Download
verwerken goederenstroom 1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Verwerken goederenstroom 1 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Verwerken goederenstroom 1

Verwerken goederenstroom 1

186 Views Download Presentation
Download Presentation

Verwerken goederenstroom 1

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Verwerken goederenstroom 1 H5 Schoonmaak en derving Entreeopleiding Logistiek

  2. Onderhoud Verwerken goederenstroom 1 | Entreeopleiding Logistiek

  3. Schoonmaken Verwerken goederenstroom 1 | Entreeopleiding Logistiek Schoonmaken om: prettig te werken overzicht te hebben geen ongedierte te krijgen veilig te kunnen werken

  4. Schoonmaakhulpmiddelen Verwerken goederenstroom 1 | Entreeopleiding Logistiek Er zijn verschillende reinigingsmiddelen: Reinigingsmiddelen verwijderen van zichtbaar vuil Desinfecteermiddelen verwijderen van onzichtbaar vuil

  5. Derving Verwerken goederenstroom 1 | Entreeopleiding Logistiek Criminele derving diefstal fraude inbraak Niet-criminele derving administratieve fouten controle fouten werkfouten

  6. Voorkomen van derving Verwerken goederenstroom 1 | Entreeopleiding Logistiek Ruim verpakkingsmaterialen op Controleer van de aantallen Zet geen zware goederen op hele lichte goederen. Gebruik de juiste transport- en hulpmiddelen als je goederen vervoert en opslaat. Zet dozen met breekbare goederen op een plek waar niemand er tegen aan kan lopen of rijden. Meld bijzonderheden of dingen die misgaan, bij je leidinggevende. Volg altijd de regels op van je bedrijf.