anadolu da kurulan beyl kler n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
ANADOLU’DA KURULAN BEYL?KLER

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 40

ANADOLU’DA KURULAN BEYL?KLER - PowerPoint PPT Presentation


 • 260 Views
 • Uploaded on

ANADOLU’DA KURULAN BEYLİKLER. OSMANOĞULLARI (1299-1918 ). Osmanlılar, oğuz Türkleri’nin Kayı boyuna mensuptur. Kayı boyunun başındaki Ertuğrul Gazi Söğüt ve Domaniçi alarak uç beyliği kurdu. Ertuğrul Gazi’den sonra beyliğin başına oğlu Osman Bey geçti.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ANADOLU’DA KURULAN BEYL?KLER' - johana


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
osmano ullari 1299 1918
OSMANOĞULLARI (1299-1918)
 • Osmanlılar, oğuz Türkleri’nin Kayı boyuna mensuptur.
 • Kayı boyunun başındaki Ertuğrul Gazi Söğüt ve Domaniçi alarak uç beyliği kurdu.
 • Ertuğrul Gazi’den sonra beyliğin başına oğlu Osman Bey geçti.
 • 1299’da bağımsız olan bu beylik, kısa zamanda genişledi ve güçlendi.
karamano ullari 1256 1487
KARAMANOĞULLARI (1256-1487
 • Karamanoğulları Oğuz Türkleri’nin Avşar boyundandır.
 • Beyliğin kurucusu Kerimüddin Karaman Beydir.
 • Karamanoğulları, Mehmed Bey döneminde güçlendiler.
 • Anadolu’da Moğollar ile mücadele ettiler.
karamano ullari 1256 14871
KARAMANOĞULLARI (1256-1487)
 • Bu beylik Türkçe’yi resmi dil kabuleden ilk Türk-İslam beyliğidir.
 • Osmanlılar ile en çok mücadele eden beylik Karamanoğulları beyliğidir.
 • Nihayet Osmanlılar, II Bayezid zamanında bu beyliğe kesin olarak son verdiler.
germ yano ullari 1299 1429
GERMİYANOĞULLARI (1299-1429)
 • Germiyanoğulları Kütahya ve civarında hüküm sürmüş bir Türk beyliğidir.
 • Beyliğin kurucusu Yakub Bey’dir.
 • Türkiye Selçukluları’nın yıkılmasından sonra güçlendiler .
 • Aydınoğulları Beyliği Yakub Bey zamanında subaşı olan Mehmed Bey tarafından kuruldu.
germ yano ullari 1299 14291
GERMİYANOĞULLARI (1299-1429)
 • Yakup Bey kızını Yıldırım Bayezid ile evlendirdi, kızı için çeyiz olarak ta Simav, Emet ve Kütahya çevresini Osmanlılar’ a verdi.
 • II. Yakub Bey zamanında Osmanlılarla araları açıldı.
 • Yıldırım Bayezid Germiyanoğulları’ na son verdi.
germ yano llari 1299 1429
GERMİYANOĞLLARI (1299-1429)
 • Ankara Savaşından sonra Germiyanoğulları tekrar kuruldu.
 • II. Yakub Bey’ in yerini alacak erkek evladı yoktu.
 • Bu yüzden ülkesini Osmanlılar’ a vasiyet etti.
 • II. Yakub Bey’in 1429’da ölümünden sonra Germiyan Beyliği osmanlı topraklarına katıldı.
karas o ullari 1304 1360
KARASİOĞULLARI (1304-1360)
 • Karasi Bey tarafından Çanakkale dolaylarında bir uç beyliği olarak kuruldu.
 • Karasi Bey’den sonra beylik zayıfladı.
 • Beylik iki koldan idare edilmeye başladı.
 • Balıkesir ve çevresi Demirhan Bey’ in yönetimine girdi.
 • Bergama ve çevresi Yahşi Bey’in yönetimine girdi.
karas o ullari 1304 13601
KARASİOĞULLARI (1304-1360)
 • Osmanlı yönetimine ilk giren beylik Karesioğulları’ dır.
 • Denizcilikte çok ilerlemiş bir beyliktir.
 • Orhan Bey, Balıkesir ve çevresini aldı.
