Download
dezvoltarea sistemului urinar n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
DEZVOLTAREA SISTEMULUI URINAR PowerPoint Presentation
Download Presentation
DEZVOLTAREA SISTEMULUI URINAR

DEZVOLTAREA SISTEMULUI URINAR

502 Views Download Presentation
Download Presentation

DEZVOLTAREA SISTEMULUI URINAR

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. DEZVOLTAREA SISTEMULUI URINAR

 2. S 3-4 Derivă în ansamblu la vertebrate din: • Mezodermul intermediar(R,uretere) • Sinusul urogenital(VU, uretra) • După plic.transv. MZ intermediar migrează ventral, îşi pierde conexiunea cu somitele şi masa laterală • Cordoanele nefrogene •  din MZ intermediar • se întind din reg.cefalicăreg caudală •  segmentează metameric 1.mésoblaste para-axial2.mésoblaste intermédiaire3.mésoblaste latéral 4.processus notocordal 12345 tube neuralcavité amniotiquemésoblaste para-axial somitemésoblaste intermédiairevésicule vitteline 4.cordon néphrogène détaché dumésoblaste para-axial

 3. FORMAREA SCHIŢEI RENALE • succesiune cranio-caudală • trei componente urinare: • Pronefros • Mezonefros • Metanefros • “schiţa embrionară”↔«holonéphros». • Pronefros + Mezonefros  tranzitorii • Metanefros  rinichiul definitiv • Resorbţia mezonefrosului (parţială)  org. genitale • dispuse în reg. diferite, dar în continuare • Involuează succesiv (Pronefros S3,4; Mezonefros S4-16); • Metanefros – evoluează S4 naştere 1a1b234567 pronéphros en régressionmésonéphros en régressioncanal de Wolffcordon néphrogènebourgeon urétéralblastème métanéphrogène endéveloppementbourgeon hépatiquecloaque

 4. PRONEFROSUL =ap. urinar definitiv la peşti • La om – schiţat rudimentar nefuncţional • Apare în reg. cervicală (Mz interm) somitele 7-14 (v.C7)  “ R cervical” • S4  se segmentează  7 -10perechi nefrotoame (alungesc, tunelizează)tubii pronefrici: • extem.lat – se uneşte cu tubul subiacent  ductul pronefric (mezonefric) • extem. medială - se deschide în cav. celomică • Concomitent arterele intersegmentare (20)  se capilarizează  glomerulii celomici • La peşti - filtrarea urinei din sg glomerulului spre celom  tubii pronefrici  duct pronefric cloacă  mediu extern • La om involuează  S4 121+2345678 cordon néphrogènecanal mésonéphrotiquemésonéphrosintestincloaquenéphrotomes en régressionvésicule vittelineallantoïdeabouchement du canalmésonéphrotique dans le cloaque

 5. MEZONEFROSUL – R tranzitoriu • caracteristic peştilor superior, amfibiene • La om – funcţional – câteva săptămâni • Apare între somitele 14-16(v.C7T3,L4) ”R toracal” • fiecare nefrotom  2-3 tubi mezonefrici: • extem.lat – se uneşte cu tubul subiacent  ductele mezonefrice Wolff  cloacă • extem. medială - devine sferică invaginează  capsula mezonefrică  arteriola intersegm. glomerulul vascular • Capsula+Glom =corpusculul mezonefric(unit. secretorie) • Corpuscul +tub=nefronul (unit.excretorie) 1234567891011 tube neuralnotochordeaorte dorsalemésentère dorsalintestinectodermesomiteveine cardinale postérieurecanal mésonéphrotique (de Wolff)tubule mesonéphrotiquecrête urogénitale 12345678910111213 veine cardinale postérieureaortecrête urinairecanal mésonéphrotique (de Wolff)vésicule mésonéphrotiqueveine sous cardinalecrête génitalemésentère dorsalintestintubule mésonéphrotiquebranches artérielles de l'aorteglomérulecapsule de Bowman

