Distres plodu.
Download
1 / 15

- PowerPoint PPT Presentation


 • 140 Views
 • Uploaded on

Distres plodu. ST analýza fetálního EKG plodu za porodu. Švédské klinické zhodnocení a současné české možnosti a zkušenosti. A.Roztočil, M.Kučera Gynekologicko – porodnické oddělení, Nemocnice Jihlava Katedra zdravotnických studií, Vysoká škola polytechnická v Jihlavě

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - joanna


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
A rozto il m ku era gynekologicko porodnick odd len nemocnice jihlava

Distres plodu.ST analýza fetálního EKG plodu za porodu. Švédské klinické zhodnocení a současné české možnosti a zkušenosti.

A.Roztočil, M.Kučera

Gynekologicko – porodnické oddělení, Nemocnice Jihlava

Katedra zdravotnických studií, Vysoká škola polytechnická v Jihlavě

Kritické stavy v porodnictví 2008,

IKEM, Praha, 6.12.2008


Sou asn situace
Současná situace

 • Přesné stanovení hypoxie plodu za porodu – velká výzva současného porodnictví

 • Současné metody intrapartálního monitoringu plodu přesné nejsou

 • Stetoskop – již historie a muzea porodnictví

 • Kardiotokografie – vysoká senzitivita, nízká specificita stanovení hypoxie plodu

 • Stanovení pH – invazivní metoda stanovující pouze aktuální stav plodu

 • Intrapartální fetální pulzní oxymetrie – nebyl prokázán pokles S.C.

 • ST analýza. Není to ta kýženě hledaná metoda ??


St anal za
ST analýza

 • Studie na zvířatech a lidech – intrapartální hypoxemie mění tvar fetální ekg křivky

  • Zvýšení T vlny

  • Bifazicita ST úseku

 • 2 současně aplikované metody v 1 přistrojí CTG a ST analýza

 • Počítačově zpracovaná data odstraňují pochybnosti v hodnocení výsledků.

 • 2 hlavní cíle metody

  • Odstranění hypoxicko – ischemického poškození mozku plodu

  • Vyloučení „defenzivní medicíny“ – zvyšování porodnické operativy (S.C.)


Klinick potvrzen validity metody
Klinické potvrzení validity metody

 • The Plymouth RCT, Westgate et al, 1993, 2 400 případů, použití CTG + ST snižuje frekvenci C.S. o 46% pro fetální distres bez zvyšování rizika hypoxie novorozence.

 • The European Community descriptive multicenter trial, Luzietti et al, 1999. Použití modelu STAN 8801 – komputerizovaný zisk dat, digitální zisk signálu.

 • The Swedish RCT, Amer Wahlin et al, 2001, průkaz schopnosti CTG + ST snížit frekvenci metabolické acidózy novorozenců

 • 12 Nordic labour wards, Amer Wahlin et al, 2002, identifikace vystavení intrapartální hypoxii pomocí patologie T/QRS poměru.


C le sou asn ch ty n e uveden ch v dsk ch prac
Cíle současných čtyř níže uvedených švédských prací

 • Zhodnotit, zdali rozšíření CTG o analýzu ST úseku zvýší schopnost detekce intrapartální hypoxie a tím možnost adekvátní reakce v případech hypoxie a metabolické acidózy.

 • Analyzovat změny v rutinní porodnické péči po zavedení STAN

 • Test hypotézy, že CTG + ST odhalí případy intrapartální acidózy se stejnou přesností jako CTG + FBS


A rozto il m ku era gynekologicko porodnick odd len nemocnice jihlava

Paper I prací Stan in clinical practice. The outcome of 2 years of regular use in the city of Gothenburg, Norén et al, Am. J. Obstet. Gynecol, 2006

 • Prospektivní studie, 2 roky

 • STAN S 21

 • 4 830 z 14 687 termínových těhotenství

 • Meziroční nárůst použití STAN: 28,1% - 37,7%

 • Redukce metabolické acidózy z 0,76% na 0,44%

 • Frekvence HIE 0,55%o

 • Frekvence operačních porodů se nezměnila


A rozto il m ku era gynekologicko porodnick odd len nemocnice jihlava

Paper II prací STAN, a clinical audit: the outcome of 2 years of regular use in the city of Varberg, Sweden, Wellin et al, Acta Obstet . Gynaecol, 2007

 • Analýza zavedení STANu v okresní nemocnici

 • Retrospektivní studie (2004, 2005)

 • 1 875 z 3 193 porodů (59%)

 • Snížení frekvence akutních S.C. z 1,51% na 0,27%..

