Download
de lokale openbare zorgsector in perspectief een bloemlezing uit recent onderzoek n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
De lokale openbare zorgsector in perspectief. Een bloemlezing uit recent onderzoek PowerPoint Presentation
Download Presentation
De lokale openbare zorgsector in perspectief. Een bloemlezing uit recent onderzoek

De lokale openbare zorgsector in perspectief. Een bloemlezing uit recent onderzoek

114 Views Download Presentation
Download Presentation

De lokale openbare zorgsector in perspectief. Een bloemlezing uit recent onderzoek

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Ontmoeting Universiteit – ArbeidersbewegingHIVA- KU Leuven – CCOD De lokale openbare zorgsector in perspectief. Een bloemlezing uit recent onderzoek Jozef Pacolet Véronique CoudronMarijke BorghgraefWim Van OpstalSigrid Merckx

 2. Inleiding Tewerkstelling en tewerkstellingsstatuut in de lokale openbare zorgsector Tewerkstelling in perspectief Contractueel of statutair? Fusies van ziekenhuizen De rusthuizen Conclusies Financiering van de zorgsector en plaats van lokale overheden Toekomstperspectieven van de zorgsector Conclusies Inhoud

 3. RSZPPO? Aangesloten werkgevers? Project - methode 1. Tewerkstelling

 4. 2. Tewerkstelling in perspectief 2.1 Evolutie totale werkgelegenheid

 5. 2.2 Evolutie van de quartaire sector

 6. 2.3 Evolutie van de lokale overheidssector

 7. 2.4 De lokale overheidssector in perspectief

 8. Statutairen - 6% op 10 jaar 3. De ziekenhuizen: contractueel of statutair?

 9. Totale tewerkstelling, 1995-2004 Aantal VTE

 10. Statutairen - 6% op 10 jaar Grote besturen: relatief veel statutairen Waals Gewest: relatief weinig statutairen Per geslacht: mannen meer statutair Per leeftijd 3. Contractueel of statutair?

 11. Tewerkstelling per leeftijdsklasse - 2004

 12. Tewerkstelling per leeftijdsklasse, 1995-2004

 13. 4. Fusies van ziekenhuizen 4.1 Beheersstructuren lokale publieke ziekenhuizen

 14. Statuutwijziging OCMW-groepziekenhuis (hfdst XII) Intercommunaal ziekenhuis Fusies Lokale publieke ziekenhuizen onderling Intercommunaal ziekenhuis Hfdst XII Hfdst XII bis → Uitstroom +gedetacheerd personeel Lokale publieke ziekenhuizen met private instellingen Intercommunaal ziekenhuis Hfdst XII Hfdst XII bis VZW 4.2 Bewegingen ziekenhuislandschap Instroom Uitstroom +gedetacheerd personeel

 15. 4.3 Evolutie tewerkstelling per soort ziekenhuis, 1995-2004

 16. 4.4 Evolutie tewerkstelling per statuut werknemer, 1995-2004

 17. 4.4 Evolutie tewerkstelling per statuut werknemer Vlaanderen, 1995-2004

 18. 4.5 Evolutie private en publiek sector tewerkstelling ziekenhuizen Vlaanderen, 1995-2004

 19. 4.5 Evolutie tewerkstelling per leeftijd werknemer, 1995-2004 Vlaams Gewest Waals Gewest 3000 3000 1995 1995 2004 2004 2500 2500 2000 2000 1500 1500 1000 1000 500 500 0 0 <20 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 >64 <20 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 >64

 20. 4.6 Tewerkstelling per statuut werknemer - 2004 Contractuelen Waals Gewest Statutairen 100% 90% 80% 70% 60% 50% Contractuelen 40% Vlaams Gewest Statutairen 30% 100% 20% 90% 10% 80% 0% <20 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 >64 70% 60% Brussels Gewest Contractuelen 50% Statutairen 40% 100% 30% 90% 20% 80% 10% 70% 0% 60% <20 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 >64 50% 40% 30% 20% 10% 0% <20 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 >64

 21. Pensioensstelsel personeel lokale overheden: Contractuelen ≈ werknemers privé sector Statutairen Pool 1: gemeenschappelijk pensioensstelsel Pool 2: het stelsel van de nieuw bij de Rijksdienst aangeslotenen Pool 3: voorzorgsinstelling Pool 4: eigen pensioenkas Pool 5: politie 4.7 Gevolgen voor de pensioenfinanciering

 22. 4.8 Gevolgen voor de pensioenfinanciering

 23. Groei quartaire sector Groeiend belang van de lokale overheden Aandeel statutairen daalt Ziekenhuizen: fusies Verschil tussen gewesten Aandeel statutairen daalt Gevolgen voor de pensioenfinanciering 5. Conclusies

 24. 4. De rusthuizen: contractueel of statutair?

 25. Aantal rusthuizen (RVT’s en ROB’s) volgens beheersstructuur en per regio, 2006

 26. De tewerkstelling in de rusthuizen: vergelijking lokale rusthuizen met totale publieke en private sector

 27. Het aantal bijdrageplichtige werknemers in de lokale openbare rusthuizen per soort rusthuis, 2004

 28. Het aantal bijdrageplichtige werknemers in de lokale openbare rusthuizen en ziekenhuizen, per soort werkgever, % verdeling, 2004.

