transfusion related acute lung injury trali n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Transfusion-related Acute Lung Injury (TRALI)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 32

Transfusion-related Acute Lung Injury (TRALI) - PowerPoint PPT Presentation


 • 270 Views
 • Uploaded on

Transfusion-related Acute Lung Injury (TRALI). IVAN HEROLD ivan.herold @ onmb .cz ARO, Oblastní nemocnice Mladá Boleslav. 50 ml plazmy imunizovaného pacienta s aplastickou anemií vyvolala u příjemce do 45´ celkovou potransfuzní reakci. třesavka horečka průjem kolaps

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Transfusion-related Acute Lung Injury (TRALI)' - luyu


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
transfusion related acute lung injury trali

Transfusion-related Acute Lung Injury (TRALI)

IVAN HEROLD

ivan.herold@onmb.cz

ARO, Oblastní nemocnice Mladá Boleslav

brittingham te immunologic studies on leukocytes vox sang 1957 2 242 248
50 ml plazmy imunizovaného pacienta s aplastickou anemií vyvolala u příjemce do 45´ celkovou potransfuzní reakci

třesavka

horečka

průjem

kolaps

48 hod trvající dušnost a tachypnoe

Brittingham TE:Immunologic studies on leukocytesVox Sang 1957; 2:242–248

Plicní hypersensitivní reakce

Alergický plicní edém

Nekardiogenní plicní edém

Plicní leukoaglutinační reakce

slide3
Prospektivní výskyt ALI u transfundovaných pacientů

1: 5000

31/37 pacientů obdrželo krevní derivát během operace (EM nebo FFP)

89% krevních přípravků mělo antileukocytární protilát

72% antilymfocytární protilátky

72 % na umělé plicní ventilaci

klinicky málo výrazné formy

komplikace základního onemocnění

záměna

s hemolytickou reakcí

oběhovým přetížením

Popovsky M, Moore S: Diagnostic and pathogenetic considerations in transfusion-related acute lung injury. Transfusion 1985, 25, 573-577

„under-reporting“ !!

slide4

Chybějící konsensus na definici TRALI do roku 2004

 • výskyt je častější než odpovídá počtu hlášení
 • je známější mezi transfundology než mezi intenzivisty
 • na možnost TRALI se nemyslí
 • klinicky různě stupně závažnosti
 • maskování průběhu základním onemocněním
national heart blood and lung institute 2005
(National Heart, Blood and Lung Institute 2005)

TRALI

1) nově vzniklý ALI (kriteria AECC)

 • akutní začátek,  P/F < 300 mmHg nebo SpO2 <90% na FiO2 0,21
 • bilaterální infiltráty na předozadním snímku plic při vyloučení oběhového přetížení - absence známek hypertense v levé síni, PCWP  18mm Hg)

2) vznik během 6 hodin po poslední transfuzi krve nebo krevních derivátů (zpravidla již během prvních dvou hodin)

3) pacient do té doby neměl projevy ALI

4) není časová koincidence s jinými etiologickými faktory ALI

  • Existuje-li ještě jiný spolupodílející se faktor, používá se označení „možné“ TRALI („possible“ TRALI)

Kleinman S et al: Toward an understanding of transfusion-related acute lung injury: statement of a consensus panel. Transfusion 2004, 44, 1774-1789

mo n trali

(National Heart, Blood and Lung Institute 2005)

„možné“ TRALI
 • Absence ALI před transfuzí
 • Nástup do 6 hodin po transfuzi
 • Současně přítomné jiné vyvolávající faktory ALI
slide7

Histologie plicní tkáně pacienta zemřelého na TRALI

v alveolech proteinové hmoty, erytrocyty a granulocyty

Looney, M. R. et al.