 • Snížení frekvence S.C. z indikace fetálního distresu z 6,7% na 3,5%

 • Frekvence metabolické acidózy 0,5%.

 • Práce prokazuje vhodnost rutinního použití STAN v okresní, neuniverzitní porodnici


A rozto il m ku era gynekologicko porodnick odd len nemocnice jihlava

Paper III prací Fetal scalp pH and ST analysis of the fetal ECG as an adjunkt to CTG. A multi-center, observational study, Luttkus et al., J. Perinat. Med., 2004

 • Multicentrická studie 8 univerzitních center

 • Cíl: zhodnocení vztahu mezi pH z hlavičky plodu a CTG + AS jako indikátoru intrapartální hypoxie u plodu porozených v ternímu s poporodní acidózou

 • 6 999 termínových porodů monitorovaných STAN S 21

 • 911 odběrů pH z hlavičky

 • Závěr: CTG + STAN poskytuje přesné informace o intrapartální hypoxii plodu podobné těm získaných stanovením pH z hlavičky plodu.


A rozto il m ku era gynekologicko porodnick odd len nemocnice jihlava

Paper IV prací Fetal scalp pH and ST analysis of the fetal ECG as an adjunkt to cardiotocography to predict fetal acidosis in labor. A multi-center, case controlled study. Norén et al., J. Perinat. Med. 2007.

 • 8 univerzitních pracovišť

 • Návaznost na předchozí studii – Paper III

 • CTG + STAN identifikuje patologii stavu plodu za porodu obdobně jako stanovení pH z hlavičky plodu ale na konzistentnějším základě.

 • Výskyt CTG + STAN změn je přímo úměrný úrovni acidózy za porodu


Filozofie stan v dsko
Filozofie STAN – Švédsko. prací

 • Nízká specificita CTG záznamu. Získat více informací o nitroděložním stavu plodu, hypoxie

 • Snížení frekvence „zbytečně provedených císařských řezů“.

 • Snížení frekvence hypoxických novorozenců.

 • Kombinace CTG a ST analýzy.

 • Získat informace o stavu oxygenace plodu.

 • Metoda založena na diagnostice hypoxie myokardu.


Filozofie stan v r
Filozofie STAN v ČR prací

 • Odstranit negativa IFPO – mobilita senzoru, dyskonfort pro rodičku, obtížné vstupování hlavičky při zavedeném senzoru.

 • Dlouhodobý monitoring u chronických intrapartálních rizik.

 • Kombinace IFPO a STAN.

 • Posunout se o krok před IFPO.


Sou asn situace v r
Současná situace v ČR prací

 • 10 pracovišť – většinou nedostatečné zkušenosti s metodou.

 • Doba používání STAN – max. 4 roky.

 • Součást vybavení perinatálního centra (Vyhláška MZČR)

 • 2 grantem podpořené projekty IGA MZ ČR – pozitivní závěry.

 • ECPM, Praha 24. – 27.5.2006, sponzorované sympozium fy Neoventa.


Medic nsk z v ry
Medicínské závěry prací

 • Memento: IFPO – spíše pro akutní stavy.

 • STAN – dlouhodobé sledování u rizikových porodů.

 • STAN snižuje % ukončení porodů per S.C. z indikace intrapartální hypoxie plodu

 • Vysoká specificita metody.

 • Kombinace metod – CTG, IFPO, STAN – více informací o stavu plodu.

 • STAN – technicky náročná metoda – nutné další zjednodušení.

 • Další edukace lékařů a porodních asistentek.


A nakonec
A nakonec prací

 • Doba ke stanovení definitivního ortelu nad STAN v ČR ještě neuzrála.

 • Není jednotný názor na metodu na pracovištích se zkušenostmi se STAN a to bez závislosti na typu a velikosti pracoviště.

 • I v Českých podmínkách je možné provedení kontrolované prospektivní srovnávací studie. Námět pro zamyšlení.

 • Bez ní pouze a bez znalosti STAN literatury není možné použití evidence based medicine v oblasti STAN.

 • Zatím jde pouze o českou „dojmologii“.