 • I. Murad da Çanakkale bölgesini ele geçirerek bu beyliğe son verdi (1360).
ham to ullari 1300 1423
HAMİTOĞULLARI (1300-1423)
 • Hamitoğulları Beyliği Antalya , Isparta Eğirdir yöresinde kurulmuştur .
 • Beyliğin kurucusu Dündar Bey, Türkmen beyidir.
 • Selçuklulara bağlı bir uc beyi iken bağımsız olarak , sınırlarını güneye doğru genişlediler
ham to ullari 1300 14231
HAMİTOĞULLARI (1300-1423)
 • Bu beylik, 14.yy.’lın ikinci yarısında Osmanlıların baskısıyla karşılaştı.
 • Beyşehir, Seydişehir, Akşehir,Yalvaç’ı para karşılığında Osmanlılara bıraktı. Antalya kolunuda Yıldırım Bayezid 1391’de
 • Korkuteli ve çevresinde yeniden canlanan beyliğe 1423’de II.Murad son verdi.
mente eo ullari 1261 1424
MENTEŞEOĞULLARI (1261-1424)
 • Menteşe Beyliği, Muğla ve çevresinde kuruldu. Kurucusu Menteşe Beydir.
 • Bu beyliği kuran Türkmenler önce Antalya bülgesine geldiler.Deniz yoluyla Muğlaya gelerek burayı Bizans’tan aldılar.
 • Menteşe Bey’in ölümünden sonra ,beyliğin başına Mesud Bey geçti.
mente eo ullari 1261 14241
MENTEŞEOĞULLARI (1261-1424)
 • Mesud Bey dönemi en parlak dönemdir.Bu dönemde Rodos adasının büyük kısmı alındı
 • Denizcilikte oldukça ileri giden beylik 1391 yılında Yıldırım Bayezid tarafından alındı.
 • Ankara Savaşı’ndan sonra yeniden kurulan beylik II.Murad tarafından yıkıldı.(1424)
candaro ullari 1292 1461
CANDAROĞULLARI(1292-1461)
 • Candaroğulları Beyliği, Kastamonu , Sinop çevresinde kuruldu. Kurucusu Yaman Candar Bey’dir.
 • Yıldırım Bayezid’in 1392’de Kastamonu’yu almasıyla Sinop’ta bulunan İsfendiyar Bey Osmanlı hakimiyetini tanıdı.
candaro ullari 1292 14611
CANDAROĞULLARI (1292-1461)
 • Ankara Savaşı’ndan sonra İsfendiyar Bey,Timur’a bağlılığını bildirdi.
 • Fatih Sultan Mehmet, Kastamonu, Sinop’u alarak beyliğe son verdi.
 • Candaroğulları, Karadeniz ticaretinde önemli rol oynamış Venediklılerle ve Cenevizlilerle ticari anlaşmalar yaptılar.
aydino ullari 1308 1426
AYDINOĞULLARI (1308-1426)
 • Bu beylik Selçuk Tire çevresinde kuruldu. Beyliğin kurucusu Aydınoğlu Mehmet Bey’dir.
 • Mehmet Bey, Ğermiyanoğulları Beyliğinde subaşı olarak görev yapıyordu .
 • Bu beylik önce Ğermiyanoğulları’na bağlıydı.
aydino ullari 1308 14261
AYDINOĞULLARI (1308-1426)
 • Aydınoğulları 14.yy. başında bağımsız oldu. Aydınoğulları’nın güçlü bir donanması vardı.
 • Umur Bey zamanında İzmir alındı, Mora Yarımadsına akınlar düzenlendi.
 • Umur Bey zamanı en parlak dönemdir .
aydino ullari 1308 14262
AYDINOĞULLARI (1308-1426)
 • Umur Beyden sonra beylik zayıfladı. 1390 yılında Osmanlılara bağlandı.
 • Ankara Savaşından sonra Aydınoğulları Beyliği yeniden kuruldu.
 • Fakat kısa bir süre sonra II.Murad tarafından yıkıldı.(1426).
saruhano ullari 1313 1410
SARUHANOĞULLARI (1313-1410)
 • Saruhanoğulları, Manisa ve yöresinde kurulmuş bir Türk Beyliğidir.
 • Beyliğin kurucusu Saruhan Beydir. Önceleri Ğermiyanoğullarına bağlı olan beylik 1313 yılında bağımız oldu.
