dezvoltarea sistemului urinar
Download
Skip this Video
Download Presentation
DEZVOLTAREA SISTEMULUI URINAR

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

DEZVOLTAREA SISTEMULUI URINAR - PowerPoint PPT Presentation


 • 297 Views
 • Uploaded on

DEZVOLTAREA SISTEMULUI URINAR. S 3-4 Derivă în ansamblu la vertebrate din: Mezodermul intermediar(R,uretere) Sinusul urogenital(VU, uretra) După plic.transv. MZ intermediar migrează ventral, îşi pierde conexiunea cu somitele şi masa laterală Cordoanele nefrogene  din MZ intermediar

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'DEZVOLTAREA SISTEMULUI URINAR' - michi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
S 3-4

Derivă în ansamblu la vertebrate din:

  • Mezodermul intermediar(R,uretere)
  • Sinusul urogenital(VU, uretra)
 • După plic.transv. MZ intermediar migrează ventral, îşi pierde conexiunea cu somitele şi masa laterală
 • Cordoanele nefrogene
  •  din MZ intermediar
  • se întind din reg.cefalicăreg caudală
  •  segmentează metameric

1.mésoblaste para-axial2.mésoblaste intermédiaire3.mésoblaste latéral

4.processus notocordal

12345

tube neuralcavité amniotiquemésoblaste para-axial somitemésoblaste intermédiairevésicule vitteline

4.cordon néphrogène détaché dumésoblaste para-axial

formarea schi ei renale
FORMAREA SCHIŢEI RENALE
 • succesiune cranio-caudală
 • trei componente urinare:
  • Pronefros
  • Mezonefros
  • Metanefros
 • “schiţa embrionară”↔«holonéphros».
  • Pronefros + Mezonefros  tranzitorii
  • Metanefros  rinichiul definitiv
  • Resorbţia mezonefrosului (parţială)  org. genitale
  • dispuse în reg. diferite, dar în continuare
  • Involuează succesiv (Pronefros S3,4; Mezonefros S4-16);
  • Metanefros – evoluează S4 naştere

1a1b234567

pronéphros en régressionmésonéphros en régressioncanal de Wolffcordon néphrogènebourgeon urétéralblastème métanéphrogène endéveloppementbourgeon hépatiquecloaque

slide4
PRONEFROSUL

=ap. urinar definitiv la peşti

 • La om – schiţat rudimentar nefuncţional
 • Apare în reg. cervicală (Mz interm) somitele 7-14 (v.C7)  “ R cervical”
 • S4  se segmentează  7 -10perechi nefrotoame (alungesc, tunelizează)tubii pronefrici:
  • extem.lat – se uneşte cu tubul subiacent  ductul pronefric (mezonefric)
  • extem. medială - se deschide în cav. celomică
 • Concomitent arterele intersegmentare (20)  se capilarizează  glomerulii celomici
   • La peşti - filtrarea urinei din sg glomerulului spre celom  tubii pronefrici  duct pronefric cloacă  mediu extern
 • La om involuează  S4

121+2345678

cordon néphrogènecanal mésonéphrotiquemésonéphrosintestincloaquenéphrotomes en régressionvésicule vittelineallantoïdeabouchement du canalmésonéphrotique dans le cloaque

slide5
MEZONEFROSUL – R tranzitoriu
 • caracteristic peştilor superior, amfibiene
 • La om – funcţional – câteva săptămâni
 • Apare între somitele 14-16(v.C7T3,L4) ”R toracal”
 • fiecare nefrotom  2-3 tubi mezonefrici:
  • extem.lat – se uneşte cu tubul subiacent  ductele mezonefrice Wolff  cloacă
  • extem. medială - devine sferică invaginează  capsula mezonefrică  arteriola intersegm. glomerulul vascular
  • Capsula+Glom =corpusculul mezonefric(unit. secretorie)
  • Corpuscul +tub=nefronul (unit.excretorie)

1234567891011

tube neuralnotochordeaorte dorsalemésentère dorsalintestinectodermesomiteveine cardinale postérieurecanal mésonéphrotique (de Wolff)tubule mesonéphrotiquecrête urogénitale

