STRIEDAVÝ PRÚD
Download
1 / 20

- PowerPoint PPT Presentation


  • 191 Views
  • Uploaded on

STRIEDAVÝ PRÚD Úlohy. PaedDr. Jozef Beňuška j benuska @nextra.sk. Riešte úlohu:. 1. Striedavé napätie s frekvenciou 50 Hz má amplitúdu napätia 200 V. Napíšte rovnicu pre okamžitú hodnotu striedavého napätia a určte jeho okamžité hodnoty v časoch 2,5 ms, 4 ms a 5 ms.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - jessie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

STRIEDAVÝ PRÚD

Úlohy

PaedDr. Jozef Beňuška

jbenuska@nextra.sk


Riešte úlohu:

1

Striedavé napätie s frekvenciou 50 Hz má amplitúdu napätia 200 V.

Napíšte rovnicu pre okamžitú hodnotu striedavého napätia a určte jeho okamžité hodnoty v časoch 2,5 ms, 4 ms a 5 ms.

V čase t = 0 s je u = 0 V.

u1,2,3= 0,14, 0,19, 0,20 kV


Riešte úlohu:

2

Pre striedavý prúd v elektrickom obvode platí rovnica: {i} = 5,0sin200p{t} A.

Určte amplitúdu, periódu a frekvenciu prúdu a jeho okamžitú hodnotu v čase 1,25 ms od začiatočného okamihu.

Im= 5 A, T = 0,01 s, f = 0,1 kHz, i = 3,5 A


Riešte úlohu:

3

Striedavý prúd má amplitúdu 20 mA a frekvenciu 1 kHz.

Určte okamžitú hodnotu prúdu za 0,1 ms od začiatočné-ho okamihu, keď i = 0 A.

i = 0,01 A


Riešte úlohu:

4

Striedavý prúd má amplitúdu 100 mA a frekvenciu 2 MHz.

Za aký čas od začiatočného okamihu (i = 0A) budeokamžitá hodnota prúdu 25mA?

t = 2,10-8 s


Riešte úlohu:

5

Cievkou s vlastnou indukčnosťou 4 H so zanedbateľným odporom prechádza striedavý prúd s frekvenciou 60 Hz.

Vypočítajte induktanciu tejto cievky a amplitúdu prúdu, ktorý ňou tečie, ak je pripojená na zdroj striedavého prúdu s napätím 3 V.

XL = 1508 W, Im= 2 mA


Riešte úlohu:

6

Vypočítajte, pri akej frekvencii bude mať cievka s indukčnosťou 1,9 H induktanciu 600 W.

f = 50,3 Hz


Riešte úlohu:

7

Induktancia cievky v obvode striedavého prúdu s frekvenciou 50 Hz má hodnotu 50 W.

Pri akej frekvencii bude jej induktancia 20 W?

f = 20 Hz


Riešte úlohu:

8

Vypočítajte, aká je amplitúda napätia na cievke so zanedbateľným odporom, ak ňou prechádza prúd s amp-litúdou 1 A s frekvenciou 50 Hz a ak vlastná indukčnosť cievky je 10 mH.

Um = 3,14 V


Riešte úlohu:

9

Určte kapacitanciu kondenzátora s kapacitou 5 pF pripojeného k zdroju striedavého prúdu s frekvenciou 50 Hz.

XC = 6,3.108 W


Riešte úlohu:

10

Vypočítajte, aká má byť kapacita kondenzátora, aby v obvode striedavého prúdu s frekvenciou 50 Hz bola jeho kapacitancia rovnako veľká ako induktancia cievky s indukčnosťou 3 H.

C = 3,37.10-6 F


Riešte úlohu:

11

Vypočítajte, aká má byť kapacita kondenzátora, ak jeho kapacitancia má byť 500 W v obvode striedavého prúdu s frekvenciou

a)f1 = 50Hz,

b) f2 = 50 000Hz.

C1 = 6,37.10-6 F

C2 = 6,37.10-9 F


Riešte úlohu:

12

Na zdroj striedavého napätia 220 V s frekvenciou 50 Hz je pripojený kondenzátor s kapacitou 6 pF.

Vypočítajte, aký prúd tečie v obvode a aký prúd by tiekol, ak by sa frekvencia zväčšila desaťnásobne.

I1 = 4,15.10-7 A

I2 = 4,15.10-6 A


Riešte úlohu:

13

Vypočítajte vlastnú indukčnosť cievky s odporom 60 W, ak po pripojení na zdroj prúdu s amplitúdou napätia 24 V a s frekvenciou 50 Hz ňou prechádza prúd s amplitúdou 0,2 A.

L = 0,33 H


Riešte úlohu:

14

Vypočítajte hodnotu amplitúdy prúdu v elektrickom obvode, v ktorom sú do série zapojené rezistor s odporom 10 W, kondenzátor kapacity 2.10-6 F a cievka indukčnosti 0,1 H, ak je obvod pripojený na striedavé napätie s amplitúdou 220 V a s frekvenciou 50 Hz.

Im = 0,141 A


Riešte úlohu:

15

Sériovým obvodom s rezistorom s odporom 120 W, kondenzátorom s kapacitou 10 mF a s cievkou s induk-čnosťou L, pripojeným na striedavú sieť s amplitúdou napätia 120 V a frekvenciou 50 Hz, prechádza prúd s amplitúdou 1 A.

Vypočítajte indukčnosť cievky.

L = 1,01 H


Riešte úlohu:

16

Sériovo spojený kondenzátor s kapacitou 16 mF a rezistor s odporom 200 W sú pripojené na striedavú sieť s napätím s amplitúdou 220 V a frekvenciou 50 Hz.

Vypočítajte impedanciu obvodu, amplitúdu prúdu, fázové posunutie medzi napätím a prúdom v obvode, amplitúdu napätia na kondenzátore a rezistore.

Z=282,1 W, Im=0,8 A, j =-44o50/, UC,R=155,156V


Riešte úlohu:

17

  • Vypočítajte:

  • induktanciu cievky, ktorej vlastná indukčnosť je 1H, pri frekvencii 50 Hz,

  • b) indukčnosť cievky, ktorej induktancia je 1 W, pri frekvencii 50 Hz,

  • c) kapacitanciu kondenzátora s kapacitou 1 mF, pri frekvencii 50 Hz,

  • d) kapacitu kondenzátora s kapacitanciou 1 W, pri frekvencii 50 Hz.

XL=314W, L=3,18mH, XC=3,18MW, C=3,18 mF


Riešte úlohu:

18

V elektrovodnej sieti môžu byť efektívne hodnoty napätí 380 V, 220 V a 120 V.

Určte príslušné amplitúdy napätí.

Um1,2,3 = 537, 311, 170 V


Riešte úlohu:

19

Vypočítajte, aký prúd musí tiecť elektromotorom na striedavý prúd výkonu 2,2 kW pri napätí 220 V, keď účinník je 0,88 a účinnosť elektromotora je 89 %.

I = 12,8 A