 6. La om – urina f. redusă; filtrare  glomerul  capsulă  tubi ducte  cloacă  lichid amniotic • dez. maximă  S7 • formează creasta urogenitală: • segm. lateral  urinar (duct+tubii mezonefrici) • segm. medial  gonadal • S6(♀♂) – prin invaginarea epiteliului celomic apar ductele paramezonefrice Muller (ant-lat de Wolff) 11.crête urogénitale 891011121314 intestinmésentère dorsalcrête génitalecrête urinairecanal mésonéphrotique de Wolffcanalicules mésonéphrotiquesaorte Méso-urogénital Mésovarium Méso salpinx ligament diaphragmatiquemésonéphrosgonadecordon urogénitalmésentère dorsalcanal de Müllermétanéphroscanal de Wolffligament inguinalintestin 12345678910 123456789 ligament diaphragmatiquemésonéphroscanal de Müllercanal de Wolfftubercule de Müllergonade indifférenciéeligament inguinalsinus urogénitalbourrelet génital (insertion du ligament inguinal)

 7. S8 - involuţia diferenţiată pe sexe: • ♂ ductele Wolff edifică tractul genital (ductele Muller dispar) • ♀ductele Muller formează tractul genital, restul dispare • La ♂+ ♀ segm. distal al ductelor mezonefrice  ureter, VU 12345678910111213 époophoreparoophoreligament utéro-ovariencanal de Wolff dégénérékyste de Gartnerhymenligament lombo-ovarientrompe utérine (pavillon)hydatide sessile de Morganiuutérusligament rondvagininsertion du ligament rond au niveau des bourrelets labio-scrotaux 1 2345678910A appendice épididymaireappendice testiculairecanal de Müller régressécanal déférentvésicule séminalecanal éjaculateurparadidymegubernaculum testisutricule prostatiqueface postérieure du sinus urogénital (=> utricule prostatique)colliculus seminalis (veru montanum

 8. 4.bourgeon urétéral5.blastème métanéphrogène endéveloppement METANEFROSUL – R definitiv S4 în dreptul somitelor 27-28 (vL5 –S1) • dublă origine: • din mug. Ureteral • Masa metanefrogenă Mugurele ureteral: • diverticul din ductul Wolff)  în masa metanefrogenă dilată pelvisul renal  (succesiune de diviziuni dicotomice)  calice >, calice <,  ducte papilare Belini  tubii colectori  căile excretoare 1234567abcde uretèreblastème métanéphrogènepetit calicegrand calicebassinettubes collecteursconduit papillaire1er division dichotomique(2 branches)2ème division dichotomique(4 branches)3ème division dichotomique(8 branches)4ème division dichotomique(16 branches)résorption des divisionsprécédentes (16 branches) 3.petit calice5.tube collecteur8.tube contourné distal9.tube contourné proximal

 9. Masa metanefrogenă(metanefrică) • înconjoară fiecare ramificaţie tubulară mase metanefrice proprii  nefronii (corpuscul+tub renal) • se org. şi capsula renală • unirea maselor metanefrice proprii  rinichiul lobat (vârsta de 2-3ani) • iniţial R – formă sferică cilindrică  se aplatizează • F-ţia renală/ din L3  urina f.diluată 40ml/24h în lichidul amniotic 11a2345678910111213 tube collecteurlumière du tube collecteurcondensation du blastème métanéphrogène en agrégats cellulairescoiffe de tissus métanéphrogènevésicule rénalenouvelle bifurcation dichotomiquepartie jonctionnelle du tubecollecteurvésicule métanéphrotiquetransformée en tubemétanéphrotiquecapsule de Bowmanartérioletube contourné proximaltube contourné distaltube droit proximaltube droit distal 3.petit calice5.tube collecteur8.tube contourné distal9.tube contourné proximal

 10. Rotaţia şi ascensiunea renală • rotaţie de 90 • ascensiuneaLuna 3-4 • factori: • creşterea ureterului • tracţiunea exercitată de vasele renale • creşterea trunchiului fin de la 8e semaine fin de la 7e semaine fin de la 5e semaine mésonéphros a disparu. position définitive Th

