verslo darbo prad ia kaime n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Verslo darbo pradžia kaime

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 32

Verslo darbo pradžia kaime - PowerPoint PPT Presentation


 • 121 Views
 • Uploaded on

Verslo darbo pradžia kaime. L.Kivleniece 16.09.2011. Ūkin ė veikla. Ūkinė veikla - tai bet kuris, sistematiškas, pastovus darbas už atlyginimą, yra iš dalies verslas arba komercinė veikla.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Verslo darbo pradžia kaime' - jess


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
verslo darbo prad ia kaime

Verslo darbo pradžia kaime

L.Kivleniece

16.09.2011.

kin veikla
Ūkinė veikla
 • Ūkinė veikla - tai bet kuris, sistematiškas, pastovus darbas už atlyginimą, yra iš dalies verslas arba komercinė veikla.
 • Verslas - ilgalaikis ar sistematiškas, savo inciatyva pasiųlytas, ūkinis darbas ir kapitalo investavimas, kuris nukreiptas į prekių gamybą, pardavimą arba paslaugų teikimą, pelno gavimo tikslu.
 • Komercinė veikla - atviras ūkininkavimo būdas, kurio pagalba verslininkas stengiasi gauti pelna.
koki naud duoda verslo suk rimas
Kokiąnaudąduodaverslosukūrimas:
 • Verslosavininkaigaunapelną, kurįnaudojaasmeniniamsreikalams ir verslovystymui;
 • Verslasužtikrinadarbo vietas tam tikramgyventojųskaičiui;
 • Verslas moka mokesčius;
 • Padidėjabendrasvidausproduktas
prielaida prad ti versl
Prielaida pradėti verslą
 • Motyvacija;
 • Idėja;
 • Verslininkas,kuris turi šiassavybes:
 • Valia ir sugebėjimasprisiimtiatsakomybę ir riziką;
 • Tikslingumas, valiosstiprybė;
 • Verslininkotalentas(talentoišmoktinegalima, tai yraįgimtasavybė, kurią turi 10% žmonių)
 • Sugebėjimasnenustotimokytis ir pastoviaipapildytisavoprofesinesžinas;
 • Eląstiškumas - sugebėjimasprisitaikyti, keičiantissituacijoms.
verslo prad ios prielaidos
Verslopradžiosprielaidos
 • Tikslo aiškumas;
 • Realus pradinis kapitalas arba palankus kreditas;
 • Toks veiklos būdas, kuris verslinnkui labiausiai patinka ir kuriame turi daugiau žinių ir patyrimo;
 • Sugebėjimas planuoti savo darbą taip, kad nesekmės atveju būtų galima išsilaikyti;
 • Sugebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti su partneriais, klientais ir bendradarbiais;
 • Sugebėjimas pastoviai tyrinėti rinką, pritaikyti savo verslą rinkos paklausai;
 • Sugebėjimas kovoti su nesėkme ir tikėti savo jėgomis.
verslo aplinka
Verslo aplinka
 • Išorinė aplinka (makrovide)
 • Vidinė aplinka (mikrovide)
i orin s aplinkos formavimo faktoriai
Išorinės aplinkos formavimofaktoriai
 • Ekonominiai:

infliacija, bedarbiai, pirkimo pajėgumas, gyvenimo lygis, valstybės ekonominis vystymasis, ekonominis smukimas;

 • Socialiniai, kultūros ir demografiniai:

gyventojų socialinė priklausomybė, kultūros ir išsilavinimo lygis, gyventojų skaičiaus augimas, gyventojų nacionalinė struktūra, žmonių religinės ir moralinės normos;