 • Saruhan Bey’inde güçlü bir donanması vardı.
saruhano ullari 1313 14101
SARUHANOĞULLARI (1313-1410)
 • Saruhan Bey Balkanlara ve Ege Denizi adalarına seferler yaptı.
 • Saruhan Beyden sonra oğlu İlyas Bey yönetime geçti. Giderek zayıflayan beylik 1390’da Osmanlı egemenliğine girdi.
 • Ankara Savaşından sonra yeniden kurulan beylik I.Mehmet döneminde yıkıldı.(1410).
eretna devlet 1335 1381
ERETNA DEVLETİ (1335-1381)
 • Bu devlet, Orta Anadolu’da Sivas ve Kayseri yöresinde kuruldu.Devletin kurucusu Eretna Bey’dir.
 • Eretna Bey Erzincan, Tokat, Niğde’yi ele geçirerek sınırlarını genişletti.Kısa zamanda devlet, Anadolu’da güçlendi.
eretnadevlet 1335 1381
ERETNADEVLETİ (1335-1381)
 • Eretna Beyden sonra başa geçenler aynı başarıyı gösteremedi.
 • Kadı Burhaneddin, Sivas’ta tahta oturdu, hükümdarlığını ilan etti.
 • Bu durumda Eretna Devleti sona ererken, Kadı Burhanettin Devleti doğdu. (1381)
kadi burhanedd n devlet 1381 1398
KADI BURHANEDDİN DEVLETİ (1381- 1398)
 • Devletin kurucusu Kadı Burhaneddin’dir.
 • Eretna devleti döneminde kadılık yapmıştır,daha sonra vezirlik makamına yükselmişti.
 • 1381’de gücüne güvenerek hükümdarlığını ilan etti.
kadi burhanett n devlet 1381 1398
KADI BURHANETTİN DEVLETİ (1381-1398)
 • Aksaray, Niğde, Samsun, Erzincan’ı aldı sınırlarını Ankara’ya kadar genişletti.
 • Kadı Burhanettin ölünce yerine oğlu Ali Bey geçti. Fakat başarılı bir hükümdar olamadı .
 • Kadı Burhanettin Devleti 1398 yılında Osmanlı Devletine bağlandı.
dulkad ro ullari 1337 1515
DULKADİROĞULLARI (1337-1515)
 • Bozok Türkmenleri’nden Karaca Bey başkanlığında kurulan beylik Maraş ve Elbistan bölgesinde yaşamıştır.
 • Dulkadiroğulları Anadolu siyasi tarihinde önemli bir yer tutmuştur.
 • Halil Bey zamanında Maraş, Malatya bölgesi alınmıştır.
dulkad ro ullari 1337 15151
DULKADİROĞULLARI (1337-1515)
 • Memlükler, beyliğin güçlenmesinden çekindiği için kendilerine bağlı olarak kalmasına çalışıyorlardı.
 • İran seferi dönüşünde Yavuz Sultan Selim tarafından Osmanlılara bağlandı. (1515)
ramazano ullari 1353 1608
RAMAZANOĞULLARI (1353-1608)
 • Ramazanoğulları, Oğuzlar’ın Yüreğir kolundandı.
 • Adana, Tarsus, Kozan, gibi bölgelerde yaşamışlardır.
 • Bu Türkmenlerin başında bulunan Ramazan Bey beyliğin kurucusudur.
ramazano ullari 1353 1515
RAMAZANOĞULLARI (1353-1515)
 • Ramazanoğulları uzun süre Memlüklere bağlı hareket ettiler. 1510 yılından itibaren Memlüklerden ayrıldılar.
 • 1608 yılından itibaren Adana, Osmanlı eyaleti haline getirildiğinden beylik ortadan kalktı.
e refo ullari 1284 1326
EŞREFOĞULLARI (1284-1326)
 • XIII.yüzyılın ortalarında Beyşehir ve Seydişehir taraflarında kuruldu.
 • Beyliğin kurucusu Seyfeddin Süleyman Beydir.
 • Süleyman Beyin ölümünden sonra yerine oğlu Mehmet Bey geçti.
e refo ullari 1284 13261
EŞREFOĞULLARI (1284-1326)
 • Eşrefoğulları sınırlarını ilk zamanlar genişletmişlerse de Moğolların Anadoludaki hakimiyeti üzerine bu genişleme durdu.