12345678910111213

veine cardinale postérieureaortecrête urinairecanal mésonéphrotique (de Wolff)vésicule mésonéphrotiqueveine sous cardinalecrête génitalemésentère dorsalintestintubule mésonéphrotiquebranches artérielles de l'aorteglomérulecapsule de Bowman

slide6
La om – urina f. redusă; filtrare  glomerul  capsulă  tubi ducte  cloacă  lichid amniotic
 • dez. maximă  S7
 • formează creasta urogenitală:
  • segm. lateral  urinar (duct+tubii mezonefrici)
  • segm. medial  gonadal
 • S6(♀♂) – prin invaginarea epiteliului celomic apar ductele paramezonefrice Muller (ant-lat de Wolff)

11.crête urogénitale

891011121314

intestinmésentère dorsalcrête génitalecrête urinairecanal mésonéphrotique de Wolffcanalicules mésonéphrotiquesaorte

Méso-urogénital

Mésovarium

Méso salpinx

ligament diaphragmatiquemésonéphrosgonadecordon urogénitalmésentère dorsalcanal de Müllermétanéphroscanal de Wolffligament inguinalintestin

12345678910

123456789

ligament diaphragmatiquemésonéphroscanal de Müllercanal de Wolfftubercule de Müllergonade indifférenciéeligament inguinalsinus urogénitalbourrelet génital (insertion du ligament inguinal)

slide7
S8 - involuţia diferenţiată pe sexe:
  • ♂ ductele Wolff edifică tractul genital (ductele Muller dispar)
  • ♀ductele Muller formează tractul genital, restul dispare
  • La ♂+ ♀ segm. distal al ductelor mezonefrice  ureter, VU

12345678910111213

époophoreparoophoreligament utéro-ovariencanal de Wolff dégénérékyste de Gartnerhymenligament lombo-ovarientrompe utérine (pavillon)hydatide sessile de Morganiuutérusligament rondvagininsertion du ligament rond au niveau des bourrelets labio-scrotaux

1

2345678910A

appendice épididymaireappendice testiculairecanal de Müller régressécanal déférentvésicule séminalecanal éjaculateurparadidymegubernaculum testisutricule prostatiqueface postérieure du sinus urogénital (=> utricule prostatique)colliculus seminalis (veru montanum

slide8
4.bourgeon urétéral5.blastème métanéphrogène endéveloppement

METANEFROSUL – R definitiv

S4 în dreptul somitelor 27-28 (vL5 –S1)

 • dublă origine:
  • din mug. Ureteral
  • Masa metanefrogenă

Mugurele ureteral:

  • diverticul din ductul Wolff)  în masa metanefrogenă dilată pelvisul renal  (succesiune de diviziuni dicotomice)  calice >, calice <,  ducte papilare Belini  tubii colectori

 căile excretoare

1234567abcde

uretèreblastème métanéphrogènepetit calicegrand calicebassinettubes collecteursconduit papillaire1er division dichotomique(2 branches)2ème division dichotomique(4 branches)3ème division dichotomique(8 branches)4ème division dichotomique(16 branches)résorption des divisionsprécédentes (16 branches)

3.petit calice5.tube collecteur8.tube contourné distal9.tube contourné proximal

slide9
Masa metanefrogenă(metanefrică)
 • înconjoară fiecare ramificaţie tubulară mase metanefrice proprii  nefronii (corpuscul+tub renal)
 • se org. şi capsula renală
 • unirea maselor metanefrice proprii  rinichiul lobat (vârsta de 2-3ani)
 • iniţial R – formă sferică cilindrică  se aplatizează
 • F-ţia renală/ din L3  urina f.diluată 40ml/24h în lichidul amniotic

11a2345678910111213

tube collecteurlumière du tube collecteurcondensation du blastème métanéphrogène en agrégats cellulairescoiffe de tissus métanéphrogènevésicule rénalenouvelle bifurcation dichotomiquepartie jonctionnelle du tubecollecteurvésicule métanéphrotiquetransformée en tubemétanéphrotiquecapsule de Bowmanartérioletube contourné proximaltube contourné distaltube droit proximaltube droit distal

3.petit calice5.tube collecteur8.tube contourné distal9.tube contourné proximal

slide10
Rotaţia şi ascensiunea renală
 • rotaţie de 90
 • ascensiuneaLuna 3-4
 • factori:
  • creşterea ureterului
  • tracţiunea exercitată de vasele renale
  • creşterea trunchiului

fin de la 8e semaine

fin de la 7e semaine

fin de la 5e semaine

mésonéphros a disparu.

position définitive Th

dezvoltarea vezicii urinare uretra evolu ia cloacei
DEZVOLTAREA VEZICII URINARE, URETRA. EVOLUŢIA CLOACEI

