1 / 16

Kontinent : Evropa

Kontinent : Evropa. Oblast: Jižní Evropa Malta. Malta. stát jižní Evropy – Středozemní moře. Malta. Základní informace. Hlavní město: Valletta Rozloha: 316 km² Nejvyšší bod: Ta' Dmejrek (253 m n. m.) Počet obyvatel: 408,333 Jazyk: maltština, angličtina

jimbo
Download Presentation

Kontinent : Evropa

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Kontinent : Evropa Oblast: Jižní Evropa Malta

 2. Malta stát jižní Evropy – Středozemní moře

 3. Malta

 4. Základní informace Hlavní město: Valletta Rozloha: 316 km² Nejvyšší bod: Ta' Dmejrek (253 m n. m.) Počet obyvatel: 408,333 Jazyk: maltština, angličtina Náboženství: římskokatolické 98 % Státní zřízení: parlamentní republika Měna: euro (EUR) Fotogalerie: https://picasaweb.google.com/115794455162813137308/1013042011Malta#

 5. Dingli - Ta'Dmejrek

 6. Malta • ostrovní stát ve Středozemním moři • ostrovy jsou oblíbeným turistickým cílem • skládá se z následujících obydlených ostrovů: • Malta, 246 km² • Gozo (Ghawdex), 67 km² (kolem 30 000 obyvatel) • Comino (Kemmuna), 3 km² (obydlen především během turistické sezóny) • klimatické prostředí je typické pro tuto oblast Středozemního moře: mírné, vlhké zimní období a horké léto s prakticky žádnými vodními srážkami. • parlamentní republika • Hospodářství Malty je ovlivněno skutečností, že souostroví nemá žádné přírodní zdroje, mimo to pak v důsledku mizivé vegetace trpí i nedostatkem spodní vody (lesní porost byl vymýcen již za dob Féničanů). • zemědělství, především rostlinná výroba, se soustřeďuje hlavně na poněkud zelenější ostrov Gozo, část rybího masa, ale i mnoho ostatních masných výrobků se proto dováží. • Průmyslová výroba, která vyrábí z velké části i pro vývoz, se soustřeďuje především na strojírenské výrobky, elektroniku, stavbu a opravu lodí

 7. Malta • Malta se může chlubit dějinami v trvání téměř 7200 let. Po stále ještě záhadné periodě megalitických chrámů se na ostrově vystřídali v 13. stol. Féničané, pak Kartágo, Řím, Byzanc, Arabové, Normani, vládci Aragonie a Kastilie. V roce 1530 jí získal křesťanský vojenský (Maltézský) řád Johanitů, kteří měli původně chránit Evropu před vpádem Osmánců. • V roce 1798 ji obsadil Napoleon, ale již o dva roky později padla do područí Britů • Bývalá britská kolonie Malta získala nezávislost 21. září 1964 a 13. prosince 1974 se prohlásila nezávislou republikou, zůstala však i nadále členem Britského společenství národů (Commonwealth of Nations). • Malta je velice bohatá na historické památky. Tři z nich se nacházejí na listině Kulturního dědictví organizace UNESCO: hlavní město Valletta jako celek, megalitické chrámy na Maltě a Gozu

 8. Malta - Valetta

 9. Gozo - Victoria

 10. Malta - Popeye's Village

 11. Mosta Rotunda Santa Marija Assunta

 12. Rotunda Santa Marija Assunta

 13. Úkoly: • Na mapě najdi všechny ostrovy Malty. • Zjisti vzdušnou vzdálenost mezi ostrovy od centrálního ostrova. • Navrhni další možnosti přepravy obyvatelstva mezi ostrovy. • Zjisti další informace o řádu Maltézských rytířů.

More Related