 • Technologiniai: naujų gamybos ir ryšių, technologijų, mokslo ir technikos vystimasis;
 • Politiniai: valstybės užsienio politika su kitom užsienio valstybėm, ekonominė ir politinė situacija pasaulyje;
 • Teisiniai: santykiai tarp valstybės ir verslo, įstatymai, mokesčių politika;
 • Institucionaliniai ir informaciniai: verslo normaliai veiklai būtinos negamybinės sferos įstaigos ir organizacijos: bankai, draudimo kompanijos, paslaugų ir konsultacinės tarnybos, reklamos agentūros ir tt..
vidin s aplinkos formavimo faktoriai
Vidinės aplinkos formavimofaktoriai
 • Verslo tikslas ( strategija, tiesioginiai uždaviniai);
 • Tarnautojai ( tarnautojų žinios, sugebėjimai, suvokimas, įgūdžiai);
 • Verslo struktūra ( darbo padalinimas, struktūriniai padaliniai, funkcijų paskirstymas, atlikimas ir vykdymas;
 • Technologija( įrangu panaudojimas, informacinės sistemos)
 • Verslo kultūra, vadovo darbo stilius.
verslo darbo taka
Verslo darbo įtaka
 • Tiekėjai;
 • Konkurentai;
 • Vartotojai;
 • Kontaktinis bendradarbiavimas.
verslo valstybinis reguliavimas
Verslo valstybinis reguliavimas
 • Ekonominiai metodai
 • Administraciniai metodai
ekonominiai metodai
Ekonominiai metodai
 • Mokesčių sumažinimas arba padidinimas;
 • Muitinių tarifų sumažinimas arba padidinimas;
 • Valstybės užsakymų nustatymas;
 • Pagreitintos amortizacijos nustatymas;
 • Subsidijų ir dotaciju nustatymas;
 • Valstybės vidaus paskolų procentų nustatymas
administraciniai metodai
Administraciniaimetodai
 • Draudimasatskirųprekiųrūšių( narkotikų, ginklų) gamybos ir pardavimo;
 • Būtinasverslolicenzijųnustatymasatskiromsverslorūšims;
 • Minimaliosdarbo algos nustatymas (būtinasvisiemsdarbdaviams)
 • Darbosaugumoreikalavimųnustatymas;
 • Prekių ir paslaugųkokybėskriterijųnustatymas;
 • Monopolijųapribojimas.
valstyb s apribojimai rinkos ekonomikoje tikslas
Valstybėsapribojimairinkosekonomikoje, tikslas
 • Aplinkos saugumas;
 • Vartotojų teisių apsauga;
 • Darbo saugos ir darbuotojų teisių saugumas;
 • Ekonominės sistemos saugumas( prieš-monopoliniai įstatymai ir sauga prieš negarbingą konkurenciją).
verslo prad ios klausimai
Verslo pradžios klausimai
 • Ar pagaminta produkcija bus kam nors reikalinga;
 • Ar kas nors norės ir galės pirkti pagamintą produkciją;
 • Ar pagaminta produkcija bus geresnė už kitų gamintojų tokią pačią produkciją;
 • Kur parduoti pagamintą produkciją;
 • Kaip informuoti būsimuosius pirkėjus.
u daviniai kuriuos reikia spr sti verslininkams
Uždaviniai, kuriuos reikia spręsti verslininkams
 • Darbo sferos ir mąsto pasirinkimas;
 • Verslo vietos pasirinkimas;
 • Finansavimo pasirinkimas;
 • Verslo formų pasirinkimas;
 • Verslo pavadinimas.
verslo steigimo aspektai
Verslosteigimoaspektai
 • ekonominis

verslo idėjos išvystymas ir verslo plano sudarymas

 • juridinis

verslo steigimas ir verslo registracija

komercin s veiklos formos
Komercinės veiklos formos
 • Individalus verslininkas
 • Komercinė bendrovė
 • Kapitalo bendrovė
 • Asmeninė bendrovė
 • Ribotos atsakomybės bendrovė
 • Mišrios nuosavybės bendrovė
 • Uždaroji akcinė bendrovė
 • Bendra pavaldžioji bendrovė
individualus verslininkas
Individualusverslininkas

Fizinis asmuo,kuris kaip verslininkas įregistruotas į komercinį registrą.

Fiziniam asmeniui būtina registruotis į komercinį registrą, jeigu:

 • Metinė apyvarta nuo komercinės veiklos viršija 200 000 Ls
 • Metinė apyvarta nuo šios veiklos viršija 20 000 Latų;
 • ūkinėje veikloje vienu metu dirba virš penkių darbuotojų.
skirtumas tarp registruot ir neregistruot verslinink
Skirtumastarpregistruotų ir neregistruotųverslininkų
 • Registruotas verslininkas
 • Valstybinis mokestis 20 Ls;
 • Būtinas pavadinimas;
 • Sutartį sudaro firmos vardu ir turi juridinio asmens statusą;
 • Registracija suteikia tam tikrą statusą partnerių akyse, nes apie verslininką prieinama informacija registro skyriuje;
 • galimybė gauti paskolą prieš komercinį užstatą;
 • Neregistruotas verslininkas
 • Nereikia registruotis ir mokėti valstybinio mokesčio;
 • Nėra būtinas pavadinimas;
 • Sutartį sudaro savo vardu ir turi fizinio asmens statusą;
 • Mažesnis partnerių pasitikėjimas, nes nėra informacijos registrų skyriuje;
 • Nėra galimybės gauti paskolą už komercinį užstatą.
individualaus verslininko prana umai ir tr kumai lyginant su kitomis komercin s veiklos formomis
Individualausverslininkopranašumai ir trūkumailyginantsukitomiskomercinės veiklos formomis
 • Pranašumai
 • Paprasta registracija;
 • Nenustatytasminimaluskapitalas;
 • Savininkassavarankiškaipriimasprendimus;
 • Stipri motyvacija, nes verslaspriklauso vienam žmogui;
 • Kreditoriųpalankumas,kaippriešpilnąmaterialinęversloatsakomybę.
 • Trūkumai
 • Didelėrizika ,nes yra pilna materialinėatsakomybė;
 • Sunkuatskirtiasmeniniuspinigusnuoverslopinigų;
 • Vienam didesnėgalimybėsuklystipriimantsprendimus;
 • Didelėpriklausomybėnuosavoverslo;
 • Sunkiaupasiektidideliomąstogamybą, apribotosplėtrosgalimybės.
ribotos atsakomyb s bendrov
Ribotos atsakomybės bendrovė
 • Uždaro tipo bendrovė su juridinėm teisėm, kurios kapitalą sudaro atskirų asmenų įnašai.
 • Minimalus pagrindinio kapitalo didys 2000 Ls.
verslo steigimo dokumentai ir registravimo tvarka individualus verslininkas
Verslosteigimodokumentai ir registravimotvarka (individualusverslininkas)
 • Priešpaduodantpareiškimąreikiasumokėti:

Valstybinįmokestį Ls 20

Publikaciją ‘’Latvijas Vēstnesis’’ Ls16

 • Būtinidokumentai:

Atidarytisąskaitąbanke;

Pasnotarąpatvirtintiparašus tiem asmenim, kurieturėsparašoteises;

Steigėjopaso kopija( parodantorginalą);

Verslojuridinįadresąpatvirtinančius dokumentus.

Dokumentųperžiūrėjimolaikas 1-3 dienos

verslo steigimo dokumentai ir registravimo tvarka rab
Verslosteigimodokumentai ir registravimotvarka( RAB)
 • Priešpaduodant dokumentus reikiasumokėti:

Valstybinįmokestį Ls 100

Publikaciją ‘’Latvijas Vēstnesis’’ Ls 24

 • Būtinidokumentai-

Notaropatvirtintiparašopavyzdžiaiasmenims, kurieturėsparašoteisę;

Steigimodokumentai (statutai,sutartis);

Dokumentai, patvirtinantyskiekvieną asmens indėlį;

Bankopažyma, kuri adresuotaregistrui, kad steigėjo vardu atidarytasąskaitasustatutuosenumatytuindėliu;

Kiekvienovaldybosnarioraštišķassutikimas būti valdybosnariu( jeigustatutosenumatytavaldyba);

Valdybospažymaapiebendrovėsjuridinįadresą.

Dokumentųperžiūrėjimoterminas 1-3 darbo dienos

RAB steigimoprotokoląreikiapristatyti ne vėliau,kaip 6 mėn. Posteigimosutartiespasirašymo.

