Download
goederenstroom n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Goederenstroom PowerPoint Presentation
Download Presentation
Goederenstroom

Goederenstroom

243 Views Download Presentation
Download Presentation

Goederenstroom

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Goederenstroom H5 Goederenstroombeheersing Logistiek supervisor

  2. Productiegrondvormen Goederenstroom | Logistiek supervisor Divergente productie Van één product worden meerdere producten geproduceerd. Convergente productie Meerdere producten worden samengesteld tot één product. Parallelle productie Productie van meerdere soorten goederen die niets met elkaar te maken hebben. Serieproductie Productie van slechts één product, elke productiefase is één handeling.

  3. Logistiek management Goederenstroom | Logistiek supervisor

  4. Automatisering goederenstroom Goederenstroom | Logistiek supervisor MRP DRP OPT WMS Pickto light Pickto colour Voice-picking Track & tracing Wireless systemen

  5. Beheersen goederenstroom Goederenstroom | Logistiek supervisor Make or buy Keuze tussen producten zelf maken of dit uitbesteden Co-makership Logistieke afstemming verbeterd Kwaliteit van eindproduct verbeterd Samenwerking bij de uitvoering van projecten