Nyugdíjbiztosítás és annak adókedvezményei – Egyéb nyugdíjcélú életbiztosítások - PowerPoint PPT Presentation

jirair
nyugd jbiztos t s s annak ad kedvezm nyei egy b nyugd jc l letbiztos t sok n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Nyugdíjbiztosítás és annak adókedvezményei – Egyéb nyugdíjcélú életbiztosítások PowerPoint Presentation
Download Presentation
Nyugdíjbiztosítás és annak adókedvezményei – Egyéb nyugdíjcélú életbiztosítások

play fullscreen
1 / 23
Download Presentation
Nyugdíjbiztosítás és annak adókedvezményei – Egyéb nyugdíjcélú életbiztosítások
121 Views
Download Presentation

Nyugdíjbiztosítás és annak adókedvezményei – Egyéb nyugdíjcélú életbiztosítások

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Nyugdíjbiztosítás és annak adókedvezményei – Egyéb nyugdíjcélú életbiztosítások Gertner Csaba Generali Biztosító Zrt. Egyéni személybiztosítás-fejlesztési csoportvezető 2014.03.13.

 2. A közvélemény

 3. Az öngondoskodás • A lakosság számára egyre fontosabb az öngondoskodás • Nyugdíjkérdés: sokakat aggaszt

 4. A nyugdíjjal kapcsolatos várakozások 2013-ban

 5. Tények

 6. A várható nyugdíjas élettartamról - Magyarországon 65 évesen várható élettartam Születéskor várható élettartam 65 évesen egészségesen várható élettartam Ha 2011-ben született, akkor - nőként 79 évre - férfiként 71 évre számíthat. • Ha 2011-ben • 65 évesen ment nyugdíjba, • akkor • nőként 18 évre, • férfiként 14 évre • számíthat. Mind a férfiak, mind a nők 6 egészségesen eltölthető nyugdíjas évet remélhetnek.

 7. Várható nyugdíj összege Mekkora nyugdíjra számíthat 2014-ben az, akinek a jövedelme 1988-tól 2013-ig az alábbiak szerint alakult? • Minimálbér (2013: bruttó 98 000 Ft; nettó: 64 190 Ft) 35 000 Ft/hó • Átlagbér (2013: bruttó: 230 700 Ft, nettó: 151 108 Ft) 90 000 Ft/hó • Átlagbér duplája (2013: bruttó: 461 400 Ft, nettó: 302 2017 Ft) 158 000 Ft/hó

 8. Aktív keresők- eltartottak aránya KSH demográfiai számításai alapján

 9. Hogyan kerülhető el a kisnyugdíjas lét? • Cég által adómentesen adható juttatás • Nyugdíjcélú megtakarítás(Élethosszig tartó unit linked biztosítás) • Szolgáltatásfinanszírozó egészségbiztosítás • Magánszemélyként • Nyugdíjbiztosítás • Nyugdíjcélú megtakarításos életbiztosítás • Szolgáltatásfinanszírozó egészségbiztosítás

 10. Nyugdíjbiztosítás

 11. Nyugdíjbiztosítás Nyugdíjbiztosítás az olyan életbiztosítás, amely alapján a biztosító az alábbi események bármelyikének bekövetkezésekor szolgáltatást nyújt:

 12. Nyugdíjbiztosítás • Továbbá csak akkor tekinthető nyugdíjbiztosításnak a biztosítás, ha a biztosító teljesítéséig a szerződés létrejöttétől legalább 10 év eltelt, kivéve • a biztosított halálát, • a rokkantsági, a rehabilitációs ellátásra való jogosultság bekövetkezését, valamint ha • a biztosító teljesítése nem csökkenő összegű járadékszolgáltatás és a járadékszolgáltatást a folyósítás megkezdésétől számított 10. év végéig vagy a biztosított haláláig nyújtják.