Chest 2004;126:249-258

shander a popovsky m chest 2005 128 598s 604s
Shander A, Popovsky M: Chest 2005, 128, 598S-604S

0,02-0,05% podaných transfuzních přípravků

0,08-0,16% transfundovaných pacientů

slide9

Restrictive

Liberal

P value

Cardiac (%)

13.2

21.0

<0.01

MI (%)

0.7

2.9

0.02

Pulm edema (%)

5.3

10.7

<0.01

ARDS (%)

7.7

11.4

0.06

Septic shock (%)

9.8

6.9

0.13

Hebert PC, Wells G, Blajchman MA, Marshall J, Martin C, Pagliarello G, et al: A multicenter, randomized, controlled clinical trial of transfusion requirements in critical care. N Engl J Med 1999, 340, 409-417

Transfusion Requirements in Critical Care TRICC LIBERAL (10-12) vs RESTRICTIVE ( 7-9)

TRANSFUSION TRESHOLD

slide10

Gajic O, Dara S, Mendez J, et al: Ventilator-associated lung injury in patients without acute lung injury at the onset of mechanical ventilation. Crit Care Med 2004; 32: 1817–1824

rizikov faktory vzniku vali
Rizikové faktory vzniku VALI

OR p

 • Vysoký VT > 6 mL/kg PBW < .001
 • Acidosa pH < 7.35 2.0.032
 • Restriktivní plicní on. 3.6 .044
 • Transfuse

3.11 (1.73–5.86) p <.001

Gajic O. , Crit Care Med 2004

Gajic O, Dara S, Mendez J, et al:

Ventilator-associated lung injury in patients without acute lung injury at the onset of mechanical ventilation. Crit Care Med 2004; 32: 1817–1824

slide12
Transfusion-related ALI in the Critically IllProspective Nested Case-Control StudyGajic O, et al: AJRCCM 176, 2007, 886-891
 • TRALI 8% pacientů (74/901)
 • TRALI/počet krev.derivátů 1:89 (74/6558)

TRALI non-TRALI p

  • sepsis (%) 37 22 .016
  • etylismus(%) 37 18 .006

Dárkyně/dárci (OR) 5,09 1.6

Počet těhotenství 1,19

Antigranulocytární Ab 4,85

Anti HLA II 3,08

Lysofosfatidylcholin 1,69

slide13

TRALI 1:5,000

Bacteria 1:2,000

Clerical 1:12,000

Adapted from Busch MP et al, JAMA 2003;289:959-62., Aubuchon JP, Transfusion 2004;44:1377-1383.

HIV

HCV

1:100

1:1000

1:10,000

1:100,000

1:1,000,000

1:10,000,000

HBV

Risk of Infection per Unit Transfused

1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001

Year

Revised DonorDeferral Criteria

Non-A, Non-B Hepatitis

Surrogate Testing

p24 AntigenTesting

HCV and HIVNucleic AcidTesting

HCV AntibodyScreening

HIV AntibodyScreening

trali jako ostatn potransfuzn komplikace
TRALI jako ostatní potransfuzní komplikace
 • FDA :

1. HEMOLYTICKÁ REAKCE

2. SEPSE

3. TRALI

 • Francie (2003)
  • 15% potransfuzních komplikací
 • Německo (2004)
  • 101/765 (13%)
 • ČR 1/2005
slide17
Dánsko (DART) 1993-2003 n = 9

4 x FFP

2x trombocyty

3x erytrocytární masa ( u 2 dárců zjištěny HLA protilátky)

Norsko (TROLL) 2004-2005 n = 2

2 x erytrocytární masy (u l dárce antileukocytární protilátek)

celonárodní program ošetření plazmy detergenčním solvens (Octaplas, Octapharma, Norsko)

ročně hlášen 0-1 případ TRALI ( jen v souvislosti s podáním erytrocytární masy nebo trombocytů)

Švédsko 2004 n = 11

4x FFP

3x erytrocytární masa

3x podání více krevních produktů

Finsko

2005 7 případů (4x FFP, 3x erytrocytární masa)

2004 3 případy ( FFP)

2003 4 případy

2002 2 případy

slide18
Diabetička (75) ICHDK, reoklusí periferního cévního štěpu a gangrenou nohyplánováná revize cévního štěpu, INR 2,3 na Warfarinu