ma as verslas
Mažas verslas
 • Neto apyvartaneviršyja Ls 200 000;
 • Vidutinisdarbuotojųskaičiusneviršyja 25 žmonių;
 • Pagrindiniokapitalobalansinėvertė ne didesnėuž Ls 70 000.
ma o verslo reik m valstyb s ekonomikai
Mažo verslo reikšmė valstybės ekonomikai
 • Skatina konkurenciją, taipogi rinkos santykių vystymąsį;
 • Siųlo daugiapusiškas paslaugas vartotojams, padeda efektyviau dirbti dideliam verslui;
 • Gali greitai reaguoti į pareikalavimo kitimą ir eląstingai keisti produkcijos sortimentą;
 • Skatina visuomenės vidurinio sluoksnio vystymąsį;
 • Orentuojasi į nedideles turgaus nišas prekių ir patarnavimų patenkinimui;
 • Racionaliai išnaudoja vietinius resursus;
 • Pagerina gyvenimo lygį tam tikroje teritorijoje;
 • Savo veikla padidina valstybės pajamas per mokesčių sistemą.
ma o verslo b dingi bruo ai
Mažo verslo būdingi bruožai
 • Verslo savininkai dažniausiai būna ir verslo vadovais;
 • Kapitalo savininkų skaičius nedidelis arba kapitalas priklauso vienam asmeniui;
 • Verslas dirba tiktai vietinėje rinkoje;
 • Verslas atstovauja tiktai nedidelę dalį srities.
ma o verslo prana umai
Mažo verslo pranašumai
 • Greitai reaguoja ir prisitaiko paklausai;
 • Galimybė greitai priimti sprendimus, nes verslo struktūra paprasta;
 • Asmeninis klientų pažinimas duoda galimybę geriau jiems prisitaikyti;
 • Santykiai tarp vadovybės ir darbuotojų sklandūs, bendravimas tiesioginis, darbo aplinka laisvesnė;
 • Personalas gali greitai ir aiškiai matyti savo darbo rezultatus;
 • Mažesnės valdymo išlaidos;
 • Individualus priėjimas prie klientų.
ma o verslo tr kumai
Mažo verslo trūkumai
 • Apribotos finansinės lėšos;
 • Nėra galimybės apmokėti aukštos kvalifikacijos specialistams;
 • Vadovvybei dažnai trūksta patirties verslo vadovavimui,vadovybė dažniausiai vadovaujasi intuicija ir asmenine patirtim;
 • Sunku konkuruoti su dideliu verslu;
 • Gana siauras veiklos geografinis sektorius;
 • Savininko tiesioginis sąlytis su verslu dažnai būna neobjektyvus;
 • Dirba mažo pelno ruože;
 • Vadovybei dažnai trūksta laiko užsiimti su verslo vystymusi, nes didelę laiko dalį praleidžia sprendžiant kasdienines problemas.
parama ma am ir vidutiniam verslui
Paramamažam ir vidutiniamverslui
 • Sukurtos palaikymo organizacijos, fondai, institucijos, kurių tikslas padėti mažo verslo vystymuisi:

Kaimo palaikymo tarnyba, ūkininkų palaikymo tarnyba, ūkininkų bendravimo valdyba(LOSP),kaimo vystymosi fondas.

 • VMI specialistai turi nemokamai konsultuoti buhalterijos ir mokesčių klausimais;
 • Skatinamos mažo verslo koperacijos formos, mažo verslo bendradarbiavimo formos;
 • Sudarytos konsultacinės tarnybos;

RAB Latvijos kaimo konsultacijų ir švietimo centras.

em s k aktyviai kredituoja
Žemėsūkįaktyviaikredituoja:
 • Nordea finance;
 • Latvijos Hipotekos un žemės bankas;
 • SEB bankas;
 • RAB Pohjola Finance
em s kio vietimo staigos
Žemės ūkio švietimo įstaigos
 • Žemėsūkiotechnikas – mechanikas -

ValstybinisKandavosžemėsūkiotechnikumas;

ValstybinisPriekuļesžemėsūkiotechnikumas;

Višķu Profesinėvidurinėmokykla.

 • Kaimonuosavybėsvaldytojas-

Saulaines Profesinėvidurinėmokykla ;

Jāņmuižas Profesinėvidurinėmokykla ;

Valstybinė RAB Rīgosmaistogamybosvidurinėmokykla.

 • Maistoproduktųgamybostechnikas-

Rēzeknes Profesinėvidurinėmokykla;

ValmierosMaistogamybosvidurinėmokykla;

Valstybinė RAB RīgosMaistogamybosvidurinėmokykla;

Sodininkystėssodinukųaugintojas, daržininkas-

Valstybinė RAB Bulduru daržininkystėsvidurinėmokykla;

 • Miškininkystėstechnikas, miškininkystėstechnikas-mechanikas-

Ogres Miškotechnikumas

 • Veterinarogydytojoasistentas-

Bebrenes Profesinėvidurinėmokykla;

Smiltenes technikumas

 • Žuvininkystėsspecialistas-

Lūznavas profesinėvidurinėmokykla

 • Bitininkas -

Vecbebru Profesinėvidurinėmokykla

LatvijosŽemėsŪkioUniversitetas