 13. Nyugdíjbiztosítás - adójóváírás • 20% adójóváírás extra megtakarításként • Magánszemély szerződő által adóévben befizetett biztosítási díj (csökkentve a kiegészítő biztosítások díjával) 20%-a, de legfeljebb 130 000 Ft adóról rendelkezhet a szerződő • Nyugdíj-előtakarékossági számlára és/vagy önkéntes pénztárba és nyugdíjbiztosításra történt befizetés esetén összesen 280 000 Ft adó kiutalásáról (adójóváírásról) rendelkezhet a magánszemély. • Az adójóváírás összegét az adóhatóság utalja a nyugdíjbiztosítási szerződésre

 14. Mely jövedelmek után érvényesíthető az adójóváírás? • Az összevont adóalap adójának az adókedvezmények (pl. családi adókedvezmény) levonása után fennmaradó részéről lehet rendelkezni (adójóváírás érvényesítése). • Összevont adóalapba tartozó jövedelem különösen • munkabér • tagi jövedelem (társaság tagja) • személyes kivét (egyéni vállalkozó), megbízási díj, bérbeadásból származó jövedelmet („önálló tevékenységből származó jövedelmek”), • az egyéb jövedelmek (pl ÖPT támogatói adomány)

 15. Mely jövedelmek után nem érvényesíthető az adójóváírás? • Nem jogosít rendelkezésre (adójóváírásra) a külön adózó jövedelmek adója, így különösen • a vállalkozói személyi jövedelemadó, • tételes adózás alapján fizetendő adó, • osztalékadó, • kamatadó, • árfolyamnyereségből származó adó.

 16. Mekkora jövedelem esetén lehet kihasználni maximálisan az adójóváírás lehetőségét? Főállású egyéni és társas vállalkozó kötelezően járulékot fizet 152.500, vagy 177.000 forint (minimálbér vagy garantált bérminimum másfélszerese) után. Ha a járulék fizetéshez kapcsolódóan tagi jövedelmet, vállalkozói kivétet is elszámol, akkor a kapcsolódó szja terhére is igényelhető az adójóváírás! * Csak nyugdíjbiztosítás ** Nyugdíjbiztosítás, önkéntes kölcsönös pénztárak, Nyesz összesen

 17. Adójóváírás visszafizetése • 20%-kal növelten vissza kell fizetni az összes adójóváírást, ha • nyugdíjszolgáltatás nélkül szűnik meg a szerződés • bármilyen pénzkivonás esetén a teljes tartam alatt(akár eseti díjból is) • ha úgy módosul a szerződés, hogy már nem minősül nyugdíjbiztosításnak. • A visszafizetendő összeget a biztosító vonja le a kifizetésből és fizeti meg az adóhatóságnak. • Ha nem tudja levonni, akkor az igazoláson feltünteti az adókötelezettséget, melyet a magánszemélynek az adóbevallásában kell rendezni.

 18. Adójóváírásra jogosító befektetési egységekhez kötött nyugdíjbiztosítások: • Aranyszárny CLaVis • Aranyszárny Exkluzív • Aranyszárny Exkluzív Speciál • Europe Treasury • Számos, egyéb nyugdíjcélú megtakarításiforma • Éethosszigtartó unit linked életbiztosítások • Aranyszárny, tartamos unit linked • Mozaik, klasszikus életbiztosítás, garantált összegű elérési szolgáltatással Generali Nyugdíjprogram

 19. Adójóváírás hatása

 20. Nyugdíjbiztosításadójóváírás és a visszafizetendő összeg • Havi díj: 20 000 Ft • Feltételezett hozam: 6% • Adójóváírás: 48 000 Ft/év

 21. Adójóváírás hatása 10 8 A hozamtól és az indexálás mértékétől függően* várhatóan 8 – 10 év eltelte után nem okoz veszteséget az adójóváírás 20%-kal növelt visszafizetése. Ezt követően - a visszafizetés ellenére - az adójóváíráson elért hozamból akár nyereség is származhat. *a jelentős indexálás növeli a fenti 8-10 évet 1-2 évvel

 22. eseti díjfizetés rugalmasság biztosítási védelem egyéni befektetési portfólió bónusz

 23. Köszönöm a figyelmet!