Karibská krize - PowerPoint PPT Presentation

jiro
karibsk krize n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Karibská krize PowerPoint Presentation
Download Presentation
Karibská krize

play fullscreen
1 / 14
Download Presentation
Karibská krize
138 Views
Download Presentation

Karibská krize

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Karibská krize

 2. Situace na Kubě • V 1952 r. došlo ke svržení občanské vlády vojenským převratem Fulgencia Batisty. • Proti jeho diktatuře se postavilo několik seskupení, nejvýraznějším bylo Hnutí mládeže, v jehož čele stál mladý právník Fidel Castro. • 26.7.1953 Hnutí mládeže provedlo útok na kasárná Mondaca, to se nezdařilo, Castro je později souzen a Hnutí přijímá do svého názvu toto datum.

 3. V roce 1957 zahájilo Hnutí 26. července na východě Kuby partyzánskou válku, která trvala dva roky, postupně se rozšířila po celém ostrově a končí v lednu 1959, zvítězili povstalci. • Batista utíká, do čela státu je dosazen Manuel Urrutia, Castro se stává šéfem ozbrojených sil. • 17.2.1959 byl Fidel Castro jmenován do čela reorganizované revoluční vlády. Odmítl obnovení demokratického státu. Téhož roku odstoupil Urrutia a prezidentem se stal Torrado. • Castrova vláda realizuje první reformy: v agrární sféře, snížení cen léků, plynu, elektřiny, zvýšení nízkých platů. Castro začíná spolupracovat s komunisty. • Koncem roku 1959 vrcholila v Kubě hospodářská krize, proto Castro uvalil mimořádné daně na firmy těžící na Kubě ropu (což se dotklo nejvíc Spojených států). • Spojené státy se od Kuby distancovaly, což umožnilo Sovětskému svazu začít jednat s Kubou.

 4. V únoru 1960 před obnovením diplomatických vztahů mezi Kubou a Sovětským svazem navštívil Havanu Anastas Mikojan a podepsal s Castrovou vládou obchodní kontrakt a dohodu o poskytnutí úvěru na nákup zbraní. 8.5.1960 došlo k obnovení diplomatických vztahů mezi těmito zeměmi. • Moskva začala dovážet do Kuby ropu, Československo kupovalo kubánský cukr, který přestalo kupovat USA, Německo kupovalo produkty strojní výroby. • V r. 1961 přerušuje Amerika veškeré diplomatické styky s Kubou.

 5. Vylodění v zátoce sviní • Již od r. 1960 Amerika zbrojí a posiluje válečné loďstvo. Rozvíjí se exilové hnutí odporu, CIA přichází s tajným programem „Pluto“, který obsahuje organizaci, vojenskou přípravu a invazi proticastrovských sil. • Klíčový byl útok Spojených států v Zátoce sviní. Na začátku byla bombardována Kuba, Castro vyhlašuje všeobecnou mobilizaci a 17.4.1967 se v Zátoce sviní vylodilo 1500 mužů a začali postupovat do vnitrozemí. • Tato akce však skončila fiaskem, neboť Spojené státy podcenily stabilitu Castrova režimu. • Moskva tento útok označila za akt americké agrese.

 6. Castro se několikrát pokoušel obnovit vztahy s Amerikou, avšak Kennedy tuto snahu ignoroval a v roce 1962 prohlásil Kubu za část Sovětského bloku. • Amerika v letech 1961 – 1962 zbrojí a mobilizuje se, Kennedy kladl důraz na rozvoj jaderných zbraní. • Na Kubě se začala realizovat operace „Anadyr“, tajný projekt vybudování sovětské základny pro rakety středního doletu na Kubě. Schválil ho Chruščov v r. 1962. • Od 12.7.1962 se na Kubu přemisťovalo sovětské vojsko a jeho bojová technika. • Amerika se o tomto přeskupování dozvěděla až v sprnu. • V září byl Kennedy varován před moskevskou činností, ta však vše popírala. • Spojené státy se začaly připravovat na případný střet s Kubou, podnikaly průzkumné lety a představitelé začali zvařovat, zda učinit okamžitý nálet na Kubu.

 7. 24.10.1962 vyhlašuje Kennedy blokádu Kuby. Již o den dříve se americká vláda dohodla a začala požadovat demontáž raket na Kubě. Kennedy dává Sovětskému svazu ultimátum, ten na oplátku požaduje stažení amerických raket z Turecka (k tomu dochází tajně v r. 1963).

 8. Kuba přerušila po Chruščovově projevu o vítězství Sovětského svazu veškeré styky se Sovětským svazem, jednání za svými zády se jí jevilo jako zrada a začíná si klást podmínky: zrušení hospodářského bloku, zrušení všech akcí proti revolučnímu režimu, požaduje suverenitu ve vzduchu i na moři, požaduje zrušení americké základny v Guantanamo.

 9. 29.10.1962 začínají demontážní práce na Kubě. Američané se chtějí přesvědčit, zda práce opravdu začaly, ale není jim to umožněno. • 1.11.1962 se Mikojan v USA dožaduje zrušení blokády Kuby, později se na Kubě snaží dohodnout s Castrem o případných inspekcích, ale ten s ním odmítá diskutovat a ignoruje argumenty o nedostatku času pro jednání s Kubou, když se ujednávala demontáž raket. Podle Castra Sovětský svaz selhal i co se týče utajování raket. • 20.11.1962 po splnění všech Kennedyho požadavků Spojené státy odvolávají blokádu Kuby a nastává mezi nimi a Kubou kompromis.

 10. Děkuji Vám za pozornost. 

 11. Zdroje: • Vladimír Nálevka: Karibská krize • http://www.squidoo.com/cubanmissilecrisis • http://cs.wikipedia.org/wiki/Karibsk%C3%A1_krize