slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Celostátní konference k základním cílům programu strany LEV 21 v Evropském parlamentu

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 33

Celostátní konference k základním cílům programu strany LEV 21 v Evropském parlamentu - PowerPoint PPT Presentation


 • 85 Views
 • Uploaded on

Celostátní konference k základním cílům programu strany LEV 21 v Evropském parlamentu. Boj proti kriminalitě a terorismu agenda LEV 21 v Evropském parlamentu. Doc . JUDr. Miroslav NĚMEC, Ph.D. stínový ministr vnitra za stranu LEV 21 a kandidát do Evropského parlamentu za stranu LEV 21.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Celostátní konference k základním cílům programu strany LEV 21 v Evropském parlamentu' - joel-mays


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Celostátní konference

k základním cílům programu strany LEV 21 v Evropském parlamentu

Boj proti kriminalitě a

terorismu

agenda LEV 21 v Evropském parlamentu

Doc. JUDr. Miroslav NĚMEC, Ph.D.stínový ministr vnitra za stranu LEV 21 a kandidát do Evropského parlamentu za stranu LEV 21

p edstaven programu boje proti kriminalit a terorismu
Představení programu boje proti kriminalitě a terorismu
 • Zhodnocení současného stavu
 • Bezpečnostní rizika
 • Organizovaný zločin
 • Terorismus
 • Zpřísnění cizineckého režimu
 • Význam evropského zatýkacího rozkazu
zhodnocen sou asn ho stavu
Zhodnocení současného stavu

Policii schází:

 • dostatek financí na slušné platy
 • investice na novou techniku
 • investice na obnovu stávajícího vybavení

Obdobný stav je:

 • v ostatních složkách integrovaného záchr. systému
 • v Bezpečnostní informační službě
 • v Celní správě
 • ve Vězeňské službě
zhodnocen sou asn ho stavu1
Zhodnocení současného stavu

Objasněnost kriminality v ČR v roce 2013:

 • nápad trestných činů 325 366
  • z toho objasněno 129 182
  • procento objasněnosti 39,7 (!!!)
 • z toho majetková trestná činnost 209 351
  • z toho objasněno 43 765
  • procento objasněnosti 20,9 (!!!)
 • z toho krádeže motorových vozidel 10 736
  • z toho objasněno 1 891
  • procento objasněnosti 17,6 (!!!)
  • procento objasněnosti v Praze 5,8 (!!!)
zhodnocen sou asn ho stavu2
Zhodnocení současného stavu

Situace se dlouhodobě nelepší.

Politické grémium strany LEV 21 rozhodlozařadit tyto závažné problémy do volebního programu strany pro volby do Evropského parlamentu.

Chceme být tak úspěšní, abychom mohli v Evropském parlamentu prosazovat české národní zájmy a zajistit potřebné dotace nejen pro Policii České republiky, ale i pro další bezpečnostní orgány, včetně složek IZS.

bezpe nostn rizika
Bezpečnostní rizika

Na základě provedené analýzy bezpečnostní situace České republiky v oblasti vnitřní bezpečnosti na počátku třetího tisíciletí a prognózy jejího vývoje v následujících letech lze jako hlavní bezpečnostní rizika současnosti označit následujících 15 oblastí:

1. Další nárůst organizovaného zločinu infiltrovaného do České republiky ze zahraničí, včetně některých jeho nových forem s tendencí stále intenzivnějšího pronikání do státní správy a rozmach korupce všeho druhu.