VU + uretra  din endodermul intestinului posterior

Cloaca:

 • închisă de mb.cloacală,
 • S7 septul urorectal(cloacal  divide în:
  • sinus urogenital primitiv (se deschid ductele Muller, Wolff+alantoida)
   • sg. cranial+alantoida = canalul vezico-ureteral
   • sg. caudal = sinus urogenital definitiv
  • sinus anorectal
 • Alantoida (atrofiere)  uraca lig. ombilical median
 • Restul can vezico - ureteral  VU+uretra

3.orifice urogénital4.orifice anal6.sinus urogénital ventral7.rectum8a.vessie en formation

1258

septum urorectalmembrane cloacalecloaqueallantoïde

slide12
12345AB

sinus urogénital primitifcanal de Wolffbourgeon urétéralcanal excréteur communportion pelvienne du sinusurogénitalzone génitalezone urinaire

VEZICA URINARĂ

 • Vârful + corpul din canalul vezico-ureteral
 • Trigonul + colul  din înglobarea (până la nivelul ureterelor) ductului mezonefric Wolff
 • Endodemul cloacei mucoasa vezicală, parţial uretra

URETRA

 • ♀  din canalul vezico-ureteral
 • ♂ orig. complexă :
  • uretra prostatică(între orif.intern – colicul seminal)  din canalul vezico-ureteral
  • restul (prostatică+membranoasă+spongioasă)  din SUG definitiv

122a2b3

tubercule génitalvestibuleSUG portion phalliqueSUG portion pelviennelame épithéliale vaginale

45678

périnéerectumcanal utéro-vaginalvessieurètre

ouraquerectumvessieuretèreurètre prostatique traversant laprostate (zone orange)urètre membraneuxurètre pénienvésicule séminaleglandes de Cowpercanal déférent

12345678910

anomalii
ANOMALII

Anomalii de număr

 • Agenezia renală
  • uni/bilaterală, izolată/asociată
  • cauza absenţa mug. ureteral
  • unilaterală 1/1000, ♂, Rstg(buton), asimptomatică, R dr hipertrofiat compensator
  • bilaterală 1/10000; oligoamnios, neviabilă
 • Rinichii supranumerari
  • f.rară
  • vascularizaţie, căi excretoare proprii
  • cauza duplicaţie prematură a mug. ureteral
slide14
Ectopie vraie

Anomalii de rotaţie

 • relativ frecventă
 • anat+histo = N
 • Uni/bilat, asociat cu ectopie/ fuziune

Anomalii de migrare – ectopia

 • Înaltă – f.rară,Rstg,dg.dif cu ascensiunea toracică prin agenezie diafragmatică
  • R.toracic (AR din aorta toracică; VRVCS),urografie
 • Joasă-pelviană (lombaire ou iliaque)
 • În cruce – R+U sunt contralateral
 • R în potcoavă 1/600
  • fuzionarea - în bazin S5
  • migrarea compromisă –obsacol AMI
  • asimptomatic/ infecţii urinare, litiază (S Turner)

Ectopie basse

Ectopie croisée

Rein en fer à cheval

slide15
Anomalii de structură

Rinichiul polichistic

 • lipsa de racordare a tubilor colectori (div.ureteral) cu cei secretori(masametanefrică)  acumularea urinei în tubii uriniferi-dilataţie chistică  distrugerea completă a parenchimului

Anomalii vasculare

 • comprimare a ureterului cu hidronefroză

Dysplasie polykystique autosomique récessive

Aspect de kystes juxtaposés en grappe de raison

slide16
Anomalies congénitales de l'uretère
 • de trajet
 • de calibre
 • de nombre

Uretère rétrocave / rétroiliaque

Méga-uretère primitif obstructif

Duplications partielles

Duplications complètes

slide17
123456

vessieuretèreouraque(reliquat fibreux de l'allantoïde)ombilickyste ombilicalkyste de l'ouraque

Anomalies de la formation de l'ouraque

 • défaut d'oblitération du canal allantoïdien.
 • quatre types d'anomalies.
  • Kyste de l'ouraque
  • Fistule borgne interne
  • Fistule borgne externe
  • Fistule de l'ouraque:

1234789

vessieuretèreouraque(reliquat fibreux de l'allantoïde)ombilicécoulement urinaire à la peaufistule borgne externe(sinus de l'ouraque)fistule borgne interne (diverticule de l'ouraque)

124710

vessieuretèreombilicécoulement urinaire à la peaufistule complète de l'ouraque

ad