 11. DEZVOLTAREA VEZICII URINARE, URETRA. EVOLUŢIA CLOACEI VU + uretra  din endodermul intestinului posterior Cloaca: • închisă de mb.cloacală, • S7 septul urorectal(cloacal  divide în: • sinus urogenital primitiv (se deschid ductele Muller, Wolff+alantoida) • sg. cranial+alantoida = canalul vezico-ureteral • sg. caudal = sinus urogenital definitiv • sinus anorectal • Alantoida (atrofiere)  uraca lig. ombilical median • Restul can vezico - ureteral  VU+uretra 3.orifice urogénital4.orifice anal6.sinus urogénital ventral7.rectum8a.vessie en formation 1258 septum urorectalmembrane cloacalecloaqueallantoïde

 12. 12345AB sinus urogénital primitifcanal de Wolffbourgeon urétéralcanal excréteur communportion pelvienne du sinusurogénitalzone génitalezone urinaire VEZICA URINARĂ • Vârful + corpul din canalul vezico-ureteral • Trigonul + colul  din înglobarea (până la nivelul ureterelor) ductului mezonefric Wolff • Endodemul cloacei mucoasa vezicală, parţial uretra URETRA • ♀  din canalul vezico-ureteral • ♂ orig. complexă : • uretra prostatică(între orif.intern – colicul seminal)  din canalul vezico-ureteral • restul (prostatică+membranoasă+spongioasă)  din SUG definitiv 122a2b3 tubercule génitalvestibuleSUG portion phalliqueSUG portion pelviennelame épithéliale vaginale 45678 périnéerectumcanal utéro-vaginalvessieurètre ouraquerectumvessieuretèreurètre prostatique traversant laprostate (zone orange)urètre membraneuxurètre pénienvésicule séminaleglandes de Cowpercanal déférent 12345678910

 13. ANOMALII Anomalii de număr • Agenezia renală • uni/bilaterală, izolată/asociată • cauza absenţa mug. ureteral • unilaterală 1/1000, ♂, Rstg(buton), asimptomatică, R dr hipertrofiat compensator • bilaterală 1/10000; oligoamnios, neviabilă • Rinichii supranumerari • f.rară • vascularizaţie, căi excretoare proprii • cauza duplicaţie prematură a mug. ureteral

 14. Ectopie vraie Anomalii de rotaţie • relativ frecventă • anat+histo = N • Uni/bilat, asociat cu ectopie/ fuziune Anomalii de migrare – ectopia • Înaltă – f.rară,Rstg,dg.dif cu ascensiunea toracică prin agenezie diafragmatică • R.toracic (AR din aorta toracică; VRVCS),urografie • Joasă-pelviană (lombaire ou iliaque) • În cruce – R+U sunt contralateral • R în potcoavă 1/600 • fuzionarea - în bazin S5 • migrarea compromisă –obsacol AMI • asimptomatic/ infecţii urinare, litiază (S Turner) Ectopie basse Ectopie croisée Rein en fer à cheval

 15. Anomalii de structură Rinichiul polichistic • lipsa de racordare a tubilor colectori (div.ureteral) cu cei secretori(masametanefrică)  acumularea urinei în tubii uriniferi-dilataţie chistică  distrugerea completă a parenchimului Anomalii vasculare • comprimare a ureterului cu hidronefroză Dysplasie polykystique autosomique récessive Aspect de kystes juxtaposés en grappe de raison

 16. Anomalies congénitales de l'uretère • de trajet • de calibre • de nombre Uretère rétrocave / rétroiliaque Méga-uretère primitif obstructif Duplications partielles Duplications complètes

 17. 123456 vessieuretèreouraque(reliquat fibreux de l'allantoïde)ombilickyste ombilicalkyste de l'ouraque Anomalies de la formation de l'ouraque • défaut d'oblitération du canal allantoïdien. • quatre types d'anomalies. • Kyste de l'ouraque • Fistule borgne interne • Fistule borgne externe • Fistule de l'ouraque: 1234789 vessieuretèreouraque(reliquat fibreux de l'allantoïde)ombilicécoulement urinaire à la peaufistule borgne externe(sinus de l'ouraque)fistule borgne interne (diverticule de l'ouraque) 124710 vessieuretèreombilicécoulement urinaire à la peaufistule complète de l'ouraque