slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Spidskandidat Kent Hedemann Kristensen 48 år, gift og far til to teenagere. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Spidskandidat Kent Hedemann Kristensen 48 år, gift og far til to teenagere.

play fullscreen
1 / 2
Download Presentation

Spidskandidat Kent Hedemann Kristensen 48 år, gift og far til to teenagere. - PowerPoint PPT Presentation

joey
93 Views
Download Presentation

Spidskandidat Kent Hedemann Kristensen 48 år, gift og far til to teenagere.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. KandidatHelene Østergaard40 år, gift og mor til to børn på 5 og 8 år.Førtidspensionist pga gigt, arbejder deltids som regnskabsassistent.Mærkesager:Fredericia som Børneby for alle børn, styrkelse af lokalsamfundenes frivilligarbejde, byudvikling – også udenfor voldene. Mail: helene@draagretso.dkTlf: 20 36 14 85 Spidskandidat Kent Hedemann Kristensen 48 år, gift og far til to teenagere. Iværksætter og virksomhedsejer. Mærkesager: Mindre bureaukrati - fair behandling af borgerne, effektiv ledelse af kommunen. fremme af job og erhverv. Mail: kent@inoxline.dk Tlf: 53 65 12 95 Kandidat Marianne Norup 32 år, gift og mor til to børn på 2 og 6 år. Fysioterapeut og tilsynsførende ved Arbejdstilsynet. Mærkesager: Et sundt arbejdsliv, bedre behandling af dem som ikke kan klare sig selv, styrkelse af “frivillig”-kulturen. Mail: norup.marianne@gmail.com Tlf: 50 48 09 44 Kandidat Kim Østergaard 43 år, gift og far til to børn på 5 og 8 år. Projektleder ved Cobham Surveillance. Mærkesager: Økonomisk ansvarlighed, styrkelse af skoler og ungdomsuddannelser. Mail: kim@draagretso.dk Tlf: 27 47 46 08 Læs mere om vores kandidater på www.liberalalliance-fredericia.dk

  2. Liberal Alliance står for reformer og fornyelse. Liberal Alliance tør give danskerne fri, så vi selv kan træffe valg og tage ansvar. Liberal Alliance vil stoppe “regeltyranniet”. Frihed styrker fællesskabet. • Nye job og vækst i erhvervslivet • Dygtige medarbejdere og et driftigt erhversliv skaber grundlaget for vores velfærd • Kommunen skal servicere virksomhederne med kort og fleksibel sagsbehandling • Bedre arbejdsmarkedsindsats • En konsekvent og individuel indsats for kontanthjælpsmodtagere • Bedre samarbejde mellem de kommunale afdelinger • Værdien af frivilligt arbejde skal frem i lyset • Et samfundsregnskab vil synliggøre værdien af det bidrag, som de frivillige yder til samfundet • Vi vil omsorg for dem der har hjælp behov • Omsorg kan ikke gives af et system. Det kan kun gives af rigtige mennesker • Hvis det ikke er ligeværdigt, bliver det uværdigt • Kollektiv trafik skal styrkes – til gavn for lokalsamfundene • Udbuddet af kollektiv trafik skal sikre øget bosætning i landsbyerne • Kollektiv trafik skal være en kerneydelse i Fremtidens Fredericia Læs om vores program på: www.liberalalliance-fredericia.dk