dezvoltarea durabila n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
DEZVOLTAREA DURABILA PowerPoint Presentation
Download Presentation
DEZVOLTAREA DURABILA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 8

DEZVOLTAREA DURABILA - PowerPoint PPT Presentation


  • 139 Views
  • Uploaded on

DEZVOLTAREA DURABILA. MEDIUL SI COMPONENTELE SALE. Mediul este ansamblul condi\iilor naturale, fizice, chimie, biologice, culturale si sociologice susceptibile c` ac\ioneaz` asupra organismelor vii si activit`\ii umane. COMPONENTELE MEDIULUI NATURAL:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'DEZVOLTAREA DURABILA' - jillian-foley


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
dezvoltarea durabila

DEZVOLTAREA DURABILA

ZILELE ECOJOB - 15-17 octombrie 2004 - Asociatia ARIN Braila

slide2

MEDIUL SI COMPONENTELE SALE

Mediul este ansamblul condi\iilor naturale, fizice, chimie, biologice, culturale si sociologice susceptibile c` ac\ioneaz` asupra organismelor vii si activit`\ii umane

COMPONENTELE MEDIULUI NATURAL:

APA, AERUL, SOLUL SI SUBSOLUL, FLORA SI FAUNA

ZILELE ECOJOB - 15-17 octombrie 2004 - Asociatia ARIN Braila

slide3

IMPACTUL ACTIVITATILOR UMANE ASUPRA MEDIULUI

  • Producerea energiei
  • Industria
  • Agricultura
  • Transporturile
  • Activit`\ile menajere
  • Turismul ]i petrecerea timpului liber

ZILELE ECOJOB - 15-17 octombrie 2004 - Asociatia ARIN Braila

slide4

Dezvoltarea Durabil`

Este acea dezvoltare carese confrunt` cu nevoile prezentului f`r` a compromite posibilitatea genera\iilor viitoare de a-]i satisface nevoile proprii

PIB

vs

Calitatea vie\ii

Principiu -1992

Proces -2004

ZILELE ECOJOB - 15-17 octombrie 2004 - Asociatia ARIN Braila

slide5

Cre]tere economic`

vs

Protec\ia mediului ]i conservarea resurselor

ZILELE ECOJOB - 15-17 octombrie 2004 - Asociatia ARIN Braila

slide6

“Dezvoltarea durabil` este acea dezvoltare care ne las` intact [ntregul patrimoniu, inclusiv cel natural, pe o perioad` anumit` de timp. Noi ar trebui s` l`s`m prin testament genera\iilor viitoare acela]i capital, cuprinz@nd oportunit`\i pentru un poten\ial standard pe care [n mod current ni-l dorim.” (Winepenny)

  • “Dezvoltarea durabil` este o strategie de dezvoltare care antreneaz` toate bunurile, resursele naturale ]i resursele umane, precum ]i resursele financiare ]i fizice care s` determine cre]terea pe termen lung a bun`st`rii. Dezvoltarea durabil`, ca obiectiv, respinge politicile care sus\in standardele curente de via\` prin epuizarea bazei productive, inclusiv a resurselor naturale ]i care las` genera\iilor viitoare perspective tot mai proaste ]i un risc mai mare dec@t al nostru” (Repetta)

ZILELE ECOJOB - 15-17 octombrie 2004 - Asociatia ARIN Braila

slide7

“Durabilitatea, [n adev`ratul sens implic` aderarea la normele etice apar\in@nd de supravie\uirea materiei vii, pentru binele genera\iilor viitoare ]i pentru institu\iile responsabile de asigurarea c`, astfel de drepturi sunt pe deplin luate [n considerare [n politici ]i ac\iuni” (O’Riordan)

ZILELE ECOJOB - 15-17 octombrie 2004 - Asociatia ARIN Braila

arin braila
ARIN Braila

www.arin.ro

e-mail: arin_br@softhome.net

Trainer

Mircea Carbunaru

ZILELE ECOJOB - 15-17 octombrie 2004 - Asociatia ARIN Braila