Download
skl dky odpadov v okol bratislavy 05 ivotn prostredie geografia n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Skládky odpadov v okolí Bratislavy (05 – Životné prostredie, geografia) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Skládky odpadov v okolí Bratislavy (05 – Životné prostredie, geografia)

Skládky odpadov v okolí Bratislavy (05 – Životné prostredie, geografia)

116 Views Download Presentation
Download Presentation

Skládky odpadov v okolí Bratislavy (05 – Životné prostredie, geografia)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Skládky odpadov v okolí Bratislavy(05 – Životné prostredie, geografia) Gymnázium Ladislava Novomeského Miriama Konrádová Stredoškolská odborná činnosť 3.B

 2. Vznik skládky • Aktivita človeka • Legálne / nelegálne • Vplyv na životné prostredie • Lokalita • Požiadavky

 3. Legálne skládky na Slovensku (mapa aktualizovaná ku dňu 20.4.2010) Zdroj:http://www.odpady-portal.sk/Dokument/100286/skladky-odpadov-mapa.aspx

 4. Komunálny odpad na Slovensku Zdroj:http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/themes

 5. Recyklácia a kompostovanie • Recyklácia je proces opätovného využitia predtým už použitých materiálov a produktov. • Kompostovanie je prirodzený, riadený a prevažne aeróbny biochemický proces.

 6. Legálne skládky odpadov v okolí Bratislavy (mapa aktualizovaná ku dňu 20.4.2010) Zdroj:http://www.odpady-portal.sk/Dokument/100286/skladky-odpadov-mapa.aspx

 7. Vlastná práca – terénny výskum • Nájdenie nelegálnej skládky • Fotodokumentácia aj s lokalizáciou miesta • Oznámenie príslušnému orgánu • Opätovné mapovanie situácie na skládke po určitom čase

 8. Vlastná práca – terénny výskum: Zdroj: http://maps.google.sk/maps?hl=sk&tab=wl

 9. Nelegálna skládka na Trnavskom mýte • Lokalizácia: 48°09´44.67“ S 17°07´23.36“ V • Obsah:stará elektronika, kreslo, okná, pneumatiky, šatstvo a komunálny odpad 19.12.2011 07.02.2013 19.12.2011 07.02.2013

 10. Nelegálna skládka pod Prístavným mostom • Lokalizácia: 48°08´33.53“ S 17°08´54.98“ V • Obsah: pneumatiky, matrace, rozobraná kuchynská linka, drevené dosky, koberce, záchod a stará elektronika Fotené dňa 24.02.2012

 11. Fotené dňa 26.02.2013

 12. Nelegálna skládka pri Čiernom lese • Lokalizácia:48°07´51.97“ S 17°10´05.28“ V • Obsah:pneumatiky, komunálny odpad v igelitoch, matrace, stará elektronika, kartóny, drevené dosky, kuchynský materiál a šatstvo 20.2.2012 07.02.2013

 13. Nelegálna skládka pri Ivanke pri Dunaji • Lokalizácia:48°17´08.67“ S 17°25´07.01“ V • Obsah: komunálny odpad, stavebný materiál, stará elektronika, matrace, pneumatiky Fotené dňa 03.03.2013

 14. Nelegálna skládka pri Ivanke pri Dunaji Fotené dňa 03.03.2013

 15. Odstránenie nelegálnej skládky v okolí nášho gymnázia Laca Novomeského Petzvalova ulica • Lokalizácia: 48°09´03.50“ S 17°09´44.57“ V • Obsah:dosky, PET fľaše a mriežky z plastu PRED: PO: Fotené dňa 11.04.2011

 16. Vlastná práca – anketa: • 83 respondentov • 10 otázok • spracovanie do grafov

 17. Anketa:Účasť na zberoch

 18. Anketa:Legálne a nelegálne skládky v okolí

 19. Anketa:Vplyv skládky na zdravie a životné prostredie

 20. Anketa:Problém nelegálnych skládok

 21. Návrhy na zlepšenie: • viac druhov košov na triedený odpad • propagácia a informovanosť • koše na triedený odpad do domácností • väčší záujem ľudí • uvedomenie si hodnoty čistého životného prostredia • učenie detí už odmalička k správnemu správaniu sa k životnému prostrediu, šetreniu zdrojov a triedeniu odpadov

 22. Skládky odpadov v okolí Bratislavy Ďakujem za pozornosť!