2200-2400 2 FFP UNITS

0400 Plicní edém

pH pO2 pCO2

06.00 7.115 11.37 7.86

18.00 7.53 15.64 5.95

06.00 7.4 15.02 5.28

protil tky d rce vs ag p jemce nezbytn ale sama o sob nedostate n podm nka vzniku trali
Protilátky dárce vs Ag příjemce(nezbytná, ale sama o sobě nedostatečná podmínka vzniku TRALI)
imunogenn vs neimunogenn mechanizmus trali komplement dependentn
Imunogenní vs neimunogenní mechanizmus TRALI (komplement dependentní)

Donor Ab vs Recipient Ag > 90%

Recipient Ab vs Donor Ag <10%

wallis jp et al single hospital experience of trali transfusion 2003 43 1053 1059 1 7900
Wallis JP et al: Single hospital experience of TRALITransfusion, 2003,43,1053-10591:7900
t hotenstv a hla protil tky mcclennan 2004
75% dárkyň má za sebou graviditu

15% žen má antileukocytární protilátky proti leukocytům partnera

nulipary 1,6%

1 porod 10,5%

2 porody 15,8%

3 porody 25%

HLA protilátky 1/6 žen

Wallis 2006

Těhotenství a HLA protilátkyMcClennan, 2004
slide24
Insunza A et al:Implementation of a strategy to prevent TRALI in a regional blood center. Transfusion Medicine 2004,14,157-164
 • Vyloučení dárkyň po těhotenství
 • Pokles z 5 TRALI/25 měsíců na 0/15 měsíců
trali
TRALI

IMUNOGENNÍ NEIMUNOGENNÍ

 • UPV (%) 72 3
 • MORTALITA (%) 6 1
trali vs ards odli nosti
TRALI vs ARDSodlišnosti
 • přechodný charakter hypoxemie ( 48-96hod)
  • persistence infiltrátů nad 7 dnů jen u 20%
 • nižší mortalita TRALI (5-10%) než u ARDS
  • jen ojediněle je i u TRALI mortalita až 50%
  • jen 70% vyžaduje UPV
 • definici unikají
  • lehčí formy potransfuzní respirační insuficience
  • již před transfuzí splňoval kriteria ALI a transfuze vyvolala pouze jeho zhoršení
 • 6 hodinové okno
  • je považováno za dostatečné, jelikož jen 9% případů s TRALI má nástup symptomatologie až mezi 6.-24. hod
trali vs kardiogenn plicn ed m
TRALI vs kardiogenní plicní edém
 • Klinika
  • EKG, ECHO, PCWP
 • Hypovolemie z úniku plazmy do intersticia
 • Vysoký obsah albuminu v tracheálním aspirátu (> 70% plazmy)
 • 3H : hypotension + hypoxia+high albumin content
terapie
TERAPIE
 • O2, CPAP, NIV, CMV
 • HYPOVOLEMIE – CAVE DIURETIKA
 • KORTIKOSTEROIDY ???
 • ECMO (BJA, 2003,91,292-294)
 • PLASMAFERÉZA (Lancet 1998,352, 1601)
prevence
Prevence

Zpřísnění indikací krevních derivátů

Snížení transfuzního prahu

Předoperační suplementace Fe, erytropeotinu

Prevence hypotermie

Antifibrinolytika

Koagulační faktory a trombocyty podle lab

prevence p la z matick p pravky
Prevence -plazmatické přípravky
 • Eliminace žen a již transfundovaných dárců  dárcovského programu
  • ztráta 50% dárců
 • Eliminace žen po opakovaných těhotenstvích
  • ztráta 30% dárců
 • Screening anti HLA protilátek
  • ztráta 8% dárců
 • Screening antigranulocytárních protilátek
  • ztráta < 1% dárců
 • Ošetření plazmy detergenčním solvens
prevence celul rn p pravky
Prevence - celulární přípravky
 • Deleukotizace (leukodeplece)
 • Čerstvé a promyté erytrocyty u rizikových pacientů
 • Screening krevních konserv pro rizikové pacienty
 • Zkrácení životnosti
  • 2 týdny u erytrocytů , 2 dny u trombocytů
slide32

I saw a black branch with blood that kept dripping….

Bob Dylan, Hard Rain´s A-Gonna Fall

www.hardrainproject.com