 29. Het aantal bijdrageplichtige werknemers in de lokale openbare rusthuizen per statuut van de werknemer, 2004

 30. Aandeel vastbenoemde personeelsleden in de lokale openbare rusthuizen en ziekenhuizen, per gewest, 2004

 31. Leeftijdsstructuur van de bijdrageplichtige werknemers in de lokale openbare rusthuizen per statuut werknemer, Vlaanderen, 2004

 32. Het aantal bijdrageplichtige werknemers in de lokale openbare rusthuizen per pensioenregime, 2004

 33. Opdeling van de vastbenoemde werknemers in de lokale openbare rusthuizen en ziekenhuizen per pensioenstelsel, per gewest, 2004

 34. Leeftijdsstructuur van de bijdrageplichtige werknemers in de lokale openbare rusthuizen per pensioenstelsel, Vlaanderen, 2004

 35. 2.Financiering van de zorgsector en plaats van de lokale openbare sector: Wie betaalt de social-profit in Vlaanderen?Een onderzoek in opdracht van de VCSPO

 36. De non-profit sector Gesalarieerden Activiteiten Privé Privé Publiek Zelfstandigen non-profit en hun personeel Markt Primair Secundair Tertiair Budget Quartair Quasi - Collectieve goederen Onderwijs Collectieve goederen en Vrijwillige bijdrage

 37. De totale quartaire sector Gesalarieerden Activiteiten Privé Privé Publiek Zelfstandigen non-profit en hun personeel Markt Primair Secundair Tertiair Budget Quartair Quasi - Collectieve goederen Onderwijs Collectieve goederen en Vrijwillige bijdrage

 38. De satellietrekening gezondheidszorg Gesalarieerden Activiteiten Privé Privé Publiek Zelfstandigen non-profit en hun personeel Markt Primair Secundair Tertiair Budget Quartair Quasi - Collectieve goederen Onderwijs Collectieve goederen en Vrijwillige bijdrage

 39. Onbekend is onbemind Statistische herkenning leidt tot maatschappelijke erkenning Meerwaardenonderzoek VCSPO Inschatting impact vergrijzing op de economie Opvolging privatisering social profit 3. Belang

 40. Bottom up: Basisinformatie Brontabellen Satelliettabel Synthesetabellen 4. Werkwijze

 41. Opbouw informatie: bottom up 21,4 miljard euro of 13,1 % van het BBP

 42. 18 Ruime definitie gezondheidszorg (incl. 16 16 15,3 overige chronische zorg) 14 14 Gezondheidszorg, 12 inclusief RVT en ROB + 10 administratie uitgaven 8 Gezondheidszorg, inclusief RVT en ROB 12,3 6 4 Enge definitie 2 gezondheidszorg 0 7a. Uitgaven gezondheidszorg 2003, enge versus ruime definitie (in miljard euro) 16,268

 43. 100% 90% 19,90 80% 4,13 Eigen bijdragen 70% Private verzekeringen 60% RIZIV financiering (%) 50% 57,43 Lokale overheden 40% Gemeenschappen 30% Federale overheid 20% 4,09 10% 8,83 5,62 0% 7b. Uitgaven gezondheidszorg 2003, opsplitsing volgens financierder (%)

 44. Enge definitie 12 gezondheidszorg 10 10 9,4 8,2 Gezondheidszorg, 8,5 7,3 8 inclusief RVT en 7,5 7,2 ROB uitgaven (procentueel) 6,5 6 6,1 Gezondheidszorg, inclusief RVT en 4 ROB + administratie 2 Ruime definitie gezondheidszorg 0 (incl. overige 1987 1991 1995 1999 2003 chronische zorg) 7c. Evolutie van de gezondheidszorguitgaven, enge versus ruime definitie, België-Vlaanderen (in % van het BBP)

 45. 7 d. Reële evolutie van de gezondheidszorg-uitgaven, België, 1987- 1997, Vlaanderen, 1997-2003 (in index en jaarlijks groeipercentage)

 46. 6 5 1,168 Eigen bijdragen 4 0,895 Sociale Verz. 3 Lokale overheden financiering (miljard euro) 0,786 Gemeenschappen 2 Federale overheid 1,961 1 0,448 0 8a. Bestedingen sector welzijnszorg (in miljard euro) 5,261 5,260

 47. 100% 90% 22,20 80% Eigen bijdragen 70% 17,00 Sociale verz. 60% 14,93 financiering (%) 50% Lokale overheden 40% Gemeenschappen 30% Federale overheid 37,28 20% 10% 8,51 0% 8b. Bestedingen sector welzijnszorg 2003, opsplitsing volgens financiering

 48. 8c. Bestedingen sector welzijnszorg, evolutie 1997-2003 in reële termen, prijzen van 2003 (in miljard euro) 6 5,261 5 3,866 4 bestedingen (miljard euro) 3 1,909 2 1 0 1988 1991 1994 1997 2000 2003 jaar