 • Eşrefoğulları Moğolların Türkiye Genel Valisi Timurtaş tarafından ortadan kaldırıldı.
nan o ullari 1276 1402
İNANÇOĞULLARI (1276-1402)
 • Ladik (Denizli)’de kurulmuş olan beyliğe , Ladik (Denizli) beyliği de denir.Kurucusu uc gazisi Mehmet Beydir.
 • 1390 yılında Yıldırım Bayezid tarafından , Ankara Savaşından sonra ise Germiyanlı ailesine verilerek beylik ortadan kaldırıldı.
tacedd no ullari beyl 1348 1428
TACEDDİNOĞULLARI BEYLİĞİ (1348-1428)
 • Tacüddin Bey, merkezi Niksar olmak üzere Canik bölgesinde bir beylik kurdu.
 • Tacüddin Beyden sonra yerine oğlu Mahmut Bey geçti. Mahmut Bey Osmanlı himayesine girdi.
 • II. Murad zamanında Samsun ve Çarşamba koluda Osmanlı himayesine girdi.
pervaneo ullari 1277 1322
PERVANEOĞULLARI (1277-1322)
 • Selçuklu veziri Pervane Muineddin Süleyman Sinop’u fethetti 1277yılındada oğlu Mehmet beyliğini ilan etti.
 • Beyliğin en parlak şahsiyeti Gazi Çelebidir. Kuvvetli bir donanma meydana getirdi.
 • Beylik 1322 yılında Candaroğullarına bağlandı.
sah patao ullari 1275 1342
SAHİPATAOĞULLARI(1275-1342)
 • Afyon ili çevresinde, Selçuklu veziri Sahib Ata Fahrettin Ali’nin oğulları tarafından kruldu.
 • Ülke zaman içinde önce Moğol sonrada Ğermiyanoğullarının hakimiyetine girerek tarih sahnesinden çekildi.(1342).
ala ye beyler 1293 1471
ALAİYE BEYLERİ (1293-1471)
 • Türkiye Selçuklu Sultanı I.Alaeddin Keykubad tarafından alınan Alanya’da kuruldu.
 • Selçukluların son dönemlerinde Karamanoğullarının hakimiyetine girdiler.
 • 1471 yılında Osmanlı Devletine bağlandılar.
akkoyunlular 1350 1502
AKKOYUNLULAR (1350-1502)
 • Akkoyunlular Oğuzlara bağlı bir Türkmen oymağıdır.Azerbaycan Diyarbakır bölgesinde yaşadılar.
 • Bu devletin kurucusu Kara Yülük Osman Beydir. Ankara Savaşından sonra devletin sınırları oldukça genişledi .
akkoyunlular 1350 15021
AKKOYUNLULAR (1350-1502)
 • Akkoyunlu Devletinin hükümdarı Uzun Hasan Beydir.Uzun Hasan Karakoyunlu devletine son verdi.
 • Timur Devletinin zayıflaması sayesinde Uzun Hasan, bütün batı İran’ı ele geçirdi.
 • Bu dönemde devletin sınırları Fırat Nehri ile Azerbaycan’a kadar uzanıyordu.
akkoyunlular 1350 15022
AKKOYUNLULAR (1350-1502)
 • Osmanlılarla yapılan Otlukbeli (1473) savaşının kaybedilmesinden sonra devlet oldukça zayıfladı.1502’de Safevi Devleti tarafından yıkıldı.
 • Akkoyunlular bilim ve edebiyatın gelişmesine önem verdiler .
 • Eski Türk geleneklerine bağlı kalmışlardır.
karakoyunlular 1365 1469
KARAKOYUNLULAR (1365-1469)
 • Karakoyunlular Oğuz Türkmenlerindendir. Moğol istilasından sonra doğu Anadolu’ya geldiler.Devletin kurucusu Bayram Hocadır
 • Devletin en ünlü hükümdarı Kara Yusuf’tur Mardin Artuklu Devletine son vermiştir.
 • Devletin son hükümdarı Cihan Şahtır.Cihan Şah 1469 yılında Diyarbakır üzerine yürüdü
karakoyunlular 1365 14691
KARAKOYUNLULAR (1365-1469)
 • Akkoyunlular tarafından pusuya düşürülen Cihan Şahın ölümünden sonra Karakoyunlu devleti yıkıldı.Toprakları Akkoyunluların eline geçti.
 • Karakoyunlularda yaşadıkları bölgede birçok sanat eseri yapmışlardır.