaluació Continuada (PAC3) Origen i vigència de la Multimèdia Data d’entrega: 22 de novembre del 2010 Nom: Jordi Fernández

  2. Vannevar Bush Douglas Engelbart Bill Atkinson AdeleGoldberg NorbertWiener Ivan Sutherland Tim Berners-Lee Alan Kay Ted Nelson Nicholas Negroponte

  3. INTERNET Dispositiumecànicd’emmagatzenatge de llibres, gravacions i comunicacions de recerca simple, ràpida i no lineal. TEORIA COMUNICACIÓ Douglas Engelbart MEMEX HIPERTEXT Vannevar Bush En una conferència del 1968 fa una connexió en pantalla amb el seu centre d’investigació. Va ser la primer videoconferència. NorbertWiener XANADU Projecte per portar tota la literatura de la humanitat a una biblioteca online. Va donar la idea del WWW. HIPERMÈDIA Ivan Sutherland ORDINADORS EN XARXA Versió militar d’Internet. Tim Berners-Lee Alan Kay Ted Nelson ARPANET HTML, HTTP, URL INTERNET

  4. INTERFÍCIE MOUSE QUICKDRAW MACPAINT HYPERCARD SOFTWARE MULTIUSUARI BARRA DE MENÚ, LLAÇ DE SEL·LECCIÓ, FORMIGUES MARXANT FINESTRES MÚLTIPLES Bill Atkinson Douglas Engelbart AdeleGoldberg Eines de software d’ediciód’imatges IMATGES EN BITS Ivan Sutherland SKETCHPAD 1er programa de dibuix. REALITAT VIRTUAL I 3D MIT MEDIA LAB WIRED MAGAZINE SMALLTALK Alan Kay Nicholas Negroponte INTERFÍCIE GRÀFICA D’USUARI Portàtils - TabletPC DYNABOOK Entorn per a la creació i experimentació multimedia. Oferir un entorn 3D en xarxa de codilliure. OLPC SQUEAK CROQUET

  5. CITES IMATGES • onionesquereality.wordpress.com. “norbert_wiener_3.jpg”. [Data de la consulta: 21.11.2010] <http://onionesquereality.wordpress.com/2008/01/25/an-anecdote-to-norbert-wiener/> • blogs.ccrtvi.com. “douglas_engelbart6.jpg “. [Data de la consulta: 21.11.2010] <http://blogs.ccrtvi.com/bitologies.php?startpos=12> • commons.wikimedia.org. “Ivan_Sutherland.jpg”. [Data de la consulta: 21.11.2010] <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ivan_Sutherland_at_CHM.jpg> • www.viewpointsresearch.org. “alan_kay_09.jpg “. [Data de la consulta: 21.11.2010] <http://www.viewpointsresearch.org/html/people/founders.htm> • www.smalltalk.org. “AdeleGoldberg.jpg”. [Data de la consulta: 21.11.2010] <http://www.smalltalk.org/articles/article_20040000_10.html> • www.nndb.com. “bill-atkinson.jpg “. [Data de la consulta: 21.11.2010] <http://www.nndb.com/people/004/000125626/> • jazzlosophy.blogspot.com. “Nicholas Negroponte.jpg”. [Data de la consulta: 21.11.2010] <http://jazzlosophy.blogspot.com/> • deotrosmundos.com. “vanevar_bush.jpg”. [Data de la consulta: 21.11.2010] <http://deotrosmundos.com/recopilacion_de_la_agenda_alienigena> • www.icesi.edu.co. “ted_nelson.jpg”. [Data de la consulta: 21.11.2010] <http://www.icesi.edu.co/blogs_estudiantes/emicasanchez/category/general/> • www.anexom.es. “tim-berners-lee.jpg”. [Data de la consulta: 21.11.2010] <http://www.anexom.es/tecnologia/mi-conexion/diccionario-de-las-siglas-y-acronimos-sobre-internet-i/>