bezpe nostn rizika1
Bezpečnostní rizika
 • Další rozšíření a upevňování zločineckých struktur vytvářených organizovaným zločinem na našem území, včetně širokého zapojení „domácích struktur“ a jejich prorůstání do veřejného života a státní správy.
 • Další nárůst trestné činnosti spojené s masovou nelegální migrací obyvatelstva ze zemí na Balkáně a z dalších ekonomicky slabých zemí, včetně „rozbouřené“ Ukrajiny.
bezpe nostn rizika2
Bezpečnostní rizika
 • Další rozšíření jednotlivých druhů terorismu, včetně zvýšených aktivit mezinárodních teroristických organizací na našem území v souvislosti s našimi aktivitami v zahraničních kontingentech NATO.
 • Další rozvoj tzv. „Jaderného terorismu“ ve světě, včetně jeho snah o využití našeho území k nelegálním aktivitám.
 • Další nárůst extremismu na našem území, včetně posílení jeho násilných projevů na veřejnosti.
bezpe nostn rizika3
Bezpečnostní rizika
 • Další a podstatný nárůst tzv. „počítačové a informační kriminality“.
 • Další nárůst hospodářské trestné činnosti, včetně finanční a daňové kriminality našich i zahraničních subjektů.
 • Další nárůst „racketeeringu“ (vydírání tzv. „výpalného“ za fiktivní ochranu osob a firem) organizovaného nejen ze zahraničí, ale dnes již i z „domácích struktur“.
bezpe nostn rizika4
Bezpečnostní rizika
 • Další nárůst majetkové kriminality všeho druhu v důsledku prohlubující se nezaměstnanosti a tíživé situace větší skupiny obyvatelstva, neboť v současné době je v ČR již více než 600 tisíc nezaměstnaných a 1 mil. obyvatel na hranici chudoby.
 • Další nárůst tzv. „naturální kriminality“ (pytláctví všeho druhu, včetně organizovaných forem, neoprávněná těžba lesních kultur, „polní pych“, krádeže hospodářského zvířectva, aj.).
 • Trestná činnost osob nelegálně se zdržujících na našem území
bezpe nostn rizika5
Bezpečnostní rizika
 • Vznik některých dalších druhů trestné činnosti a ohrožení veřejného pořádku ze strany účastníků nepovolených demonstrací aj. obdobných aktivit různých nespokojených skupin obyvatelstva.
 • Vznik některých nových druhů trestné činnosti spojených s případným průjezdem či pobytem vojsk NATO na našem území.
 • Trestná činnost, která souvisí se zneužíváním dotací z fondů Evropské unie, včetně trestné činnosti tzv. „Nekontrolovatelných hranic“ v důsledku Schengenského prostoru.
organizovan zlo in a boj proti n mu v evropsk ch podm nk ch
Organizovaný zločin a boj proti němu v evropských podmínkách

Organizovaný zločin je nejvyšší formou kriminality páchanou zejména ve vyspělých demokratických zemích světa, neboť v zemích s totalitním státním zřízením, kde je na vše přísně dohlíženo, nemá ke svému manévrování potřené podmínky.

organizovan zlo in a boj proti n mu v evropsk ch podm nk ch1
Organizovaný zločin a boj proti němu v evropských podmínkách

Definice organizovaného zločinu:

Plánovité a snahou po zisku nebo moci motivované páchání trestných činů, které ve svém souhrnu jsou zvlášť závažnými, pokud se jich účastní více než dvě osoby, které mají mezi sebou rozděleny úkoly, jednají konspirativně, používají struktur podobajících se živnosti nebo obchodu, používají násilí a zastrašování anebo ovlivňují alespoň jednu z těchto sfér: hospodářství, politiku, hromadné sdělovací prostředky, státní či veřejnou správu, justici či policii

organizovan zlo in a boj proti n mu v evropsk ch podm nk ch2
Organizovaný zločin a boj proti němu v evropských podmínkách

Do roku 1989 organizovaný zločin v České republice v podstatě neexistoval.

Původ hlavních zločineckých gangů:

 • Čína
 • Japonsko
 • Itálie
 • USA
 • Arabské země
 • Nigérie
 • Kolumbie
 • Turecko
 • země bývalé Jugoslávie
 • Albánie
 • Bulharsko
 • Vietnam
 • země bývalého SSSR
 • Rusko
 • Ukrajina
 • Gruzie
organizovan zlo in a boj proti n mu v evropsk ch podm nk ch3
Organizovaný zločin a boj proti němu v evropských podmínkách

Hlavní oblasti působení:

 • převaděčství , prostituce a obchod s lidmi, náj. vraždy
 • vydírání poplatků za tzv. fiktivní ochranu
 • krádeže osobních automobilů a ostatních mot. vozů
 • krádeže starožitností a obrazů
 • loupežná přepadení bank a benzínových čerpadel,
 • padělání peněz a bankovní podvody
 • pašování tvrdých drog
 • padělání zboží a jeho značek a obchod s nimi
 • organizovaná hospodářská kriminalita
organizovan zlo in a boj proti n mu v evropsk ch podm nk ch4
Organizovaný zločin a boj proti němu v evropských podmínkách

Až v roce 1995 došlo k zařazení institutu organizované kriminality do našeho trestního zákona (novelou TrZ účinnou od 1. září 1995) a taktéž ke zřízení speciálního policejního útvaru – Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu se sídlem v Praze.

nutnost veden boje s organizovan m zlo inem
Nutnost vedení boje s organizovaným zločinem

O boji s organizovaným zločinem, s mafiemi a zločineckými gangy víme něco více než mnozí další občané a přesvědčili jsme se o nutnosti nadnárodního boje s tímto nejzávažnějším zločinem.

Proto jsme zahrnuli tuto problematiku mezi hlavní priority strany LEV 21 pro letošní volby do EP, kde bychom mohli tento boj nejen podpořit, ale kde můžeme napomoci i jeho úspěšné koordinaci.

mezin rodn terorismus
Mezinárodní terorismus

Cílem mezinárodního terorismu je nejčastěji internacionalizace a mezinárodní publicita určitých politických problémů, byť jen národních teroristických skupin, ve snaze o navázání kontaktů se stejně smýšlejícími silami v zahraničí. Mezinárodní terorismus se často prezentuje jako „pokračování politiky jinými prostředky“ nebo jako „náhradní válka“.

definice terorismu
Definice terorismu

Terorismus je předem připravené, politicky motivované násilí směřující proti civilním a jiným cílům, osobám či skupině osob, prováděné extrémistickými skupinami nebo jednotlivci ve snaze zastrašit, způsobit značnou škodu nebo usmrtit osoby k dosažení politického cíle.

anal za p soben sil mezin rodn ho terorismu v r
Analýza působení silmezinárodního terorismu v ČR

V brzké době bychom mohli v ČR očekávat:

 • terorismus v souvislosti s našimi aktivitami v zahraničních kontingentech a misích NATO
 • činnost cizích teroristických skupin operujících na našem území proti cizím státním příslušníkům, zahraničním zastupitelským úřadům a organizacím
 • izolované teroristické akce jednotlivců či organizovaných teroristických či extremistických skupin, jejichž aktivity jsou na našem území již dlouhodobě monitorovány.
terorismus a boj proti n mu v evropsk ch podm nk ch
Terorismus a boj proti němu v evropských podmínkách
 • Důsledně vyšetřit každý čin vykazující znaky terorismu.
 • Spolupráce policie se zpravodajskými službami ČR, ale i s INTERPOLema EUROPOLem.
 • Pátrání po teroristech vlastními prostředky, kterými ČR disponuje.
terorismus a boj proti n mu v evropsk ch podm nk ch prevence
Terorismus a boj proti němu v evropských podmínkách - prevence

Kriminalistická prevence terorismu je značně složitá a finančně náročná. Hlavní směry zaměření prevence:

 • operativní sledování podezřelých osob
 • monitorování jejich pohybu
 • sledování výskytu pozměněných a padělaných peněz
 • sledování výskytu pozměněných cestovních dokladů

Mimořádný význam má mezinárodní spolupráce.

Cílem teroristů již nejsou jen významné objekty USA a jejich zahraniční vojenské základny.

terorismus a boj proti n mu v evropsk ch podm nk ch prevence1
Terorismus a boj proti němu v evropských podmínkách - prevence

Z těchto všech důvodů a zejména pak v souvislosti s nelegální migrací obyvatelstva ze zemí Islámu je třeba možnost hrozícího nebezpečí na úrovni Evropské unie aktivizovat a v Evropském parlamentu navrhovat vhodná opatření k ochraně obyvatelstva jednotlivých zemí Evropské unie.

zp sn n cizineck ho re imu v r mci eu
Zpřísnění cizineckého režimu v rámci EU

Přistěhovalci a ekonomičtí emigranti se v důsledku benevolentní lidskoprávní a imigrační politiky stali občany EU a nyní:

 • útočí na majetek původních obyvatel
 • ohrožují jejich bezpečí
 • chovají se arogantně, nedodržují zákony
 • při násilných protestech ničí majetek
 • vystoupení mají charakter občanské války (nepokoje v Německu, ve Velké Británii, ve Francii, v Itálii, v Řecku, Španělsku, Švédsku a i jinde)
zp sn n cizineck ho re imu v r mci eu1
Zpřísnění cizineckého režimu v rámci EU

Hlavní nebezpečí:

 • klasické světové mafie se transformovaly na mafie moderního manažersko-podnikatelského typu
 • pod krytím různých zahraničních podnikatelských subjektů sídlí v České republice a v okolních demokratických zemích

Jejich cíle:

 • „vytunelovat“ ekonomiku dané země
 • bohatství a zisky převést na svá konta v zahraničí
zp sn n cizineck ho re imu v r mci eu2
Zpřísnění cizineckého režimu v rámci EU

Infiltrace „mafiánů“ do řídících struktur:

 • významných společností
 • bank a pojišťoven
 • dozorčích rad státních a polostátních firem
 • do nejvyšších státních orgánů a samosprávných celků.

Cizí mafie v České republice vlastní:

 • významná rez. sídla
 • lukrativní nemovitosti
 • rozdělily si ČR na sféry svého vlivu
zp sn n cizineck ho re imu v r mci eu3
Zpřísnění cizineckého režimu v rámci EU

V souvislosti s ochranou obyvatelstva v ČR a v zemích Evropské unie před organizovaným zločinem, řáděním mafií a rostoucí vlnou terorismu ve světě se z bezpečnostního hlediska jeví jako nezbytné zpřísnění cizineckého režimu nejen jednotlivých zemí, ale v rámci celé Evropské unie.

v znam evropsk ho zat kac ho rozkazu v boji se zlo inem
Význam evropského zatýkacího rozkazu v boji se zločinem
 • Jak již bylo předestřeno, různé mafie a zločinecké gangy mají mezinárodní charakter a působí v řadě zemí současně.
 • Ač mají jejich centrály statický charakter, jejich výkonné články různě migrují ze státu do státu podle pokynů z nejvyššího centra.
 • Je proto obtížné takové osoby, i při dnešních možnostech, vůbec vypátrat.
v znam evropsk ho zat kac ho rozkazu v boji se zlo inem1
Význam evropského zatýkacího rozkazu v boji se zločinem

Důvody nevydání označené osoby do jiného státu EU:

 • chybí politická vůle (na vydání není žádný zájem)
 • zločin v druhé zemi není za zločin považován
 • nejsou uzavřeny extradiční dohody

Až v roce 1999 bylo v Tampere rozhodnuto o přijetí zásady vzájemného uznávání rozhodnutí soudů.

v znam evropsk ho zat kac ho rozkazu v boji se zlo inem2
Význam evropského zatýkacího rozkazu v boji se zločinem

Evropský zatýkací rozkaz (EuropeanArrestWarrant)

je rozhodnutí justičního orgánu jakéhokoliv členského státu Evropské unie, na jehož základě je možné zahájit pátrání po osobě ve všech státech EU a v případě zjištění této osoby na území jakéhokoliv z členských států EU lze požádat o její vydání do členského státu.

v znam evropsk ho zat kac ho rozkazu v boji se zlo inem3
Význam evropského zatýkacího rozkazu v boji se zločinem

Na základě předešlé prezentace je zcela zřejmé, že evropský zatýkací rozkaz je maximálně výhodný a podstatně zrychluje celý proces pátrání a extradice.

Přesto:

 • Zvláštní režim – Rakousko, Itálie a Francie
 • Výjimky – Lucembursko, Slovinsko, Česká republika
 • Nordický zat. rozkaz – Skandinávie, Norsko, Island
 • Rozhodnutí ústavního soudu – SRN, Polsko, Belgie
slide33

DĚKUJI ZA POZORNOST

Doc. JUDr. Miroslav NĚMEC, Ph.D.,

stínový ministr vnitra za LEV 21

a kandidát do Evropského parlamentu